Search results

 1. TitleZrcadlo Čech a Moravy / Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle ; [uspořádal a poznámkami opatřil Josef Polišenský ; doslov napsal Karel Krejčí]
  Author Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614 (Author)
  Another authors Polišenský, Josef, 1915-2001 (Editor)
  Krejčí, Karel, 1904-1979 (Author of introduction)
  PublicationPraha : Evropský literární klub, 1941
  Scope258 s. : 49 il., erby ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Národní klenotnice sv. 19.
  NoteObsah: Zrcadlo slavného markrabství moravského--Diadochos. Ediční poznámka. S devíti dřevoryty a čtyřiceti znaky a erby--Údaj v tiráži. Tisk podle typografické úpravy Jindřicha Štyrského, který navrhl též obálku a vazbu--Údaj v tiráži
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Morava (region) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 21309EXH - externí sklad MěšiceIn-Library Use Only
 2. TitleSstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané / odemně Bartoloměge Paprockého z Glogolic
  Author Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614 (Author)
  Publicationw Brně : v Bartholomége Albrechta F., 1609
  Scope(:)4, A4-Z4, Aa4-Zz4, Aaa4-Ppp4, Qqq6, Rrr4-Www4 [= cclxxxii] l. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteSoupis starých tisků č. 140. Kulturní památka. Varianta: exemplář s erbem a věnováním Janu Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova na (:)1b. Český text gotikou, latinský text antikvou, na tit. l. v renesanční architektonické kompozici dřevořezové erby a věcný název (list signován vpravo dole "16 G.E.Z P. 08"), všechny strany ve čtyřdílných renesančních rámcích, signatury, stránkové kustody, na rubu tit. l. nerámovaný dřevořezový erb Jana Kryštofa Pruskovského, na O2b celostranný slezský znak s erby členů zemského soudu (signováno v rozích "1607 GE ZP"), další erby slezské šlechty většinou v bohatých dřevořezových abstraktních, zoomorfních či figurálních kompozicích: O3b, Y3b, Bb1a, Gg2b (signováno "16 G.E. 08"), Kk2b (signováno V.W.), [Mm4a], Nn3a (signováno V.W.), Pp2b, Qq2b, Rr3b, Tt2b, [Ww4b], Zz1a (signováno "16 G.E. 08"), [Ddd4a], Eee3b (signováno V.W.), Fff3a (signováno "16 G.E. 08"), [Hhh4a], [Mmm4b] (signováno V.W.), Ooo3a, Qqq1a a Rrr1b, na [Rrr3a] celostranný erbovní strom, od fol. [Rrr4a] až do konce další slezské erby zalomené přímo do textu, plné iniciály na ornamen. pozadí, ornamentální linky, renes. viněty. Omyly: Q3 m. Q2; Rr3 m. Rr2 (kustod zde nesouhlasí, jde o přesazbu?), nepotištěno: rub poslední potištěné strany. Modrošedá lepenková vazba z 18. století, na rubu přední předsádky latinské kulaté razítko jindřichohradeckých františkánů, na tit. l. rukou táž provenience
  ContentsObsahuje na (:)1b (= rub tit. l.): Na Erb Wýsoce Vrozeného Pana / Pana Jana Krýsstoffa Pruskowského z Pruskowa a na Pruskowě eč. ...
  SourceZíbrt I. 6036, Knihopis č. 6860 (s odlišnou kolací, bez rozlišení variant, nezaznamenává složku Qqq6), Pumprla I/2 č. 3371 (totéž), Dokoupil s. 23 (ex. se starší variantou, kolace souhlasí s naší). Knihopis č. 6860 tento erb i text popisuje, ale starší variantu nezaznamenává
  AnnotationPolský spisovatel působící v Čechách B. Paprocký z Hlohol (1540-1614) shromáždil ve svém Štambuchu 21 mravněvýchovných rozmlouvání hosta s hospodářem a každé z nich věnoval jednomu z představitelů slezské šlechty. Kniha je také ilustrována velkým počtem jejich erbů. Známe dvě varianty Štambuchu: první má na rubu tit. l. erb a věnování Jiřímu Bedřichovi z Oprštorfu, za jehož hejtmanování byla kniha vytištěna; druhá varianta, která je častější, má na rubu tit. l. erb a věnování Janu Kryštofu Pruskovskému, hejtmanovi nastoupivšímu do úřadu po smrti Jiřího Bedřicha z Oprštorfu
  Výrazy tezauru katolicismus * Slezsko (region) * horní třída * heraldika * teologie
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1177EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only
 3. TitleDiadochos id est Svccessio : ginák poslaupnost knijžat a králůw Cžeských, biskupůw y arcybiskupůw pražských a wssech třech stawůw slawného králowstwj Cžeského to gest panského, rytjřského a městského / krátce sebraná a wydaná skrze Bartolomége Paprockeho z Glogol a z Paprocké wůle
  Author Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614 (Author)
  Publication[Praha] : [Jan Schumann - dědici], 1602
