Search results

 1. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Školství a vzdělanost / Ivana Čornejová, Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Pavlína Kourová, Petr Kratochvíl, Milena Lenderová, Jiří Pokorný, Michal Svatoš, Petr Svobodný, Jan Šimek, Růžena Váňová ; Miroslav Novotný (ed.)
  Author Čornejová, Ivana, 1950- (Author)
  Another authors Kasper, Tomáš, 1974- (Author)
  Kasperová, Dana, 1974- (Author)
  Kourová, Pavlína, 1971- (Author)
  Kratochvíl, Petr, 1950- (Author)
  Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  Novotný, Miroslav, 1958- (Editor)
  Pokorný, Jiří, 1957- (Author)
  Svatoš, Michal, 1947- (Author)
  Svobodný, Petr, 1958- (Author)
  Šimek, Jan (Author)
  Váňová, Růžena, 1946- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2020
  Scope722 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleVelké dějiny zemí Koruny české - školství a vzdělanost
  Varying form of titleŠkolství a vzdělanost
  Note"Tematická řada, sv. VII"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, již prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipovanou syntézu, kterou česká historiografie dlouho postrádala. Jeho základní osu tvoří dějiny školství a vzdělanosti v Čechách a na Moravě (na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině v příslušných obdobích) dovedené do roku 2004. Kromě všech úrovní, typů a forem vzdělávání publikace zpracovává i bezprostředně související témata, jako jsou školní každodennost, školní architektura, mládežnické a studentské spolky. Věnuje se rovněž souvislostem vzdělanosti, rozkvětu knižní kultury včetně knihoven a čtenářských spolků, vydávání novin a časopisů či nástupu nových médií. Součástí výkladu jsou rovněž dosud málo zmapované oblasti bádání jako vzdělávání dívek a duchovních či lidová výchova
  Výrazy tezauru školství * politika vzdělávání * vzdělávání * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3211 - Školství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-985-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Měšice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 2. TitleŽeny s kufříkem a nadějí : porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století / Milena Lenderová a kolektiv autorů
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
  Scope488 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationKniha sleduje změny legislativního rámce, ohraničujícího život a činnost porodních babiček, institucionalizaci babického vzdělání, analyzuje proměny vztahu porodních bab a církve. Věnuje pozornost proměnlivě harmonickému a disharmonickému vztahu porodních bab a lékařů a rovněž genderovým stereotypům, které byly v tomto segmentu dějin vzhledem k porodní asistentce nejvýraznější. Báby jsou představeny i jako profesní skupina; lze sledovat, jak často a jakým způsobem porušovaly ve své nelehké praxi zákon. Závěr knihy se věnuje postupnému sebeuvědomování porodních asistentek, hledá odpověď na otázku, kdy a jakým způsobem se začaly hlásit o svá práva, proč odmítaly označení „bába“ a usilovaly o „důstojnější“ název „porodní asistentka“.
  Výrazy tezauru porodní asistentka * zdravotní personál * zdravotnické povolání * zdravotnická legislativa * politika vzdělávání * Čechy (země) * Československo * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-246-4475-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Ženy s kufříkem a nadějí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89934PSS - Poslanecká sněmovna
  Ženy s kufříkem a nadějí
 3. TitleK hříchu i k modlitbě : žena devatenáctého století / Milena Lenderová
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  IssueVydání druhé, v Karolinu první, přepracované
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016
  Scope319 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie zachycuje postavení žen, zvláště ze středního městského stavu, v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Přihlíží k vývoji střední a zčásti západní Evropy; využívá pramenných podkladů, opírá se o osobní deníky, korespondenci, memoáry, ženský tisk a autentickou odbornou literaturu lékařskou, filozofickou, pedagogickou, právnickou. Vychází i z dobových feministických textů a obrazových materiálů. Primárním cílem bylo sledovat běh života ženy v jeho cyklech – dětství, dospívání, manželství, mateřství – a závazného modelu feminity pěstovaného zejména ve středních společenských vrstvách. Pozornost je věnována postavení ženy v domácnosti, její hygieně a oblékání, ale také dívčímu vzdělávání včetně úsilí o získání přístupu k středoškolskému (1870 vznikl státní dívčí učitelský ústav, 1890 soukromé dívčí gymnázium Minerva) a univerzitnímu vzdělání (nejdříve se dívkám otevřela filozofická, pak lékařská fakulta pražské univerzity) a průniku žen na pracovní trh.
