Search results

 1. TitleOsobnosti moravských dějin. (2) / Jiří Malíř, Libor Jan, Bronislav Chocholáč a kol.
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Another authors Jan, Libor, 1960- (Author)
  Chocholáč, Bronislav, 1965- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Matice moravská, 2019
  Scope625 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erb ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Německé resumé
  AnnotationDruhý svazek publikace Osobnosti moravských dějin je věnován významným postavám, které se zapsaly do dějin Moravy a byly svou činností spjaty s Maticí moravskou. Motivací k jeho sestavení byla dvě výročí, jež si Matice moravská nedávno připomněla. Prvním bylo ustavení její předchůdkyně, Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje, v roce 1849, druhým vznik tiskového orgánu, Časopisu Matice moravské, roku 1869. Svazek přináší portréty třiatřiceti mužů, kteří se zasloužili o založení a chod matiční instituce a jejího časopisu.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * osobnosti kultury * vědecký pracovník * politik * životopis * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87709-25-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Osobnosti moravských dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76641EXH - externí sklad Měšice
  Osobnosti moravských dějin
 2. TitleVáclav II. : král na stříbrném trůnu : 1283-1305 / Libor Jan
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2015
  Scope739 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Ecce homo ; svazek 21.
  Varying form of titleVáclav II. - král na stříbrném trůnu
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Německé resumé
  AnnotationAutor v první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahraniční politiky, ve druhé se zamýšlí nad fungováním středověkého státu, dvorským prostředím a rytířskou kulturou, jíž se právě okolí tohoto posledního velkého Přemyslovce vyznačovalo. Všímá si také faktorů, které spoluurčovaly směr vlády (královští rádci, zemská šlechta, duchovní hodnostáři), a dostatek prostoru věnuje i nálezům bohatých stříbrných ložisek na Kutnohorsku i expanzi české moci do Polska a Uher. V posuzování vývoje české společnosti přemyslovského období se do značné míry rozchází s běžně publikovanými názory. Václava II. zobrazuje jako panovníka s bystrým úsudkem a silnou vůlí.
  Výrazy tezauru Václav II. (1271-1305) * hlava státu * Čechy (země) * dějiny * 13. století * 14. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-257-1544-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Václav II. : král na stříbrném trůnu (obsah)
  Document kindMonografie
  Václav II

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86408PSS - Poslanecká sněmovna
  Václav II
 3. TitleMorava v časech markraběte Jošta : k 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí / Libor Jan a kolektiv
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a občanské sdružení Jošt Moravský, 2012
  Scope209 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteVícevrstevnatý pohled na vládu moravského markraběte z vedlejší větve Lucemburků na podkladě nejnovějších bádání mladší generace historiků. Jednotlivé kapitoly se věnují markraběti Joštovi a správě Moravy, jeho dvoru a zemskému soudu, roli měst i rodových klášterních fundací. Opomenuta není ani problematika vztahu markraběte k Uhrám, Braniborsku či opavskému Slezsku. Kniha představuje Moravu a jejího panovníka na vrcholu jeho moci i v rámci jeho dramatické kariéry, jež vedla až ke zvolení římským králem.. Část. slovenský text, anglické resumé. Pub. vznikla na základě příspěvků z konference konané v Moravském zemském muzeu 21.10.2010
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Jošt (ca 1354-1411) * Lucemburkové (rod) * Morava (region) * životopis * dějiny * 14. století * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-86488-93-6
  Copy count1, currently available 1
  URLMorava v časech markraběte Jošta (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Morava v časech markraběte Jošta

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82706EXH - externí sklad Měšice
  Morava v časech markraběte Jošta
 4. TitleDie geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa Mittelalter / herausgegeben von Karl Borchardt, Libor Jan ; herausgegeben ... für Das Forschungszentrum für die Geschichte Mitteleuropas Quellen, Länder, Kultur
  Another authors Borchardt, Karl, 1956- (Editor)
  Jan, Libor, 1960- (Editor)
  Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2011
  Scope361 s., xx s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány, noty, faksim. + 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina ; English
  Edition Země a kultura ve střední Evropě. sv. 20
  NoteČást. anglický text, česká tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVznik a působení rytířských duchovních řádů je úzce spojeno s křížovými výpravami, které představují významný fenomén epochy středověku. Struktury těchto korporací, jež v sobě spojovaly středověký ideál rytíře s neméně dobovým ideálem Božího služebníka, řeholníka, se nacházely také ve střední Evropě, tj. ve středověké Římské říši, kam náležely i české země, byť jejich postavení bylo značně volné, a v monarchiích s Říší sousedících, jako byly Uhry a Polsko. Předkládaná kniha se snaží přiblížit právě organizační struktury tří velkých rytířských řádů, tj. templářů, johanitů a německých rytířů, na tomto území, formy jejich administrativy i prvky hospodářské a kulturní. Rytířské duchovní řády jsou představeny jako významná sdružení, jejichž činnost byla úzce provázána se světem tehdejších společenských elit, tj. šlechty a bohatého měšťanstva, a byla také zásadním způsobem podporována panovníky příslušných zemí.
  Výrazy tezauru vztah mezi církví a státem * instituce náboženství * Německo * Čechy (země) * Polsko * Maďarsko * středověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86488-84-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa Mittelalter

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82313EXH - externí sklad Měšice
 5. TitlePocta králi : k 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. / Libor Jan, Jiří Kacetl a kolektiv
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  Another authors Kacetl, Jiří (Author)
  Pocta králi Železnému a Zlatému, Přemyslu Otakaru II. (projekt)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno ; Znojmo : Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 : Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010
  Scope263 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace přináší nové pohledy na některé momenty života a snažení českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Zabývá se jeho vládou v zemích babenberského dědictví, vlivem olomouckého biskupa Bruna na královu politiku či celkovým vyzněním politických koncepcí českého panovníka ve středoevropských souřadnicích. Zvláštní pozornost je věnována roli některých moravských šlechticů v králových službách, dobovým zprávám o Přemyslově smrti či anatomickým svědectvím o jeho zabití. Obsáhle jsou zmíněny také archeologické doklady jeho vlády na Moravě a ve Slezsku.
  Výrazy tezauru Přemysl Otakar II. (ca 1233-1278) * hlava státu * Přemyslovci (rod) * Evropa * Čechy (země) * Morava (region) * dějiny * 13. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86488-67-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Pocta králi (obsah)
  Document kindMonografie
  Pocta králi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80621EXH - externí sklad Měšice
  Pocta králi
 6. TitleAd iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  Another authors Janiš, Dalibor, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR, 2010
  Scope299 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 13
  NoteAnglická resumé. Pub. vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně MSM0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationTématem knihy je zemské právo, které představuje klíčový právní okruh rozhodujícím způsobem určující chod českého státu a jeho společnosti. Tvořilo nejen právní řád potřebný ke každodennímu chodu země, ale bylo i vnějším vyjádřením a současně zárukou její plné autonomie, především díky tomu, že jeho nositelem byla šlechta. Sloužilo pro spravedlnost a obecné dobro, což zdůrazňuje nejen titul této knihy, ale především řeč historických pramenů.
  Výrazy tezauru správní právo * historie práva * prameny práva * Čechy (země) * středověk * novověk
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86488-65-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Ad iustitiam et bonum commune (obsah)
  Document kindMonografie
  Ad iustitiam et bonum commune

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80353EXH - externí sklad Měšice
  Ad iustitiam et bonum commune
 7. TitleVáclav II. a struktury panovnické moci / Libor Jan
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2006
  Scope300 s. : il., faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Knižnice Matice moravské sv. 18
  NoteAnglické a německé resumé. 500 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Václav II. (1271-1305) * životopis * Přemyslovci (rod) * stát * Čechy (země) * dějiny * středověk
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN80-86488-27-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Václav II. a struktury panovnické moci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75669EXH - externí sklad Měšice
  Václav II. a struktury panovnické moci
 8. TitleOsobnosti moravských dějin. (1) / k vydání připravili Libor Jan a Zdeněk Drahoš ve spolupráci s Demeterem Malaťákem a Pavlem Pumprem
  Another authors Jan, Libor, 1960- (Editor)
  Drahoš, Zdeněk, 1960- (Editor)
  Malaťák, Demeter, 1977- (Editor)
  Pumpr, Pavel, 1978- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2006
  Scope516 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie
  AnnotationKniha přináší drobné medailony známých osobností spojených s životem Moravy: Cyril a Metoděj, Jindřich Zdík, Vladislav Jindřich, Jošt Lucemburský, Lacek z Kravař, kardinál František z Dietrichštejna, František Palacký, Tomáš Baťa aj.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * osobnosti kultury * vědecký pracovník * politik * životopis * středověk * novověk * 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN80-86488-38-1
  Copy count1, currently available 1
  URLOsobnosti moravských dějin. 1. (obsah)
  Document kindBiografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76641EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleOd Moravy k Moravě : z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století Od Morave do Morave : iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku / k vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci s Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem
  Another authors Hladký, Ladislav, 1958- (Editor)
  Štěpánek, Václav, 1959- (Editor)
  Chocholáč, Bronislav, 1965- (Editor)
  Jan, Libor, 1960- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005
  Scope311 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Srbština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titleOd Morave do Morave : iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku
  NoteSouběžný srbský text a tit. s., anglická a německá resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník přináší dvanáct příspěvků významných českých a srbských badatelů dokumentujících rozvoj politických, kulturních a částečně i hospodářských styků Čechů se Srby v průběhu 19. a 20. století. Sborník je prvním publikačním výstupem obnovených styků a spolupráce mezi Maticí moravskou a Maticí srbskou, které se datují od roku 1999.
  Výrazy tezauru Česká republika * Srbsko * mezinárodní vztahy * kulturní vztahy * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-86488-18-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Od Moravy k Moravě (obsah)
  Document kindSborníky
  Od Moravy k Moravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82401EXH - externí sklad Měšice
 10. TitleVznik zemského soudu a správa středověké Moravy / Libor Jan
  Author Jan, Libor, 1960- (Author)
  Another authors Válka, Josef, 1929-2017
  Žemlička, Josef, 1946-
  PublicationBrno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2000
  Scope299 s. : obr. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Matice moravské 6
  Paginae historiae mediaevalis II/1-historica
  Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 334
  NoteSeznam vyobr.. Bibl.. Německé resumé
  Výrazy tezauru dějiny * Morava (region) * soudní systém * veřejná správa * středověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-902304-9-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70453EXH - externí sklad Měšice
  Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy