Search results

 1. TitleZprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita / Jan Rozum a kol.
  Author Rozum, Jan (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2020
  Scope251 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  Note220 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Určeno pro odbornou veřejnost
  AnnotationPublikace shrnuje hlavní poznatky z výzkumu, zaměřeného na problematiku zpráv PMS před rozhodnutím, které slouží jako podklad pro efektivní ukládání alternativních trestů. Sumarizuje poznatky o zprávách probačních pracovníků k možnostem uložení trestů obecně prospěšných prací a domácího vězení. Přináší výsledky výzkumu o vlivu informací, obsažených ve zprávách, na úspěšný výkon uloženého alternativního trestu a následnou kriminální recidivu odsouzených. Publikace seznamuje i s výsledky analýzy názorů a postojů soudců, státních zástupců a probačních pracovníků ke zkoumané problematice. V závěru monografie jsou formulovány doporučení ke zlepšení aplikace a dalšímu rozvoji zpráv před rozhodnutím o uložení trestu.
  Výrazy tezauru trestní sankce * alternativní trest * výkon trestu * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-188-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita (plný text)
  Document kindStudie
  Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89440PSS - Poslanecká sněmovna
  Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita
 2. TitleVýkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza / Alena Marešová, Eva Biedermannová, Jan Rozum, Miroslav Tamchyna, Petra Zhřívalová
  Author Marešová, Alena (Author)
  Another authors Biedermanová, Eva (Author)
  Rozum, Jan (Author)
  Tamchyna, Miroslav (Author)
  Zhřívalová, Petra, 1972- (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016
  Scope173 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUrčeno pro odbornou veřejnost
  Výrazy tezauru výkon trestu * vězeň * vězeňské instituce * Česká republika * Slovensko * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-157-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza (plný text)
  Document kindStudie
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85999PSS - Poslanecká sněmovna
  Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza
 3. TitleEfektivita trestní politiky z pohledu recidivy / Jan Rozum, Jan Tomášek, Jiří Vlach, Lucie Háková
  Author Rozum, Jan (Author)
  Another authors Tomášek, Jan (Author)
  Vlach, Jiří, 1978- (Author)
  Háková, Lucie (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016
  Scope103 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AudienceUrčeno pro odbornou veřejnost
  AnnotationVýzkum se zaměřil na trestní a sankční politiku a její vliv na charakter a rozsah vězeňské populace s cílem analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky po přijetí nového trestního zákoníku a navrhnout taková opatření, aby trestní politika zajišťovala lépe ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nadměrnému růstu počtu vězňů.
  Výrazy tezauru výkon trestu * vězeňský režim * vězeňské instituce * vězeň * trestná činnost * kriminologie * delikvence
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7338-164-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy (obsah)
  Document kindStudie
  Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86377PSS - Poslanecká sněmovna
  Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy
 4. TitleProbační programy pro mladistvé / Jan Rozum a kol.
  Author Rozum, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011
  Scope168 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationStudie představuje první pokus o zhodnocení účinnosti probačních programů při práci s mladistvými v České republice. Její závěry nelze přeceňovat, a to i s ohledem na relativně krátkou dobu, která od zavedení zmíněného výchovného opatření uplynula. Pro dokonalejší posouzení efektivity probačních programů bude navíc nutné hledat také jiné cesty a metody jejího zkoumání. Vhodné by například bylo porovnávat recidivu mladistvých, kteří procházejí těmito programy, s recidivou srovnatelných pachatelů, jimž byla uložena opatření jiná (například dohled bez účasti v programu, obecně prospěšné práce nebo podmíněný trest).
  Výrazy tezauru sociální problém * mladý člověk * sociální pracovník * zločinnost mládeže * alternativní trest * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-114-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Probační programy pro mladistvé (plný text)
  Document kindStudie
  Probační programy pro mladistvé

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81203EXH - externí sklad Měšice
 5. TitleUplatnění mediace v systému trestní justice II. / Jan Rozum ... [et al.]
  Author Rozum, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010
  Scope207 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Prameny
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationVýzkum problematiky mediace v systému české trestní justice se zaměřil na zhodnocení přínosu a efektivity mediačních postupů pro pachatele, poškozeného a společnost, a dále na to, jak jsou prostřednictvím mediace naplňovány obecné cíle činnosti Probační a mediační služby ČR, tj. integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti. Při výzkumu bylo sledováno: u jakých trestněprávních institutů je mediace využívána, jakých případů se týká, zda má vliv na rychlost trestního řízení, uloženou sankci a uspokojení nároků poškozeného a snížení recidivy pachatelů, zda je dohoda o urovnání konfliktu a náhradě škody plněna, jaký typ pachatelů mediaci podstupuje, zjištění názorů probačních úředníků na problematiku mediace, zjištění názorů a postojů pachatelů a poškozených na průběh a přínos mediace, zjištění názorů veřejnosti na mediaci.
  Výrazy tezauru trestní právo * alternativní trest
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-097-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Uplatnění mediace v systému trestní justice II. (plný text)
  Document kindStudie
  Uplatnění mediace v systému trestní justice II

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79797EXH - externí sklad Měšice
  Uplatnění mediace v systému trestní justice II
 6. TitleUplatnění mediace v systému trestní justice I. / Jan Rozum ... [et al.]
  Author Rozum, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009
  Scope73 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPro potřeby popisovaného výzkumu byla mediace chápana jako neformální proces, v němž strany společně jednají a v součinnosti s mediátorem se snaží urovnat vzájemné vztahy a dohodnout na tom, jak naložit s následky konkrétního trestného činu. Smyslem a účelem mediace je přispět ke zmírnění následků trestného činu pro poškozeného a motivovat pachatele k převzetí odpovědnosti za škody, které jednáním způsobil.
  Výrazy tezauru trestní právo * alternativní trest
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-090-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Uplatnění mediace v systému trestní justice I. (plný text)
  Document kindStudie
  Uplatnění mediace v systému trestní justice I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79173EXH - externí sklad Měšice
  Uplatnění mediace v systému trestní justice I
 7. TitleÚčinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných / Jan Rozum, Petr Kotulan, Jan Tomášek
  Author Rozum, Jan (Author)
  Another authors Kotulan, Petr
  Tomášek, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008
  Scope170 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  NoteČeské a anglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru trestní řízení * podmínečné propuštění * trestná činnost
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-073-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Plný text
  Document kindStudie
  Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77362EXH - externí sklad Měšice
  Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných
 8. TitleVýzkum trestného činu loupeže v Praze / odpovědný řešitel Jan Rozum ... [et al.]
  Author Rozum, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2005
  Scope205 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé. 190 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestný čin * trestný čin proti osobám * Hlavní město Praha * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * statistika * soudní řízení
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN80-7338-047-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74985EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleInstitut dohledu u podmíněného propuštění : závěrečná zpráva z výzkumu / odpovědný řešitel výzkumu Jan Rozum ; spoluřešitelé Lucie Jarkovská, Petr Kotulan ; technická spolupráce Marie Kuntová
  Author Rozum, Jan (Author)
  Another authors Jarkovská, Lucie, 1978- (Author)
  Kotulan, Petr (Author)
  Kuntová, Marie (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004
  Scope290 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie
  NoteAnglické resumé
  Výrazy tezauru podmínečné propuštění * sociální analýza * soudní příkaz * vězeň * vězeňské právo * vězeňské instituce
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1216 - Trestní právo
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-7338-026-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindVýzkumné zprávy
  Institut dohledu u podmíněného propuštění

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73374EXH - externí sklad Měšice
  Institut dohledu u podmíněného propuštění
 10. TitleVýzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR : výzkum uskutečněný v rámci programu účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů v horizontu roku 2000 / ředitel IKSP Otakar Osmančík ; odpovědný řešitel Jan Rozum ; řešitelé Petr Kotulan, Jan Vůjtěch ; technická spolupráce Hana Hnízdová, Klára Hnízdilová
  Author Rozum, Jan (Author)
  Another authors Kotulan, Petr (Author)
  Vůjtěch, Jan (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000
  Scope141 s. : tabulky ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteBibl.. Seznam příl.
  Výrazy tezauru alternativní trest * odnětí svobody * podmínečné propuštění * trestní právo * trestní řízení * trestní soud * výkon rozhodnutí * výkon trestu * zmírnění trestu
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN80-86008-77-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70113EXH - externí sklad Měšice