Search results

 1. TitleRétorika nejen pro právníky / Martina Urbanová, Miloš Večeřa a kolektiv
  Author Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  Another authors Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope358 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Varying form of titleRétorika pro právníky
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPoutavý řečnický projev je hodnocený publikem jako umělecký zážitek a zdatný řečník si získává nejen úctu a obdiv svého publika, ale vzbuzuje u posluchačů i touhu vyrovnat se mu. Staré rčení praví, že básníkem se člověk rodí, kdežto řečníkem se stává tím, že houževnatě překonává rozmanité nesnáze. Tato publikace by k tomu měla povzbudit a zároveň i přispět výkladem zaměřeným směrem k řečnické praxi s návody, příklady a cvičeními. Obsahuje však i dostatek teorie vedoucí k chápání věcí ve vzájemných souvislostech, ke srovnávání, hledání analogií, k chuti bádat, interpretovat, shromažďovat argumenty a neustále si klást otázky
  Výrazy tezauru schopnost komunikace
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7380-809-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rétorika nejen pro právníky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89296PSS - Poslanecká sněmovna
  Rétorika nejen pro právníky
 2. TitleTeorie práva v příkladech / Miloš Večeřa, Jaromír Harvánek a kolektiv
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Harvánek, Jaromír, 1955- (Author)
  Issue3., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope387 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.9.2015"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCvičebnice reflektuje rekodifikaci soukromého práva, doplněné a aktualizované jsou i teoretické výklady v úvodu kapitol a příklady a úkoly k procvičování odborné látky. Pomocí této studijní pomůcky si student na konkrétní materii uvědomí, procvičí, a zejména utřídí základní právně dogmatické jevy a pojmy a pochopí i základní axiologické a sociologické kontexty práva. Jednotlivé kapitoly obsahují nejprve stručný a jasný výklad probíraného tématu, na nějž je navázáno množství příkladů a otázek sloužících k procvičení dané problematiky. Kde to rozsah odpovědí umožňuje, je uveden v závěru kapitoly klíč k řešení.
  Výrazy tezauru filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-717-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Teorie práva v příkladech (obsah)
  Document kindUčebnice
  Teorie práva v příkladech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85580PSS - Poslanecká sněmovna
  Teorie práva v příkladech
 3. TitleVybrané kapitoly ze sociologie práva : učební text pro bakalářské studium / Miloš Večeřa a Martina Urbanová
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  Masarykova univerzita. Katedra právní teorie
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2015
  Scope230 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU sv. č. 520
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra právní teorie
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationStudijní text se zaměřuje na vymezení sociologie práva a seznámení s jejími hlavními představiteli a směry, sociologickému chápání práva, roli a působení práva v sociální realitě, otázkám sociální deviace a sociální kontroly a metodologickým problémům sociologického výzkumu.
  Výrazy tezauru sociologie * sociologie práva * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-210-7913-7
  Copy count1, currently available 1
  URLVybrané kapitoly ze sociologie práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Vybrané kapitoly ze sociologie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85391PSS - Poslanecká sněmovna
  Vybrané kapitoly ze sociologie práva
 4. TitleTeorie práva v příkladech / Miloš Večeřa ... [et al.]
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Issue2., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope415 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 15.8.2011"--Rub tit. s.. Další autoři: Libor Hanuš, Jaromír Harvánek, Drahomíra Houbová, Radim Polčák, Martin Škop, Roman Vaněk
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationStudijní pomůcka, která na základě příkladů poskytuje čtenáři možnost, aby si na konkrétní právní materii uvědomil, procvičil a utřídil základní právně dogmatické jevy a pojmy a pochopil i základní axiologické a sociologické kontexty práva. Jednotlivé kapitoly knihy obsahují nejprve stručný výklad jednotlivých právních témat, po němž následuje zadání příkladů k procvičení a osvojení probíraného tématu. U většiny kapitol je v závěru připojen klíč k řešení vybraných příkladů, u nichž lze stručně a jednoznačně uvést správnou odpověď. Student si tak může zkontrolovat, zda zadání příkladů porozuměl a našel správné řešení. Studijní pomůcka nenahrazuje standardní učebnice teorie práva, ale je koncipována jako jejich doplněk, sloužící k pochopení a osvojení si základních otázek teorie práva na konkrétních právních příkladech z oblasti právní legislativy a realizace práva.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-551-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Teorie práva v příkladech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81108EXH - externí sklad Měšice
  Teorie práva v příkladech
 5. TitleEvropeizace práva v právně teoretickém kontextu : výklad základních pojmů / Miloš Večeřa, Tatiana Machalová
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Machalová, Tatiana, 1959- (Interviewee)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope227 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 372
  NoteAnglické resumé. 200 výt.. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá vymezením evropského práva v procesu Evropeizace práva z hlediska právní teorie. Současná proměna práva, spočívající zejména v multicentrismu tvorby a pramenů práva, je důsledkem procesu evropeizace práva. Z externích faktorů k ní přispívá proces globalizace práva, z interních faktorů sociální a ideová heterogenita a rostoucí komplexity pozdně moderní společnosti. Důsledkem jsou měnící se přístupy k interpretaci právních textů a aplikaci národního práva v souvislosti s implementací norem evropského práva. Proces evropeizace mění pohled na Evropskou unii a evropské právo a přispívá k evropeizaci právní doktríny.
  Výrazy tezauru evropská integrace * právo Evropské unie * přibližování legislativy * filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-5171-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81844EXH - externí sklad Měšice
  Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu
 6. TitleSociologie práva / Miloš Večeřa, Martina Urbanová
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  Issue2. upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope313 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationSociologické chápání práva představuje podstatný metodologický koncept práva zprostředkující sociální kontexty jednotlivých prvků mechanismu právní regulace od právní politiky po oblast realizace a efektivnosti práva.
  Výrazy tezauru sociologie práva * právní věda * sociologie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7380-321-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Sociologie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80780EXH - externí sklad Měšice
  F 80780EXH - externí sklad Měšice
  Sociologie práva
 7. TitleVybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva. Část 1., Sociologická / [Miloš Večeřa, Martina Urbanová]
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2010
  Scope206 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 436
  Portion of titleSociologická
  NoteNa obálce: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, bakalářský studijní program
  Obsahuje bibliografii
  AudienceUčebnice je určena zejména studentům bakalářských studijních oborů právního zaměření, práci mohou využít k seznámení se sociologií práva i studenti neprávních oborů univerzit a vysokých škol, jakož i odborná právnická a sociologická veřejnost.
  Výrazy tezauru sociologie * sociologie práva
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-5064-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79963EXH - externí sklad Měšice
  Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva
 8. TitleZáklady teorie práva : multimediální učební text / Miloš Večeřa ... [et al.]
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue2., nezměn. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2008
  Scope106 s. ; 30 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice multimediálních pomůcek PrF MU č. 47
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-4683-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15789EXH - externí sklad Měšice
  Základy teorie práva
 9. TitleSociologie práva / Miloš Večeřa, Martina Urbanová
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  Another authors Urbanová, Martina, 1962- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
  Scope335 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociologie práva * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-86898-72-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sociologie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75529EXH - externí sklad Měšice
  Sociologie práva
 10. TitleSbírka příkladů z teorie práva / Miloš Večeřa ... [et al.]
  Author Večeřa, Miloš, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope387 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePrávní stav publikace je 1.8.2005
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru právní věda * filozofie práva * učebnice
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-7357-116-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z teorie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74727EXH - externí sklad Měšice
  Sbírka příkladů z teorie práva