Search results

 1. TitleSociální právo EU / Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka
  Author Koldinská, Kristina, 1974- (Author)
  Another authors Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxix, 309 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.7.2017"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z pohledu rovnosti a svobody jako základních principů, na kterých stojí většina norem sociálního práva EU. Specificky je také pojednáno o dvou důležitých aspektech sociálního práva EU, a sice o zakotvení práva na vzdělání a práva na zdraví. Celou knihu pak uzavírá pojednání o sociálních politikách EU v oblastech, kterým se dosud nedostalo závazné právní úpravy, přesto jsou ale pro EU jako celek velmi důležité, tedy například o politice zaměstnanosti, o sociální integraci Romů či občanů třetích států a dalších důležitých otázkách.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * pracovní právo * sociální práva * sociální zabezpečení * antidiskriminační politika * rovné zacházení * přístup ke vzdělání * právo na zdraví
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2836 - Sociální ochrana
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7552-701-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální právo EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87213PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87213PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální právo EU
 2. TitleSociální souvislosti aktivního stáří / Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  Another authors Šámalová, Kateřina, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
  Scope254 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text , anglické resumé
  AnnotationKolektivní monografie je výsledkem výzkumné práce autorského týmu katedry sociální práce Filozofické fakulty UK. Reaguje na všeobecné přesvědčení, že kvalitu života seniorů pozitivně ovlivňuje aktivita ve stáří. Zkoumá, zda a jak současná sociální politika vlády, občanská společnost a aktuální systémy sociálních služeb aktivity a samostatnost stárnoucí populace skutečně podporují. Autoři na základě analýz dospěli k řadě kritických závěrů a předkládají i návrhy ke zlepšení. Současně upozorňují, že sociální služby a sociální práce budou muset v 21. století řešit nové sociální výzvy, vyvolané nejen demografickými jevy, ale také digitalizací, globalizací či novodobým stěhováním národů. Varují, že na to naše sociální systémy nejsou připravené.
  Výrazy tezauru starý člověk * stárnutí obyvatelstva * kvalita života * sociální péče * péče o seniory * Česká republika * 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-246-3612-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální souvislosti aktivního stáří

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86830PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální souvislosti aktivního stáří
 3. TitleRozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová, Daniela Vodáčková
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  Another authors Dragomirecká, Eva, 1960- (Author)
  Sedlárová, Katarina, 1968- (Author)
  Vodáčková, Daniela, 1964- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
  Scope166 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationMonografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“ shrnuje výsledky výzkumu podpory správy paliativní péče státními a veřejnými institucemi. Paliativní péče nabízená hospici je přitom obecně považovaná za podstatně kvalitnější než péče poskytovaná v nemocničních a jim podobných zdravotních zařízeních; vyšší kvalita byla zjištěna zejména v sociálních a duchovních dimenzích hospicové péče, které činí proces umírání důstojnějším. Ze zjištění je dovozena potřeba větší podpory státní a veřejné správy hospicům.
  Výrazy tezauru sociální péče * sociální zařízení * zdravotnické zařízení * smrt * výzkumná metoda
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2841 - Zdraví
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-246-2941-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Rozvoj hospicové péče a její bariéry (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Rozvoj hospicové péče a její bariéry

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85948PSS - Poslanecká sněmovna
  Rozvoj hospicové péče a její bariéry
 4. TitleSociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  Issue2., přepracované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope339 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2016"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSbližováním pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, se souvislostmi na zdravotní a školské právo vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem je povinná sociální solidarita organizovaná státem s občany, kteří uplatňují svá nezadatelná sociální práva vůči státu a společnosti. Autoři popisují sociální a právní instituce, které tvoří obsah tohoto nově vznikajícího oboru veřejného práva. Svým systémovým uspořádáním vycházejí z Beveridgova pojetí nezadatelných sociálních práv občanů na zdraví, vzdělání, výdělečnou činnost a sociální pomoc a tomu odpovídajících povinností sociálního státu evropského typu. Sociální právo tak upravuje sociální souvislosti práva na zdraví, vzdělání, výdělečnou činnost v důstojných podmínkách, na sociální podporu a pomoc a na řešení sociální zaostalosti některých částí obyvatelstva.
  Výrazy tezauru sociální právo * právo na vzdělání * právo na zdraví * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7478-941-0
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální právo České republiky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální právo České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85621PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální právo České republiky
 5. TitleAgenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / odborný garant a editor vydání: Igor Tomeš
  Another authors Tomeš, Igor, 1931-2018 (Editor)
  PublicationPraha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015
  Scope46 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Sešit sociální práce 1/2015
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru sociální pracovník * sociální práce * lidská práva
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7421-086-0
  Copy count1, currently available 1
  URLSešity sociální práce / MPSV (plný text)
  Document kindSborníky
  Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85657PSS - Poslanecká sněmovna
  Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka
 6. TitleSociální právo České republiky / Igor Tomeš a kol.
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Editor)
  PublicationPraha : Linde Praha, 2014
  Scope319 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Monografie
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7201-938-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Sociální právo České republiky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Sociální právo České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83993EXH - externí sklad Měšice
  F 83993EXH - externí sklad Měšice
  Sociální právo České republiky
 7. TitleSociální stát v Československu : právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992 / Jakub Rákosník, Igor Tomeš a kol.
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2013
  Scope416 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha pojednává o vývoji sociálního systému v Československu. Mluvíme-li dnes o nutnosti sociální reformy, nelze zapomínat, že nemůže být uskutečněna bez znalosti důvodů vzniku současného sociálního modelu a bez poznání chyb, jichž se naši předchůdci mnohdy dopustili.
  Výrazy tezauru stát sociálních jistot * sociální politika * sociální zabezpečení * společenská změna * Československo * 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87284-30-8
  Copy count1, currently available 1
  URLSociální stát v Československu (obsah)
  Document kindLiteratura faktu
  Sociální stát v Československu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83250EXH - externí sklad Měšice
  Sociální stát v Československu
 8. TitleObory sociální politiky / Igor Tomeš
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Portál, 2011
  Scope366 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha volně navazuje na publikaci "Úvod do teorie a metodologie sociální politiky". Jedná se o praktický výklad k uvedenému teoretickému pojednání, který seznamuje s mezinárodněprávním i českým právním rámcem, s hlavními principy uplatňovanými v jednotlivých oborech i s problémy, s nimiž se realizátoři sociální politiky zpravidla setkávají.
  Výrazy tezauru sociální politika * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7367-868-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Obory sociální politiky (obsah)
  Document kindMonografie
  Obory sociální politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80995EXH - externí sklad Měšice
  Obory sociální politiky
 9. TitleÚvod do teorie a metodologie sociální politiky / Igor Tomeš
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Portál, 2010
  Scope439 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudiencePub. je určena pro studenty magisterského studia sociální politiky a sociální práce, doktorandy těchto oborů, odbornou veřejnost
  AnnotationSystematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod jejich identifikace, teorií nástrojů, organizace sociálních systémů, financování. Poslední část je věnována přípravě a realizaci reforem sociálních systémů. Na publikaci volně navazuje titul "Obory sociální politiky".
  Výrazy tezauru sociální politika * učebnice
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7367-680-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Úvod do teorie a metodologie sociální politiky (obsah)
  Úvod do teorie a metodologie sociální politiky (recenze)
  Document kindMonografie
  Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79703EXH - externí sklad Měšice
  Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
 10. TitleSociální správa : úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš a kol.
  Author Tomeš, Igor, 1931-2018 (Author)
  IssueVyd. 2., rozš. a přeprac.
  PublicationPraha : Portál, 2009
  Scope299 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudiencePro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro pracovníky v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy
  AnnotationPříručka podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy. V obecné části pojednává o subjektech sociální správy, jejím postavení, výstavbě a výkonu, financování a řízení. Zvláštní část je zaměřena na jednotlivá odvětví sociální správy podle mezinárodně přijatého členění.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální zabezpečení * učebnice
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7367-483-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální správa (obsah)
  Document kindMonografie
  Sociální správa

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78765EXH - externí sklad Měšice
  Sociální správa