Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0006526^"
 1. TitleDlouhodobá péče nejen v České republice / Ladislav Průša a kolektiv
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationTábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021
  Scope358 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace identifikuje klíčové problémy, jež brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice. Hlavním cílem je nastínit řešení, která by přispěla k odstranění existujících nedostatků, a to na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích. Kniha obsahuje konkrétní návrhy na změny systému dlouhodobé péče v České republice. Jde o ucelený dokument, který podrobně popisuje současný stav, aktuální situaci neformálních pečujících a jejich hlavní potřeby. Nabízí mezinárodní srovnání a závěrečná doporučení pro Českou republiku.
  Výrazy tezauru starý člověk * domácí péče * sociální péče * sociální služby * sociální politika * Belgie * Česká republika * Estonsko * Francie * Izrael * Německo * Norsko * Polsko * Portugalsko * Rakousko * Rusko * Slovensko * Švédsko
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-88361-09-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dlouhodobá péče nejen v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89628PSS - Poslanecká sněmovna
  Dlouhodobá péče nejen v České republice
 2. TitleMezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku / Filip Hon, Ladislav Průša, Pavel Bareš
  Author Hon, Pavel, 1942- (Author)
  Another authors Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2020
  Scope47, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AnnotationAnalýza ukazuje na existenci poměrně velkých rozdílů v systému příspěvku na péči mezi jednotlivými zeměmi. Na základě těchto rozdílů je možné komentovat, že v systému kritérií pro hodnocení stupně závislosti v České republice je několik stěžejních nedostatků. Chybí výjimky pro některé speciální druhy postižení a bodovací škála je oproti ostatním zemím příliš zjednodušena, což v kombinaci s hodnocením zdravotního stavu pouze na základě lékařských nálezů vede k nekonzistenci a nespravedlnosti celého hodnotícího systému.
  Výrazy tezauru příspěvek na péči * stárnutí obyvatelstva * Česká republika * Německo * Slovensko * Rakousko
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-396-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17451PSS - Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
 3. Info** Document on Order **
  TitleVznik center pro rodinné pečující / Ladislav Průša
  Author Průša, Ladislav, 1958-
  Issueprvní vydání
  PublicationPraha :
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  ISBN978-80-270-5373-5
  Document kindMonografie
  Vznik center pro rodinné pečující

  book

  Vznik center pro rodinné pečující
 4. TitleÚhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb / Ladislav Průša
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope56, 6 stran : ilustrace, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationÚhrada klienta za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb je významným zdrojem financování těchto zařízení. Její výše se naposledy upravovala od 1. ledna 2014, od té doby činí maximální výše úhrady za poskytování ubytování 210 Kč denně a za poskytování stravování 170 Kč denně. Každoročně přitom dochází ke zvyšování důchodů a současně soustavně rostou náklady na zajištění provozu těchto zařízení. Doporučuje se proto výši maximálních sazeb za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb z pozice státu neurčovat a umožnit jednotlivým krajům stanovit ji ve své kompetenci. Stanovená 15 % ochrana příjmu klienta je postačující z hlediska potřeby krytí dalších nákladů klienta týkajících se zajištění péče o vlastní osobu. Alternativně je možné, aby výši sazeb za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních mohli stanovit přímo samotní poskytovatelé služeb, neboť s klientem přímo uzavírají smlouvu o poskytování poskytování sociálních služeb.
  Výrazy tezauru platba * sociální služby * sociální zařízení * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-365-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb (plný text)
  Document kindStudie
  Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17339PSS - Poslanecká sněmovna
  Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb
 5. TitleSoučasná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 / Jiří Horecký, Ladislav Průša
  Author Horecký, Jiří, 1978- (Author)
  Another authors Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationTábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019
  Scope28 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace obsahuje kvantifikaci výdajů na dlouhodobou péči, popis aktuální situace a prognózu služeb dlouhodobé péče v ČR.
  Výrazy tezauru stárnutí obyvatelstva * sociální služby * péče o seniory * veřejné výdaje * Evropa * Česká republika
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2836 - Sociální ochrana
  2441 - Rozpočet
  ISBN978-80-907053-4-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 (plný text)
  Document kindStudie
  Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17184EXH - externí sklad Holešovice
  Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050
 6. TitleFaktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša
  Author Šlapák, Milan (Author)
  Another authors Holub, Martin, 1978- (Author)
  Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope80 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem práce je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu.
  Výrazy tezauru důchodové pojištění * kvantitativní analýza * důchodce * podmínky pro odchod do důchodu * skončení pracovního poměru * předčasný důchod
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4406 - Zaměstnanost
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7416-316-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu (plný text)
  Document kindStudie
  Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17003EXH - externí sklad Holešovice
  Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu
 7. TitleVybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Martin Holub, Milan Šlapák
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Another authors Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Holub, Martin, 1978- (Author)
  Šlapák, Milan (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope137, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie je zaměřena na zhodnocení vybraných aspektů, které v souvislosti se stárnutím populace mohou v příštích letech ovlivňovat životní podmínky seniorů. V tomto smyslu byla pozornost soustředěna na hledání odpovědi na tři otázky: do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů, zda jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností, zda je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti sociálních služeb. Vedle hledání odpovědí na tyto otázky byla v rámci terénního šetření shromážděna empirická data o životních podmínkách osob starších 55 let, žijících ve městech (obcích) do 5 000 obyvatel tak, aby v následujícím období bylo možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku.
  Výrazy tezauru starý člověk * stárnutí obyvatelstva * začlenění do společnosti * sociální služby * sociální pomoc * sociální politika * sociální dávky * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7416-234-3
  Copy count1, currently available 1
  URLVybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16809EXH - externí sklad Holešovice
  Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
 8. TitleNáklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb / Ladislav Průša, Jana Langhamrová, Pavel Bareš, Martin Holub
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Another authors Langhamrová, Jana (Author)
  Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Holub, Martin, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope64, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationFinancování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb patří dlouhodobě k jedněm z nejvýznamnějších problémů při poskytování sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny - především VZP - v rozporu s platným právním stavem nehradí poskytovatelům sociálních služeb náklady lékařem indikované a ošetřujícím personálem provedené a vykázané péče, vytváří tlak na ošetřující lékaře, aby tuto formu péče klientům pobytových služeb poskytovali, a v rámci své revizní činnosti se snaží minimalizovat rozsah skutečně poskytnuté péče, kterou by měly zaplatit. Cílem této monografie je proto analyzovat výsledky terénního šetření o rozsahu poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, které bylo realizováno v závěru roku 2014, porovnat získané výsledky se skutečnými výdaji zdravotních pojišťoven za tuto formu péče a na tomto základě navrhnout takové řešení, které by přispělo k odstranění nedostatků současného stavu.
  Výrazy tezauru sociální služby * ošetřovatelská péče * zdravotnické zařízení * zdravotnická služba * chronické onemocnění * náklady na zdraví * zdravotní pojištění * zdravotní politika * monografie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7416-232-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16810EXH - externí sklad Holešovice
  Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 9. TitleStěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Another authors Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Langhamrová, Jana (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope127, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationJednou z klíčových kompetencí, kterou město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti.
  Výrazy tezauru sociální služby * obec * sociální péče * Jihočeský kraj * složení obyvatelstva * příspěvek na péči * demografický rozbor * 21. století * výhledová studie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7416-233-6
  Copy count1, currently available 1
  URLStěžejní východiska (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16811EXH - externí sklad Holešovice
  Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030
 10. TitleAlchymie nepojistných sociálních dávek / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda
  Author Průša, Ladislav, 1958- (Author)
  Another authors Víšek, Petr, 1945- (Author)
  Jahoda, Robert (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope276 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky.
  Výrazy tezauru sociální dávky * sociální pomoc * sociální služby * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7478-528-3
  Copy count1, currently available 1
  URLAlchymie nepojistných sociálních dávek (obsah, anotace, ukázka)
  Alchymie nepojistných sociálních dávek (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84460EXH - externí sklad Holešovice
  Alchymie nepojistných sociálních dávek

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.