Search results

 1. TitleMezi Terstem a Istanbulem / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová
  Author Rychlík, Jan, 1954- (Author)
  Another authors Mosković, Boris, 1990- (Author)
  Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Kouba, Miroslav, 1979- (Author)
  Šístek, František, 1977- (Author)
  Stamova, Marijana Nikolova, 1974- (Author)
  Bobev, Bobi Nikolov, 1948- (Author)
  Michajlova, Aneta Vasileva, 1970- (Author)
  Prešlenova, Rumjana, 1960- (Author)
  Konstantinova, Jura Toteva, 1970- (Author)
  Peeva, Kalina Ivanova (Author)
  Georgievová, Jana, 1972- (Translator)
  Klimešová, Jana, 1953- (Translator)
  Přikrylová, Milena (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : Vyšehrad, 2020
  Scope401 stran : mapy ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydáno ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR. Kniha navazuje na publikaci "Mezi Vídní a Cařihradem" (F 79001), která se věnovala balkánským národům od 16. století do 1. světové války.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDramatické dějiny balkánských národů ve 20. století sleduje kniha českých a bulharských historiků pod vedením Jana Rychlíka. Geograficky je záběr knihy vystižen dvojicí měst v názvu, Terstem na západním pomezí Balkánu a Istanbulem, někdejší metropolí osmanského impéria, která se ve 20. století stává hlavním městem nově vzniklé turecké republiky. První polovinu knihy tvoří navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie, zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu Jugoslávie. V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní Makedonie) a Kosova. V dalších kapitolách se dostane na Albánii, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Červenou nití procházející celou knihou je obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho národnostních menšin.
  Výrazy tezauru politický život * Balkán * 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7601-252-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88948PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.03.2021)
  Mezi Terstem a Istanbulem
 2. TitleKorespondence : T.G. Masaryk - Slované / editoři Ladislav Hladký, Jana Škerlová, Pavel Cibulka
  Author Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 (Author)
  Another authors Hladký, Ladislav, 1958- (Author of introduction) (Editor)
  Škerlová, Jana, 1984- (Editor)
  Cibulka, Pavel, 1964- (Editor)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2015
  Scope597 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina ; Srbština ; Francouzština ; hrv ; Slovinština ; Polština ; Ukrajinština
  Jazyk resuméEnglish, Ruština
  Portion of titleJižní Slované
  NoteČeský, bulharský, anglický, francouzský, německý, chorvatský, polský, ruský, slovinský, srbský a ukrajinský text, anglická a ruské resumé. Nad názvem: TGM - VJ. Název v tiráži: Korespondence TGM : korespondence T.G. Masaryk - Slované. VJ v názvu je zkratka jména Vatroslav Jagič
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Partial contentsT.G. Masaryk a jižní Slované / Ladislav Hladký
  AnnotationÚvodní studie Ladislava Hladkého zevrubně pojednává o vývoji vztahů mezi T. G. Masarykem a jižními Slovany, tj. Slovinci, Chorvaty, Srby, příslušníky národů a etnik Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a také Bulhary, v období od 80. let 19. století až do Masarykovy smrti. Vyloženy jsou zde všechny důležité etapy a okamžiky spolupráce mezi českým filozofem a politikem a jižními Slovany, mj. Masarykův ideový vliv na mladou jihoslovanskou inteligenci na přelomu 19. a 20. století, jeho angažovanost v době tzv. velezrádných procesů, úzká vzájemná součinnost za první světové války i Masarykův poměr k Jugoslávii a Bulharsku v době meziválečné. (V takovéto obsahové a časové komplexnosti je studovaná problematika představena v české historiografii vůbec poprvé. Starší práce na toto téma byly většinou dovedeny pouze do roku 1918.) Nejobjemnější částí publikace je dochovaná korespondence, shromážděná z českých i zahraničních archivů (celkem 441 dokumentů), která je tematicky neobyčejně pestrá; Masaryk si dopisoval s jihoslovanskými vědci, studenty, umělci, politiky, panovníky, ale např. také s prostými lidmi.
  Výrazy tezauru Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * hlava státu * politik * zahraniční politika * kulturní vztahy * korespondence * Srbsko * Chorvatsko * Slovinsko * Bosna a Hercegovina * Černá Hora * Bulharsko * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století * Slované
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87782-46-0
  978-80-7286-266-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Korespondence : T.G. Masaryk - Slované (obsah)
  Document kindKorespondence
  Korespondence

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85918PSS - Poslanecká sněmovna
  Korespondence
 3. TitleT. G. Masaryk a Slované T. G. Masaryk and the Slavs / Vratislav Doubek, Ladislav Hladký, Radomír Vlček a kolektiv
  Author Doubek, Vratislav, 1965- (Author)
  Another authors Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Vlček, Radomír, 1957- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2013
  Scope439 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish, Czech
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia sv. 45
  Par.titleT. G. Masaryk and the Slavs
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglická a česká resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně jsou zde zmapovány Masarykovy kontakty s Rusy, Ukrajinci, Poláky, Slováky, národy bývalé Jugoslávie a Bulhary. Značná pozornost je v knize věnována také současným posunům ve vnímání a hodnocení T. G. Masaryka v jednotlivých slovanských státech.
  Výrazy tezauru Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * hlava státu * zahraniční politika * Slované * Slovensko * Rusko * Ukrajina * Polsko * Bulharsko * země bývalé Jugoslávie * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7286-221-4
  978-80-87782-13-2
  Copy count1, currently available 1
  URL T. G. Masaryk a Slované (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  T. G. Masaryk a Slované T. G. Masaryk and the Slavs

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83832EXH - externí sklad Měšice
  T. G. Masaryk a Slované T. G. Masaryk and the Slavs
 4. TitleVztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy Relations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe / Ladislav Hladký a kolektiv
  Author Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Historický ústav, 2010
  Scope367 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae sv. 32
  Par.titleRelations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe
  NoteSouběžná anglická tit. s.. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace určena historikům, vysokoškolským studentům slavistických a balkanistických oborů, zajímavá může být též pro pracovníky českých zastupitelských a kulturních institucí působících v zemích jihovýchodní Evropy, pro novináře a publicisty a další zájemce z řad široké veřejnosti.
  AnnotationKolektivní monografie přináší v 15 dílčích studiích historický přehled vývoje vztahů Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy od středověku až do současnosti. Podává důkaz o tom, že k jihovýchodu Evropy poutaly Čechy v minulosti – stejně jako je tomu i v dnešní době – četné kulturní, ekonomické a politické vazby, a že tudíž tato oblast představuje významnou součást českého „dějinného prostoru“. V rámci české historiografie je předkládaná práce prvním pokusem o komplexní zachycení nejenom tradičně reflektovaných kontaktů Čechů se slovanskými zeměmi sledovaného regionu (Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Makedonií, Bulharskem), ale i vztahů s jeho neslovanskými státy (Rumunskem, Moldavskem, Albánií, Kosovem, Řeckem, Kyprem a Tureckem), tzn. s jihovýchodní Evropou jako celkem, který je sice po stránce etnické, jazykové i kulturní velmi různorodý, avšak z důvodu řady společných rysů představuje specifický areál utvářený podobnými historickými osudy. Publikované texty jednak shrnují a na základě nové odborné literatury mnohdy i podstatně rozšiřují poznatky o starších obdobích bilaterálních kontaktů, jednak detailně mapují vývoj těchto vztahů a jejich proměny v posledních dvou desetiletích (1989–2010). Autoři se snažili zachytit vedle vzájemných styků politických a hospodářských ve zvýšené míře také kontakty kulturní, sehrávající v dějinách česko-balkánských vztahů často klíčovou roli, a to v celém jejich širokém spektru: od vazeb mezi jednotlivými národními literaturami přes vlivy v oblasti hudby, výtvarného umění, architektury, divadla a filmu až po projevy vzájemné spolupráce ve vědě a školství.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * Česká republika * Slovinsko * Chorvatsko * Bosna a Hercegovina * Srbsko a Černá Hora * Bývalá jugoslávská republika Makedonie * Jugoslávie * Kosovo * Rumunsko * Moldavská republika * Bulharsko * Albánie * Řecko * Turecko * Kypr * dvoustranné vztahy * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-171-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy (obsah)
  Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy (annotation and contents; in English)
  Document kindMonografie
  Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy Relations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80352EXH - externí sklad Měšice
  Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy Relations between Czechs and the nations and countries of Southeastern Europe
 5. TitleSlovinsko / Ladislav Hladký
  Author Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Libri, 2010
  Scope190 s. : mapka ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Stručná historie států
  NoteAnglické resumé. 1000 výt.
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationKomplexní nástin historie Slovinců. Akcentovány jsou především novodobé dějiny 19. a 20. století, nejvíce pozornosti je věnováno událostem posledních 20 let, a to až do aktuální situace podzimu 2009. Detailně jsou reflektovány i bohaté česko-slovinské vztahy od středověku až do současnosti.
  Výrazy tezauru Slovinsko * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN978-80-7277-463-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Slovinsko (obsah)
  Document kindMonografie
  Slovinsko

