Search results

 1. TitleLidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope314 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationEvropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. V rámci analýzy mechanismu Listiny základních práv EU autorka se zaměřuje, mimo jiné, na nástroje, jež částečně omezují její použití, včetně horizontálních ustanovení, Vysvětlení k Listině a Protokolu č. 30 k Lisabonské smlouvě. Pozornost je rovněž věnována otázkám soudního vymáhání práv chráněných Listinou, včetně možného budoucího vlastního kontrolního mechanismu uvedeného unijního katalogu práv. S ohledem na to, že každý z těchto nástrojů má své značné limity, co se týče rozsahu použití, nebo se vyznačuje právní nedokonalostí, přináší autorka četné návrhy de lege ferenda. Podstatná část práce je věnována soudní doktríně základních práv, vypracované Lucemburským soudem, která stálé zůstává nenahraditelným pramenem lidských práv, dokonce i po přijetí Listiny základních práv EU. Monografie se zaměřuje, mimo jiné, na vztahy mezi judikaturou SDEU na poli lidských práv a praxi ústavních soudů členských států, stejně tak na judikaturu Lucemburského a Štrasburského soudu, a rovněž na poměr mezi judikaturou Soudního dvora a akty jiných mezinárodních organizací. Závěrečné části jsou věnovány analýze evropských nástrojů ochrany sociálních a hospodářských práv, včetně nedávně přijatého Evropského pilíře sociálních práv.
  Výrazy tezauru lidská práva * sociální práva * ekonomická práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo Evropské unie * výklad zákonů ES * Evropská unie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0806 - Mezinárodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-623-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 89829Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.01.2024)
  Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související
 2. TitleThe European Union-What is Next? : legal analysis and the political visions on the future of the union / Naděžda Šišková (ed.)
  Another authors Šišková, Naděžda (Editor)
  Issue1st edition
  Copyright notice dateKöln : Wolters Kluwer, [2018]
  ©2018
  Scope347 stran ; 24 cm
  CountryGermany
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska očekávané reformy Unie. Text analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí (např. sloučení Evropského parlamentu a Rady do jednotného legislativního orgánu a další institucionální změny), efektivitu evropských právních nástrojů pro posílení záruk právního státu (včetně možné novelizace čl. 7 SEU), budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva (včetně otázek migrace), perspektiv jednotné měny Euro, atd.
  Výrazy tezauru evropská integrace * Evropská unie * právo Evropské unie * politická reforma
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-3-452-29186-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88092Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.01.2024)
  The European Union-What is Next?
 3. TitleLisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států / Naděžda Šišková, vedoucí autorského kolektivu ... [et al.]
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope284 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé. Na obálce: Naděžda Šišková a kol.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKlíčovými otázkami knihy jsou lidská práva a jejich ochrana a prosazování na unijní úrovni a dále podstatné otázky pravomocí, svěřených unijním institucím členskými státy. Zajímavá je také stať o evropském občanství. Zvláštní kapitola je věnována instituci evropského ombudsmana. Důležité jsou také otázky implementace evropského práva a role národních parlamentů ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Kniha se ve zvláštní části zabývá také oblastmi společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Praktický pro čtenáře může být pohled na soudní systém EU v intencích Lisabonské smlouvy a také na reflexi Lisabonské smlouvy v praxi ústavních soudů členských států.
  Výrazy tezauru evropská ústava * Smlouva o Evropské unii * právo Evropské unie * vnější vztahy Evropské unie * mezinárodní právo * evropská bezpečnost * lidská práva * Soudní dvůr ES * evropský soudní prostor * národní právo
  KeywordsLisabonská smlouva
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87576-17-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKolektivní monografie
  Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82424externí sklad Měšice
  F 82424externí sklad Měšice
  F 82424externí sklad Měšice
  Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států
 4. TitleEvropské právo. 2, Jednotný vnitřní trh / Naděžda Šišková a kol.
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope263 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleJednotný vnitřní trh
  Additional Variant TitlesEvropské právo 2 - jednotný vnitřní trh
  NotePrávní stav publikace je k 1.2.2012--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice je zaměřena na tradiční nstituty materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí. Širší dimenze je vyhrazena otázkám prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Učebnice přináší srozumitelný výklad a přiblížení relevantní judikatury.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * volný pohyb zboží * volný pohyb osob * svoboda usazování * volný pohyb kapitálu * soutěžní politika * ochrana spotřebitele
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7357-949-4
  Copy count3, currently available 3
  URLEvropské právo 2 (obsah)
  Document kindUčebnice
  Evropské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76778externí sklad Měšice
  F 76778externí sklad Měšice
  F 76778externí sklad Měšice
  Evropské právo
 5. TitleEvropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR / Naděžda Šišková, Soňa Matochová
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Another authors Matochová, Soňa, 1962- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scope448 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno studentům právnických a jiných fakult, též pro soudce, státní zástupce, advokáty a představitele jiných právnických profesí.
  AnnotationÚplné znění relevantních nálezů Ústavního soudu ČR s úvodním komentářem. Poměr práva, jež vytvářejí supranacionální entity, a národního práva členských států patří ke klíčovým tématům jak samotného evropského práva, tak i ústavního práva členských států. Důkladná analýza těchto právních systémů a jejich vztahů se nachází právě v judikatuře soudních orgánů, jak na straně EU (Soudní dvůr Evropské unie, dříve Evropský soudní dvůr), tak i členských států (převážně ústavních a nejvyšších soudů), jež se zásadním způsobem vyjadřují k těmto otázkám. Postoj českého orgánu kontroly ústavnosti, tedy český přístup k tomuto problému přináší tento sborník, jenž tvoří výběr z judikatury Ústavního soudu ČR právě co se týče poměru evropského a českého práva. Záměrem bylo představit ucelený soubor relevantních nálezů Ústavního soudu ČR v jejich původní a nezkrácené podobě, včetně úvodního komentáře, obsahujícího výklad k uvedené problematice z pozic jak evropského, tak i národního (českého) práva. To umožní bezprostředně a všestranně se seznámit s argumentací Ústavního soudu ČR a rovněž to usnadní samostatnou komparaci komunitárního přístupu s přístupem českým. Materiál zahrnuje všechny tzv. „evropské nálezy“ Ústavního soudu ČR, včetně obou Lisabonských rozhodnutí a nálezu o evropském zatýkacím rozkazu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * komunitární právo - národní právo * ústavní soud * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-809-3
  Copy count5, currently available 5
  URL Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR (obsah)
  Document kindUčebnice
  Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80098externí sklad Měšice
  F 80098externí sklad Měšice
  F 80098externí sklad Měšice
  F 80098externí sklad Měšice
  F 80098externí sklad Měšice
  Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR
 6. TitleThe process of constitutionalisation of the EU and related issues / edited by Naděžda Šišková
  Another authors Šišková, Naděžda (Editor)
  PublicationGroningen : Europa Law Publishing, 2008
  Scopexii, 238 s. ; 24 cm
  CountryNetherlands
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru kontrola ústavnosti * ústavní právo * právní věda * Charta základních lidských práv Evropské Unie * Evropská unie * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-90-76871-87-5
  Copy count1, currently available 1
  URLThe process of constitutionalisation of the EU and related issues (podrobnosti o obsahu)
  Document kindSborníky
  The process of constitutionalisation of the EU and related issues

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78027externí sklad Měšice
 7. TitleDimenze ochrany lidských práv v Evropské unii / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Issue2., rozš. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope255 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru lidská práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * Charta základních lidských práv Evropské Unie * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-710-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77422externí sklad Měšice
  F 77422externí sklad Měšice
  Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
 8. TitleEvropské právo. 1, Ústavní základy Evropské unie / Naděžda Šišková, Václav Stehlík
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Another authors Stehlík, Václav, 1977- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope310 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleÚstavní základy Evropské unie
  NoteRozhodnutí Soudního dvora
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * institucionální struktura * evropský soudní prostor * Smlouva o Evropské unii
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-680-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Evropské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76778externí sklad Měšice
  F 76778externí sklad Měšice
  F 76778externí sklad Měšice
  Evropské právo
 9. TitleZáklady ruského práva a ruské právnické terminologie / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  Issue2., rozš. a aktualiz. vyd., (V nakl. Linde Praha vyd. 1.)
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope243 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Ruština
  NotePřevážně ruský text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právní věda * ruština * terminologie * slovník * učebnice
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN80-7201-604-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy ruského práva a ruské právnické terminologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75616externí sklad Měšice
  Základy ruského práva a ruské právnické terminologie
 10. TitleDimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2003
  Scope226 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRozsudky Evropského soudního dvora. Rozsudky Tribunálu 1. stupně. Stanoviska generálních advokátů. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Charta základních lidských práv Evropské Unie * interpretace práva * Evropská unie * lidská práva * ochrana práv a svobod
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1000 - Evropská Unie
  ISBN80-86395-52-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Dimenze ochrany lidských práv v EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72177externí sklad Měšice
  F 72177externí sklad Měšice
  Dimenze ochrany lidských práv v EU