Search results

 1. TitleTrestní právo procesní / Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv
  Author Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  Another authors Císařová, Dagmar, 1932- (Author)
  Gřivna, Tomáš, 1975- (Author)
  Issue7. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Učebnice odpovídá právním předpisům účinným k 28.2.2019."--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSedmé vydání učebnice reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (provedené zák. č. 183/2016 Sb.) a zákona o obětech trestných činů (provedené zák. č. 56/2017 Sb.). Výklad tak reaguje na aktuální vývoj českého trestního procesu i na jeho pokračující europeizaci a užší mezinárodní spolupráci. Obsahuje řadu názorných příkladů a odkazů na judikaturu.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7598-306-0
  Copy count2, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88263PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 18.11.2022)
  F 88263PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.05.2022)
  Trestní právo procesní
 2. TitleZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá
  Author Fenyk, Jaroslav, 1961- (Commentator for written text)
  Another authors Smejkal, Ladislav, 1975- (Commentator for written text)
  Bílá, Irena (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2011, novela 2017) (Other)
  Issue2., podstatně přepracované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexviii, 251 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 31.12.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsModelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých situací (compliance management systém)
  AnnotationPředkládané vydání zákona a komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  Výrazy tezauru trestní odpovědnost * trestní řízení * trestní právo * právnická osoba * Česká republika * zákon * komentář k zákonu * mezinárodní vztahy
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-965-7
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (obsah)
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87385LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 87385PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 3. TitleTrestní řád : komentář. II. díl, (§ 180 až 471) / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv
  Author Draštík, Antonín, 1955- (Author)
  Another authors Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxi, 1117 stran 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer. Kodex
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky. Přehled právních předpisů
  Obsahuje bibliografie a rejstříky
  Výrazy tezauru trestní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7552-600-7
  Copy count5, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Trestní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86758LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 12.11.2021)
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 26.01.2022)
  Trestní řád
 4. TitleTrestní řád : komentář. I. díl, (§ 1 až 179h) / Antonín Draštík, Jaroslav Fenyk a kolektiv
  Author Draštík, Antonín, 1955- (Author)
  Another authors Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxviii, 1383 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer. Kodex
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2017"--Rub titulní stránky. Přehled právních předpisů
  Obsahuje bibliografie a rejstříky
  Výrazy tezauru trestní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-600-7
  Copy count5, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Trestní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86758LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 26.01.2022)
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86758PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 12.11.2021)
  Trestní řád
 5. TitleTrestní právo procesní / Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv
  Author Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  Another authors Císařová, Dagmar, 1932- (Author)
  Gřivna, Tomáš, 1975- (Author)
  Issue6., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope927 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník. Poznámky. "Učebnice odpovídá právním předpisům účinným k 1.1.2015."--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7478-750-8
  Copy count3, currently available 3
  URL Trestní právo procesní (obsah)
  Document kindUčebnice
  Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84926PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84926PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84926PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo procesní
 6. TitleZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář : příloha: modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal
  Author Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  Another authors Smejkal, Ladislav, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republiky, 2012
  Scopexiii, 169 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru zákon * Česká republika * trestní odpovědnost * právnická osoba * trestní řízení
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7357-720-9
  Copy count2, currently available 2
  URLZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81653EXH - externí sklad Měšice
  F 81653EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 7. TitleTrestní zákoník a trestní řád : průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl, Trestní zákoník / Jaroslav Fenyk ... [et al.]
  Author Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2010
  Scopexviii, 1317 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleTrestní zákoník
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena pro praktickou potřebu policistů, advokátů, státních zástupců a soudců
  AnnotationKniha obsahuje kromě textu nového trestního zákoníku a nejpodstatnějších částí důvodové zprávy vysvětlivky, které reagují na provedené změny a na obsah důvodové zprávy. Autoři provedli kromě toho výběr použitelné judikatury českých obecných soudů, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. Při tvorbě poznámek a výběru judikatury bylo přihlédnuto k obsahu seminářů, diskusí a odborných textů, které byly autory shromážděny jak v průběhu legislativních prací na novém kodexu, tak i v průběhu legisvakanční doby. Publikace je zpracována s kritickým pohledem a současně obsahuje návrhy možných řešení sporných právních problémů, které u některých nových ustanovení trestního zákoníku nepochybně vzniknou. Na tuto práci navazuje zpracování trestního řádu, provedené stejným kolektivem autorů.
  Výrazy tezauru trestní zákoník * trestní právo * komentář k zákonu * interpretace práva * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7201-802-4
  Copy count4, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Trestní zákoník a trestní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79403EXH - externí sklad Měšice
  F 79403EXH - externí sklad Měšice
  F 79403EXH - externí sklad Měšice
  F 79403EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 16.12.2021)
  Trestní zákoník a trestní řád
 8. TitleTrestní právo procesní / Dagmar Císařová, Jaroslav Fenyk, Tomáš Gřivna a kolektiv
  Author Císařová, Dagmar, 1932- (Author)
  Another authors Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  Gřivna, Tomáš, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2008
  Scope822 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník. Na rubu tit. s. v citaci uvedeno 5. vyd., v tiráži vyd. 1.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7357-348-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77431EXH - externí sklad Měšice
  F 77431EXH - externí sklad Měšice
  F 77431EXH - externí sklad Měšice
  Trestní právo procesní
 9. TitlePocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám / (ed.) Jaroslav Fenyk
  Another authors Fenyk, Jaroslav, 1961- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : LexisNexis CZ, 2007
  Scope166 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Císařová Dagmar (1932) * právní věda * trestní právo * publikace
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-86920-25-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76672EXH - externí sklad Měšice
  Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám
 10. TitleMezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech / Světlana Kloučková, Jaroslav Fenyk
  Author Kloučková, Světlana (Author)
  Another authors Fenyk, Jaroslav, 1961- (Author)
  Issue2., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope1019 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru trestní řízení * trestní stíhání * spolupráce v oblasti justice * mezinárodní trestní právo
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN80-7201-527-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74508EXH - externí sklad Měšice
  F 74508EXH - externí sklad Měšice
  F 74508EXH - externí sklad Měšice
  Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech