Search results

 1. TitleTeorie kanonického práva / Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another authors Szabo, Miloš, 1964- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
  Scope459 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteTerminologický latinsko-český slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Částečně souběžný latinský text, české a anglické resumé
  AnnotationVýklad základních teoretických otázek z oblasti kanonického práva je uspořádán do šesti základních částí. Vymezuje nejobecnější pojmy teorie práva, věnuje se kanonickému právu jako vědnímu oboru, charakterizuje formální prameny a normy, realizaci kanonického práva, zabývá se justifikací moci v církvi obecně, legalitou a legitimitou kanonického práva a kanonicko-právní axiologií.
  Výrazy tezauru kanonické právo * církev * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-3919-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Teorie kanonického práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87836PSS - Poslanecká sněmovna
  Teorie kanonického práva
 2. TitlePřehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Issue2. upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope138 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPřehledný souhrn informací z přednášek, seminářů a učebnic římského práva. První kapitola přináší úvodní seznámení s periodizací římského práva, s jeho prameny, seznamuje se vztahem Římanů k právu a s ukotvením práva v náboženském a státním systému. Následuje kapitola věnující se osobnímu a rodinnému právu s přihlédnutím ke specifikům otroctví. Kapitola přibližující právo majetkové se věnuje věcným právům, právům vlastnickým, právům k věcem cizím a držbě, obligačnímu právu, deliktům, quasideliktům a též právu dědickému. Kapitola Procesní právo shrnuje nejen římské soudnictví, ale věnuje se i změnám v justiniánském právu. Závěrečná kapitola je věnována významu a recepci římského práva.
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-471-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83584EXH - externí sklad Měšice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce
 3. TitleProč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? : právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem : (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka) / Ignác Antonín Hrdina
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another responsib. European Society for History of Law
  IssueVyd. 1.
  PublicationOstrava : Key Publishing, 2013
  Scope340 s. : il. (převážně barev.), 1 portrét, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Latin
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Monografie
  NoteČást. německý a latinský text, anglické a německé resumé. Vydáno ve spolupráci s The European Society for History of Law
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPrávně historická studie je volným pokračováním publikace o obžalobě hraběte Šporka z kacířství a dalších závažných trestných činů proti tehdejšímu českému státu. Vychází přitom z řady dosud nepublikovaných nebo alespoň do češtiny nepřeložených pramenů, přičemž některé z nich uvádí v příloze. Kromě politické a mecenášské činnosti tvořila nezanedbatelnou součást života raně novověkých šlechticů péče o majetkové a finanční záležitosti a s tím spojené soudní spory. Život některých aristokratických jedinců byl natolik pestrý a pokrýval tolik oblastí, že ani výtečná monografie nemůže vše zachytit v úplné šíři, a badatelé z dalších oborů se tak mají stále k čemu vracet. Řeč je o Františku Antonínu hraběti Šporkovi, jehož mecenášské a kulturní aktivity jsou již poměrně důkladně probádány; rozbor soudních sporů, které vedl nebo které proti němu byly vedeny, by však mohl sloužit jako učebnice nejrůznějších oblastí raně novověkého práva.
  Výrazy tezauru Špork, František Antonín, hrabě (1662-1738) * horní třída * trestní řízení * vlastnictví * trestný čin proti majetku * dluh * směnečné právo * Čechy (země) * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7418-155-9
  Copy count1, currently available 1
  URLProč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? (obsah)
  Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? (recenze)
  Document kindMonografie
  Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83845EXH - externí sklad Měšice
 4. TitleSlabikář obecné teorie práva / Ignác Antonín Hrdina
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope80 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii
  AudiencePub. je určena studentům Katolické teologické fakulty UK v Praze a posluchačům právnických fakult
  AnnotationText je po úvodním vymezení pojmu práva zaměřen především na analýzu právní normy a její realizaci, a v té souvislosti i na prezentaci základního pojmového aparátu právní vědy. Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod., tedy tím, co bychom mohli shrnout do zastřešujícího hesla „právo a lidská společnost“.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-67-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Slabikář obecné teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83359EXH - externí sklad Měšice
  F 83359EXH - externí sklad Měšice
  Slabikář obecné teorie práva
 5. TitleKacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu / Ignác Antonín Hrdina, Hedvika Kuchařová
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another authors Kuchařová, Hedvika, 1971- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationOstrava : Key Publishing, 2011
  Scope421 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Monografie
  NoteČást. německý text, anglické a německé resumé. Chronologický přehled. Nad názvem koeditor: European Society for History of Law
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru historie práva * Špork, František Antonín, hrabě (1662-1738) * horní třída * životopis * církev * katolicismus * soudní řízení * církevní právo * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7418-097-2
  978-80-904522-9-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu (obsah)
  Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu (recenze)
  Document kindMonografie
  Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81154EXH - externí sklad Měšice
  Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu
 6. TitleChrestomatie ke studiu filosofie práva / Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another authors Masopust, Zdeněk, 1938- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope432 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena studentům právnických oborů, jejich pedagogům i zájemcům o obor z řad širší veřejnosti.
  AnnotationAntologie vybraných textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Mimo jiné přináší i překlady dosud nepřeložených textů z latiny (např. Ulpianus, Marsilius z Padovy, Grotius), angličtiny (např. Bentham, Pound, Holmes, Frank) a němčiny (např. Weber, Ehrlich, Savigny, Bergbohm, Radbruch).
  Výrazy tezauru filozofie práva * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-71-4
  Copy count2, currently available 1
  URL Chrestomatie ke studiu filosofie práva (obsah)
  Document kindAntologie
  Chrestomatie ke studiu filosofie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80922EXH - externí sklad Měšice
  F 80922EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 10.06.2022)
  Chrestomatie ke studiu filosofie práva
 7. TitleKanonické právo : dějiny pramenů, teorie, platné právo / Antonín Hrdina
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Interviewee)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope367 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru kanonické právo * právní věda * křesťanství * prameny práva * historie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7380-152-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kanonické právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81705EXH - externí sklad Měšice
  Kanonické právo
 8. TitleSylabus římského práva soukromého / Antonín Hrdina
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Issue2., upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope86 s. ; 15 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSlovník a rejstřík latinských názvů s. 51-82
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo * učební pomůcka
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-262-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Sylabus římského práva soukromého (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sylabus římského práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25865PSS - Poslanecká sněmovna
  Sylabus římského práva soukromého
 9. TitlePřehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce / Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another authors Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope138 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-235-6
  Copy count3, currently available 3
  URL Přehled římského práva soukromého (obsah)
  Document kindUčebnice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79153EXH - externí sklad Měšice
  F 79153EXH - externí sklad Měšice
  F 79153EXH - externí sklad Měšice
  Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce
 10. TitleTexty ke studiu konfesního práva. II., Český stát / Ignác Antonín Hrdina
  Author Hrdina, Ignác Antonín, 1953- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 2007
  Scope332 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
  Portion of titleČeský stát
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze. 500 výt.
  Obsahuje rejstřík
  AudienceUčební text pro posluchače Katolické teologické fakulty UK
  Výrazy tezauru církevní právo * vztah mezi církví a státem * Česká republika * dějiny
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-1372-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Texty ke studiu konfesního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75082EXH - externí sklad Měšice
  Texty ke studiu konfesního práva