Search results

 1. TitleÚvod do studia politiky / Miroslav Novák et al., další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Pavol Frič, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Martin Potůček, Petr Skalník, Marek Skovajsa
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Another authors Brokl, Lubomír, 1937- (Author)
  Drulák, Petr, 1972- (Author)
  Frič, Pavol, 1956- (Author)
  Gregor, Martin, 1992- (Author)
  Hendrych, Dušan, 1927- (Author)
  Hroch, Miroslav, 1932- (Author)
  Jeřábek, Hynek, 1949- (Author)
  Kouba, Karel, 1981- (Author)
  Krulík, Oldřich, 1975- (Author)
  Kubát, Michal, 1975- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Lebeda, Tomáš, 1976- (Author)
  Nakonečný, Milan, 1932- (Author)
  Potůček, Martin, 1948- (Author)
  Skalník, Petr, 1945- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  IssueDruhé vydání, rozšířené a doplněné
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope921 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na vybrané subdisciplíny politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Zpracovány josu i úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Poslední část publikace pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.
  Výrazy tezauru politologie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-263-0
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88295PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 23.12.2020)
  Úvod do studia politiky
 2. TitlePopulismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva? / Jan Kysela a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope247 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii
  Anglické resumé
  AnnotationPopulismus patří mezi velmi frekventovaná slova posledních let. Co vše však může populismus obnášet? Kdo jsou populisté, a proč jimi vlastně jsou? Z těchto základních otázek vychází mezioborový tým, složený z autorů zavedených i začínajících, zdůrazňujících charakteristiky populismu tu jako politického stylu, jindy více jako svébytné doktríny, analyzujících jej jako nebezpečnou alternativu liberální demokracie, případně i „jen“ jako stimul pro její revitalizaci. Prvořadým zřetelem knihy nicméně není populismus jako takový, nýbrž jeho vztah k právu, právnímu státu, potažmo k institucím vůbec. V tomto rámci se stává zřejmým, že nelze přehlížet vazby mezi populismem a překonáváním mnohých konvenčních omezení moci, jejichž účinek byl založen na tom, že se některé věci prostě nedělají. Vzniká tak větší prostor pro výslovnou právní regulaci, avšak s jakým obsahem? Populisté mohou vládnout i pomocí práva, jakkoliv především „svého“ práva. Mohou „dobýt“ i instituce, jejichž účelem bylo limitovat moc aktuální většiny. Vyústěním společného přemýšlení tak snad je banální postřeh, že bychom měli snižovat případný pocit významné části společnosti, že právo a právní instituce slouží jen někomu, jen bizarním zájmům a právům jednotlivců a menšin, a to na úkor většiny. Jelikož se žádné zřízení neudrží proti nevůli většiny, je třeba o přízeň většiny stále znovu usilovat.
  Výrazy tezauru populizmus * právní stát * demokracie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7502-402-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88767PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 30.12.2020)
  Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva?
 3. TitleDělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády / Jan Kysela
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges 2019
  Scope250 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců.
  Výrazy tezauru politická moc * vláda * právní stát * ústavní právo * historie práva
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-399-5
  Copy count2, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88718PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 30.12.2020)
  F 88718PSS - Poslanecká sněmovna
  Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
 4. TitleBudoucnost státu? / Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Pavel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop, Michal Trčka
  Author Agha, Petr, 1977- (Author) (Editor)
  Another authors Bělohradský, Václav, 1944- (Author)
  Buben, Radek, 1979- (Author)
  Holländer, Pavel, 1953- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Lánský, Ondřej, 1981- (Author)
  Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Přibáň, Jiří, 1967- (Author)
  Šejvl, Michal, 1974- (Author)
  Šimáčková, Kateřina, 1966- (Author)
  Škop, Martin, 1977- (Author)
  Trčka, Michal (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2017
  Scope214 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Společnost ; sv. 20
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru stát * globalizace
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-2681-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Budoucnost státu?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86930PSS - Poslanecká sněmovna
  Budoucnost státu?
 5. TitleZákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí : komentář / Jan Kysela, Marian Kokeš
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Kokeš, Marian, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexx, 191 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Spine TitleZákon o sdružování v politických stranách
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPolitické strany a hnutí mají v procesu ustavování i fungování zastupitelských sborů a posléze i ústavních systémů mimořádný význam. Dílo, které je v době svého vzniku na trhu jedinečné, komentuje jejich právní regulaci prostřednictvím zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář srozumitelným způsobem vysvětluje fungování politických stran a politických hnutí od založení až po jejich zánik, a to včetně dohledu státu a dalších relevantních činností z jeho strany.
  Výrazy tezauru politická strana * názorové hnutí * svoboda spolčování * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7552-731-8
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86834LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86834PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86834PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí
 6. TitleLiteratura a film jako zrcadlo práva a právníků / Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Urban, Michal, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope224 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii
  Anglické resumé
  AnnotationPrávníci již v dávné minulosti čerpali podněty pro svou činnost nejen z práva samotného či jiných věd (ať již – dle dnešního chápání – věd přírodních, humanitních či společenských), ale také z literatury nebo obecně umění. Znalost kultury v užším slova smyslu představovala součást právní profese a přispívala ke spojení právních znalostí se znalostmi pramenícími z univerzálního, nebo spíše univerzitního pojetí právnického vzdělávání. Součástí obecné vzdělanosti, která právníky provázela, byla i znalost umění a orientace v klasických dílech. Publikace představuje velmi zajímavý text, reprezentující pohled pražské právnické fakulty na hnutí Právo a umění, resp. Právo a literatura.
  Výrazy tezauru právní věda * literatura * film
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7502-220-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86960PSS - Poslanecká sněmovna
  Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
 7. TitleVýjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol.
  Another authors Bílková, Veronika, 1975- (Redactor)
  Kysela, Jan, 1974- (Redactor)
  Šturma, Pavel, 1963- (Redactor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2016
  Scope223 stran 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationSoudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní systém, anebo bude potřeba přijmout změny? Jak správně vyvážit právo státu vyhostit ze svého území cizince podezřelého z terorismu vůči povinnosti respektovat jeho základní lidská práva? Za jakých okolností je možné někoho zbavit státního občanství? Je možné ve výjimečných situacích omezovat lidská práva? A nebude třeba přehodnotit celé dosavadní chápání lidských práv, tak jak se staly jedním z hlavních atributů evropské liberální společnosti? To jsou jen některé z mnoha závažných otázek, nad kterými se zamýšlí skupina právních expertů Univerzity Karlovy, a to jak na úrovni národních právních řádů, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Klíčovými tématy knihy jsou proto především migrace, uprchlictví a občanství v kontextu lidských práv.
  Výrazy tezauru výjimečný stav * lidská práva * státní občanství * migrační proud * migrační politika Společenství * mezinárodní právo veřejné * azylové právo * terorismus * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  2811 - Migrace
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-57-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Výjimečné stavy a lidská práva (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Výjimečné stavy a lidská práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86376PSS - Poslanecká sněmovna
  Výjimečné stavy a lidská práva
 8. TitleKolos na hliněných nohou? : k proměnám státu a jeho rolí / Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope320 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A neplatí v různých ohledech obojí? Autoři z pražské právnické fakulty ke svému tématu přistupují ze širší perspektivy, když je po nastínění pojmu a vývoje státu pozornost věnována několika skupinám proměnných, jež mají zásadní dopad na rozsah a výkon jeho rolí. Patří sem etablování moderního mezinárodního systému a rozvoj mezinárodního práva, členitá globalizace, evropská integrace a její dynamika, lidská práva, ale i poměr státu a společnosti, včetně klíčového a vzácného statku důvěry. Stát jistě není jedinou možnou formou politické organizace lidstva, jeví se však být formou vcelku flexibilní a osvědčenou.
  Výrazy tezauru stát * politologie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7502-149-6
  Copy count2, currently available 0
  URL Kolos na hliněných nohou? (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 86075PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.12.2020)
  F 86075PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 02.09.2021)
  Kolos na hliněných nohou?
 9. TitleDvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech / Jan Kysela (ed.)
  Another authors Kysela, Jan, 1974- (Editor)
  Česko. Parlament. Senát
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope335 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  Portion of title20 let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationV knize vydané k 20. výročí ustavení Senátu přinášejí více než dvě desítky senátorů, právníků a politologů mozaiku názorů a analýz prohlubujících povědomí o smyslu a fungování parlamentů nejen dvoukomorových. V první části knihy je nabídnuta reflexe Senátu ze strany senátorů, druhá se věnuje především debatám provázejícím vznik Senátu v roce 1996. V dalších částech jsou zevrubně rozebírány činnosti Senátu, resp. to, jak vykonává své působnosti, pozornost je věnována specifické parlamentní kultuře v Senátu, volbám, ale i obecně nízké důvěře v politické instituce u nás.
  Výrazy tezauru národní parlament * horní komora * Česká republika
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-7502-166-3
  Copy count2, currently available 1
  URL Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech (obsah)
  Document kindSborníky
  Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86434PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86434PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.12.2020)
  Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech
 10. TitlePrávnický Olymp : portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR / Jan Kysela, Kristina Blažková, Jan Chmel a kol.
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Blažková, Kristina (Author)
  Chmel, Jan (Photographer)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope255 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha pojednává o těchto soudcích (řazeni abecedně): Stanislav Balík, Vladimír Čermák, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Jurka, Vladimír Klokočka, Jiří Malenovský, Jan Musil, Jiří Nykodým, Vladimír Paul, Vlastimil Ševčík, Eva Zarembová
  Výrazy tezauru ústavní soud * soudce * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7502-074-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Právnický Olymp (obsah)
  Document kindBiografie
  Právnický Olymp

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85091PSS - Poslanecká sněmovna
  Právnický Olymp