Search results

 1. TitleCasebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného / Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Veronika Bílková, Martin Faix, Eliška Flídrová, Věra Honusková, Stanislava Hýbnerová, Jan Ondřej, Jana Ondrovičová, Harald Christian Scheu, Vojtěch Trapl, Alla Tymofeyeva, Kristýna Urbanová
  Author Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Bílková, Veronika, 1975- (Author)
  Faix, Martin (Author)
  Flídrová, Eliška (Author)
  Honusková, Věra (Author)
  Hýbnerová, Stanislava, 1939- (Author)
  Ondřej, Jan, 1960- (Author)
  Ondrovičová, Jana (Author)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Author)
  Trapl, Vojtěch, 1946- (Author)
  Tymofeyeva, Alla (Author)
  Urbanová, Kristýna (Author)
  Issue4. upravené vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019
  Scope269 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Scripta iuridica ; no. 8
  Portion of titleVýběr případů z mezinárodního práva veřejného
  Note"4. doplněné vydání"--Obálka. Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Český text
  AnnotationPublikace obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů. Všechny případy obsahují vedle výňatků z rozhodnutí také úvod do problému a kontrolní otázky, které mají ověřit pochopení právního problému.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné * mezinárodní soud * rozsudek
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87975-91-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88571Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 15.02.2023)
  Casebook
 2. TitleNové mezinárodní dohody na ochranu investic / Vladimír Balaš, Pavel Šturma
  Author Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Another authors Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexvii, 153 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.5.2018"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationMonografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního investičního práva, v němž se v poslední době projevuje zřetelný posun od multilateralismu k bilateralismu a od liberalismu k protekcionismu.
  Výrazy tezauru ochrana investic * mezinárodní dohoda * mezinárodní obchodní právo * mezinárodní obchodní arbitráž
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2426 - Financování a investice
  ISBN978-80-7598-100-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 87774Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.02.2023)
  Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
 3. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue5., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope519 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti naší politiky, žurnalistiky, vyššího úřednictva, podnikatelské a bankovní sféry. Zároveň je to vysokoškolská učebnice pro právnické fakulty. Poskytuje kvalifikované poučení, utřídění a vzájemné porovnání ústavněpolitických procesů v nejvýznamnějších státech. Jako předmět komparace byly vybrány Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Rakousko a Švýcarsko. Zvláštní pozornost je věnována ústavní a právní kultuře anglo-americké, která se výrazně liší od ústavní a právní kultury kontinentální Evropy. Autoři se zmiňují o ústavní situaci i ve státech dalších, včetně srovnání s Českou republikou. Čtenář se při komparaci vybraných právních systémů a ústavních institucí, včetně institucí Evropské unie, seznámí s ústavní kulturou a funkcí ústavních institucí tak, že plně pochopí jejich život a specifika.
  Výrazy tezauru ústavní právo * kontrola ústavnosti * zákonem chráněná práva * komparativní analýza * srovnávací právo * Česká republika * Evropská unie * Spojené státy
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-687-7
  Copy count4, currently available 2
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84546externí sklad Měšice
  F 84546externí sklad Měšicevypůjčený (until 15.11.2023)
  F 84546externí sklad Měšicevypůjčený (until 04.08.2023)
  F 84546externí sklad Měšice
  Srovnávací ústavní právo
 4. TitleMezinárodní ekonomické právo / Pavel Šturma, Vladimír Balaš
  Author Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexxiv, 513 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právo
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePubl. určena především odborníkům z akademické sféry a právní praxe a rovněž studentům právnických fakult a příbuzných oborů
  AnnotationKomplexní zpracování mezinárodního ekonomického práva jako jednoho z nových a dynamických odvětví mezinárodního práva. Zaměřuje se na základní i na prohlubující informace a zohledňuje změny v oblasti mezinárodního investičního práva, ke kterým došlo díky obrovskému rozmachu investiční arbitráže. Obsahuje nejen teoretická východiska, ale reflektuje též poznatky z arbitrážní praxe a aktuální informace o vývojových tendencích v mezinárodním právu a právu EU.
