Search results

 1. TitleZákon o zvláštních řízeních soudních : komentář s důvodovou zprávou a judikaturou / Alena Macková, Ladislav Muzikář a kolektiv autorů Radovan Dávid, Jiří Grygar, Marian Kokeš, Zdeněk Kovařík, Stanislav Křeček, Jiří Zrůst
  Author Macková, Alena, 1963- (Author)
  Another authors Muzikář, Ladislav (Author)
  Dávid, Radovan, 1982- (Author)
  Grygar, Jiří, 1978- (Author)
  Kokeš, Marian, 1981- (Author)
  Kovařík, Zdeněk, 1948- (Author)
  Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Zrůst, Jiří, 1966- (Interviewee)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope858 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru soudní řízení * zvláštní řízení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-122-9
  Copy count2, currently available 1
  URL Zákon o zvláštních řízeních soudních (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o zvláštních řízeních soudních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85984PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85984PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  Zákon o zvláštních řízeních soudních
 2. TitleNájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček ; na IV. kapitole se spoluautorsky podílela Barbora Tučková
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Another authors Tučková, Barbora (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope283 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii
  ContentsZákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  AudienceKniha je určena především nájemcům, pronajímatelům, členům a orgánům bytových družstev a rovněž realitním makléřům.
  AnnotationPříručka reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v nájmu i v bytovém družstvu zevrubně, zdůrazňuje všechny novinky se zřetelem k praktickému použití. Značná pozornost je věnována také bydlení manželů i bydlení po zániku manželství. Autor upozorňuje na všechny změny, které do postavení nájemců bytů i pronajímatelů přinesl nový občanský zákoník. Jedná se o úpravu zcela nových práv a povinností, která postavení pronajímatelů i nájemců bytů zásadně pozměnily nebo zpřesnily (např. ochrana bydlení nájemce v nezkolaudovaných prostorách). Družstevní bydlení je nyní komplexně upraveno v zákoně o obchodních korporacích a změny, které nová úprava přinesla, nejsou tak zásadní jako u nájmu bytů. Závěrečná kapitola se zabývá podporou dostupného bydlení včetně popisu návrhu zákona o sociálním bydlení. V závěru knihy jsou uvedeny výňatky ze souvisejících právních předpisů včetně nařízení vlády č. 453/2013 Sb.
  Výrazy tezauru bydlení * byt * bytové právo * pronájem nemovitosti * družstevní dům * sociální byt * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-7502-135-9
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  URL Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (obsah)
  Document kindPříručky
  Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86084LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *19.04.2021)
  Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 3. TitleVzory podání a smluv s vysvětlivkami : podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zákona, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a exekučního řádu / David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová, Truneček, Tuláček, Vrba ; Jan Tuláček (ed.)
  Author David, Jiří, 1975- (Author)
  Another authors Dobrovolná, Eva, 1985- (Author)
  Grygar, Jiří, 1978- (Author)
  Hrabánek, Jiří, 1984- (Author)
  Hromada , Miroslav, 1977- (Author)
  Kovářová, Daniela, 1964- (Author)
  Králík, Michal (Author)
  Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Pražák, Zbyněk (Author)
  Pulkrábek, Zdeněk (Author)
  Šustrová, Daniela (Author)
  Truneček, Jaroslav (Author)
  Tuláček, Jan (Author)
  Vrba, Milan (Author)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope800 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteNa obálce: vzory ke stažení na internetu
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru žaloba * smlouva * obchodní smlouva * právnická osoba * odvolání * soudní řízení
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-148-9
  Copy count6, currently available 1, at library only 1
  URL Vzory podání a smluv s vysvětlivkami (obsah)
  Document kindPříručky
  Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86070LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
  F 86070PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.06.2021)
  F 86070PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2021)
  F 86070PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *01.03.2021)
  F 86070PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *29.04.2021)
  F 86070PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
 4. TitleOchrana vod / autorský kolektiv: Stanislav Křeček, Jana Gregorová, Michaela Konečná, Stanislava Neubauerová, Marie Poláčková, Jitka Večeřová
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Another authors Gregorová, Jana, 1959- (Author)
  Konečná, Michaela, 1988- (Author)
  Neubauerová, Stanislava (Author)
  Poláčková, Marie (Author)
  Večeřová, Jitka, 1983- (Author)
  Česko. Kancelář veřejného ochránce práv
  PublicationBrno ; Praha : Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer, a.s., [2015]
  ©2015
  Scope367 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stanoviska 13
  NotePod názvem: Veřejný ochránce práv, ombudsman
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationOchrana čistoty podzemních a povrchových vod, odtokové poměry a ochrana životů osob a majetku před povodněmi jsou témata, kterým se veřejný ochránce práv dlouhodobě věnuje. Apeluje na prevenci proti povodním, zodpovědné územní plánování a vyhlašování záplavových zón, aby se snížila rizika škod při povodních. V řadě případů se ochránkyně a její zástupce zasazovali o správné nakládání s vodami, údržbu vodních toků, prověřovali postup úřadů při povolování vodních staveb apod. Zkušenosti z šetření jsou prezentovány ve sborníku stanovisek, který obsahuje i kapitoly zaměřené na vodní díla, žumpy, septiky, kanalizační a vodovodní přípojky, údržbu vodních toků, záplavová území a povolovací procesy s tím související.
  Výrazy tezauru voda * ochrana vod * odpadní voda * vodní zdroje * povodeň * vodohospodářské stavby * vodní tok * ombudsman * stanovisko * Česká republika
  Klasifikační znaky5211 - Přírodní prostředí
  5206 - Ekologická politika
  5216 - Poškozování životního prostředí
  6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-87949-22-1
  978-80-7478-914-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Ochrana vod (plný text)
  Document kindSborníky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85742PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleStátní správa soudů / autorský kolektiv: Stanislav Křeček, Petra Janoušková, Peter Nagy, Tereza Němcová Čáslavká, Jana Hodečková, Miroslav Frýdek
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Another authors Janoušková, Petra (Author)
  Nagy, Peter (Author)
  Němcová Čáslavská, Tereza (Author)
  Hodečková, Jana (Author)
  Frýdek, Miroslav, 1980- (Author)
  Česko. Kancelář veřejného ochránce práv
  PublicationBrno ; Praha : Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer, a.s., [2015]
  ©2015
  Scope256 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stanoviska 12
  NoteSprávné jméno spoluautorky: Tereza Němcová Čáslavská. Pod názvem: Veřejný ochránce práv, ombudsman
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru soudní systém * soudní řízení * ombudsman * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1221 - Soudnictví
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-87949-14-6
  978-80-7478-811-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Státní správa soudů (plný text)
  Document kindSborníky
  Státní správa soudů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85694PSS - Poslanecká sněmovna
  Státní správa soudů
 6. TitleNájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope272 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationV první části se autor věnuje nájmu obecně. Druhá část je věnována bydlení manželů – a to nejen po dobu trvání manželství, ale důkladně popisuje nájemní vztahy po zániku manželství. Poslední část je zaměřena na družstevní bydlení, které je nově a komplexně upraveno v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
  Výrazy tezauru byt * bytové právo * pronájem nemovitosti * pronájem * družstevní dům * sociální byt
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-87576-99-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83805EXH - externí sklad Měšice
  F 83805EXH - externí sklad Měšice
  Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 7. TitleOdstraňování staveb / autorský kolektiv: Pavel Varvařovský, Stanislav Křeček, Jitka Bělohradová, Karel Černín, Jana Gregorová, Stanislava Neubauerová, Jana Vašíková, Eva Vávrová
  Author Varvařovský, Pavel, 1945- (Author)
  Another authors Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Večeřová, Jitka, 1983- (Author)
  Černín, Karel (Author)
  Gregorová, Jana, 1959- (Author)
  Neubauerová, Stanislava (Author)
  Vašíková, Jana (Author)
  Vávrová, Eva (Author)
  Česko. Kancelář veřejného ochránce práv
  PublicationBrno ; Praha : Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, [2013]
  ©2013
  Scope178 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stanoviska 11
  NotePod názvem: Veřejný ochránce práv, ombudsman
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru stavba * nepovolená stavba * ombudsman * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-904579-7-3
  978-80-7478-403-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Odstraňování staveb (plný text)
  Document kindSborníky
  Odstraňování staveb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85693PSS - Poslanecká sněmovna
  Odstraňování staveb
 8. TitlePrávní změny nájemního bydlení od 1.11.2011 / Stanislav Křeček
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope80 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NotePodnázvy na obálce: komentář k jednotlivým novelizovaným ustanovením občanského zákoníku o nájmu bytu ..., srovnání původní a nové právní úpravy, citace z aktuální judikatury, platné znění novelou dotčených částí zákonů s vyznačením změn
  AudiencePublikace je určena široké veřejnosti - pronajímatelům, nájemcům a jejich právním zástupcům, též učební pomůcka pro studenty
  Výrazy tezauru bytové právo * pronájem nemovitosti * novela zákona * občanský zákoník * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87212-81-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80969EXH - externí sklad Měšice
  F 80969EXH - externí sklad Měšice
 9. TitlePrávní minimum o bydlení : [nájemci a pronajímatelé, práva a povinnosti] / Stanislav Křeček, Petr Hulinský
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  Another authors Hulinský, Petr, 1967- (Author)
  PublicationPraha : KVV ČSSD, [2010]
  Scope112 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru bytové právo * ochrana spotřebitele * pronájem nemovitosti * najímání
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79518EXH - externí sklad Měšice
 10. Title222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení / Stanislav Křeček
  Author Křeček, Stanislav, 1938- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationLeges, 2008
  Scope230 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  Varying form of titleDvě sta dvacet dva otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení
  NotePodnázvy na obálce: byt jako předmět občanskoprávních vztahů, nájem, nájemní smlouva, práva a povinnosti, podnikání v bytě, přihlášení k pobytu, společný nájem bytu a společné bydlení, přechod nájmu, opravy a úpravy v bytě, placení služeb, výměna bytu, podnájem, kauce, nájemné, skončení nájmu, výpověď, náhradní byt, privatizace bytového fondu
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * bytové právo
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-87212-04-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77270EXH - externí sklad Měšice
  F 77270EXH - externí sklad Měšice
  222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení