Search results

 1. TitleVeřejný sektor, teorie a praxe v ČR / Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Another authors Jetmar, Marek, 1976- (Author)
  Toth, Petr, 1962- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scope783 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční prostředky, které se získávají především z daní. Proto je věnována pozornost finančním vztahům v rámci rozpočtové soustavy i mimo ni. Publikace dále objasňuje důvody státních zásahů, faktory ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru a využívání zdrojů veřejných financí na úrovni státu i na úrovni územní samosprávy. Vše je konkretizováno v kontextu českého veřejného sektoru, českých veřejných financí.
  Výrazy tezauru veřejný sektor * smíšená ekonomika * financování z veřejných prostředků * finanční řízení * veřejná správa * Česká republika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  2426 - Financování a investice
  4021 - Management
  ISBN978-80-7598-209-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88498PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *07.03.2022)
  Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR
 2. TitleVeřejný sektor - řízení a financování / Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Another authors Pilný, Jaroslav, 1932- (Author)
  Jetmar, Marek, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2012
  Scope485 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTato odborná publikace seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy – jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě jako subjektu, který zajišťuje rozhodování volených orgánů, zajišťuje zabezpečování veřejných statků, řídí veřejnoprávní neziskové organizace ve veřejném sektoru a zajišťuje jejich finanční vazby na rozpočet zřizovatele, resp. rozpočtovou soustavu.
  Výrazy tezauru veřejný sektor * veřejná správa * veřejné finance * hospodářské právo veřejné * intervenční politika * stát sociálních jistot * státní rozpočet * územní samospráva * financování rozpočtu
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7357-936-4
  Copy count2, currently available 2
  URLVeřejný sektor - řízení a financování (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejný sektor - řízení a financování

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82256EXH - externí sklad Měšice
  F 82256EXH - externí sklad Měšice
  Veřejný sektor - řízení a financování
 3. TitleÚzemní samospráva - udržitelný rozvoj a finance / Jaroslava Kadeřábková, Jitka Peková
  Author Kadeřábková, Jaroslava, 1942- (Author)
  Another authors Peková, Jitka, 1946- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2012
  Scope297 s. ; 21 cm + il.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu – územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané odborné oblasti spolupůsobí a podílejí se na dosahování konečného výsledku. V knize je probrána řada aspektů a úrovní procesů řízení v dané odborné oblasti a tím získává text celkově vysokou užitnou hodnotu.
  Výrazy tezauru územní samospráva * veřejná správa * regionální orgány státní správy * trvale udržitelný rozvoj * veřejné finance * regionální rozvoj * rozpočet kraje
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa 1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7357-910-4
  Copy count2, currently available 1
  URLÚzemní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (obsah)
  Document kindMonografie
  Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82257EXH - externí sklad Měšicenedost.
  F 82257EXH - externí sklad Měšice
  Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
 4. TitleFinance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR / Jitka Peková
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope587 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha přibližuje problematiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických přístupů k postavení územní samosprávy z pohledu právního a ekonomického, rozebírá hlavní úkol územní samosprávy, podává výklad o finančním systému územní samosprávy a rozpočtovém plánování, o struktuře příjmů a výdajů územního rozpočtu.
  Výrazy tezauru veřejné finance * finance místních úřadů * územní samospráva * rozpočtová politika
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7357-614-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Finance územní samosprávy (obsah)
  Document kindMonografie
  Finance územní samosprávy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80979EXH - externí sklad Měšice
  Finance územní samosprávy
 5. TitleVeřejné finance : teorie a praxe v ČR / Jitka Peková
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope642 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejné finance * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7357-698-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Veřejné finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81488EXH - externí sklad Měšice
  F 81488EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné finance
 6. TitleVeřejná správa a finance veřejného sektoru / Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Another authors Pilný, Jaroslav, 1932- (Author)
  Jetmar, Marek, 1976- (Author)
  Issue3., aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2008
  Scope712 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace srozumitelnou formou poskytuje základní, a přitom komplexní informace o veřejné správě. Zabývá se funkcemi a činnostmi veřejné správy, orgány a institucemi, seznamuje s probíhající reformou veřejné správy a reformou veřejných financí. Druhá část publikace se zaměřuje na financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru (školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura, sport, životní prostředí, výzkum a vývoj, obrana státu, bydlení, justice a policie, církve, doprava). Text je především určen vysokoškolským studentům na bakalářském stupni ekonomických fakult, studentům středních a vyšších odborných škol ekonomického zaměření, zejména obchodních akademií a manažerských škol. Publikace je také vhodnou učební pomůckou pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě.
  Výrazy tezauru veřejná správa * veřejné finance * veřejný sektor * veřejné výdaje
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7357-351-5
  Copy count2, currently available 2
  URL Veřejná správa a finance veřejného sektoru (obsah)
  Document kindUčebnice
  Veřejná správa a finance veřejného sektoru

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78171EXH - externí sklad Měšice
  F 78171EXH - externí sklad Měšice
  Veřejná správa a finance veřejného sektoru
 7. TitleVeřejné finance : úvod do problematiky / Jitka Peková
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Issue4., aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2008
  Scope579 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena pro studium veřejných financí na bakalářském stupni vysokých škol. Dále je určena všem, kteří rozhodují o finančních tocích v rozpočtové soustavě – poslancům, zastupitelům i pracovníkům ve státní správě a samosprávě, též čtenářům, kteří se zajímají o to, na co platí daně, jak efektivně se s těmito finančními prostředky hospodaří v jejich obci či ve městě i na úrovni státu, a v neposlední řadě i novinářům.
  AnnotationČtvrté aktualizované a zčásti přepracované vydání je doplněno o aktuální poznatky z teorie a praxe veřejných financí, zejména se to týká číselných řad vývoje veřejných financí v ČR. Po vstupu ČR do EU byla rozšířena poslední kapitola, věnovaná mezinárodním aspektům veřejných financí, o finanční aspekty strukturální politiky EU a politiky hospodářské a sociální soudržnosti v současném období.
  Výrazy tezauru veřejné finance * Česká republika
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7357-358-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Veřejné finance (obsah)
  Document kindUčebnice
  Veřejné finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78213EXH - externí sklad Měšice
  F 78213EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné finance
 8. TitleVeřejná správa a finance veřejného sektoru / Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Another authors Pilný, Jaroslav, 1932- (Author)
  Jetmar, Marek, 1976- (Author)
  Issue2., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope555 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejná správa * veřejné finance * veřejný sektor * veřejné výdaje
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN80-7357-052-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Veřejná správa a finance veřejného sektoru

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74174EXH - externí sklad Měšice
  F 74174EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleVeřejné finance : úvod do problematiky / Jitka Peková
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  Issue3., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope527 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejné finance * Česká republika
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN80-7357-049-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Veřejné finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74175EXH - externí sklad Měšice
  F 74175EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné finance
 10. TitleHospodaření a finance územní samosprávy / Jitka Peková
  Author Peková, Jitka, 1946- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Management Press, 2004
  Scope375 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru územní samospráva * veřejné finance
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN80-7261-086-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Hospodaření a finance územní samosprávy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73123EXH - externí sklad Měšice
  Hospodaření a finance územní samosprávy