Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0008130^"
 1. TitleEthnic diaspora festivities in the Czech Republic : cultural traditions between isolation, integration and hybridization / Mirjam Moravcová
  Author Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Author)
  Another authors Albert, Gwendolyn, 1967- (Translator)
  IssueFirst edition
  PublicationPraha : Charles University, Karolinum Press, 2023
  Scope158 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteZ češtiny přeložila Gwendolyn Albert
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru migrující * migrace * diaspora * národnostní menšina * etnická skupina * kulturní identita * oslava * kulturní politika * zvyky a tradice * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  1236 - Práva a svobody
  2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-5148-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Ethnic diaspora festivities in the Czech Republic

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91215PSS - Poslanecká sněmovna
  Ethnic diaspora festivities in the Czech Republic
 2. TitleEtnické komunity. Balkánské cesty. Díl I. / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : FHS UK, 2015
  Scope314 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Agora 13. svazek
  Portion of titleBalkánské cesty
  Additional Variant TitlesEtnické komunity - Balkánské cesty
  Balkánské cesty
  NoteČástečně anglický a slovenský text, české a anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPrvní díl publikace o balkánských etnických komunitách se zaobírá kulturní a národnostní rozmanitostí Balkánského poloostrova a společenským napětím, které způsobila občanská válka v Jugoslávii (1991-1995).
  Výrazy tezauru etnická skupina * kulturní identita * migrace * zvyky a tradice * Balkán
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87398-80-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity : balkánské cesty. Díl I. (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86159EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 3. TitleEtnické komunity. Díl II., Balkánské cesty / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : FHS UK, 2015
  Scope284 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm + 1 CD
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora 13. svazek
  Portion of titleBalkánské cesty
  Additional Variant TitlesEtnické komunity - Balkánské cesty
  Balkánské cesty
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  ContentsCD: Bulharská školní hymna, Hymnus sv. Cyrila a Metoděje / interpert Tereza Nováková
  AnnotationDruhý díl publikace o balkánských etnických komunitách se věnuje migračním pohybům balkánských národů v prostoru Balkánského poloostrova, různým otázkám identity balkánských imigrantů v Česku a vztahům Čechů k Balkánu ve 20. století.
  Výrazy tezauru etnická skupina * kulturní identita * migrace * zvyky a tradice * Balkán
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-87398-81-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity. Balkánské cesty. Díl II. (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86159EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 4. TitleEtnické komunity - lidé Bosny a Hercegoviny / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Reviewer)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2014
  Scope270 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, bos
  Edition Agora sv. 12
  NoteAnglické a bosenské resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationÚvahy nad kulturní, etnickou a politickou identitou obyvatel současné Bosny a Hercegoviny a nad kulturními průsečíky bosensko/ balkánsko českými v historické retrospektivě 19. a 20. století a přítomnosti prvého desetiletí 21. století. V hledáčku pozornosti jsou lidé Bosny a Hercegoviny jako „politici“ vlastních identit. První část je věnována vyjednávání identit v rámci regionu. Do druhé části jsou zařazeny kapitoly, které ukazují, jak česká společnost identifikovala lidi Bosny a Hercegoviny, jaké charakteristiky jim v kontextu vlastní zkušenosti připsala. V poslední části nabízí další pohled: novela a dva cykly fotografií přibližují jejich svět a zprostředkovávají jejich perspektivu.
  Výrazy tezauru etnická skupina * Bosna a Hercegovina * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87398-46-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity - lidé Bosny a Hercegoviny (obsah)
  Document kindLiteratura faktu
  Etnické komunity - lidé Bosny a Hercegoviny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84538EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity - lidé Bosny a Hercegoviny
 5. TitleEtnické komunity - Romové / ed. Dana Bittnerová, [Mirjam Moravcová]
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2013
  Scope223 s. : barev. il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora sv. 11
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních společnostech. Zvláštní pozornost věnuje otázce socializace mladé generace v kontextu majoritních institucí.
  Výrazy tezauru etnická skupina * Rom * společenský status * vyloučení ze společnosti * začlenění do společnosti * etnologie
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87398-45-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity - Romové (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Etnické komunity - Romové

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83938EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity - Romové
 6. TitleEtnické komunity : kontinuita kulturní reprodukce / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Illustrator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2012
  Scope292 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora sv. 8
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationDalší z řady publikací FHS UK se zabývá otázkami uchování reprodukce a revitalizace kulturní identity etnických komunit v přijímacích zemích. Kontinuitu lze sledovat ve dvou rovinách, v rovině transmise a v rovině uchování identity. V publikaci je zohledněn zejména prostor střední a jihovýchodní Evropy.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * etnická skupina * migrující * kulturní pluralismus * začlenění do společnosti * kulturní rozdíl * kulturní identita
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87398-29-6
  Copy count1, currently available 1
  URLEtnické komunity: kontinuita kulturní reprodukce (obsah
  Document kindKolektivní monografie
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83242EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 7. TitleEtnické komunity : vyjednávání pozice v majoritě / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2012
  Scope367 s. : il., 1 mapa, 1 portrét, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora sv. 9
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se ptá po základních konfliktech solidarity. Rodová solidarita předpokládá utváření vnitřního pouta „my“, jež vyžaduje vytvoření partnerského pouta nějakého „oni“. Toto „partnerství“ je však pokud možno intaktní a implicitně nepřátelské a je navenek základem etnických a rasových konfliktů. V konkrétních společnostech se pak staré etnické konflikty mění v konflikty sociální.
  Výrazy tezauru etnická skupina * národnostní menšina * začlenění do společnosti * emigrace * imigrace
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87398-28-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83255EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 8. TitleEtnické komunity : integrace, identita / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2011
  Scope359 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora sv. 7
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationAnalýza vztahu mezi integrací příslušníků etnických menšin do většinové společnosti a uchováním, obnovou či transformací jejich etnické, kulturní identity. Hledání modelů těchto vztahů v postojích různých etnických menšin, užších sociálně definovaných skupin jejich příslušníků a jednotlivců.
  Výrazy tezauru etnická skupina * národnostní menšina * kulturní identita * začlenění do společnosti
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-87398-13-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81437EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 9. TitleEtnické komunity : elity - instituce - stát / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : FHS UK, 2009
  Scope359 s. : il., faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Agora sv. 5
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationIdentita etnických komunit v menšinovém postavení je věcí kulturní osobitosti, společenských postojů a někdy i sociálních charakteristik. Publikace se zaměřuje na zkoumání dopadu kolektivně sdílené identity na život příslušníků etnických komunit v menšinovém postavení, na jejich soužití s většinovou společností, a to ve dvou okruzích: prvý se vztahuje k otázce funkce institucí v procesu formování, udržování, transformace a revitalizace etnických komunit jako svébytných subjektů občanské společnosti státu. Druhý okruh se dotýká otázky významu a úlohy menšinových elit v těchto procesech.
  Výrazy tezauru etnická skupina * národnostní menšina * práva menšin * imigrace * začlenění do společnosti * sdružení * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87398-03-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Etnické komunity (obsah)
  Document kindSborníky
  Etnické komunity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79588EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity
 10. TitleEtnické komunity v kulturním kontextu / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
  Another authors Bittnerová, Dana, 1966- (Editor)
  Moravcová, Mirjam, 1931-2023 (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Ermat, 2008
  Scope267 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru etnická skupina * migrující * kulturní pluralismus
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87178-01-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Etnické komunity v kulturním kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77678EXH - externí sklad Holešovice
  Etnické komunity v kulturním kontextu

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.