Search results

 1. TitleGeneral Zunffts=Artikulen für die Zunfften Deren Königl. Böheimbischen Erb=Landen / Karel VI
  Uniform title Artikule
  Author Karel, VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 (Author)
  PublicationWien : Gregori Kurtzböck, 1739
  ScopeA6, B4-D4 [= xxviii] ll. ; 32 cm + příd. A12, [B2] [= xiv] ll.
  CountryAustria
  LanguageNěmčina ; Latin
  NoteKulturní památka. Srov. Knihopis č. 837 (česká verze), Kulířová-Sander č. 1038 (r. 1731) a 1157 (r. 1739), Gesamtverzeichnis VL. 127, Pumprla (neuvádí). Soupis starých tisků č. 12. V češtině vydáno jako : Generalnj cechownj artykulowé. Čárový kód: 3120Y00175. Německý text gotikou, latinská slova antikvou, na tit. l. císařský znak 75x70, v záhlaví "předmluvy" dřevořezový orel 50x143 s císařskou korunkou, žezlem, mečem a heslem Sub Umbra Alarum Tuarum na nápisové pásce, v záhlaví vlastních artikulí vlys s císařským znakem uprostřed pod rozvinutou stuhou a dvěma stylizovanými ptáky na krajích, na začátku "předmluvy" i vlastních artikulí velká iniciála na ozdobném pozadí, v textu menší ozdobné iniciály, na konci artikulí velká ornamentální průpletová viněta, místy ztrácející se sazba. V záhlaví přídavku (bez tit. l.) týž orel jako v záhlaví "předmluvy", marginálie, sig. jen do [A7], stránkové kustody, na začátku textu velká plná iniciála na ornamentálním pozadí. Nepotištěno: rub tit. l., poslední strana předmluvy a artikulí a poslední strana přídavku. Polokožená lepenková vazba s tragantovým papírem, na rubu tit. l. na zvláštním štítku nápis Buštěhrad, na poslední potištěné straně císařská papírová pečeť
  ContentsObsahuje za 1. [D4] přídavek: WJr Carl der Sechste ... Entbieten allen ... Jnwohneren, und Unterthanen, ... [B1b] ... Geben in Unser Stadt Wienn den Sechszehenden Monaths=Tag Novembris im Siebenzehen Hundert=Ein [B2a] und Dreyßigsten, ... Jahre [= 16. listopadu 1731]
  AnnotationKarel VI. vydal 16. listopadu 1731 pro české dědičné země nejprve tzv. cechovní články týkající se organizačních náležitostí řemeslnictva a jejich cechů, poměru tovaryšstva k mistrům, pokutování apod. Dne 5. ledna 1739 vydal generální cechovní artikule, které spolu s výše zmíněným nařízením unifikovaly cechovní poměry v českých zemích, přičemž pravomoc cechů byla již silně omezena a jejich činnost byla tímto novým vyhlášením podřízena státnímu dohledu. Artikule vyšly, jak bylo tehdy obvyklé, v německé i české verzi (Artikeln, Artykulové).
  Výrazy tezauru profesní organizace * Čechy (země) * zákoník * 18. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1413EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only
 2. TitleGeneralnj cechownj artykulowé pro pořádky Králowských dědičných zemi Cžeských Léta 1739ho / [Karel Ssestý]
  Author Karel, VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 (Author)
  Main entry-title Artikule
  PublicationPraha : [Karel Ferdinand Arnolt z Dobroslavína], 1739
  Scope6, A2 - F2 [= xviii] s. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSoupis starých tisků č. 11. Kulturní památka. Knihopis č. 837 (bez rozlišení variant) a Knihopis-Dodatky č. 837 (s rozlišením jednotlivých variant), Kulířová-Sander č. 1038 (r. 1731) a 1157 (r. 1739), Pumprla neuuvádí. V němčině vydáno jako : General Zunffts=Artikulen für die Zunfften Deren Königl. Böheimbischen Erb=Landen. Čárový kód: 3120Y00172. Wytisstěné w Králowském Menssým Městě Pražském : w Králowské Dworské Ympressy. Český text gotikou, latinská slova antikvou, na tit. l. císařský znak cca 58 x 70, v záhlaví "předmluvy" nerámovaný květinový vlys, v záhlaví vlastních artikulí vlys (nerámovaný s prázdným středem a dvěma ptáky na okrajích), stránkové kustody, nadpisy s římskými čísly, marginálie, na začátku "předmluvy" i vlastních artikulí variantní velká plná iniciála na ozdobném pozadí, v textu menší (též variantní) plné ozdobné iniciálky, místy ztrácející se sazba. Nepotištěno: rub tit. l. a poslední strana vlastních artikulí. Chyba s. 49 a 281 (titul dvorský tiskař měl v roce 1739 jen K. F. Arnolt z Dobroslavína). Brožováno v poněkud nesoudržné obálce z tragantového papíru (na přední obálce papírový štítek), na tit. l. (i jinde v textu) modré kulaté razítko Výzkumného ústavu mlynářského a pekařského v Praze
  ContentsNa l. 2a: My Karel Ssestý ... Wzkazugeme wssem ... obywatelům a poddaným ... [5b] ... dán w nassem Městě Wjdni Pátého dne Měsýce Ledna w Sedmnáctistým Třidcátým Dewátým ...
  AnnotationKarel VI. vydal 16. listopadu 1731 pro české dědičné země nejprve tzv. cechovní články, týkající se organizačních náležitostí řemeslnictva a jejich cechů, poměru tovaryšstva k mistrům, pokutování apod. Dne 5. ledna 1739 vydal generální cechovní artikule, které spolu s výše zmíněným nařízením unifikovaly cechovní poměry v českých zemích, přičemž pravomoc cechů byla již silně omezena a jejich činnost byla tímto novým vyhlášením podřízena státnímu dohledu. Artikule vyšly, jak bylo tehdy obvyklé, v české i německé verzi, a to v několika drobně odlišných vydáních (viz též záhlaví Artikel, Artikulen)
  Výrazy tezauru profesní organizace * Čechy (země) * zákoník * 18. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1189EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only
 3. TitleGeneralnj cechownj artykulowé pro pořádky králowských dědičných Zemi Cžeských Léta 1739ho / [Karel Ssestý]
  Uniform title Artikule
  Author Karel, VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 (Author)
  Publication[Praha] : [Jan Josef Klauser], 1739
  Scope[i], A2, F2, [i] [= xiv] l. ; 32 cm + příd. A2, H2 [i] [= xvii] l.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteSoupis starých tisků č. 13. Kulturní památka. V němčině vydáno jako : General Zunffts=Artikulen für die Zunfften Deren Königl. Böheimbischen Erb=Landen. Čes. text gotikou, latin. slova antikvou, na tit. l. císařský znak cca 86x67 (ve variantních heraldických i výtvarných zpracováních), impresum v různých podobách nebo zcela chybějící), v záhlaví "předmluvy" buď dřevořezový orel 54x143 s císařskou korunkou, žezlem, mečem a heslem SUB UMBRA ALARUM TUARUM na nápisové pásce nebo nerámovaný květinový vlys, v záhlaví vlastních artikulí vlys (nerámovaný s prázdným středem a dvěma ptáky na okrajích, nebo zarámovaný s císařskou korunkou uprostřed, či nerámovaný s maskaronem uprostřed), signatury (variantní), stránkové kustody, nadpisy s římskými čísly, marginálie, na začátku "předmluvy" i vlastních artikulí variantní velká plná iniciála na ozdobném pozadí, v textu menší (též variantní) plné ozdobné iniciálky, místy ztrácející se sazba. V záhlaví přídavku (bez tit. l.) týž orel jako v záhlaví "předmluvy", na F2a a H2a záhlavové rámečky z ozdobných linek, marginálie, sign., s. kustody, na začátku tex. velká plná iniciála na ozdobném pozadí. Nepotištěno: rub tit. l. a poslední strana vlastních artikulí. Varianta: na tit. l. pod letopočtem, císařským znakem a linkou z kopretinových kvítků impresum "Wytisstěné w Králowském Menssým Městě Pražském w Králowské Dworské Ympressy.", v záhlaví "předmluvy" nerámovaný květinový vlys, v záhlaví vlastních artikulí nerámovaný vlys s prázdným středem a dvěma ptáky na okrajích. Chyby v řazení: přídavek (bez Napomenutí na F2a až G2b a Punktů na H1a až [Ib]) přivázán až za vlastními artikulemi. Knihopis č. 837 (bez rozlišení variant) a Knihopis-Dodatky č. 837 (s rozlišením jednotlivých variant, naše varianta neuvedena) - Kulířová-Sander č. 1038-(r. 1731) a 1157 (r. 1739), Pumprla neuvádí. Polokožená vazba s tragantovým papírem a dvěma tkanicemi, na přední desce prázdná papírová kartuše, na konci přídavku císařská papírová pečeť, provenience neznámá
  ContentsObsahuje na l. A1a (za hl. tit. l.): My Karel Ssestý ... Oznamugem wssem Obywatelum a Poddaným ... [F1a] ... Dáno w Městě Nassem Wjdni, Ssestnáctýho Dne Měsýce Listopadu, Léta Páně Sedemnáctistého Třicátého Prwnjho .... Obsahuje na l. F2a: Napomenutj, Dle kterého Města a Pořádkowé při těch negmilostiwěgi prosslých Generalnjch Ržemeslnických a Cechownjch Patentjch ode Dne 16. Listopadu 1731. Roku, se chowati magj.... [G2b] ... We Wjdni 18 Ledna 1732. Obsahuje na l. H1a: Puncta a Direkcy Pro Zemské Auřady k Spořádánj Cechownjch Cžlánků neb Artykulů ... [Ib] ... We Wjdni 18. Ledna 1732
  AnnotationKarel VI. vydal 16. listopadu 1731 pro české dědičné země nejprve tzv. cechovní články, týkající se organizačních náležitostí řemeslnictva a jejich cechů, poměru tovaryšstva k mistrům, pokutování apod. Dne 5. ledna 1739 vydal generální cechovní artikule, které spolu s výše zmíněným nařízením unifikovaly cechovní poměry v českých zemích, přičemž pravomoc cechů byla již silně omezena a jejich činnost byla tímto novým vyhlášením podřízena státnímu dohledu. Artikule vyšly, jak bylo tehdy obvyklé, v české i německé verzi, a to v několika drobně odlišných vydáních (viz též záhlaví Artikel, Artikulen)
  Výrazy tezauru profesní organizace * Čechy (země) * zákoník * 18. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1182EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only
 4. TitleRžad poručnický pro staw panský a rytjřský w Králowstwj Cžeském / [Karel VI]
  Author Karel, VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 (Author)
  Publication[Praha : s.n.], 1736
  Scope[i], A2, G2, [i=xvi] l. ; 31 cm + 2 příl.
  CountryCzech Republic
  LanguageLatin ; Czech
  NoteSoupis starých tisků č. 97. Kulturní památka. Nepotištěno: rub tit. l. a rub poslední potištěné strany.. Gotika, latinský text antikvou, nadpisy s paragrafy a římskými č., sign., str. kustody, na A1a vlys se Spravedlností signov. F. (srov. Nagler II. 1825-1859), plné iniciály na ornam. pozadí, za fol. C1 a G2 rozkládací návodné tabule. Hnědá kožená vazba, na poslední str. za textem císařská papírová pečeť, za touto str. přivázáno [xxvii] nečíslovaných listů - na počátečních 18 opsáno 6 patentů Karla VI. z l. 1736 až 1738, na pokračujících 3 listech rukopisný seznam české šlechty v r. 1618 pořízený dle Balbínových Epitome, na zadním přídeští obsáhlý majetnický přípis Bohumila Špánka z 24. prosince 1886, pod ním přípis Aloise Zvěřiny z 10. ledna 1950
  ContentsNa l. [i] (za G2): Dáno w městě nassem Wjdni sedmýho dne měsýce vnora léta páně sedumnáctistého třidcátého ssestého ... Karel. Guil. Comes Kollowrat ab Ugesd, ... Karel Nykanor z Kundratitz
  SourceKnihopis (neuvádí), Kulířová-Sander č. 1107
  AnnotationKarel VI. vydává 7. února 1736 poručenský řád (týkající se sirotků a fideikomisu) pro stav panský a rytířský v Království českém
  Výrazy tezauru 18. století * prameny práva * Čechy (země) * poručenství * horní třída
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2806 - Rodina
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1503EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only