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25782PSS - Poslanecká sněmovna
  Slovinsko
 6. TitleDějiny Albánie / Pavel Hradečný, Ladislav Hladký ; autorsky se podíleli Virgjil Monari, František Šístek, Pavla Burdová Hradečná
  Author Hradečný, Pavel, 1938-2006 (Author)
  Another authors Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Monari, Virgjil (Author of introduction)
  Šístek, František, 1977- (Author of introduction)
  Burdová Hradečná, Pavla (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  Scope716 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Albánie * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN978-80-7106-939-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Albánie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76967EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny Albánie
 7. TitleBosenská otázka v 19. a 20. století / Ladislav Hladký
  Author Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita : Mezinárodní politologický ústav, 2005
  Scope388 s. : xii s. obr. příl., mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie sv. č. 12
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Bosna a Hercegovina * dějiny * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN80-210-3674-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Bosenská otázka v 19. a 20. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74236EXH - externí sklad Měšice
  Bosenská otázka v 19. a 20. století
 8. TitleOd Moravy k Moravě : z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století Od Morave do Morave : iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku / k vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci s Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem
  Another authors Hladký, Ladislav, 1958- (Editor)
  Štěpánek, Václav, 1959- (Editor)
  Chocholáč, Bronislav, 1965- (Editor)
  Jan, Libor, 1960- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Matice moravská ve spolupráci s Maticí srbskou, 2005
  Scope311 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Srbština
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Par.titleOd Morave do Morave : iz istorije češko-srpskich odnosa u 19 i 20 veku
  NoteSouběžný srbský text a tit. s., anglická a německá resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSborník přináší dvanáct příspěvků významných českých a srbských badatelů dokumentujících rozvoj politických, kulturních a částečně i hospodářských styků Čechů se Srby v průběhu 19. a 20. století. Sborník je prvním publikačním výstupem obnovených styků a spolupráce mezi Maticí moravskou a Maticí srbskou, které se datují od roku 1999.
  Výrazy tezauru Česká republika * Srbsko * mezinárodní vztahy * kulturní vztahy * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-86488-18-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Od Moravy k Moravě (obsah)
  Document kindSborníky
  Od Moravy k Moravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82401EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleBosna a Hercegovina : historie nešťastné země / Ladislav Hladký
  Author Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Doplněk, 1996
  Scope215 s. : m.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studijní texty 3
  NoteBibliogr.. Sez. zkr.
  Výrazy tezauru Bosna a Hercegovina * dějiny * Jugoslávie * národnostní menšina * občanská válka * politický režim * změna politického režimu
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-85765-61-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Bosna a Hercegovina

  book

  Call numberLocationInfo
  F 67096EXH - externí sklad Měšice
  F 67096EXH - externí sklad Měšice
  Bosna a Hercegovina
 10. TitleJugoslávská krize a její historické souvislosti / Ladislav Hladký
  Author Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : H + H - Liberální institut, 1993
  Scope62 s.
  LanguageCzech
  Edition Panorama dějin 8
  Notepříl., bibl.
  Výrazy tezauru Jugoslávie * nacionalismus * národní nezávislost * národnostní menšina * občanská válka * práva menšin
  Klasifikační znaky7206
  ISBN80-85467-15-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Jugoslávská krize a její historické souvislosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 64998EXH - externí sklad Měšice
  Jugoslávská krize a její historické souvislosti