Search results

 1. TitlePrávo sociálního zabezpečení České republiky v Evropské unie / Zdeňka Gregorová, Milan Galvas, Jana Komendová, Jaroslav Stránský, Jitka Černá
  Author Gregorová, Zdeňka, 1952- (Author)
  Another authors Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Komendová, Jana, 1979- (Author)
  Stránský, Jaroslav (Author)
  Černá, Jitka, 1979- (Author)
  Masarykova univerzita. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení (Publisher)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2018
  Scope278 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 538
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * sociální politika * sociální právo * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-210-8842-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo sociálního zabezpečení České republiky v Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87451PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo sociálního zabezpečení České republiky v Evropské unie
 2. TitlePracovní právo / Milan Galvas a kolektiv
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
  Issue2., doplněné a přepracované vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2015
  Scope825 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU sv. č. 521
  NotePřehled souvisejících právních předpisů. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice rozebírá pracovní právo v jeho teoretické i aplikační rovině, zahrnuje všechny tři složky zahrnované do předmětu pracovního práva (zaměstnanost, individuální pracovní právo a kolektivní pracovní právo), zahrnuje rovněž i unijní úpravu některých otázek, spadajících do pracovního práva.
  Výrazy tezauru pracovní právo * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-210-8021-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Pracovní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Pracovní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85681PSS - Poslanecká sněmovna
  Pracovní právo
 3. TitlePracovní právo / Milan Galvas a kolektiv
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Masarykova univerzita, 2012
  Scope752 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 483
  NotePřehled souvisejících zákonů a vyhlášek. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice pracovního práva sumarizuje základní poznatky tohoto odvětví práva v souvislostech s problémy spojenými s jejich uplatňováním v praxi vycházející z nejnovějších poznatků pracovněprávní teorie a aktuální judikatury. Uvádí mj. základy mezinárodního a evropského pracovního práva a kromě zákoníku práce i řadu dalších pracovněprávních předpisů ulehčujících základní orientaci v pracovním právu.
  Výrazy tezauru práce * zákoník práce * zákonné pracovní podmínky * pracovní doba
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-210-5852-1
  Copy count1, currently available 1
  URLPracovní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Pracovní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82235EXH - externí sklad Měšice
  Pracovní právo
 4. TitleLiberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období / Milan Galvas ... [et al.]
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope182 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická sv. č. 395
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  AnnotationPublikace se zabývá možnou liberalizací pracovněprávních vztahů ve vybraných oblastech pracovního práva. V úvodní kapitole jsou definovány základní pojmy – liberalizace a flexibilita a vymezeny zásady související se zkoumanou problematikou. V následujících kapitolách jsou rozebírány možnosti liberalizace vybraných institutů pracovního práva – kolektivní pracovní právo, pracovní poměr na dobu určitou, pracovní doba a doby odpočinku, řízení zaměstnance zaměstnavatelem a skončení pracovního poměru.
  Výrazy tezauru pracovní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-210-5666-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81778EXH - externí sklad Měšice
 5. TitleZáklady pracovního práva / Milan Galvas, Zdeňka Gregorová, Dana Hrabcová
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another authors Gregorová, Zdeňka, 1952- (Author)
  Hrabcová, Dana (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope303 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUrčeno malým zaměstnavatelům, kteří nemají vlastní právní oddělení, personalistům malých podniků, ale i zaměstnancům samotným.
  AnnotationPředkládaná kniha je výkladem základů pracovního práva po vydání nového zákoníku práce. Autoři se soustředili na vybrané nejdůležitější instituty pracovního práva se kterými denně přichází do styku jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé především v podnikatelské sféře a které by měli znát. Zejména tedy na pojem pracovního práva (tj. které vztahy jsou předmětem právní úpravy), pracovní poměr (pracovní smlouvu a její náležitosti, proces uzavírání pracovního poměru, otázky diskriminace, přeložení, převedení na jinou práci, pracovní cesty a náhrady, které s nimi souvisí, skončení pracovního poměru), náhradu škody, dovolenou. Zvláštní pozornost je věnována principům odměňování práce a překážkám v práci. Kniha není učebnicí pracovního práva, otázek teorie pracovního práva se dotýká jen v nezbytné míře. Autoři vycházejí z toho, že o oblasti pracovního práva se objevuje množství nesprávných představ. Předkládaná kniha by měla alespoň některé z nich uvést na pravou míru. Pro lepší pochopení právní terminologie byl připojen malý slovníček pojmů v práci používaných a pro zájemce o teorii seznam základní odborné literatury.
  Výrazy tezauru pracovní právo * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7380-243-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Základy pracovního práva (obsah)
  Document kindMonografie
  Základy pracovního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79629EXH - externí sklad Měšice
  Základy pracovního práva
 6. TitlePracovní právo ČR po vstupu do EU / Milan Galvas, Miloslava Prudilová
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another authors Prudilová, Miloslava, 1961- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : CP Books, 2005
  Scopevi, 378 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro denní praxi
  NotePodnázvy na obálce: zákony s komentářem, změny pracovního poměru a jejich důsledky, směrnice EU rozšiřující pracovní právo, změny v Zákoníku práce
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsCD příloha obsahuje Směrnice EU: v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, upravující oblast rovných příležitostí pro muže a ženy, o pracovních podmínkách atd., Zákoník práce a všechny související zákony
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * legislativa * Česká republika * právo Evropské unie * zákoník práce * pracovní právo
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-251-0523-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Pracovní právo ČR po vstupu do EU

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76587EXH - externí sklad Měšice
  Pracovní právo ČR po vstupu do EU
 7. TitleSociální zabezpečení / Zdeňka Gregorová, Milan Galvas
  Author Gregorová, Zdeňka, 1952- (Author)
  Another authors Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Issue2., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2005
  Scope280 s. : il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sv. 358
  Note2000 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociální politika * sociální zabezpečení * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN80-210-3686-9
  80-7239-176-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sociální zabezpečení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74617EXH - externí sklad Měšice
 8. TitlePracovní právo / Milan Galvas
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Issue2. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationBrno : Doplněk : Masarykova univerzita, 2004
  Scope671 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně sv. 351
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru pracovní právo * mezinárodní pracovní právo * právo na práci * Česká republika * učebnice
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-210-3558-7
  80-7239-173-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Pracovní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73966EXH - externí sklad Měšice
 9. TitleSbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení / Milan Galvas, Zdeňka Gregorová, Jaroslav Zachariáš
  Author Galvas, Milan, 1949- (Author)
  Another authors Gregorová, Zdeňka, 1952- (Author)
  Zachariáš, Jaroslav, 1952- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationAleš Čeněk Dobrá Voda, 2002
  Scope79 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru pracovní právo * sociální zabezpečení * učebnice
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN80-86473-12-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72129EXH - externí sklad Měšice
  Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 10. TitleHospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení / Margerita Vysokajová
  Author Vysokajová, Margerita, 1954- (Author)
  Another authors Kalenská, Marie, 1921-
  Galvas, Milan, 1949-
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 2000
  Scope139 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam odkazů. Bibl.. Anglické resumé
  Výrazy tezauru zdravotně postižený člověk * legislativa * lidská práva * samostatnost postižených osob * přístup k zaměstnání * přístup ke vzdělání * sociální práva * rovné zacházení * diskriminace na základě zdravotního postižení
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN80-246-0057-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69786EXH - externí sklad Měšice
  Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení