Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0005298^"
 1. TitleReakce právního systému České republiky na covidovou pandemii / Jan Kysela, Karel Řepa a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Řepa, Karel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope288 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKoronavirová pandemie otřásla našimi životy v míře nebývalé. Krom jiného byla podnětem k sebezpytování nejrůznějších vědních disciplín. Tato kniha představuje dílčí sebereflexi právní vědy, resp. české pozitivněprávní doktríny. Soustřeďuje se především na obecnější i dosti specifické problémy našeho ústavního práva (a zčásti i politiky), přidává však důležitý rámec mezinárodního a evropského práva. Všímá si rovněž navýsost praktických přesahů našeho potýkání s covidem-19 v soukromém právu, ale i přístupů ke zvládání pandemie v několika zahraničních jurisdikcích. Ústí v poměrně konkrétní doporučení změn v právním řádu, abychom v případných obdobných situacích budoucích byli lépe připraveni.
  Výrazy tezauru covid * epidemie * právní stát * lékařské právo * zdravotní politika * soukromé právo
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7502-633-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90925PSS - Poslanecká sněmovna
  Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii
 2. TitleParlament České republiky - Poslanecká sněmovna / autoři textů Jana Francová, Petr Kolář, Jan Kysela, Jan Morávek, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová, Ondřej Tikovský, Petr Valenta
  Author Francová, Jana, 1979- (Author)
  Another authors Kolář, Petr, 1975- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Morávek, Jan, 1974- (Author)
  Pecháček, Štěpán, 1969- (Author)
  Syllová, Jindřiška, 1956- (Author)
  Tikovský, Ondřej, 1977- (Author)
  Valenta, Petr, 1979- (Author)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope173 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePoslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  Poslanecká sněmovna
  Výrazy tezauru národní parlament * dolní komora * sídlo instituce * činnost základních institucí * parlamentní zřízení * parlamentní proces * parlamentní knihovna * dějiny * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0426 - Práce parlamentu
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-907379-4-5
  Copy count6, currently available 4, at library only 2
  Document kindMonografie
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17674LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  E 17674PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17674PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17674PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17674PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17674PKC - Parlamentní knihovna čítárnaIn-Library Use Only
  Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna
 3. TitleDemokracie a občanské ctnosti : k životnímu jubileu Petra Pitharta / Petr Hlaváček, Jan Kysela (eds.)
  Another authors Hlaváček, Petr, 1974- (Editor)
  Kysela, Jan, 1974- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2021
  Scope830 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleK životnímu jubileu Petra Pitharta
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationSborník příspěvků vychází u příležitosti významného životního jubilea politika a publicisty Petra Pitharta; najdeme zde texty věnované nejen této výrazné osobnosti, ale i vybraným problémům z oblasti politiky, demokracie, svobody nebo českých dějin.
  Výrazy tezauru Pithart, Petr (1941-) * politik * historie * demokracie * etika * občanská společnost
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0406 - Politický rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-200-3191-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Demokracie a občanské ctnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89723PSS - Poslanecká sněmovna
  Demokracie a občanské ctnosti
 4. TitleDělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády / Jan Kysela
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges 2019
  Scope250 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace sleduje vznik, důvody a různé soudobé i historické modely dělby moci. Všímá si také jejích předchůdců a alternativ, ať už se jedná o smíšenou vládu, anebo o různé varianty kultivace vládců.
  Výrazy tezauru politická moc * vláda * právní stát * ústavní právo * historie práva
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-399-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88718EXH - externí sklad Holešovice
  F 88718EXH - externí sklad Holešovice
  Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
 5. TitlePopulismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva? / Jan Kysela a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope247 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii
  Anglické resumé
  AnnotationPopulismus patří mezi velmi frekventovaná slova posledních let. Co vše však může populismus obnášet? Kdo jsou populisté, a proč jimi vlastně jsou? Z těchto základních otázek vychází mezioborový tým, složený z autorů zavedených i začínajících, zdůrazňujících charakteristiky populismu tu jako politického stylu, jindy více jako svébytné doktríny, analyzujících jej jako nebezpečnou alternativu liberální demokracie, případně i „jen“ jako stimul pro její revitalizaci. Prvořadým zřetelem knihy nicméně není populismus jako takový, nýbrž jeho vztah k právu, právnímu státu, potažmo k institucím vůbec. V tomto rámci se stává zřejmým, že nelze přehlížet vazby mezi populismem a překonáváním mnohých konvenčních omezení moci, jejichž účinek byl založen na tom, že se některé věci prostě nedělají. Vzniká tak větší prostor pro výslovnou právní regulaci, avšak s jakým obsahem? Populisté mohou vládnout i pomocí práva, jakkoliv především „svého“ práva. Mohou „dobýt“ i instituce, jejichž účelem bylo limitovat moc aktuální většiny. Vyústěním společného přemýšlení tak snad je banální postřeh, že bychom měli snižovat případný pocit významné části společnosti, že právo a právní instituce slouží jen někomu, jen bizarním zájmům a právům jednotlivců a menšin, a to na úkor většiny. Jelikož se žádné zřízení neudrží proti nevůli většiny, je třeba o přízeň většiny stále znovu usilovat.
  Výrazy tezauru populizmus * právní stát * demokracie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7502-402-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88767EXH - externí sklad Holešovice
  Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva?
 6. TitleÚvod do studia politiky / Miroslav Novák et al., další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Pavol Frič, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Martin Potůček, Petr Skalník, Marek Skovajsa
  Author Novák, Miroslav, 1953- (Author)
  Another authors Brokl, Lubomír, 1937- (Author)
  Drulák, Petr, 1972- (Author)
  Frič, Pavol, 1956- (Author)
  Gregor, Martin, 1992- (Author)
  Hendrych, Dušan, 1927- (Author)
  Hroch, Miroslav, 1932- (Author)
  Jeřábek, Hynek, 1949- (Author)
  Kouba, Karel, 1981- (Author)
  Krulík, Oldřich, 1975- (Author)
  Kubát, Michal, 1975- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Lebeda, Tomáš, 1976- (Author)
  Nakonečný, Milan, 1932- (Author)
  Potůček, Martin, 1948- (Author)
  Skalník, Petr, 1945- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  IssueDruhé vydání, rozšířené a doplněné
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019
  Scope921 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studijní texty
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na vybrané subdisciplíny politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Zpracovány josu i úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Poslední část publikace pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.
  Výrazy tezauru politologie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-263-0
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88295EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *26.02.2024)
  Úvod do studia politiky
 7. TitleZákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí : komentář / Jan Kysela, Marian Kokeš
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Kokeš, Marian, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexx, 191 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Spine TitleZákon o sdružování v politických stranách
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPolitické strany a hnutí mají v procesu ustavování i fungování zastupitelských sborů a posléze i ústavních systémů mimořádný význam. Dílo, které je v době svého vzniku na trhu jedinečné, komentuje jejich právní regulaci prostřednictvím zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář srozumitelným způsobem vysvětluje fungování politických stran a politických hnutí od založení až po jejich zánik, a to včetně dohledu státu a dalších relevantních činností z jeho strany.
  Výrazy tezauru politická strana * názorové hnutí * svoboda spolčování * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7552-731-8
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86834LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86834EXH - externí sklad Holešovice
  F 86834EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutí
 8. TitleLiteratura a film jako zrcadlo práva a právníků / Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Urban, Michal, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope224 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii
  Anglické resumé
  AnnotationPrávníci již v dávné minulosti čerpali podněty pro svou činnost nejen z práva samotného či jiných věd (ať již – dle dnešního chápání – věd přírodních, humanitních či společenských), ale také z literatury nebo obecně umění. Znalost kultury v užším slova smyslu představovala součást právní profese a přispívala ke spojení právních znalostí se znalostmi pramenícími z univerzálního, nebo spíše univerzitního pojetí právnického vzdělávání. Součástí obecné vzdělanosti, která právníky provázela, byla i znalost umění a orientace v klasických dílech. Publikace představuje velmi zajímavý text, reprezentující pohled pražské právnické fakulty na hnutí Právo a umění, resp. Právo a literatura.
  Výrazy tezauru právní věda * literatura * film
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7502-220-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86960EXH - externí sklad Holešovice
  Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
 9. TitleBudoucnost státu? / Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Pavel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop, Michal Trčka
  Author Agha, Petr, 1977- (Author) (Editor)
  Another authors Bělohradský, Václav, 1944- (Author)
  Buben, Radek, 1979- (Author)
  Holländer, Pavel, 1953- (Author)
  Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Kühn, Zdeněk, 1973- (Author)
  Lánský, Ondřej, 1981- (Author)
  Müller, Karel B., 1972- (Author)
  Přibáň, Jiří, 1967- (Author)
  Šejvl, Michal, 1974- (Author)
  Šimáčková, Kateřina, 1966- (Author)
  Škop, Martin, 1977- (Author)
  Trčka, Michal (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2017
  Scope214 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Společnost ; sv. 20
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru stát * globalizace
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-2681-1
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 86930EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *27.03.2024)
  Budoucnost státu?
 10. TitleKolos na hliněných nohou? : k proměnám státu a jeho rolí / Jan Kysela, Pavel Ondřejek a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Ondřejek, Pavel, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope320 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A neplatí v různých ohledech obojí? Autoři z pražské právnické fakulty ke svému tématu přistupují ze širší perspektivy, když je po nastínění pojmu a vývoje státu pozornost věnována několika skupinám proměnných, jež mají zásadní dopad na rozsah a výkon jeho rolí. Patří sem etablování moderního mezinárodního systému a rozvoj mezinárodního práva, členitá globalizace, evropská integrace a její dynamika, lidská práva, ale i poměr státu a společnosti, včetně klíčového a vzácného statku důvěry. Stát jistě není jedinou možnou formou politické organizace lidstva, jeví se však být formou vcelku flexibilní a osvědčenou.
  Výrazy tezauru stát * politologie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7502-149-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Kolos na hliněných nohou? (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Kolos na hliněných nohou?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86075EXH - externí sklad Holešovice
  F 86075EXH - externí sklad Holešovice
  Kolos na hliněných nohou?

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.