Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0009950^"
 1. TitleČeské stavovské povstání : mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem / Václav Bůžek, Pavel Král, Kateřina Pražáková
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  Another authors Král, Pavel, 1972- (Author)
  Pražáková, Kateřina, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, s.r.o., 2022
  Scope196 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti ; 71. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha představuje obsah politické komunikace mezi českými zeměmi a zahraničními mocenskými centry stoupenců stavovského povstání (1618–1620), jeho spíše neutrálních pozorovatelů i odpůrců. Hlavní pozornost autoři věnovali politické komunikaci českých nekatolických stavů s říšskými knížaty různého náboženského přesvědčení. Zatímco falčtí kurfiřti Fridrich IV. a Fridrich V. se hlásili ke kalvínství, saští kurfiřti Kristián II. a Jan Jiří I. patřili k luteránům. Naopak bavorský vévoda Maxmilián I. byl v Římsko-německé říši představitelem radikálního katolicismu. Vzhledem k rodinným vazbám Fridricha V. nebylo možné ponechat stranou výkladu politické kroky anglického krále Jakuba I. a jeho reflexi českého stavovského povstání. Za účelem přiblížení politické komunikace mezi představiteli nekatolických stavů v Království českém, falckou rezidencí v Heidelberku, saskou v Drážďanech, bavorskou v Mnichově a královským dvorem v Londýně autoři kriticky navázali na dosavadní výsledky bádání o mezinárodních souvislostech českého stavovského povstání a provedli výzkum nevydaných pramenů zvláště v německých a anglických archivech, jimž česká historická věda dosud nevěnovala významnější pozornost.
  Výrazy tezauru horní třída * zahraniční politika * diplomatické vztahy * Čechy (země) * 17. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7422-830-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  České stavovské povstání

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27252PSS - Poslanecká sněmovna
  České stavovské povstání
 2. TitleSmrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů : reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků / Václav Bůžek
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2020
  Scope418 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutor věnuje v knize pozornost nemocem, umírání a pohřbům čtyř Habsburků, Ferdinanda I. a jeho synů, ve druhé polovině 16. století. Přestože nedosáhli stejných vladařských hodností, z hlediska použitých symbolů osobní a dynastické reprezentace se smuteční slavnosti po jejich smrti v Innsbrucku, Praze, Štýrském Hradci a Vídni podstatně nelišily. Vystavení jejich ostatků, pohřební průvody a zádušní mše patřily k závazným krokům rituálů posledních rozloučení s habsburskými vládci, kteří opouštěli pozemský svět s hodnostmi císařů, králů a rakouských arciknížat. Podle vzorů uplatněných při pohřbech Karla V. sloužily smuteční slavnosti především k reprezentaci katolické víry zesnulých Habsburků, rozsahu jejich územní vlády, politické moci a dynastické paměti. Z uvedených jevů se skládal symbolický obraz nesmrtelného sociálního těla panovníka, jehož jádro tvořily ctnosti křesťanského rytíře. Nepřetržitost víry, vlády a moci nebožtíka přecházela při posledním rozloučení na nejbližší mužské potomky, kteří kráčeli v pohřebním průvodu bezprostředně za márami s rakví a při zádušní mši měli nejblíže ke castru doloris s rakví zesnulého vládce.
