Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0005022^"
 1. TitleVybrané otázky práva pro arts management / Martin Boháček, Radim Kříž, Milena Soušková, Michal Spirit, Tomáš Votava
  Author Boháček, Martin, 1947- (Author)
  Another authors Kříž, Radim, 1965- (Author)
  Soušková, Milena (Author)
  Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Votava, Tomáš (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018
  Scope247 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská skripta
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Doporučeno pro bakalářské studium na VŠE v Praze
  AnnotationPublikace se zaměřuje na vybrané otázky práva obchodního, práva duševního vlastnictví a práva pracovního. Zmíněné problémy jsou uvedeny přehledem základních právních pojmů vycházejících z teorie práva a používaných v právní úpravě, s důrazem na pojmy zakotvené v občanském zákoníku.
  Výrazy tezauru obchodní právo * duševní vlastnictví * pracovní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-245-2287-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Vybrané otázky práva pro arts management

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17149EXH - externí sklad Holešovice
  Vybrané otázky práva pro arts management
 2. TitleZáklady práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva / Michal Spirit a kolektiv
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Issue4. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015
  Scope294 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudienceUrčeno studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol i jiným zájemcům o právnickou problematiku, včetně potřeb široké veřejnosti.
  AnnotationPublikace srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Reaguje na rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva a odpovídá tak platné právní úpravě v České republice.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-551-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85256EXH - externí sklad Holešovice
  Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva
 3. TitleÚvod do studia práva / Michal Spirit
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Issue2. vyd., aktualiz. dle nového občanského zákoníku
  PublicationPraha : Grada, 2014
  Scope190 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Expert
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationNové vydání je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva. Novinky se promítly i do definování veřejného a soukromého práva a do problematiky subjektů právních vztahů, závazkových a věcněprávních vztahů.
  Výrazy tezauru právní věda * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-247-5280-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Úvod do studia práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Úvod do studia práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84342EXH - externí sklad Holešovice
  Úvod do studia práva
 4. TitlePracovní právo pro ekonomy / Milena Soušková, Michal Spirit
  Author Soušková, Milena (Author)
  Another authors Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Vysoká škola ekonomická v Praze
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2014
  Scope275 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská učebnice
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika zaměstnanosti, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů). Důraz je kladen na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jak pokud jde o jejich sjednávání a ukončení, tak pokud se týká práv a povinností z těchto vztahů vyplývajících (úprava pracovní doby, odměňování, odpovědnosti za škodu apod.). Od 1. 1. 2014 se do pracovního práva promítá i nový občanský zákoník a na tuto zcela novou úpravu se učebnice zaměřuje a vykládá nově zakotvené pojmy a jejich využití v oblasti pracovněprávních vztahů.
  Výrazy tezauru pracovní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-245-2067-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Pracovní právo pro ekonomy (obsah)
  Document kindUčebnice
  Pracovní právo pro ekonomy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84999EXH - externí sklad Holešovice
  Pracovní právo pro ekonomy
 5. TitleZáklady práva pro neprávníky / Michal Spirit a kolektiv
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Issue3., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope282 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní vztahy, zákonnost a právní odpovědnost) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením, správním řízením a trestním řízením. Nově byla upravena zejména část týkající se práva evropského a práva trestního.
  Výrazy tezauru právní věda * stát * soudní systém * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7380-391-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro neprávníky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82620EXH - externí sklad Holešovice
 6. TitleÚvod do studia práva : prameny a systém práva, vývoj práva, právní vztahy, výklad a aplikace práva, právní odpovědnost, procesní právo, ústavní pořádek občanů ČR / Michal Spirit
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2010
  Scope187 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Expert
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. může sloužit k výuce právních disciplín na vysokých školách neprávnických i na vyšších odborných školách, i jako příručka pro zájemce z řad občanů
  Výrazy tezauru právní věda * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-247-3290-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Úvod do studia práva (obsah)
  Document kindUčebnice
  Úvod do studia práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79724EXH - externí sklad Holešovice
  Úvod do studia práva
 7. TitlePracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR / Michal Spirit a kolektiv
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope414 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace podává výklad problematiky pracovního práva, vysvětluje pojmy tohoto odvětví srozumitelnou formou. Výklad pracovního práva je doplněn o oblast sociálního zabezpečení (nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění).
  Výrazy tezauru pracovní právo * sociální zabezpečení * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7380-189-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78759EXH - externí sklad Holešovice
  F 78759EXH - externí sklad Holešovice
  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR
 8. TitleSoukromé právo : (vybrané otázky) / Michal Spirit
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta
  IssueVyd. 2.
  PublicationPraha : Oeconomica, 2008
  Scope180 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. 100 výt.. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  AudienceUrčeno pro studium na VŠE Praha
  Výrazy tezauru soukromé právo * rodinné právo * vlastnictví * dědické právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-245-1327-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soukromé právo

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15719EXH - externí sklad Holešovice
  Soukromé právo
 9. TitleZáklady práva pro neprávníky / Michal Spirit a kolektiv
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
  Scope263 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolské učebnice
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol, které mají ve svém studijním programu zařazeny právní discipliny jako například základy práva, úvod do práva či teorie práva pro neprávníky.
  Výrazy tezauru právní věda * právní základ * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7308-116-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78006EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitleZáklady práva / Michal Spirit a kolektiv
  Author Spirit, Michal, 1943- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : Oeconomica, 2007
  Scope213 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
  Obsahuje odkazy na související zákony
  AudienceUrčeno pro bakalářské studium na VŠE Praha
  Výrazy tezauru právní věda * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-245-0764-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy práva

  book

  Call numberLocationInfo
  E 15586EXH - externí sklad Holešovice
  Základy práva

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.