Search results

 1. TitlePocta Věře Štangové / Kristina Koldinská (ed.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope462 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Francouzština ; Němčina
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Částečně francouzský a německý text
  Výrazy tezauru pracovní právo * sociální právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7380-735-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Věře Štangové

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87800PSS - Poslanecká sněmovna
  Pocta Věře Štangové
 2. TitlePrávo sociálního zabezpečení / Kristina Koldinská, Petr Tröster a kolektiv
  Author Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  Another authors Tröster, Petr, 1939- (Author)
  Issue7., podstatně přepracované vydání
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2018
  Scopexxvi, 289 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Academia iuris
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice je vhodným studijním textem a informačním pramenem pro praktiky, legislativce i studenty nejen právnických oborů.
  AnnotationKniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. Obecná část je věnována pojmu a systému sociálního zabezpečení, pramenům práva sociálního zabezpečení, právním vztahům, organizaci a řízení, jakož i financování sociálního zabezpečení. Kapitoly zvláštní části se zabývají subsystémy sociálního zabezpečení dle sociálních událostí, které řeší (ochrana zdraví, veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby a práva pacientů). Pojednáno je i o systémech náhrady příjmu při různých sociálních událostech (nemocenské a důchodové pojištění).
  Výrazy tezauru legislativa sociálního zabezpečení * sociální zabezpečení * sociální právo * zdravotní pojištění * důchodové pojištění * sociální služby * sociální péče * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7400-692-0
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo sociálního zabezpečení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87501PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 19.12.2022)
  F 87501PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo sociálního zabezpečení
 3. TitleSociální právo EU / Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka
  Author Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  Another authors Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxix, 309 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.7.2017"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z pohledu rovnosti a svobody jako základních principů, na kterých stojí většina norem sociálního práva EU. Specificky je také pojednáno o dvou důležitých aspektech sociálního práva EU, a sice o zakotvení práva na vzdělání a práva na zdraví. Celou knihu pak uzavírá pojednání o sociálních politikách EU v oblastech, kterým se dosud nedostalo závazné právní úpravy, přesto jsou ale pro EU jako celek velmi důležité, tedy například o politice zaměstnanosti, o sociální integraci Romů či občanů třetích států a dalších důležitých otázkách.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * pracovní právo * sociální práva * sociální zabezpečení * antidiskriminační politika * rovné zacházení * přístup ke vzdělání * právo na zdraví
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2836 - Sociální ochrana
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7552-701-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální právo EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87213PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87213PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální právo EU
 4. TitleAntidiskriminační zákon : komentář / Pavla Boučková, Barbara Havelková, Kristina Koldinská, Eva Kühnová, Zdeněk Kühn, Markéta Whelanová
  Author Boučková, Pavla, 1965- (Author)
  Another authors Havelková, Barbara, 1980- (Author)
  Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  Kühnová, Eva (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Whelanová, Markéta (Author)
  IssueVydání druhé
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexviii, 521 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleAntiDZ - komentář
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změn některých zákonů (antidiskriminační zákon) č. 198/2008 Sb. ze dne 23. dubna 2008 ve znění zákonů č. 332/2014 Sb. a č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru antidiskriminační politika * ochrana práv a svobod * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-618-0
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Antidiskriminační zákon (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Antidiskriminační zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26675LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26675PSS - Poslanecká sněmovna
  Antidiskriminační zákon
 5. TitleSociální integrace cizinců / Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope350 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationAutoři podrobně mapují a analyzují současný stav právních garancí sociálních práv cizinců, a to jak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu. Ve všech těchto oblastech zkoumají především přístup k zaměstnání, ke zdravotní péči, k důchodovému pojištění, k pomoci v hmotné nouzi a ke vzdělání.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * začlenění do společnosti * sociální právo * mezinárodní právo * sociální zabezpečení * přístup k zaměstnání * sociální pomoc * sociální dávky * uprchlík * právní postavení * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-60-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální integrace cizinců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86865PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální integrace cizinců
 6. TitleSociální práva cizinců / Martin Štefko, Kristina Koldinská
  Author Štefko, Martin, 1979- (Author)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexvii, 285 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationModerní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která ovlivňují (ať již pozitivně, či negativně) integraci cizinců do majoritní české společnosti. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první analyzuje téma z hlediska obecných, mezinárodních a unijních souvislostí, část druhá se pak detailněji zabývá českou národní úpravou. Pro komplexní pojednání o národní úpravě bylo zvoleno hledisko cizince – občana třetího státu kombinované s výčtem sociálních práv upraveným Listinou základních práv a svobod. Cílem publikace je pomoci nejen občanům třetích států, ale též teoretikům a praktikům i z jiných oborů, kteří si přejí rozšířit své obzory o zkoumanou problematiku.
  Výrazy tezauru sociální práva * cizí státní občan * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7400-464-3
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální práva cizinců (obsah)
  Sociální práva cizinců (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Sociální práva cizinců

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82946EXH - externí sklad Měšice
  Sociální práva cizinců
 7. TitleSociální právo / Kristina Koldinská
  Author Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  IssueVyd. 2.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexvi, 191 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMezioborová učebnice na pomezí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Pojednává o sociální ochraně při jednotlivých sociálních událostech. Je koncipována se zaměřením především na jednotlivé situace a sociální události a na reakci právní úpravy na ně
  Výrazy tezauru pracovní právo * sociální právo * Česká republika * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-474-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Sociální právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sociální právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83162EXH - externí sklad Měšice
  F 83162EXH - externí sklad Měšice
  Sociální právo
 8. TitleSociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU / Kristina Koldinská ... [et al.]
  Author Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Beck, 2012
  Scope229 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice. 31
  NoteDalší autoři: G. Pikorová, L. Švec, I. Tomeš
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání této mezioborové učebnice reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010 mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP, upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU, věnuje se jednotlivým oblastem koordinace, upozorňuje na některá úskalí a podává základní vodítka k výkladu koordinačních nařízení a jejich aplikaci, vysvětluje procesní pravidla a mapuje kompetence jednotlivých institucí při aplikaci koordinace sociálního zabezpečení.
  Výrazy tezauru sladění sociálních zabezpečení * volný pohyb osob * migrace ve Společenství * členský stát EU
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7400-439-1
  Copy count1, currently available 0
  URL Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU (obsah)
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 82251EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 01.04.2022)
  Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU
 9. TitleSociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu? / Kristina Koldinská, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Auditorium, 2011
  Scope240 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVychází též v anglickém jazyce: Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe sig. F 83070
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMezinárodně zastoupený autorský kolektiv se zamýšlí nad sociálními otázkami soudobé Evropy, stejně jako nad variantami řešení aktuálních sociálních problémů v budoucnu.
  Výrazy tezauru zdravotní pojištění * sociální zabezpečení * sociální politika * východní Evropa * zdravotní péče * důchodové pojištění * stát sociálních jistot
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87284-14-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu? (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83071EXH - externí sklad Měšice
  Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?
 10. TitleReflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe / Kristina Koldinská, Martin Štefko (eds.)
  Another authors Koldinská, Kristina, 1974- (Editor)
  Štefko, Martin, 1979- (Editor)
  Issue1st ed.
  PublicationPraha : Auditorium, 2011
  Scope243 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteVychází též v českém jazyce: Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu sig. F 83071
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru zdravotní pojištění * sociální zabezpečení * sociální politika * východní Evropa * zdravotní péče * důchodové pojištění * stát sociálních jistot
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-87284-15-5
  Copy count1, currently available 1
  URLReflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83070EXH - externí sklad Měšice
  Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe