Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0009158^"
 1. TitleTemno : stručná historie / Ivana Čornejová
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : Paseka, 2022
  Scope173 stran, xxxii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationMálokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbuzuje u historiků tak protikladné soudy jako doba pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. Podle druhých čas monumentální barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země opět otevírají světu a dohánějí opoždění způsobené dramatickými konfesijními a nacionálními střety. Bez ohledu na hodnoticí stanoviska platí, že stopy baroka v české krajině jsou dodnes nepřehlédnutelné a že i misi Tovaryšstva Ježíšova často provázelo horoucí vlastenectví, jak dokazuje například působení slavného jezuitského historika Bohuslava Balbína.
  Výrazy tezauru bitva na Bílé hoře (1620) * Čechy (země) * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7637-286-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Temno

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90592PSS - Poslanecká sněmovna
  Temno
 2. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Školství a vzdělanost / Ivana Čornejová, Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Pavlína Kourová, Petr Kratochvíl, Milena Lenderová, Jiří Pokorný, Michal Svatoš, Petr Svobodný, Jan Šimek, Růžena Váňová ; Miroslav Novotný (ed.)
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Another authors Kasper, Tomáš, 1974- (Author)
  Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  Kourová, Pavlína, 1971- (Author)
  Kratochvíl, Petr, 1950- (Author)
  Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  Novotný, Miroslav, 1958- (Editor)
  Pokorný, Jiří, 1957- (Author)
  Svatoš, Michal, 1947- (Author)
  Svobodný, Petr, 1958- (Author)
  Šimek, Jan (Author)
  Váňová, Růžena, 1946- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2020
  Scope722 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleVelké dějiny zemí Koruny české - školství a vzdělanost
  Varying form of titleŠkolství a vzdělanost
  Note"Tematická řada, sv. VII"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, již prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipovanou syntézu, kterou česká historiografie dlouho postrádala. Jeho základní osu tvoří dějiny školství a vzdělanosti v Čechách a na Moravě (na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině v příslušných obdobích) dovedené do roku 2004. Kromě všech úrovní, typů a forem vzdělávání publikace zpracovává i bezprostředně související témata, jako jsou školní každodennost, školní architektura, mládežnické a studentské spolky. Věnuje se rovněž souvislostem vzdělanosti, rozkvětu knižní kultury včetně knihoven a čtenářských spolků, vydávání novin a časopisů či nástupu nových médií. Součástí výkladu jsou rovněž dosud málo zmapované oblasti bádání jako vzdělávání dívek a duchovních či lidová výchova
  Výrazy tezauru školství * politika vzdělávání * vzdělávání * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3211 - Školství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-985-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Holešovice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 3. TitleHabsburkové : země Koruny české ve středoevropské monarchii : 1526-1740 / Václav Bůžek, Rostislav Smíšek (eds.) ; Beatrix Bastl, Simona Binková, Lenka Bobková, Václav Bůžek, Ivo Cerman, Iveta Coufalová, Tomáš Černušák, Ivana Čornejová, Jiří David, Jaroslav Dibelka, Petr Fidler, Markus Gerstmeier, Jaroslava Hausenblasová, Mark Hengerer, Mlada Holá, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Markéta Křížová, Jiří Kubeš, Václav Ledvinka, Pavel Marek, Eduard Maur, Jiří Mikulec, Géza Pálffy, Friedrich Polleross, Radmila Prchal Pavlíčková, Peter Rauscher, Kateřina Pražáková, Jitka Rauchová, Anton Schindling, Rostislav Smíšek, Vladimír Urbánek, Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová, Margarete Wagner, Miroslav Žitný
  Author Bastl, Beatrix, 1954- (Author)
  Another authors Binková, Simona, 1957- (Author)
  Bobková, Lenka 1947- (Author)
  Bůžek, Václav, 1959- (Author) (Editor)
  Cerman, Ivo, 1976- (Author)
  Coufalová, Iveta, 1976- (Author)
  Černušák, Tomáš, 1972- (Author)
  Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  David, Jiří, 1980- (Author)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Author)
  Fidler, Petr, 1946- (Author)
  Gerstmeier, Markus, 1988- (Author)
  Hausenblasová, Jaroslava, 1957- (Author)
  Hengerer, Mark, 1971- (Author)
  Holá, Mlada, 1979- (Author)
  Hrbek, Jiří, 1981- (Author)
  Hrdlička, Josef, 1972- (Author)
  Jakubec, Ondřej, 1976- (Author)
  Král, Pavel, 1972- (Author)
  Křížová, Markéta, 1974- (Author)
  Kubeš, Jiří, 1975- (Author)
  Ledvinka, Václav, 1947- (Author)
  Marek, Pavel, 1977- (Author)
  Maur, Eduard, 1937- (Author)
  Mikulec, Jiří, 1962- (Author)
  Pálffy, Géza, 1971- (Author)
  Polleroß, Friedrich, 1958- (Author)
  Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974- (Author)
  Rauscher, Peter, 1970- (Author)
  Rauchová, Jitka, 1980- (Author)
  Schindling, Anton, 1947- (Author)
  Smíšek, Rostislav, 1977- (Author) (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Author)
  Veselá, Irena, 1977- (Author)
  Vlnas, Vít, 1962- (Author)
  Vokáčová, Petra, 1975- (Author)
  Wagner, Margarete, 1952- (Author)
  Žitný, Miroslav, 1986- (Commentator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope911 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleHřbetní název a název v prelimináriích: Habsburkové 1526-1740
  Additional Variant TitlesHabsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich pestré životní osudy. Stranou pozornosti nezůstala reprezentace panovnického majestátu v rezidencích Habsburků, v symbolickém významu rituálů, ceremoniálů, slavností a projevů každodenního života. Pohled do labyrintu manýristické Prahy za Rudolfa II. a barokní Vídně v době Leopolda I. přiblíží čtenářům příběhy osob v zázemí císařských rezidencí. Knihu doprovázejí dobové ilustrace, mapy a ukázky archivních pramenů.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * monokracie * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * dějiny * 16. století * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-572-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Habsburkové

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17010EXH - externí sklad Holešovice
  Habsburkové
 4. TitleHabsburkové v českých dějinách : ve stínu tvých křídel / Ivana Čornejová, Jiří Rak, Vít Vlnas
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Another authors Rak, Jiří, 1947- (Author)
  Vlnas, Vít, 1962- (Author)
  IssueVyd. 2.
  PublicationPraha : Brána, 2012
  Scope295 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, geneal. tabulky ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationMonografie věnovaná úloze Habsburků v českých dějinách (od 13. do 20. století) a jejich vztahu k českému prostředí. Značná pozornost je věnována i obrazu jednotlivých osobností v literatuře a výtvarném umění.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7243-611-8
  Copy count1, currently available 1
  URLHabsburkové v českých dějinách (obsah)
  Document kindMonografie
  Habsburkové v českých dějinách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82799EXH - externí sklad Holešovice
  Habsburkové v českých dějinách
 5. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Svazek VIII.. 1618-1683 / Ivana Čornejová ... [et al.]
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2008
  Scope711 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie a rejstříky
  AnnotationDůležité období českých i středoevropských dějin, vymezené počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končící porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie s dominantním postavením katolického náboženství znamenalo zásadní přelom v dějinách českých zemí. Nový establishment se musel vypořádat s následky hluboké populační, ekonomické a mravní krize, již vyvolala třicetiletá válka (1618-1648).
  Výrazy tezauru Čechy (země) * východní Evropa * horní třída * dějiny * 17. století * třicetiletá válka * Habsburkové (rod)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7185-947-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Holešovice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 6. TitleÚloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003 / sestavila Ivana Čornejová
  Main entry-action Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci (4.-5.6.2003 : Vranov u Brna)
  Another authors Čornejová, Ivana, 1950- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Univerzita Karlova : Ústav dějin - Archiv Univerzity Karlovy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2003
  Scope391 s. : il., plány ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteČást. latinský text. 400 výt.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru církev * katolicismus * Čechy (země) * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN80-86197-49-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73140EXH - externí sklad Holešovice
  Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci
 7. TitleDějiny Univerzity Karlovy. 2, 1622-1802 / Karel Beránek ; redaktorka svazku Ivana Čornejová
  Author Beránek, Karel, 1924- (Author)
  Another authors Čornejová, Ivana, 1950-
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, 1996
  Scope284 s. : fot., obr.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of title1622-1802
  NoteBibliogr.. Počty a původ posluchačů, promovaných a profesorů na fakultách Karlo-Ferdinandovy univerzity. Přehled akademických hodnostářů v letech 1622-1802. Sez. zkr.. Sez. vyobrazení. Rejstř.
  Výrazy tezauru dějiny * univerzita * univerzitní knihovna
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7184-050-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Univerzity Karlovy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 13553EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Univerzity Karlovy
 8. TitleVe stínu tvých křídel- : Habsburkové v českých dějinách / Ivana Čornejová, Jiří Rak, Vít Vlnas
  Author Rak, Jiří, 1947- (Author)
  Another authors Vlnas, Vít, 1962- (Author)
  Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grafoprint-Neubert, 1995
  Scope289 s. : obr., fot., m., tab.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRejstř.. Sez. vyobrazení
  Výrazy tezauru Česká republika * Habsburkové (rod) * hlava státu * Rakousko-Uhersko
  Klasifikační znaky2831
  ISBN80-85785-20-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Ve stínu tvých křídel-

  book

  Call numberLocationInfo
  F 66658EXH - externí sklad Holešovice
  Ve stínu tvých křídel-
 9. TitleDějiny Univerzity Karlovy. 1, 1347/48-1622 / Ivana Čornejová ... et al. ; redaktor svazku Michal Svatoš
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Another authors Svatoš, Michal, 1947-
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, 1995
  Scope322 s. : fot., m.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of title1347/48-1622
  NoteSez. rektorů pražské univerzity 1347/48. 1622. Sez. zkr.. Sez. vyobrazení. Rejstř.
  Výrazy tezauru dějiny * univerzita
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7066-968-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Univerzity Karlovy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 13553EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Univerzity Karlovy
 10. TitleTovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách / Ivana Čornejová
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Mladá fronta, 1995
  Scope245 s. : obr.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Kolumbus 130
  NoteBibliogr.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * duchovenstvo * katolicismus * instituce náboženství * církev
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN80-204-0471-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Tovaryšstvo Ježíšovo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 65959EXH - externí sklad Holešovice
  Tovaryšstvo Ježíšovo


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.