  Scope[xii], 380 (spr. 377) - [xii], 135 (spr. 137) [var. 220 (spr. 222)] - [i], (1-331) - [iv], (332-396) - [iii], 429 - [ii], 265 (spr. 263) - [xxxi], s. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteSoupis starých tisků č. 139. Kulturní památka. Český text gotikou, latinský text antikvou, na s. 363 cyrilice, hlavní tit. l. i tit. l. 2. knihy v rámci 270x163 (král Matyáš a císař Rudolf II. stojící na okrajích portálu, nahoře císařský znak, dole český lev), na rubu hlav. tit. l. portrét Rudolfa II. 240x153, tit. l. knihy 3. a 5. s Českým lvem v architektonické kompozici 270x165, na rubu 1. tit. l. celostranný císařský znak 274x175? a na rubu 2. znak Starého Města pražského 218x155, arabské s. (velmi chybné) ve vnějších horních rozích, strany v rámci z jednoduchých linek nahoře a na vnějších okrajích zdvojených, živá záhlaví, nadpisy mnohdy s římskými č., sig., str. kustody, ozdůbky, ozdobné linky, plné verzály ve volném prostoru a plné iniciály na ornamentálním pozadí, koncové ozdoby a viněty (s. 268 3 knihy se sig. PPB), většina dřevořezů sig. V.S., výjiměčně (jako na s. 337 2. a 247 3. knihy). C.E.: v 1. knize na s. () b Český lev s portréty a erby zemských soudců 197x136, na [()()()()()()b] erb Zbyňka z Hazmburku 125x105, ve volutových bordurách v rámečku cca 125x110 41 medajlónů s portréty českých panovníků od praotce Čecha až po Rudolfa II., drobné podlouhlé dřevořezy cca 25x65 s městskou architekturou, krom nich i dřevořezy historického obsahu a portréty církevních hodnostářů, na [S4b] Český lev v jednoduchém rámečku 152x110, v 2. knize dřevořezy bitev s Turky cca 65x135, erby a portréty šlechticů, ve 3. knize erby a portréty rytířů, v 5. knize krom erbů a portrétů měšťanů na s. 5-6 veduta Prahy 138x300? sig. Janem Willenbergrem 1601, na 163 Willenbergrův dřevořez Plzně 85x145, na 177 Kouřim, 182 Žatec, 193 Chrudim, 195 Hradec Králové, 200 Mladá Boleslav, 201 Prachatice, 202 Sedlčany, 203 Beroun, 204 Litoměřice, 205 Slaný, 207 Rakovník, 208 Bechyně a 211 Budyně, impresum na poslední potištěné straně. Omyly: první kniha 46 m. 44; 142 m. 135; 135 m. 142; 199 m. 189; 198 m. 200; 220 m. 221 (odtud chyba až do 255); 260 m. 257 (odtud chyba až do 299); 301 m. 298; 21 m. 14; 16 m. 17 (odtud s četnými omyly chyba až do 56); 56 m. 58 (odtud chyba s četnými omyly až do konce); druhá kniha 21 m. 22 (odtud chyba až do 84); 396 m. 386; 590 m. 390; třetí kniha 300 m. 111; 400 m. 112; 500 m. 113; 600 m. 114; 151 m. 153; 152 m. 154; 146 m. 164; 178 m. 179; 178 m. 180; 18O m. 181 (odtud omyl až do 361); 364 m. 363 (odtud omyl až do 367); pátá kniha 33 m. 35; 57 m. 56; 146 m. 144 (odtud chyba až do 165); 165 m. 164; 166 m. 165; 168 m. 166 (odtud chyba s četnými dílčími omyly až do konce). Nepotištěno: rub s. 135, 396, 429 a rub poslední potištěné s., chybí: fol. [S6] a předposlední list rejstříků. Hnědá kožená vazba se zlaceným věcným názvem na černém hřbetním štítku, na předním přídeští heraldické exlibris Aloise Přibyla, na líci přední předsádky částečně vyradované Přibylovo heslo "Labore et constantia" s letopočtem 1954? a vlastnickým razítkem, tit. l., S2, S4 a s. 15-16 přepsány rukou, některé okraje listů spravovány
  ContentsObsahuje na s. 1: O pogitij a počátku Slowákuow od kterýchž Cžechowé y Polácy swůg začátek magij .... Obsahuje na s. 1 (za [xii]): ... Panům Rytijřům a Wládykám Neywyšssym Panům Auřednijkům a Slawného Saudu Zemského Wětčijho Saudcům w Králowstwj Cžeském [= Historie o příbězích v Království uherském] .... Obsahuje na s. [1] (za [i]): O Stawu Panském a rozmnoženij geho a odkud který Rod a Erb do tohoto Králowstwj přissel. Kněh Druhých Kapitola Prwnij .... Obsahuje na s. [ii] (za 396): O Stawu Rytjřském a rozmnoženj geř yak dáwno a odkud který Rod a Erb do tohoto Králowstwj přissel. Knihy třetj .... Obsahuje na s. [ii] (za 429): O počátku a dáwnosti Měst w Králowstwij Cžeském Knihy páte [sic!] ...
  SourceZíbrt I. 1668 a 5965 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 6843 (s nepřesnostmi v kolaci a bez rozlišení variant)
  AnnotationPolský spis. působící v Čechách B. Paprocký z Hlohol (1540-1614) vydal r. 1602 Diadochos neboli posloupnost knížat a králů českých, biskupů a arcibiskupů a tří stavů panského, rytířského a městského. Jde tedy o směs kronikářského vypravování, analistických záznamů a genealogie. Podstatnou složku Diadochu tvoří také novinářské reportáže užité zejména v Historii o příbězích v Království uherském, která je v některých exemplářích uzavřena rokem 1597 a v některých dováděna postupně až k roku 1602 - s tím souvisí tudíž i variantní počet l. této části Diadochu. Varianta: Historie o příbězích v Království uherském je dovedena k roku 1597 a má 135 (spr. 137) s.
  Výrazy tezauru dějiny * Čechy (země) * Maďarsko
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1181EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only