Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0009665^"
 1. TitleÚstavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl, Pavel Holländer, Patrik Príbelský a kolektív
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  Another authors Holländer, Pavel, 1953- (Author)
  Príbelský, Patrik, 1974- (Author)
  Slovensko. Ústava Slovenskej republiky (1992, novela 2020) (Other)
  Issue4. upravené vydanie
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021
  Scope515 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské učebnice
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  Anglické resumé
  Partial contentsÚstava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992
  AnnotationPublikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky, má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd. Kniha je určená predovšetkým študentom magisterského štúdia v odbore právo v rámci študijných programov tam, kde sa tieto programy týkajú ústavného práva Slovenskej republiky.
  Výrazy tezauru ústavní právo * lidská práva * právní stát * historie práva * Slovensko
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0406 - Politický rámec
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7380-841-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Ústavné právo Slovenskej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89899PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavné právo Slovenskej republiky
 2. TitleNové dimenzie metodológie právnej argumentácie : úloha právnych principov vo viacúrovňovom právnom systéme / Alexander Bröstl, Marta Breichová Lapčáková (eds.)
  Another authors Bröstl, Alexander, 1953- (Editor)
  Breichová Lapčáková, Marta (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope278 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština ; English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Částečně anglický text
  Výrazy tezauru právní věda * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-585-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90335PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie
 3. TitleÚstavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektív
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  Issue3. upravené vydanie
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015
  Scope423 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  ContentsÚstavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky -- Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992
  AudienceUčebnice je určena především studentům magisterského studia v oboru právo v rámci studijních programů, které se týkají ústavního práva Slovenské republiky.
  AnnotationPublikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992. Otázky týkajúce sa jednotlivých druhov moci v kontexte modelu deľby moci sú predmetom pozornosti záverečných kapitol: po tradičných mociach je do tejto časti zaradená aj kontrolná moc spolu s prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Sprievodným znakom publikácie sú tiež odkazy na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, najmä v spojitosti s problematikou základných práv a slobôd.
  Výrazy tezauru ústava * ústavní právo * ústavní soud * kontrola ústavnosti * dějiny * Slovensko * Československo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7380-580-7
  Copy count1, currently available 1
  URLÚstavné právo Slovenskej republiky (obsah)
  Document kindUčebnice
  Ústavné právo Slovenskej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85639EXH - externí sklad Holešovice
  Ústavné právo Slovenskej republiky
 4. TitleTeória práva / Alexander Bröstl a kolektív
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope199 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationVychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá spoločné znaky a odlišnosti medzi právnymi normami a inými normami správania (morálka, spravodlivosť). Dôraz kladie na skúmanie práva ako súboru právnych pravidiel vydaných a uznaných legitímnou autoritou, záväzných pre všetky subjekty právnych vzťahov. Klasifikuje systém práva a jeho štruktúru. Od tvorby práva prechádza k prameňom práva, so zreteľom na systém práva Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie. V nadväznosti na pramene práva predkladá analýzu právnych noriem.
  Výrazy tezauru filozofie práva * právní věda * učebnice * prameny práva * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-425-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Teória práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83020EXH - externí sklad Holešovice
  Teória práva
 5. TitlePodstata súdneho procesu / Benjamin N. Cardozo ; [z anglického originálu ... preložil a predslov napísal Alexandr Bröstl]
  Author Cardozo, Benjamin N. (Benjamin Nathan) 1870-1938 (Author)
  Another authors Bröstl, Alexander, 1953- (Translator) (Author of introduction)
  Issue1. vyd.
  PublicationBratislava : Kalligram, 2011
  Scope134 s. ; 19 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Edition Exempla Iuris
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationBenjamin Nathaniel Cardozo (1870 - 1938)) působil jako advokát a soudce. V této studii navrhl metody, jejichž kombinace by měla přinést vyváženost mezi prvky stability a pokroku. Patří k nim logika, historická metoda, metoda tradice a sociologická metoda. Nabízí tu kompromis nezi představou, že soudce by měl právo pouze konstatovat a názorem představitelů amerického právního realismu, že soudce by měl právo tvořit.
  Výrazy tezauru soudce * soudní systém * soudní řízení
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-8101-418-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Podstata súdneho procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26041EXH - externí sklad Holešovice
  Podstata súdneho procesu
 6. TitleÚstavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektiv [i.e. kolektív]
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope461 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationKniha vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základným právam a slobodám v následnosti, ktorá sa riadi systematikou Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.
  Výrazy tezauru ústavní právo * ústava * Slovensko * dějiny * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-248-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Ústavné právo Slovenskej republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79491EXH - externí sklad Holešovice
  Ústavné právo Slovenskej republiky
 7. TitleAténsky ľud proti občanovi Sokratovi / Alexander Bröstl. Obrana Sokratova / Platón
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  Another authors Platón, 427-347 př. Kr. (Author)
  Špaňár, Július, 1917- (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationBratislava : Kalligram, 2006
  Scope88 s ; 19 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Edition Filozofia do vrecka
  NoteČást. přeloženo z řečtiny. "Platónovu Obhajobu z gréckeho originálu preložil Július Špaňár"--Rub tit. l.
  Výrazy tezauru Sókratés (469-399 př.Kr.) * antika * Řecko * demokracie * politická filozofie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-7149-786-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25224EXH - externí sklad Holešovice
  Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi
 8. TitleÚstavný súd Slovenskej republiky : (organizácia, proces, doktrína) / Alexander Bröstl, Ján Klučka, Ján Mazák
  Author Bröstl, Alexander, 1953- (Author)
  Another authors Klučka, Ján, 1951- (Author)
  Mazák, Ján (Author)
  PublicationKošice : Ústavný súd Slovenskej republiky, c2001
  Scope162 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Slovensko * ústavní soud
  Klasifikační znaky1221
  ISBN80-967396-8-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70673EXH - externí sklad Holešovice


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.