Search results

 1. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo / Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle (ed.), Jaromír Tauchen
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another authors Lojek, Antonín (Author)
  Schelle, Karel, 1952- (Author) (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Paseka, 2017
  Scope750 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titlePrávo
  Varying form of titleVelké dějiny zemí Koruny české - právo
  Note"Tematická řada, sv. VI"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationVývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, dobové rozdíly v pojetí práva a jejich souvislosti se společenskými proměnami, dopady právních změn na život různých vrstev obyvatelstva, vývoj právní vědy a její významné osobností. Zvláštní pozornost věnuje kniha postupnému vývoji jednotlivých právních oborů — občanskému, trestnímu, pracovnímu, rodinnému a obchodnímu právu — a dějinám soudnictví.
  Výrazy tezauru historie práva * soudní systém * Čechy (země) * Československo * dějiny
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7432-749-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Měšice
  Velké dějiny zemí Koruny české
 2. TitleVelké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát / Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle (ed.), Jaromír Tauchen
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another authors Lojek, Antonín (Author)
  Schelle, Karel, 1952- (Author) (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha ; Litomyšl : Paseka, 2015
  Scope649 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, erby ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleTematická řada
  Stát
  Additional Variant TitlesVelké dějiny zemí Koruny české - stát
  NoteAnglické resumé. "Tematická řada, sv. V"--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale též - z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do zániku Československa v roce 1992 a vytyčuje tři hlavní etapy: dobu habsburské monarchie, meziválečného Československa a komunistické diktatury. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945 a postsocialistická léta 1989-1992.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * stát * suverenita státu * ústavní právo * veřejná správa * dějiny
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7432-652-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Velké dějiny zemí Koruny české

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69254EXH - externí sklad Měšice
 3. TitlePozapomenuté právní instituty / Karolina Adamová, Vilém Knoll, Václav Valeš a kolektiv
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another authors Knoll, Vilém, 1977- (Author)
  Valeš, Václav, 1979- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope143 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationV dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů. Publikace na dvanácti příkladech popisuje obsah, vývoj a význam dvanácti vybraných pozapomenutých právních institutů z oblasti občanského hmotného, procesního, kanonického, horního, trestního a finančního práva. Na jednotlivých případech je demonstrováno, zda šlo o vývojově slepou uličku, zda se daný institut byl schopen transformovat do jiného, nebo zda se po určité pauze znovu objevil v platném právním řádu, a to zejména v novém občanském zákoníku 2012.
  Výrazy tezauru soukromé právo * historie práva * právní věda * terminologie * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-512-8
  Copy count2, currently available 2
  URLPozapomenuté právní instituty (recenze)
  Pozapomenuté právní instituty (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Pozapomenuté právní instituty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84570PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84570PSS - Poslanecká sněmovna
  Pozapomenuté právní instituty
 4. TitlePrávníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech / Karolina Adamová, Antonín Lojek
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another authors Lojek, Antonín (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopevii, 142 s. : barev. il. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice právo a společnost
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právnická profese
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7400-197-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBeletrie
  Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25968PSS - Poslanecká sněmovna
  Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech
 5. TitlePrameny k dějinám práva v českých zemích / Karolina Adamová, Ladislav Soukup
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another authors Soukup, Ladislav, 1940- (Author)
  Issue2., upr. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope362 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dokumenty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AudienceUčebnice určena studentům právnických fakult, též dalším zájemcům o právní historii a související obory.
  AnnotationVýběr dokumentů z historie státu a vývoje práva v českých zemích od kořenů domácí státnosti do konce 19. století sleduje hlavní změny, které proběhly v organizaci státních útvarů na našem území, politické dění, stavovské uspořádání, formy vlády v procesu vývoje českého státu, jeho mezinárodní postavení, rozvoj a úpadek. Starší i novější právní předpisy české a rakouské provenience, typy právní kultury a vývoj názorů na původ a obsah práva.
  Výrazy tezauru historie práva * prameny práva * dokument * Čechy (země)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7380-271-4
  Copy count2, currently available 1
  URL Prameny k dějinám práva v českých zemích (obsah)
  Document kindUčebnice
  Prameny k dějinám práva v českých zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79964EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 06.05.2021)
  F 79964EXH - externí sklad Měšice
  Prameny k dějinám práva v českých zemích
 6. TitlePrvní česká federativní ústava z roku 1619 / Karolina Adamová
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  PublicationPraha ; Plzeň : Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2009
  Scope182 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace přináší komplexnější pohled na počátky konfederačního hnutí v českých zemích a na samotný text konfederační listiny z roku 1619. Věnuje se i následujícímu procesu konfederačního hnutí po roce 1619 a zabývá se tak podrobněji česko-rakouskou a česko-uherskou konfederací. Všechny konfederační smlouvy jsou podrobeny juristické analýze a obsahovému srovnání.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * 17. století * ústava * konfederace států
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-179-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 78465EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 29.04.2021)
  První česká federativní ústava z roku 1619
 7. TitleÚsvit moderního konstitucionalismu : příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka / Karolina Adamová
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another responsib. Avenira Stiftung
  Univerzita Karlova. Ústav právních dějin
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Havlíček Brain Team, 2007
  Scope126 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Avenira edice
  Note"Publikace je výsledkem spolupráce nadace Avenira Stiftung, Luzern, Švýcarsko, s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru historie práva * ústava * ústavní právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-903609-8-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindStudie
  Úsvit moderního konstitucionalismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76349EXH - externí sklad Měšice
  F 76349EXH - externí sklad Měšice
  Úsvit moderního konstitucionalismu
 8. TitleSvětla a stíny středověkého práva : příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka / Karolina Adamová
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  Another responsib. Avenira Stiftung
  Univerzita Karlova. Ústav právních dějin
  IssueVyd. 1.
  Publication[Praha] : Havlíček Brain Team, 2006
  Scope57 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Avenira edice
  Note"Publikace je výsledkem spolupráce nadace Avenira Stiftung, Luzern, Švýcarsko, s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"--Tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru politický život * historie práva * filozofie práva * středověk
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-903609-4-7
  Copy count3, currently available 3
  Document kindStudie
  Světla a stíny středověkého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75604EXH - externí sklad Měšice
  F 75604EXH - externí sklad Měšice
  F 75604EXH - externí sklad Měšice
  Světla a stíny středověkého práva
 9. TitleDějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938 / Karolina Adamová ... [et al.]
  Author Adamová, Karolina, 1948- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : LexisNexis CZ, 2005
  Scope231 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSlovníček pojmů z dějin českého soudnictví
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru soudní systém * dějiny * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN80-86920-07-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74779EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938
 10. TitleZáklady politologie / Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský
  Author Adamová, Karolina, 1948-
  Another authors Křížkovský, Ladislav (Author)
  Issue2. dopl. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2004
  Scopexiv, 365 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru politologie * učebnice
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-7179-870-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Základy politologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73423EXH - externí sklad Měšice
  F 73423EXH - externí sklad Měšice
  Základy politologie