  Výrazy tezauru žena * žena v domácnosti * ženská otázka * práva žen * ženské hnutí * vzdělávání * společenský status * rovnost mezi muži a ženami * sociální práva * volební právo * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * 19. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  3206 - Vzdělávání a výchova
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-246-3540-8
  Copy count1, currently available 1
  URL K hříchu i k modlitbě (obsah)
  K hříchu i k modlitbě (recenze)
  Document kindMonografie
  K hříchu i k modlitbě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86268PSS - Poslanecká sněmovna
  K hříchu i k modlitbě
 4. TitleVše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918 / Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  Another authors Halířová, Martina, 1979- (Author)
  Jiránek, Tomáš, 1965- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2015
  Scope277 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteMonografie autorského týmu Univerzity Pardubice je příspěvkem ke stoletému výročí vypuknutí první světové války. Získala ocenění Magnesia Litera 2016 za literaturu faktu.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationTřebaže se válečné operace let 1914-1918 českých zemí bezprostředně nedotkly, válka zasáhla české území v té nejméně očekávatelné podobě. Odchod otců a učitelů na frontu, pokles reálných příjmů, všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém traumatu, podlomeném zdraví a sociální bídě válečných dětí. Připočteme-li k tomu výchovné problémy se "zvlčilými" potomky zbavenými otcovské autority, vyvstává před námi pochmurný obraz všeobecného zmaru a strádání, jimž nedokázalo čelit ani několik organizací, které na podporu dětem na konci války vznikly.
  Výrazy tezauru první světová válka * společensko-hospodářské poměry * válečné hospodářství * dítě * Čechy (země) * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  0806 - Mezinárodní politika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-499-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Vše pro dítě! (obsah)
  Vše pro dítě! (recenze)
  Vše pro dítě! (recenze)
  Document kindMonografie
  Vše pro dítě!

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85931PSS - Poslanecká sněmovna
  Vše pro dítě!
 5. TitleBol lásky prodejné : ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek / Alena Wagnerová ; se studií Mileny Lenderové Prodejná láska v časech barona Nádherného
  Author Wagnerová, Alena, 1936- (Author)
  Another authors Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2013
  Scope175 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteKorespondenci z francouzštiny přeložila do češtiny Milena Lenderová, z němčiny Alena Wagnerová
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsProdejná láska v časech barona Nádherného / Milena Lenderová. S. 133 - 168.
  AnnotationKdyž Alena Wagnerová připravovala svoji knihu o Sidonii Nádherné (Argo, 2010), objevila v pozůstalosti Sidoniina staršího bratra Jana unikátní konvolut několika desítek dopisů pražských lehkých žen a dívek z prvního desetiletí dvacátého století. Na jeho základě autorka načrtla portrét Jana Nádherného, zajímavé osobnosti s bohatým společenským a kulturním životem a se silným sociálním cítěním projevujícím se mj. právě ve vztahu k služebnicím lásky. Na pozadí jeho styků s tímto polosvětem se tak otevírá autentický pohled do sociálního a pocitového světa příslušnic "nejstaršího řemesla" s jejich radostmi, bolestmi, touhou po lásce i vypočítavostí.
  Výrazy tezauru horní třída * Nádherný z Borutína, Jan (1884-1913) * Čechy (země) * Hlavní město Praha * 19. století * 1. polovina 20. století * prostituce * sexualita * životopis * korespondence
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-257-0829-3
  Copy count1, currently available 1
  URLBol lásky prodejné (obsah)
  Bol lásky prodejné (recenze)
  Document kindKorespondence
  Bol lásky prodejné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84299PSS - Poslanecká sněmovna
  Bol lásky prodejné
 6. TitleDcera národa? : tři životy Zdeňky Havlíčkové / Milena Lenderová
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2013
  Scope325 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationJe povinností jedince obětovat své štěstí zájmu národa? V osudu Zdeňky Havlíčkové se střetávají národní zájmy a právo jedince na osobní štěstí. Možná by se tato osiřelá dcera Karla Havlíčka, vychovávaná v láskyplném prostředí své tety, byla vdala nebo by hledala svou obživu coby vychovatelka či společnice. Národem prohlášenou "dceru národa" však táhlo srdce "špatným" směrem, k rakouskému důstojníkovi, a tak Zdeňka umírá ve svých čtyřiadvaceti letech jako národem zavržená a stává se bezděky tragickou postavou nacionálně-ideologických her ambiciózních politiků.
  Výrazy tezauru Havlíčková, Zdeňka (1848–1872) * životopis * společenský status * žena * Čechy (země) * 2. polovina 19. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7432-349-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Dcera národa? (obsah)
  Dcera národa? (recenze)
  Document kindBiografie
  Dcera národa?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83709EXH - externí sklad Měšice
  Dcera národa?
 7. TitleZ dějin české každodennosti : život v 19. století / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Marie Macková
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  Another authors Jiránek, Tomáš, 1965- (Author)
  Macková, Marie, 1958- (Author)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2009
  Scope430 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationObjevný pohled na život v Čechách 19. století. Práce na pomezí historie kultury, antropologie a dějin všedního dne opouští pole velkých, politických dějin a sleduje "mikrohistorii" vrstev společnosti, jednotlivců a každodenního běhu jejich života. Autoři se snažili zachytit z této široké oblasti vše podstatné: prolínání soukromého a veřejného, profánního a zčásti náboženského, jednotlivé úkony, rituály, činnosti a stereotypy. Popisují a z hlediska problematiky historického poznání také kriticky vykládají proměny společnosti, jež dosud žije, alespoň pokud se většiny obyvatelstva týče, skromně, ale kterou obklopuje stále rozsáhlejší svět předmětů a která už má nakročeno ke konzumnímu způsobu života.
  Výrazy tezauru společenský život * rodina * kvalita života * společensko-hospodářské poměry * Čechy (země) * 19. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-246-1683-4
  Copy count1, currently available 1
  URLZ dějin české každodennosti (plný text / databáze EBSCO)
  Document kindMonografie
  Z dějin české každodennosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79138EXH - externí sklad Měšice
  Z dějin české každodennosti
 8. TitleŽena v českých zemích od středověku do 20. století / Milena Lenderová ... [et al.]
  Author Lenderová, Milena, 1947- (Author)
  IssueVyd.1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
  Scope853 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Česká historie sv. 21
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní dílo 18 autorů nahlíží ženu přes témata, která se prolínají celým popisovaným obdobím – partnerství, rodina, vlastnictví, veřejný život, vlastní identita, vzdělání, mecenášství; dále též analýza stereotypů ženství ve vztahu žena–muž a otázka ženských archetypů.
  Výrazy tezauru žena * ženská otázka * Čechy (země) * Československo * dějiny
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7106-988-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Žena v českých zemích od středověku do 20. století (obsah)
  Document kindMonografie
  Žena v českých zemích od středověku do 20. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79119EXH - externí sklad Měšice
  Žena v českých zemích od středověku do 20. století
 9. TitleDějiny žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie : (sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006) / Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková (edd.)
  Main entry-action Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie (2006 : Pardubice, Česko)
  Another authors Čadková, Kateřina (Editor)
  Lenderová, Milena, 1947- (Editor)
  Stráníková, Jana (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPardubice : Univerzita Pardubice, 2006
  Scope601 s. : il., portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglická a německá resumé. Sborník je vydán v rámci projektu Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století. 300 výt.. V prelimináriích: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationSborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 2006. Oblasti přednášek: Gender - koncepty a historiografie; Žena - status - profese; Prameny a jejich řeč.
  Výrazy tezauru žena * sociologie * ženská otázka * Evropa * dějiny * historie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7194-920-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Dějiny žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77816EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie
 10. TitleDějiny Francie / Marc Ferro ; [z francouzského originálu ... přeložily Jitka Matějů a Doubravka Olšáková ; kapitolu o česko-francouzských vztazích napsala Milena Lenderová]
  Author Ferro, Marc, 1924- (Author)
  Another authors Matějů, Jitka (Translator)
  Olšáková, Doubravka, 1977- (Translator)
  Lenderová, Milena, 1947- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006
  Scope692 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Francie * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN80-7106-888-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Francie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75834EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny Francie