Search results

  1. TitlePronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava : místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939-1945 / Wolf Gruner ; z německého originálu Die Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren ... přeložil Vladimír Čadský
    Uniform title Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren. Česky
    Author Gruner, Wolf, 1960- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    IssueVydání první
    PublicationPraha : Academia, 2019
    Scope469 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Edition 1938-1953 ; svazek 22
    NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
    AnnotationPublikace naznačuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na dalších obsazených územích, jako například roku 1941 v otázce označení Židů. Na základě dosud neznámých týdenních zpráv Židovské náboženské obce v Praze, zasílaných Adolfu Eichmannovi, autor přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro život židovských obyvatel, jakož i jejich reakcí a jejich odporu.
    Výrazy tezauru žid * antisemitismus * represe * trestný čin proti lidskosti * Protektorát Čechy a Morava * druhá světová válka
    Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-200-3005-4
    Copy count1, currently available 1
    Document kindMonografie
    Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava

    book

    Call numberLocationInfo
    F 88479PSS - Poslanecká sněmovna
    Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava
  2. TitleVelký regres : mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška / Heinrich Geiselberger (ed.) ; přeložili Vladimír Čadský, Jan Prokeš, Olga Sixtová, Martin Vrba a Štěpán Zajac
    Uniform title Große Regression. Česky
    Another authors Geiselberger, Heinrich, 1977- (Editor)
    Čadský, Vladimír (Translator)
    Prokeš, Jan (Translator)
    Sixtová, Olga, 1968- (Translator)
    Vrba, Martin (Translator)
    Zajac, Štěpán, 1960- (Translator)
    PublicationV Praze : Rybka Publishers, 2017
    Scope311 stran ; 20 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteAutoři esejů: Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Nancy Fraserová, Eva Illouzova, Ivan Krastev, Bruno Latour, Paul Mason, Pankaj Mishra, Robert Misik, Oliver Nachtwey, Donatella della Porta, Cesar Rendueles, Wolfgang Streeck, David Van Reybrouck, Slavoj Žižek, Václav Bělohradský. Přeloženo z němčiny
    Obsahuje bibliografické odkazy
    AnnotationV knize Velký regres, vycházející souběžně ve třinácti jazycích, sedmnáct intelektuálů, renomovaných sociologů, politologů a filozofů pátrá po příčinách a souvislostech znepokojivého stavu, v němž jsme se ocitli. Mnohé nasvědčuje tomu, že svět, především ten západní, nezadržitelně vstupuje do temného věku, tedy do éry, kterou můžeme přiléhavě nazvat obdobím regresu. Po éře, v níž vládl historický optimismus a kdy se zdálo, že ideály liberální demokracie již definitivně zapustily kořeny a jejich šíření v čím dál větší části světa už nic nezastaví, přichází bolestné prozření a deziluze, s níž je spojena nejistota, destabilizace, rozvrat a chaos.
    Výrazy tezauru civilizace * globalizace * liberalismus * politická ideologie * veřejné mínění * politický život * 21. století * inteligence * filozofie
    Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
    0406 - Politický rámec
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-87950-34-0
    Copy count1, currently available 1
    Document kindKolektivní monografie
    Velký regres

    book

    Call numberLocationInfo
    G 26718PSS - Poslanecká sněmovna
    Velký regres
  3. TitleStřet náboženství : dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století) / Jean-Paul Roux ; z francouzského originálu Un choc de religions: la longue guerre de l'islam et de la chrétienté 622-2007 ... přeložil Vladimír Čadský
    Author Roux, Jean-Paul, 1925-2009 (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    IssueVydání první
    PublicationV Praze : Rybka Publishers, 2015
    Scope346 stran, 39 nečíslovaných stran obrazových příloh : mapy (převážně barevné) ; 24 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteChronologický přehled. Poznámky
    Obsahuje bibliografii a rejstříky
    AnnotationFrancouzský historik popisuje dějiny křesťanství v raném středověku, zrod islámu, počátky islámské expanze směřující do Asie, Afriky i na Pyrenejský poloostrov, obranu křesťanských států proti muslimské expanzi, historii křížových výprav a průběh reconquisty. Další kapitoly se zaměřují na historický vývoj mimoevropských křesťanských států, počátky turecké expanze a zrod osmanské říše, vztahy mezi muslimy a Západem v 16. století, úpadek osmanské říše provázený územními ztrátami, koloniální výboje velmocí v Asii a Africe, dějiny obou světových válek, dekolonizaci a lokální konflikty probíhající ve 2. polovině 20. století a na počátku 3. tisíciletí na Blízkém východě (Irák, Afghánistán atd.). Práce se věnuje také pokusům o koexistenci obou světových náboženství. Závěr obsahuje chronologii důležitých historických událostí.
    Výrazy tezauru islám * křesťanství * náboženský konflikt * válka * dějiny
    Klasifikační znaky3611.2 - Historie
    2831 - Kultura a náboženství
    ISBN978-80-87950-13-5
    Copy count1, currently available 1
    URL Střet náboženství (obsah)
    Střet náboženství (recenze)
    Document kindMonografie
    Střet náboženství

    book

    Call numberLocationInfo
    F 88775PSS - Poslanecká sněmovna
    Střet náboženství
  4. TitleJezuité : historie řádu Ignác z Loyoly do současnosti / John W. O'Malley ; překlad Vladimír Čadský
    Author O'Malley, John W. (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    PublicationPraha : Pragma, [2015]
    Scope116 stran ; 22 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NotePřeloženo z angličtiny?. Chronologický přehled. Správné znění podnázvu je uvedeno v tiráži: historie řádu od Ignáce z Loyoly do současnosti. Správné místo vydání: Praha
    Obsahuje bibliografické odkazy
    AnnotationKniha amerického teologa a jezuity stručně představuje dějiny jezuitů (Tovaryšstva Ježíšova) od jejich vzniku v 16. století do současnosti. Představuje jezuity jako misionáře, teology, vědce, kartografy, vychovatele, patrony umění apod., a to od jejich zakladatele Ignáce z Loyoly přes Mattea Ricci, Pedra Arrupeho a další až k současnému jezuitskému papeži Františkovi. V závěru stručná chronologie dějin řádu.
    Výrazy tezauru katolicismus * duchovenstvo * církev * instituce náboženství * dějiny
    Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
    3611.2 - Historie
    ISBN978-80-7349-472-8
    Copy count1, currently available 1
    URL Jezuité (obsah)
    Document kindMonografie
    Jezuité

    book

    Call numberLocationInfo
    F 85733PSS - Poslanecká sněmovna
    Jezuité
  5. TitlePodvody na talíři : jak nás obelhávají potravinářské koncerny / Thilo Bode ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Bode, Thilo, 1947- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    PublicationV Praze : Rybka, 2014
    Scope201 s. : il. ; 22 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    AnnotationThilo Bode, který patří k nejcitovanějším a zároveň nejobávanějším kritikům kvality potravin a potra­vinářského průmyslu, ve své kni­ze odhaluje skan­­dál­ní zálud­né strategie a nekalé praktiky potra­vinářských koncernů, postrádajících jaké­ko­li zábrany. Od zavádějících a klama­vých etiket na potravinách, jež spotřebi­tele vě­domě uvádějí v omyl nebo mu posky­tují záměrně matoucí informace, po pochybnou kvalitu, či spíše nekvalitu samotných potravinářských „produktů“ uvá­děných na trh za podpory bombas­tických lživých reklamních kampaní – to vše je součástí důmyslné strategie, proti níž je spo­třebitel bezmocný a kterou pří­mo či nepřímo posvěcují i političtí zástupci spotřebitelů.
    Výrazy tezauru potravinářský průmysl * inspekce potravin * potraviny * ochrana spotřebitele * jakost výrobku * nekalá reklama * odpovědnost výrobce
    Klasifikační znaky2841 - Zdraví
    6026 - Potraviny
    2026 - Spotřeba
    4031 - Hospodářská soutěž
    ISBN978-80-87950-02-9
    Copy count1, currently available 1
    URL Podvody na talíři (obsah)
    Podvody na talíři (recenze)
    Document kindMonografie
    Podvody na talíři

    book

    Call numberLocationInfo
    F 84322PSS - Poslanecká sněmovna
    Podvody na talíři
  6. 6.Stasi

    TitleStasi : tajná policie NDR v letech 1945-1990 / Jens Gieseke ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Gieseke, Jens, 1964- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Interviewer)
    IssueVyd. 1.
    PublicationPraha : Ikar, 2013
    Scope335 s. : il. ; 24 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    AnnotationAutor provází touto vysoce kontroverzní kapitolou německých poválečných dějin a poskytuje všechny nezbytné informace o pachatelích, informátorech i obětech. V aktualizovaném, rozšířeném vydání podává – dvacet let po zpřístupnění spisů – mimo jiné i kritickou analýzu zpracování fenoménu státní bezpečnosti v odborné literatuře, vzpomínkách a kultuře sjednoceného Německa.
    Výrazy tezauru Německá demokratická republika * tajná služba * politická diskriminace * 2. polovina 20. století * autoritativní režim * politická diskriminace
    Klasifikační znaky0821 - Obrana
    1236 - Práva a svobody
    0406 - Politický rámec
    ISBN978-80-249-2105-1
    Copy count1, currently available 1
    URLStasi: tajná policie NDR v letech 1945-1990 (obsah)
    Document kindMonografie
    Stasi

    book

    Call numberLocationInfo
    F 83117EXH - externí sklad Měšice
    Stasi
  7. TitleVzpomínky : zima v létě - jaro na podzim / Joachim Gauck ; ve spolupráci s Helgou Hirschovou ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Gauck , Joachim, 1940- (Author)
    Another authors Hirsch, Helga, 1948- (Author)
    Čadský, Vladimír (Editor)
    IssueVyd. 1.
    PublicationPraha : Ikar, 2013
    Scope349 s. : il., portréty ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    AnnotationAutor popisuje dětství prožité v Meklenbursku a ovlivněné válečnými událostmi, sovětskou okupací a vznikem NDR, rodinný život poznamenaný zatčením a uvězněním svého otce, cesty do západního Německa před vybudováním berlínské zdi, manželství, své působení jako pastora, líčí svou činnost spolkového pověřence pro zpracování dokumentů státní bezpečnosti v letech 1990-2000 a končí volbou spolkovým prezidentem v březnu roku 2012. Zabývá se i historickým vývojem Německa ve 2. polovině 20. století.
    Výrazy tezauru Gauck, Joachim (1940-) * hlava státu * životopis * protestantismus * vztah mezi církví a státem * politický život * Německá demokratická republika * Německo * 20. století
    Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-249-2201-0
    Copy count1, currently available 1
    URLVzpomínky (obsah)
    Document kindBiografie
    Vzpomínky

    book

    Call numberLocationInfo
    F 83468EXH - externí sklad Měšice
    Vzpomínky
  8. TitleVálka médií : mýtus informační společnosti / Viktor Farkas ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Farkas, Viktor, 1945- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    IssueVyd. 1.
    PublicationPraha : Knižní klub, 2012
    Scope294 s. ; 24 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    Edition Záhady
    NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
    AnnotationAutor se zabývá tím, do jaké míry média zobrazují informace pravdivě a nakolik je zkreslují a překrucují, co všechno takříkajíc „zametají pod koberec“. Na základě mnoha příkladů z politiky, hospodářství a dalších oblastí života ukazuje, že „informační společnost“ je pouhý mýtus. Značná část sdělení je zmanipulovaná a slouží zájmům těch, kdo obvykle zůstávají v pozadí. Bezvýznamné informace média často nafukují, aby odvedla pozornost od mnohem důležitějších skutečností, jež jsou často zmiňována pouze na okraj. Takzvané „objektivní zpravodajství“ jsou většinou dezinformace, polopravdy, ne-li přímo bohapusté lži. Pravdu, která je pro pochopení dané reality důležitá, se tak uživatel klasických médií většinou vůbec nedozví.
    Výrazy tezauru komunikační průmysl * hromadné sdělovací prostředky * psychologie * informace * informační společnost
    Klasifikační znaky3226 - Komunikace
    3231 - Informace a zpracování informací
    3611.4 - Psychologie a pedagogika
    ISBN978-80-242-3254-6
    Copy count1, currently available 1
    Document kindEseje
    Válka médií

    book

    Call numberLocationInfo
    F 81718EXH - externí sklad Měšice
    Válka médií
  9. TitleČerná kniha církve : --a neuveď nás v pokušení / Michael Hebeis ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Hebeis, Michael, 1959- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Interviewee)
    IssueVyd. 1.
    PublicationPraha : Knižní klub, 2012
    Scope254 s. ; 21 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteObsahuje bibliografii
    AnnotationJiž 2000 let si katolická církev klade nárok na morální vedení a duchovní kompetenci – a nepřestává děsit věřící svými novými a novými skandály. Reakce církevní vrchnosti je stále stejná: zamlčování a zastírání. Rejstřík hříchů církve sahá od antisemitismu po pedofilii a svědčí o tom, jak bezohledně kráčela po celá staletí za svými cíli.
    Výrazy tezauru církev * katolicismus * křesťanství * etika * ochrana dítěte * mučení
    Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
    3611 - Humanitní vědy
    0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
    ISBN978-80-242-3542-4
    Copy count1, currently available 1
    URLČerná kniha církve (obsah)
    Document kindMonografie
    Černá kniha církve

    book

    Call numberLocationInfo
    F 82737EXH - externí sklad Měšice
    Černá kniha církve
  10. TitleKatolická církev a komunismus v Evropě (1917-1988) : od Lenina k Janu Pavlu II. / Philippe Chenaux ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský]
    Author Chenaux, Philippe, 1959- (Author)
    Another authors Čadský, Vladimír (Translator)
    PublicationPraha : Rybka Publishers, 2012
    Scope287 s. ; 24 cm
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteObsahuje chronologický přehled
    Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    Výrazy tezauru katolicismus * církev * vztah mezi církví a státem * komunismus * Vatikán * Svaz sovětských socialistických republik * zahraniční politika * Evropa * dějiny * 20. století
    Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
    2831 - Kultura a náboženství
    3611.2 - Historie
    0816 - Mezinárodní rovnováha
    ISBN978-80-87067-41-3
    Copy count1, currently available 1
    URLKatolická církev a komunismus v Evropě (1917-1988) (obsah)
    Document kindMonografie
    Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1988)

    book

    Call numberLocationInfo
    F 82358EXH - externí sklad Měšice
    Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1988)