  Výrazy tezauru mezinárodní hospodářské právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7179-069-3
  Copy count2, currently available 1
  URLMezinárodní ekonomické právo (obsah)
  Document kindMonografie
  Mezinárodní ekonomické právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82940externí sklad Měšice
  F 82940externí sklad Měšicevypůjčený (until 22.02.2023)
  Mezinárodní ekonomické právo
 5. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue4., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope523 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie o srovnávacím ústavním právu a o ústavněpolitickém uspořádání. Komparovány jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Česká republika. Monografie poskytuje kvalifikované poučení, utřídění a vzájemné porovnání ústavněpolitických procesů. Též vysokoškolská učebnice.
  Výrazy tezauru ústavní právo * ústava * kontrola ústavnosti * zákonem chráněná práva * komparativní analýza * Česká republika * Spojené státy * Spojené království * Francie * Německo * Itálie * Rakousko * Švýcarsko * Evropská společenství
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-629-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80900externí sklad Měšice
  F 80900externí sklad Měšice
  F 80900externí sklad Měšice
  Srovnávací ústavní právo
 6. TitlePrávo mezinárodních smluv / Pavel Šturma, Čestmír Čepelka, Vladimír Balaš
  Author Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Čepelka, Čestmír, 1927- (Author)
  Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope404 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Monografie
  NoteČást. anglický text
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace navazuje na komentář k Vídeňské úmluvě o smluvním právu (1969), kodifikující podstatnou část mezinárodního smluvního práva. Věnuje zvláštní pozornost také smlouvám uzavíraným mezinárodními organizacemi a postavení smluv v kontextu poměru mezinárodního a vnitrostátního práva. Autoři do ní zapracovali i nejaktuálnější vývoj v kodifikační činnosti Komise OSN pro mezinárodní právo, která v roce 2001 dokončila návrh Příručky pro praxi týkající se výhrad ke smlouvám a návrh článků o účincích ozbrojených konfliktů na smlouvy.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * mezinárodní organizace * mezinárodní dohoda
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7380-341-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právo mezinárodních smluv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81722externí sklad Měšice
  Právo mezinárodních smluv
 7. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue3., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, 2007
  Scope511 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru ústavní právo * kontrola ústavnosti * zákonem chráněná práva * komparativní analýza * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-312-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76899externí sklad Měšice
  F 76899externí sklad Měšice
  F 76899externí sklad Měšice
  Srovnávací ústavní právo
 8. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue2. přeprac. vyd.
  PublicationPraha : ASPI, c2003
  Scope479 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Evropa * Evropská společenství * federace * ústavní právo * kontrola ústavnosti * lidská práva * mezinárodní právo * politická strana * politický režim * právní stát * územní samospráva * Spojené státy * ústava * volby * vrchní soud
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-86395-89-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72767externí sklad Měšice
  F 72767externí sklad Měšice
  F 72767externí sklad Měšice
 9. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : CODEX Bohemia, 1998
  Scope359 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické knihy Codexu
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Evropa * Evropská společenství * federace * kontrola ústavnosti * lidská práva * mezinárodní právo * orgány veřejné správy * politická strana * politický režim * právní stát * územní samospráva * Spojené státy * srovnávací studie * ústava * ústavní právo * volby * vrchní soud
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-85963-80-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 68521externí sklad Měšice
  F 68521externí sklad Měšice
  F 68521externí sklad Měšice
  Srovnávací ústavní právo
 10. TitleKurs mezinárodního ekonomického práva / Vladimír Balaš, Šturma Pavel
  Author Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Another authors Šturma, Pavel, 1963- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 1997
  Scopexvii, 221 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru ekonomická práva * ekonomie * hospodářská spolupráce * mezinárodní organizace * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN80-7179-150-4
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Kurs mezinárodního ekonomického práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 67716externí sklad Měšice
  F 67716externí sklad Měšice
  F 67716externí sklad Měšice
  Kurs mezinárodního ekonomického práva