Search results

 1. TitlePřípady z římského práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, David Falada, Jan Šejdl
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  Šejdl, Jan (Author)
  Issue4. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope221 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru učební pomůcka * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3216 - Organizace školství
  ISBN978-80-7380-701-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87223PSS - Poslanecká sněmovna
  Případy z římského práva
 2. TitleLex et ius : zákony a právo antického Říma / Michal Skřejpek
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018
  Scope319 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Částečně latinský text, anglické resumé
  AudienceVýběr z pramenů římského práva je určen především posluchačům právnických fakult - jak pro základní kurz římského práva, tak i pro výběrové předměty, které na něj navazují.
  AnnotationPrameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy – tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen vypadalo, ale zároveň jakým způsobem se proměňovalo, je přitom daleko více. Tato kniha v překladech do českého jazyka představuje výběr ze všech hlavních druhů pramenů římského práva. Nejstarší vrstva římského práva, obyčejové právo, je zastoupeno tzv. královskými zákony a slavným zákonem XII desek. Dále zde čtenář nalezne zákony lidových shromáždění, soudní vyhlášky a samozřejmě velké zákoníky z konce antiky, tedy Codex Theodosianus a justiniánské sbírky. Kromě toho se čtenář v knize rovněž setká s neprávními literárními prameny, které často obsahují nezastupitelné informace o právu starověkého Říma, jako jsou díla Ciceronova, římských historiků nebo encyklopedistů. Tento bilingvální výběr různých typů dochovaných pramenů římského práva představuje jejich různorodost i bohatství. Především je ale pozvánkou do někdy až fascinujícího světa právního řádu antického Říma, který svými konstrukcemi tak hluboce ovlivnil další právní vývoj Evropy, ale i dalších kontinentů. S jeho výraznými stopami se ostatně setkáváme také v současných zákonících, český kodex občanského práva nevyjímaje.
  Výrazy tezauru římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-686-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Lex et ius

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87292PSS - Poslanecká sněmovna
  Lex et ius
 3. TitleŘímské právo v občanském zákoníku : komentář a prameny. Věcná práva / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Bělovský, Petr, 1972- (Author)
  Šejdl, Jan (Author)
  Falada, David, 1966- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2017
  Scope304 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  Portion of titleVěcná práva
  NoteNa hřbetě označení: A
  Obsahuje bibliografii
  Částečně latinský text
  AnnotationObčanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, jehož obsah však vycházel z širší tradice kontinentální právní kultury – z římského práva. Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici.
  Výrazy tezauru římské právo * občanské právo * občanský zákoník * vlastnictví * prameny práva * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87284-65-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Římské právo v občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87228PSS - Poslanecká sněmovna
  Římské právo v občanském zákoníku
 4. TitleŘímské soukromé právo : systém a instituce / Michal Skřejpek
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Issue2. upravené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope350 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationÚvod tvoří kapitoly věnované otázkám organizace římské společnosti, státnímu zřízení, pramenům práva a jeho dělení, stejně jako osudům římského práva v kontextu dalšího právního vývoje. Hlavní pozornost je samozřejmě zaměřena na oblast římského soukromého práva. Zahrnuje tedy detailní informace o právu osob, počínaje problematikou právní subjektivity a způsobilosti k právnímu jednání, příbuzenství, struktuře římské rodiny i manželství. Následují výklady o majetkovém právu, tedy o věcných právech (význam a rozdělení věcí, problematika vlastnictví, držby a věcných práv k cizí věci), o právu závazkovém (obecná problematika obligací, smluv a deliktů) a dědickém právu (především dědění ze závěti a ze zákona). Dále jsou zařazeny kapitoly o římském soukromém procesu a tzv. obecných naukách.
  Výrazy tezauru římské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-566-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Římské soukromé právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86684PSS - Poslanecká sněmovna
  Římské soukromé právo
 5. TitlePrávnický stav a právnické profese v minulosti / Vladimír Kindl, Michal Skřejpek a kol.
  Author Kindl, Vladimír, 1952- (Author)
  Another authors Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  IssueVydání druhé, upravené a rozšířené
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope273 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstříky
  Výrazy tezauru právnická profese * dějiny * historie práva
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7552-030-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Právnický stav a právnické profese v minulosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85796PSS - Poslanecká sněmovna
  Právnický stav a právnické profese v minulosti
 6. TitleCizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)
  Another authors Skřejpek, Michal, 1957- (Editor)
  Bělovský, Petr, 1972- (Editor)
  Stloukalová, Kamila (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope256 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationSoučasná situace v Evropě vede k zamyšlení nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském ad. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti položené otázky se pokoušejí o nalezení alespoň dílčí odpovědi autoři této knihy. Téma pojímají odděleně ve dvou rovinách. První část knihy se věnuje vytyčenému tématu ve starověkém Římě, a to především na základě jeho vlastního práva, tedy římského práva. Ve druhé části se autoři soustředí na některé aspekty hranic a cizinců v době od středověku po konec uplynulého tisíciletí.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * právní postavení * integrace přistěhovalců * hranice * začlenění do společnosti * historie práva
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2811 - Migrace
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87284-62-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Cizinci, hranice a integrace v dějinách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86832PSS - Poslanecká sněmovna
  Cizinci, hranice a integrace v dějinách
 7. TitleExegésis : výklad právních textů / Michal Skřejpek, David Falada, Jan Kuklík
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Another authors Falada, David, 1966- (Author)
  Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  Issue3., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope107 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteČást. souběžný latinský text
  AnnotationPředkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva), tak i speciálních problémů (např. Ženy a manželství, Herci a kolóni, Přístavy). Čtenáři nabídnuty k prostudování nejen právní normy, ale také ukázky z literárních děl obsahující informace právní povahy, které se vztahují k jednotlivým tématům.
  Výrazy tezauru římské právo * právní věda * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-489-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Exegésis

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83926EXH - externí sklad Měšice
  Exegésis
 8. TitlePřípady z římského práva / Michal Skřejpek ... [et al.]
  Author Skřejpek, Michal, 1957-
  Issue3., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope206 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteDalší autoři: Petr Bělovský, David Falada, Jan Šejdl
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-457-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Případy z římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83337EXH - externí sklad Měšice
  Případy z římského práva
 9. TitleLatinsko-český slovníček římského práva / Michal Skřejpek
  Author Skřejpek, Michal, 1957- (Author)
  Issue2., rozš. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope182 s. ; 15 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  AnnotationPřehled nejdůležitějších pojmů, termínů a obratů z římského práva. Základem je právní terminologie používaná v rámci všech oblastí římského soukromého práva (právo osob, věcná práva, závazky, dědické právo, právo procesní). Výběrově jsou zařazeny pojmy z práva veřejného: trestní právo, ústavní právo, administrativní právo, oblast daní a poplatků. Na závěr jsou zařazeny některé často používané latinské definice a obecný přehled základů výslovnosti latiny.
  Výrazy tezauru latina * čeština * slovník * římské právo * terminologie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN978-80-7380-387-2
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindSlovníky jazykové překladové
  Latinsko-český slovníček římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26218LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
 10. TitleDicta et regulae iuris aneb, Právnické mudrosloví latinské / Jaromír Kincl ; [upravil Michal Skřejpek]
  Author Kincl, Jaromír, 1926-1993 (Author)
  Another authors Skřejpek, Michal, 1957- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope315 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech
  AnnotationS latinskými rčeními, termíny a zkratkami se stále setkáváme v běžném životě. Právní principy, zásady a definice, v nichž je obsažena moudrost římských juristů, jsou dodnes plně použitelné, inspirují současné tvůrce práva, jsou měřítkem úspěšnosti jejich úsilí a slouží také jako důležitý argumentační nástroj. Reedice sbírky latinských antických, jiných starověkých i později vzniklých „okřídlených“ vět, zásad, jednotlivých termínů a obratů je proto více než aktuální.
  Výrazy tezauru latina * terminologie * římské právo * citát
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-383-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLDicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské (obsah)
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Dicta et regulae iuris aneb, Právnické mudrosloví latinské

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82663LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only