Search results

 1. TitleThe European Union-What is Next? : legal analysis and the political visions on the future of the union / Naděžda Šišková (ed.)
  Another authors Šišková, Naděžda (Editor)
  Issue1st edition
  Copyright notice dateKöln : Wolters Kluwer, [2018]
  ©2018
  Scope347 stran ; 24 cm
  CountryGermany
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska očekávané reformy Unie. Text analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí (např. sloučení Evropského parlamentu a Rady do jednotného legislativního orgánu a další institucionální změny), efektivitu evropských právních nástrojů pro posílení záruk právního státu (včetně možné novelizace čl. 7 SEU), budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva (včetně otázek migrace), perspektiv jednotné měny Euro, atd.
  Výrazy tezauru evropská integrace * Evropská unie * právo Evropské unie * politická reforma
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-3-452-29186-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  The European Union-What is Next?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88092PSS - Poslanecká sněmovna
  The European Union-What is Next?
 2. TitleEvropské právo. 2, Jednotný vnitřní trh / Naděžda Šišková a kol.
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope263 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleJednotný vnitřní trh
  Additional Variant TitlesEvropské právo 2 - jednotný vnitřní trh
  NotePrávní stav publikace je k 1.2.2012--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice je zaměřena na tradiční nstituty materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí. Širší dimenze je vyhrazena otázkám prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Učebnice přináší srozumitelný výklad a přiblížení relevantní judikatury.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * volný pohyb zboží * volný pohyb osob * svoboda usazování * volný pohyb kapitálu * soutěžní politika * ochrana spotřebitele
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7357-949-4
  Copy count3, currently available 3
  URLEvropské právo 2 (obsah)
  Document kindUčebnice
  Evropské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  Evropské právo
 3. TitleLisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států / Naděžda Šišková, vedoucí autorského kolektivu ... [et al.]
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope284 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé. Na obálce: Naděžda Šišková a kol.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKlíčovými otázkami knihy jsou lidská práva a jejich ochrana a prosazování na unijní úrovni a dále podstatné otázky pravomocí, svěřených unijním institucím členskými státy. Zajímavá je také stať o evropském občanství. Zvláštní kapitola je věnována instituci evropského ombudsmana. Důležité jsou také otázky implementace evropského práva a role národních parlamentů ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Kniha se ve zvláštní části zabývá také oblastmi společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Praktický pro čtenáře může být pohled na soudní systém EU v intencích Lisabonské smlouvy a také na reflexi Lisabonské smlouvy v praxi ústavních soudů členských států.
  Výrazy tezauru evropská ústava * Smlouva o Evropské unii * právo Evropské unie * vnější vztahy Evropské unie * mezinárodní právo * evropská bezpečnost * lidská práva * Soudní dvůr ES * evropský soudní prostor * národní právo
  KeywordsLisabonská smlouva
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87576-17-5
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82424EXH - externí sklad Měšice
  F 82424EXH - externí sklad Měšice
  F 82424EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států
 4. TitleEvropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR / Naděžda Šišková, Soňa Matochová
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Another authors Matochová, Soňa, 1962- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope448 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno studentům právnických a jiných fakult, též pro soudce, státní zástupce, advokáty a představitele jiných právnických profesí.
  AnnotationÚplné znění relevantních nálezů Ústavního soudu ČR s úvodním komentářem. Poměr práva, jež vytvářejí supranacionální entity, a národního práva členských států patří ke klíčovým tématům jak samotného evropského práva, tak i ústavního práva členských států. Důkladná analýza těchto právních systémů a jejich vztahů se nachází právě v judikatuře soudních orgánů, jak na straně EU (Soudní dvůr Evropské unie, dříve Evropský soudní dvůr), tak i členských států (převážně ústavních a nejvyšších soudů), jež se zásadním způsobem vyjadřují k těmto otázkám. Postoj českého orgánu kontroly ústavnosti, tedy český přístup k tomuto problému přináší tento sborník, jenž tvoří výběr z judikatury Ústavního soudu ČR právě co se týče poměru evropského a českého práva. Záměrem bylo představit ucelený soubor relevantních nálezů Ústavního soudu ČR v jejich původní a nezkrácené podobě, včetně úvodního komentáře, obsahujícího výklad k uvedené problematice z pozic jak evropského, tak i národního (českého) práva. To umožní bezprostředně a všestranně se seznámit s argumentací Ústavního soudu ČR a rovněž to usnadní samostatnou komparaci komunitárního přístupu s přístupem českým. Materiál zahrnuje všechny tzv. „evropské nálezy“ Ústavního soudu ČR, včetně obou Lisabonských rozhodnutí a nálezu o evropském zatýkacím rozkazu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * komunitární právo - národní právo * ústavní soud * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-809-3
  Copy count5, currently available 5
  URL Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR (obsah)
  Document kindUčebnice
  Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80098EXH - externí sklad Měšice
  F 80098EXH - externí sklad Měšice
  F 80098EXH - externí sklad Měšice
  F 80098EXH - externí sklad Měšice
  F 80098EXH - externí sklad Měšice
  Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR
 5. TitleThe process of constitutionalisation of the EU and related issues / edited by Naděžda Šišková
  Another authors Šišková, Naděžda (Editor)
  PublicationGroningen : Europa Law Publishing, 2008
  Scopexii, 238 s. ; 24 cm
  CountryNetherlands
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru kontrola ústavnosti * ústavní právo * právní věda * Charta základních lidských práv Evropské Unie * Evropská unie * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-90-76871-87-5
  Copy count1, currently available 1
  URLThe process of constitutionalisation of the EU and related issues (podrobnosti o obsahu)
  Document kindSborníky
  The process of constitutionalisation of the EU and related issues

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78027EXH - externí sklad Měšice
 6. TitleDimenze ochrany lidských práv v Evropské unii / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Issue2., rozš. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope255 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru lidská práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * Charta základních lidských práv Evropské Unie * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-710-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77422EXH - externí sklad Měšice
  F 77422EXH - externí sklad Měšice
  Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
 7. TitleEvropské právo. 1, Ústavní základy Evropské unie / Naděžda Šišková, Václav Stehlík
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope310 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleÚstavní základy Evropské unie
  NoteRozhodnutí Soudního dvora
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * institucionální struktura * evropský soudní prostor * Smlouva o Evropské unii
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-680-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Evropské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  F 76778EXH - externí sklad Měšice
  Evropské právo
 8. TitleZáklady ruského práva a ruské právnické terminologie / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Issue2., rozš. a aktualiz. vyd., (V nakl. Linde Praha vyd. 1.)
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope243 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Ruština
  NotePřevážně ruský text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právní věda * ruština * terminologie * slovník * učebnice
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN80-7201-604-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy ruského práva a ruské právnické terminologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75616EXH - externí sklad Měšice
  Základy ruského práva a ruské právnické terminologie
 9. TitleDimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2003
  Scope226 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRozsudky Evropského soudního dvora. Rozsudky Tribunálu 1. stupně. Stanoviska generálních advokátů. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Charta základních lidských práv Evropské Unie * interpretace práva * Evropská unie * lidská práva * ochrana práv a svobod
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1000 - Evropská Unie
  ISBN80-86395-52-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Dimenze ochrany lidských práv v EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72177EXH - externí sklad Měšice
  F 72177EXH - externí sklad Měšice
  Dimenze ochrany lidských práv v EU
 10. TitleEvropská unijní ochrana lidských práv : (charta a další instrumenty ochrany lidských práv v EU) / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001
  Scope217 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Charta základních lidských práv Evropské Unie * evropská sociální charta * Evropská unie * lidská práva * ochrana práv a svobod
  Klasifikační znaky1000 - Evropská Unie
  1236 - Práva a svobody
  ISBN80-7201-278-9
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindPříručky
  Evropská unijní ochrana lidských práv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71012EXH - externí sklad MěšiceIn-Library Use Only
  F 71012EXH - externí sklad Měšice
  Evropská unijní ochrana lidských práv