Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0005185^"
 1. TitleČeské právní dějiny po roce 1989 / Jaromír Tauchen, Ladislav Vojáček, David Kolumber, Pavel Salák, Ondřej Horák
  Author Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Another authors Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Kolumber, David (Author)
  Salák, Pavel, 1977- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva (Publisher)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2023
  Scope220 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 560
  NoteNa obálce nad názvem: Katedra dějin státu a práva
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationUčebnice se zaměřuje především na právní vývoj v devadesátých letech minulého století. Pozornost je věnována jak dějinám státu, tak i vývoji jednotlivých právních odvětví.
  Výrazy tezauru ústavní právo * historie práva * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-280-0227-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  České právní dějiny po roce 1989

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91264PSS - Poslanecká sněmovna
  České právní dějiny po roce 1989
 2. TitlePrávní dějiny na brněnské právnické fakultě : (100 let brněnské právní historie) / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another authors Schelle, Karel, 1952- (Author)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  European Society for History of Law (Publisher)
  IssueVydání: první
  PublicationOstrava : Key Publishing s.r.o., 2020
  Scope625 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: The European Society for History of Law
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikaci je věnována vývoji oborů právní dějiny a romanistika na brněnské Právnické fakultě v uplynulém století. Úvodní část se věnuje charakteristice historickoprávních předmětů, učebním pomůckám, vědeckému zaměření členů Katedry dějin státu práva, významným projektům či zahraničním stykům katedry. Druhá a zároveň nejrozsáhlejší část obsahuje biografické medailonky celkem třiceti právních historiků a romanistů, kteří v uplynulých sto letech na brněnské Právnické fakultě působili či v současnosti působí. Její součástí je i bibliografie. V závěru publikace nalezne čtenář seznamy katedrou uspořádaných konferencí, seznam kvalifikačních prací obhájených na Katedře dějin státu a práva od poloviny sedmdesátých let či vyobrazení obálek nejvýznamnějších knih brněnských právních historiků
  Výrazy tezauru historie práva * univerzita * učitel * Brno * Jihomoravský kraj * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7418-348-5
  978-80-87475-66-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Právní dějiny na brněnské právnické fakultě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89487PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní dějiny na brněnské právnické fakultě
 3. TitlePrvní československý zákon : pokus o opožděný komentář / Ladislav Vojáček
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexi, 379 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace komentuje Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, aby s důrazem na státoprávní aspekty přiblížila širší souvislosti vzniku Československa. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění.
  Výrazy tezauru ústava * ústavní právo * legislativní proces * vznik Československa (1918) * národní parlament * komentář k zákonu * Československo * rok 1918
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0426 - Práce parlamentu
  ISBN978-80-7552-185-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  První československý zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87674EXH - externí sklad Holešovice
  F 87674EXH - externí sklad Holešovice
  První československý zákon
 4. TitleMajetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes : (sborník z konference) / Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (eds.)
  Main entry-action Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (2016 : Brno, Česko)
  Another authors Vojáček, Ladislav, 1952- (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2016
  Scope457 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica svazek č. 558
  Edice Scientia = Editio Scientia
  NoteAnglické resumé. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestný čin proti majetku * hospodářský trestný čin * historie práva * Česká republika * Slovensko * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-210-8332-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86181EXH - externí sklad Holešovice
  Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes
 5. TitleČeské právní dějiny / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another authors Schelle, Karel, 1952- (Author)
  Knoll, Vilém, 1977- (Author)
  Issue3. upravené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016
  Scope694 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chronologický přehled
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru Čechy (země) * stát * právní věda * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-575-3
  Copy count1, currently available 1
  URL České právní dějiny (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  České právní dějiny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85803EXH - externí sklad Holešovice
  České právní dějiny
 6. TitleSlovenské právní dějiny / Ladislav Vojáček, Karel Schelle
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another authors Schelle, Karel, 1952- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope456 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationPublikace podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století. V jednotlivých částech (vývoj do roku 1848, léta 1948–1918 a 1918–1992) autoři nejdříve podávají charakteristiku daného období a jeho jednotlivých fází. Při charakterizování jednotlivých fází vývoje stručně nastiňují politické a státoprávní poměry a pak se zaměřují na podobu státního mechanismu a práva (systém a prameny práva). Pasáž o středověkém a raně novověkém právu doplňuje poměrně obsáhlý samostatný výklad jeho institutů, v dalších částech práce autoři připomínají základní instituty ve výkladech o pramenech práva.
  Výrazy tezauru historie práva * národní právo * Slovensko * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-494-7
  Copy count2, currently available 2
  URLSlovenské právní dějiny (obsah)
  Document kindUčebnice
  Slovenské právní dějiny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84567EXH - externí sklad Holešovice
  F 84567EXH - externí sklad Holešovice
  Slovenské právní dějiny
 7. TitleI. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva : sborník příspěvků z konference / Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (eds.)
  Main entry-action Česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva (1._: 2013 : Brno, Česko)
  Another authors Vojáček, Ladislav, 1952- (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2013
  Scope407 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. č. 449
  Varying form of titlePrvní česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru historie práva * právní věda * římské právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-6381-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83491EXH - externí sklad Holešovice
  I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva
 8. TitleNástin právních dějin / Ladislav Vojáček a kolektiv
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2012
  Scope322 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic PrF MU č. 490
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Další autoři: Karel Schelle, Naďa Štachová, Jaromír Tauchen
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudiencePub. je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
  Výrazy tezauru historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-5462-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Nástin právních dějin (obsah)
  Document kindUčebnice
  Nástin právních dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83203EXH - externí sklad Holešovice
  Nástin právních dějin
 9. TitleVývoj soukromého práva na území českých zemí. I. díl / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kol.
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another authors Schelle, Karel, 1952- (Author)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Masarykova univerzita, 2012
  Scope615 s. ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 426
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru soukromé právo * historie práva * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-6006-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16399EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitleVývoj soukromého práva na území českých zemí. II. díl / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kol.
  Author Vojáček, Ladislav, 1952- (Author)
  Another authors Schelle, Karel, 1952- (Author)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Masarykova univerzita, 2012
  Scopes. 621-1026 ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. 427
  NoteAnglické a německé resumé. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru soukromé právo * historie práva * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-210-6007-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vývoj soukromého práva na území českých zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16399EXH - externí sklad Holešovice
  Vývoj soukromého práva na území českých zemí

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.