Search results

 1. TitleGovernance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti / Cihelková Eva ... [et al.]
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Kamil Mařík Professional Publishing, 2014
  Scope729 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Hnát Pavel, Štěrbová Ludmila, Zadražilová Dana a kolektiv
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha je obsáhlou analýzou konceptu governance jako nutného předpokladu jednotlivých forem vládnutí, vymezuje zásadní proměny, ovlivňující ekonomické a politické procesy probíhající ve světě a vytvářející nerovnovážný systém, jehož řízení vyžaduje nové, komplexní reakce aktérů vládnutí.
  Výrazy tezauru správa věcí veřejných * globalizace * rozhodování * management * světová ekonomika * konkurenceschopnost
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1606 - Hospodářská politika
  4021 - Management
  ISBN978-80-7431-134-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84100PSS - Poslanecká sněmovna
  Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti
 2. TitleAktuální otázky světové ekonomiky : proměny a governance / Eva Cihelková
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Professional Publishing, 2013
  Scope247 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha analyzuje hlavní tendence, které určují stále intenzivnější integraci světové ekonomiky, proměnu prvků, vztahů i mechanismů jejího současného fungování, poukazuje na problémy a nabízí cesty jak lépe porozumět souvislostem v rychle se měnícím světě.
  Výrazy tezauru světová ekonomika * globalizace * hospodářství
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-7431-104-8
  Copy count1, currently available 1
  URLAktuální otázky světové ekonomiky (obsah)
  Document kindMonografie
  Aktuální otázky světové ekonomiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82854EXH - externí sklad Měšice
  Aktuální otázky světové ekonomiky
 3. TitleEvropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance / Eva Cihelková a kolektiv
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2011
  Scope335 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha nabízí komplexní pohled na evropský integrační proces a jeho reakce na vývoj ve světě. Zkoumá proměňující se institucionální rámec EU, včetně úlohy klíčových orgánů v jejím rozhodovacím procesu, analyzuje jednotlivé integrační činnosti, týkající se jak vnitřních ekonomických záležitostí Unie - s důrazem na vnitřní trh a hospodářskou a měnovou unii, tak vnějších ekonomických vztahů.
  Výrazy tezauru evropská integrace * dějiny evropského integračního procesu * ekonomická integrace * regionální integrace * rozpočet Společenství * Hospodářská a měnová unie * Společná zahraniční a bezpečnostní politika * vnitřní politika * vnější vztahy Evropské unie
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1016 - Struktura Společenství
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-245-1835-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81684EXH - externí sklad Měšice
  Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance
 4. TitleMěnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí / Eva Cihelková a kol.
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2011
  Scope261 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru světová politika * světová ekonomika * globalizace * politický režim
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-245-1776-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81181EXH - externí sklad Měšice
  Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí
 5. TitleRegionalismus a multilateralismus : základy nového světového obchodního řádu? / Eva Cihelková a kol.
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxvi, 373 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteAnglické resumé. Tato kniha vznikla jako závěrečný výstup z výzkumného projektu Grantové agentury České republiky č. 402/07/0253 "Regionalismu a multilateralismu: základy nového světového obchodního řádu?", jehož řešení probíhalo v průběhu let 2007-2009. Na počátku roku 2010 byla dopracována v rámci Výzkumného záměru podpořeného MŠMT ČR č. MSM6138439909--Údaj v publ.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationNový regionalismus, jako poslední etapa vývoje regionalismu, je charakterizován nárůstem počtu i forem regionální (ekonomické) integrace, a to v takové míře, že vyvolává řadu otázek ohledně jeho dopadů na současné multilaterální uspořádání obchodních vztahů, tj. světový obchodní řád. Kvalitativní proměny regionalismu souvisejí se vstupem nových aktérů do regionální integrace i se změněnými přístupy stávajících subjektů k regionalismu. Jejich společným jmenovatelem je mj. nutnost reagovat na výzvy současného globálního světa a globální konkurenci novými způsoby. Hlavním cílem je tedy posílení konkurenceschopnosti regionálních seskupení v globálním prostředí. Autoři publikace hledají odpověď na aktuální otázky: Jaký vliv má regionalismus na světový obchodní systém ? Jaký je vztah regionalismu a multilateralismu, a to jak na regionální, tak globální úrovni ? Text je doplněn řadou tabulek a grafů. Nechybí ani rejstřík a také aktuální a obsáhlý seznam literatury k danému tématu.
  Výrazy tezauru globalizace * 1606 hospodářská politika * světová ekonomika * mezinárodní obchod * kulturní pluralismus
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2021 - Mezinárodní obchod
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7400-196-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Regionalismus a multilateralismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80269EXH - externí sklad Měšice
  F 80269EXH - externí sklad Měšice
  Regionalismus a multilateralismus
 6. TitleInterregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda / Eva Cihelková
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů
  PublicationPraha : Oeconomica, 2009
  Scope27 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Working papers Fakulty mezinárodních vztahů 7/2009
  NoteAnglické resumé. Pod názvem: Volume III. Tato studie byl vypracována v rámci Výzkumného závěru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM6138439909 "Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti". Nad názvem: Faculty of International Relations
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru regionální spolupráce
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-245-1587-8
  Copy count1, currently available 1
  URLWorking papers Fakulty mezinárodních vztahů; 2009 (plný text)
  Document kindStudie
  Interregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78838EXH - externí sklad Měšice
  Interregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda
 7. TitleRegionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu? Regionalism and multilateralism: foundations of the new world trade order? : výzkumný projekt GA ČR 402/07/0253 / Eva Cihelková ... [et al.]
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra světové ekonomiky
  PublicationPraha : Oeconomica, 2007
  Scope206 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleRegionalism and multilateralism: foundations of the new world trade order?
  NoteAnglická resumé. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra světové ekonomiky
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru regionalismus * mnohostranné vztahy * mezinárodní obchod * Světová obchodní organizace * evropská integrace
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  0406 - Politický rámec
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-245-1251-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Regionalismus a multilateralismus (obsah)
  Document kindSborníky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79637EXH - externí sklad Měšice
  F 79637EXH - externí sklad Měšice
  Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu? Regionalism and multilateralism: foundations of the new world trade order? : výzkumný projekt GA ČR 402/07/0253
 8. TitleSvětová ekonomika : nové jevy a perspektivy / Hana Kunešová, Eva Cihelková a kol.
  Author Kunešová-Skálová, Jana, 1967- (Author)
  Another authors Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Issue2., dopl. a přeprac. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2006
  Scopexviii, 319 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru světová ekonomika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  ISBN80-7179-455-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Světová ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75612EXH - externí sklad Měšice
  Světová ekonomika
 9. TitleSvětová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje / Eva Cihelková a kolektiv
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2006
  Scope258 s. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro bakalářské studium na VŠE Praha
  Výrazy tezauru světová ekonomika * hospodářské vztahy * hospodářská politika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  ISBN80-245-0687-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15404EXH - externí sklad Měšice
  Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje
 10. TitleEvropská integrace - Evropská unie / Eva Cihelková, Jaroslav Jakš a kol.
  Author Cihelková, Eva, 1952- (Author)
  Another authors Jakš, Jaroslav, 1937- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Oceonomica, 2004
  Scopexvii, 377 s. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru evropská integrace * měnová integrace * ekonomická integrace * dějiny evropského integračního procesu * Evropská unie * instituce Evropské unie * Společná zahraniční a bezpečnostní politika * jednotný trh * rozšiřování Evropské unie
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1016 - Struktura Společenství
  ISBN80-245-0854-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Evropská integrace - Evropská unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74187EXH - externí sklad Měšice
  Evropská integrace - Evropská unie