Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0005448^"
 1. TitleObčanské právo hmotné. 4, díl čtvrtý, Dědické právo / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv
  Author Dvořák, Jan, 1950 květen 24.- (Author)
  Another authors Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleDědické právo
  Cover TitleObčanské právo hmotné. 4
  Note"Právní stav zákonodarství, publikací a judikatury k 1.8.2019"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice nabízí přehled základních zásad dědického práva a výklad pojmu subjektivního dědického práva k jednotlivým dědickým titulům. Podrobně je vysvětlena jejich podstata, pořadí podle síly i jejich podstatné náležitosti. Výklad zákonné dědické posloupnosti jako nejslabší dědický titul je doplněn o názorné grafy dědických tříd. Předposlední kapitola učebnice obsahuje důležité procesní souvislosti projednání pozůstalosti soudem podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a také praktické informace o přechodu dluhů na dědice.
  Výrazy tezauru vlastnictví * dědické právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7478-939-7
  Copy count5, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83315EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.12.2024)
  F 83315EXH - externí sklad Holešovice
  F 83315EXH - externí sklad Holešovice
  F 83315EXH - externí sklad Holešovice
  F 83315EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 19.09.2024)
  Občanské právo hmotné
 2. TitleObčanské právo hmotné. 1, Díl první: obecná část / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv
  Author Dvořák, Jan, 1950 květen 24.- (Author)
  Another authors Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  Zuklínová, Michaela, 1949- (Editor)
  Issue2., aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope435 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleDíl první: obecná část
  Note"Právní stav zákonodárství, publikací a judikatury k 1.3.2016"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVýklad obecné části nového českého soukromého práva.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-187-3
  Copy count5, currently available 4
  URL Občanské právo hmotné 1 (obsah)
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.12.2024)
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  Občanské právo hmotné
 3. TitleObčanské právo hmotné. 2, Díl druhý: rodinné právo / Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Another authors Dvořák, Jan, 1950 květen 24.- (Author)
  Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope196 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleDíl druhý: rodinné právo
  Note"Právní stav zákonodárství, publikací a judikatury k 1.3.2016"--Rub titulní strány
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem péče o dítě a nestatusového soužití lidí.
  Výrazy tezauru občanské právo * rodinné právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7478-937-3
  Copy count5, currently available 4
  URL Občanské právo hmotné. Díl druhý: rodinné právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *16.04.2024)
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  F 85975EXH - externí sklad Holešovice
  Občanské právo hmotné
 4. TitleVěcná práva v kostce / Michaela Zuklínová
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scope232 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice
  NoteObsah: Část A - Věcná práva v nauce civilního práva (nástin)--I. Úvod k problematice věcných práv--II. Držba--III. Vlastnictví--IV. Nabývání vlastnictví --V. Spoluvlastnictví--VI. Věcná břemena--VII. Zástavní právo a právo zadržovací--Část B - Výňatek ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 979 - § 1474)--Část C - Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( § 979 - § 1474)
  Výrazy tezauru občanské právo * vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-946-5
  Copy count5, currently available 5
  Document kindUčebnice
  Věcná práva v kostce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84095EXH - externí sklad Holešovice
  F 84095EXH - externí sklad Holešovice
  F 84095EXH - externí sklad Holešovice
  F 84095EXH - externí sklad Holešovice
  F 84095EXH - externí sklad Holešovice
  Věcná práva v kostce
 5. TitlePrávní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2013
  Scope189 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  Výrazy tezauru občanské právo * občanský zákoník * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-918-2
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83307EXH - externí sklad Holešovice
  F 83307EXH - externí sklad Holešovice
  F 83307EXH - externí sklad Holešovice
  Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb
 6. TitleSpoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2013
  Scope107 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * občanské právo * občanský zákoník * spoluvlastnictví * soukromý majetek
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-924-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Spoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83305EXH - externí sklad Holešovice
  F 83305EXH - externí sklad Holešovice
  F 83305EXH - externí sklad Holešovice
  Spoluvlastnictví podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb
 7. TitleObčanské právo hmotné 1. Díl první, Obecná část / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv
  Author Dvořák, Jan, 1950 květen 24.- (Author)
  Another authors Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scope429 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleObecná část
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationV knize je vyložena systematika nového českého občanského práva, jeho vztah k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (č. 91/2012 Sb.) i zákonu o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), stejně jako nejdůležitější pojmy obecné části (právní jednání, fyzické a právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, institut zastoupení, prokura, pojem věci, promlčení, prekluze a další).
  Výrazy tezauru soukromý majetek * občanské právo * soukromé právo * vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7478-326-5
  Copy count5, currently available 2
  URLObčanské právo hmotné 1 (obsah)
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné 1

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83315EXH - externí sklad Holešovice
  F 83315EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 02.01.2025)
  F 83315EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 27.09.2024)
  F 83315EXH - externí sklad Holešovice
  F 83315EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 22.05.2025)
  Občanské právo hmotné 1
 8. TitleSpoluvlastnictví a společné jmění manželů : § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Jindřich Psutka
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Another authors Psutka, Jindřich, 1979- (Interviewer)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope161 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  Výrazy tezauru manželé * soukromý majetek * komentář k zákonu * spoluvlastnictví
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-86131-58-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82040EXH - externí sklad Holešovice
  F 82040EXH - externí sklad Holešovice
  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů
 9. TitlePrávní úkony : § 34 - § 50 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope134 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a bibliografie
  AnnotationAutoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují právní úkony, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanský zákoník * smlouva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-86131-89-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Právní úkony

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82008EXH - externí sklad Holešovice
  F 82008EXH - externí sklad Holešovice
  Právní úkony
 10. TitleNájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu : § 663 - § 719 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiy v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Pavla Schödelbauerová ; [judikaturu k jednotlivým ustanovením vybral a doplnil Jindřich Psutka]
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Another authors Schödelbauerová, Pavla, 1960- (Author)
  Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope319 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationAutoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014. Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy.
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * byt * občanský zákoník * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-890-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82173EXH - externí sklad Holešovice
  F 82173EXH - externí sklad Holešovice
  Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.