Search results

 1. TitleTrestní právo procesní / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope458 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteLatinsko-český slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-677-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87062PSS - Poslanecká sněmovna nedost.
  Trestní právo procesní
 2. TitleTrestní právo hmotné / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue4. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Scope373 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationUčebnice věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a postupu při právní kvalifikaci skutku. Obsahuje teoretické výklady a jejich aplikaci v praxi. Rozsah výkladu koresponduje s požadavky na profil absolventa Policejní akademie ČR v Praze.
  Výrazy tezauru trestní právo * Česká republika * učebnice
  ISBN978-80-7380-651-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86677PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86677PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo hmotné
 3. TitleTrestní právo hmotné : obecná část / Jan Chmelík, František Novotný, Simona Stočesová
  Author Chmelík, Jan, 1952- (Author)
  Another authors Novotný, František, 1940- (Author)
  Stočesová, Simona, 1972- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016
  Scope311 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena především studentům právnických fakult, své uplatnění najde i v praxi orgánů činných v trestním řízení.
  Výrazy tezauru trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-583-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Trestní právo hmotné (obsah)
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85799PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85799PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo hmotné
 4. TitleTrestní zákoník 2010 : stav k 1.4.2010 : komentář, judikatura, důvodová zpráva / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  PublicationPraha : Eurounion, 2010
  Scope838 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru trestní zákoník * trestní právo * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7317-084-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Trestní zákoník 2010

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79402EXH - externí sklad Měšice
  Trestní zákoník 2010
 5. TitlePraktikum trestního práva hmotného / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue2., upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope194 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudiencePub. je určena zejména pro studenty bakalářského studijního programu Policejní akademie ČR v Praze, ale i pro studenty jiných vysokých škol, které poskytují vzdělávání v oblasti práva.
  AnnotationPublikace obsahuje úvodní výklady k významným institutům trestního práva hmotného a kontrolní otázky k nim. Problematika je zpracována v souladu s rekodifikací trestního práva hmotného. Studium trestního práva hmotného nelze omezit pouze na znalost základů trestní odpovědnosti, zvláštní úpravu mladistvých či trestní sankce. Proto tato didaktická pomůcka obsahuje praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž může student provádět právní kvalifikaci skutku. Při ní je třeba používat nejen trestní zákoník, ale též judikaturu uvedenou zejména ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky, ze které byly některé praktické příklady vybrány. Příklady jsou taktéž využívány při ověřování znalostí studentů v rámci skládání předmětových zkoušek z trestního práva na Policejní akademii České republiky v Praze. Zde tvoří tato publikace spolu s učebnicí trestního práva hmotného, trestního práva procesního a spolu s praktikem trestního práva procesního základní studijní literaturu předmětu trestní právo.
  Výrazy tezauru trestní právo * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-252-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum trestního práva hmotného (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum trestního práva hmotného

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79632EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum trestního práva hmotného
 6. TitlePraktikum trestního práva procesního / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue2. upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope81 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * učebnice
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-159-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum trestního práva procesního

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78173EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum trestního práva procesního
 7. TitleTrestní právo procesní / František Novotný, Josef Souček a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Another authors Souček, Josef (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Scope410 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Seznam použitých latinských výrazů
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-237-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79154EXH - externí sklad Měšice
  F 79154EXH - externí sklad Měšice
  Trestní právo procesní
 8. TitleTrestní právo hmotné / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
  Scope379 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestní právo * trestný čin * trestný čin proti majetku * trestní odpovědnost * trestní sankce
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7380-083-3
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77418EXH - externí sklad Měšice
  F 77418EXH - externí sklad Měšice
  F 77418EXH - externí sklad Měšice
  Trestní právo hmotné
 9. TitlePraktikum Trestní právo procesní / František Novotný a kolektiv
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
  Scope294 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * učebnice
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN80-86898-74-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75347EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum Trestní právo procesní
 10. TitlePrávo na sebeobranu / František Novotný
  Author Novotný, František, 1940- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : LexisNexis CZ, 2006
  Scope114 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knihovnička LexisNexis
  NotePřehled souvisejících zákonů. Obálkový podnázev: jak se smíme bránit?
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sebeobrana * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN80-86920-10-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Právo na sebeobranu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75115EXH - externí sklad Měšice
  Právo na sebeobranu