  Výrazy tezauru Ferdinand I. (1793-1875) * Habsburkové (rod) * hlava státu * smrt * Rakousko * 16. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7422-693-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90298PSS - Poslanecká sněmovna
  Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů
 3. TitleHabsburkové : země Koruny české ve středoevropské monarchii : 1526-1740 / Václav Bůžek, Rostislav Smíšek (eds.) ; Beatrix Bastl, Simona Binková, Lenka Bobková, Václav Bůžek, Ivo Cerman, Iveta Coufalová, Tomáš Černušák, Ivana Čornejová, Jiří David, Jaroslav Dibelka, Petr Fidler, Markus Gerstmeier, Jaroslava Hausenblasová, Mark Hengerer, Mlada Holá, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Markéta Křížová, Jiří Kubeš, Václav Ledvinka, Pavel Marek, Eduard Maur, Jiří Mikulec, Géza Pálffy, Friedrich Polleross, Radmila Prchal Pavlíčková, Peter Rauscher, Kateřina Pražáková, Jitka Rauchová, Anton Schindling, Rostislav Smíšek, Vladimír Urbánek, Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová, Margarete Wagner, Miroslav Žitný
  Author Bastl, Beatrix, 1954- (Author)
  Another authors Binková, Simona, 1957- (Author)
  Bobková, Lenka 1947- (Author)
  Bůžek, Václav, 1959- (Author) (Editor)
  Cerman, Ivo, 1976- (Author)
  Coufalová, Iveta, 1976- (Author)
  Černušák, Tomáš, 1972- (Author)
  Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  David, Jiří, 1980- (Author)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Author)
  Fidler, Petr, 1946- (Author)
  Gerstmeier, Markus, 1988- (Author)
  Hausenblasová, Jaroslava, 1957- (Author)
  Hengerer, Mark, 1971- (Author)
  Holá, Mlada, 1979- (Author)
  Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  Hrdlička, Josef, 1972- (Author)
  Jakubec, Ondřej, 1976- (Author)
  Král, Pavel, 1972- (Author)
  Křížová, Markéta, 1974- (Author)
  Kubeš, Jiří, 1975- (Author)
  Ledvinka, Václav, 1947- (Author)
  Marek, Pavel, 1977- (Author)
  Maur, Eduard, 1937- (Author)
  Mikulec, Jiří, 1962- (Author)
  Pálffy, Géza, 1971- (Author)
  Polleroß, Friedrich, 1958- (Author)
  Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974- (Author)
  Rauscher, Peter, 1970- (Author)
  Rauchová, Jitka, 1980- (Author)
  Schindling, Anton, 1947- (Author)
  Smíšek, Rostislav, 1977- (Author) (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Author)
  Veselá, Irena, 1977- (Author)
  Vlnas, Vít, 1962- (Author)
  Vokáčová, Petra, 1975- (Author)
  Wagner, Margarete, 1952- (Author)
  Žitný, Miroslav, 1986- (Commentator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope911 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleHřbetní název a název v prelimináriích: Habsburkové 1526-1740
  Additional Variant TitlesHabsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich pestré životní osudy. Stranou pozornosti nezůstala reprezentace panovnického majestátu v rezidencích Habsburků, v symbolickém významu rituálů, ceremoniálů, slavností a projevů každodenního života. Pohled do labyrintu manýristické Prahy za Rudolfa II. a barokní Vídně v době Leopolda I. přiblíží čtenářům příběhy osob v zázemí císařských rezidencí. Knihu doprovázejí dobové ilustrace, mapy a ukázky archivních pramenů.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * monokracie * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * dějiny * 16. století * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-572-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Habsburkové

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17010EXH - externí sklad Holešovice
  Habsburkové
 4. TitleSmrt Rudolfa II. / Václav Bůžek, Pavel Marek
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  Another authors Marek, Pavel, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Scope155 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti sv. 55
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá průběhem nemocí Rudolfa II., jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu, Florencii a Praze v r. 1612. V souvislosti se šířením zpráv o úmrtí středoevropského vládce autoři usilovali o poznání obsahu a prostředků komunikace na císařském dvoře v Praze. Stranou pozornosti neponechali činnost vlivných dvořanů a jejich zpravodajských sítí. Současně sledovali komunikační cesty, po kterých se šířily informace o smrti Rudolfa II. a přípravě jeho pohřbu. Autoři vycházejí mj. z relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence Habsburků a pitevní zprávy.
  Výrazy tezauru Rudolf II. Habsburský (1552-1612) * hlava státu * smrt * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-354-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Smrt Rudolfa II. (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Smrt Rudolfa II

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26485EXH - externí sklad Holešovice
  Smrt Rudolfa II
 5. TitleKratochvíle posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  Another authors Jakubec, Ondřej, 1976- (Author)
  IssueVd. 1.
  PublicationPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope307 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutoři věnují pozornost stavebním dějinám letohrádku Kratochvíle v oboře nedaleko Netolic, vnitřní skladbě a vybavení místností, jejich funkčnímu určení a především symbolické výzdobě. Vstoupíme do hodnotového a myšlenkového světa Viléma z Rožmberka, po jehož smrti přijížděl na Kratochvíli Petr Vok a Jan Zrinský ze Serynu. Je zajímavé sledovat, k jakým účelům sloužil letohrádek poslednímu rožmberskému vladaři a jeho synovci, kteří se těžko smiřovali s blížícím se zánikem rodu červené pětilisté růže.
  Výrazy tezauru horní třída * 16. století * stavební památky * Jihočeský kraj * architektura * výtvarná umění
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-174-3
  Copy count1, currently available 1
  URLKratochvíle posledních Rožmberků (obsah)
  Document kindMonografie
  Kratochvíle posledních Rožmberků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82332EXH - externí sklad Holešovice
  Kratochvíle posledních Rožmberků
 6. TitleSvěty posledních Rožmberků / Václav Bůžek a kolektiv
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Scope791 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa zadní předsádce geneal. tabulka
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru dějiny * horní třída * Jihočeský kraj * Rožmberkové (rod) * z Rožmberka, Petr Vok (1539-1611) * z Rožmberka, Vilém (1535-1592) * Čechy (země) * 16. století * 17. století * životní podmínky * společensko-hospodářské poměry
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-092-0
  Copy count1, currently available 1
  URLSvěty posledních Rožmberků (recenze)
  Document kindMonografie
  Světy posledních Rožmberků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81050EXH - externí sklad Holešovice
  Světy posledních Rožmberků
 7. TitleSpolečnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty / Václav Bůžek a kolektiv ; [hlavní autoři Josef Grulich ... et al. ; autoři Zdeněk Bezecný ... et al.]
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  Another authors Grulich, Josef, 1968- (Author)
  Bezecný, Zdeněk, 1971- (Author)
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
  Scope1025 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Česká historie sv. 22
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSyntéza dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Autoři předkládají obraz společnosti českých zemí v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy.
  Výrazy tezauru společensko-hospodářské poměry * společenský život * Čechy (země) * dějiny * novověk
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-062-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Společnost českých zemí v raném novověku (obsah)
  Document kindMonografie
  Společnost českých zemí v raném novověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80394EXH - externí sklad Holešovice
  Společnost českých zemí v raném novověku
 8. TitleJan Zrinský ze Serynu : životní příběh synovce posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec, Pavel Král
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  Another authors Jakubec, Ondřej, 1976- (Author)
  Král, Pavel, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
  Scope271 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationŽivotní příběh synovce posledních Rožmberků Jana Zrinského (1565–1612), syna jednoho z nejznámějších uherských vojevůdců v době válek s Turky, dvořana Rudolfa II. a dědice části rožmberského majetku na jihu Čech, jsou rekonstruovány na základě písemných, ikonografických a hmotných pramenů. Vedle hospodářských účtů, seznamů hostů, vyprávěcích pramenů a zlomkovitě dochované korespondence šlo zejména o výtvarnou výzdobu někdejší tabulnice na hradě Rožmberk a Zrinského náhrobek ve Vyšším Brodě.
  Výrazy tezauru Rožmberkové (rod) * Zrinský ze Serynu, Jan (1565–1612) * životopis * Čechy (země) * dějiny * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7106-511-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Jan Zrinský se Serynu (obsah)
  Document kindBiografie
  Jan Zrinský ze Serynu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78768EXH - externí sklad Holešovice
  Jan Zrinský ze Serynu
 9. TitlePaměť urozenosti / [texty Zdeněk Bezecný ... et al.] ; Václav Bůžek, Pavel Král (edd.)
  Author Bezecný, Zdeněk, 1971- (Author)
  Another authors Bůžek, Václav, 1959- (Editor)
  Král, Pavel, 1972- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  Scope233 s., xxxii s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha o paměti v myšlení šlechty od 16. do 19. století je výsledkem badatelského úsilí několika historiků a historiků umění mladší a střední generace z Brna, Českých Budějovic, Innsbrucku a Pardubic. Hlavní téma knihy směřuje k představení rozmanitých prostředků, které sloužily šlechtě v symbolické komunikaci stavovsky uspořádané společnosti k vytváření, uchovávání a předávání paměti, v níž se zrcadlila hloubka urozenosti individua, jeho rodiny a rodu.
  Výrazy tezauru kulturní dědictví * horní třída * novověk * Čechy (země)
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7106-928-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Paměť urozenosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77006EXH - externí sklad Holešovice
  Paměť urozenosti
 10. TitleVěk urozených : šlechta v českých zemích na prahu novověku / Václav Bůžek ... [et al.]
  Author Bůžek, Václav, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2002
  Scope413 s. : 24 s. obr. příl. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteKniha vyšla v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR Šlechta v novověkých dějinách českých zemí. Obsahuje bibliografii, rejstřík, seznam černobílých a barevných vyobr.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * horní třída * novověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7185-417-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Věk urozených

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71139EXH - externí sklad Holešovice
  Věk urozených


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.