Search results

 1. TitleIndividuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnaní : případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Tomáš Sirovátka
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Trbola, Robert (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum v Brně, 2021
  Scope66, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje individuální práci s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR a identifikuje přitom problémy a bariéry, s nimiž se pracovníci v této oblasti potýkají. Práce je zpracována formou případové studie na vybraném kontaktním pracovišti ÚP ČR, které bylo identifikováno jako potenciální příklad dobré praxe. V rámci šetření byly provedeny polostrukturované rozhovory se všemi pracovníky, kteří jsou na daném pracovišti v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání, a s vybranými vedoucími pracovníky. Z nich vyplývá, že poradkyně pro zprostředkování mají omezené možnosti rozvinout individuální přístup ke klientům a soustředí se spíše na úzce zaměřené činnosti spojené se zprostředkováním zaměstnání a na zpracování rozsáhlé administrativy a výkaznictví, které je od nich požadováno. Individuální přístup se daří dobře rozvíjet na oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, kde je patrný význam kvalifikace a dlouhodobého procesu zapracování nových pracovníků.
  Výrazy tezauru nezaměstnaný * poptávka po zaměstnání * trh práce * zprostředkovatelna práce * odborná kvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-422-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání (plný text)
  Document kindStudie
  Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnaní

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17618Poslanecká sněmovna
  Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnaní
 2. TitleVyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Suchanec, Miroslav (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020
  Scope164, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především jsou hodnoceny dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifikací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení se vychází z databází ÚP ČR a individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR
  Výrazy tezauru rekvalifikace * analýza dopadu * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-383-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17403Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016
 3. TitleVyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková
  Author Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno 2019
  Scope71, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace zhodnocuje vývoj v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Vyhodnocuje vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017.
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * začlenění do společnosti * vyloučení ze společnosti * trh práce * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-394-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17269Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020
 4. TitleZhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Suchanec, Miroslav (Author)
  Horáková, Markéta, 1975- (Author)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Author)
  Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope151, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR.
  Výrazy tezauru nezaměstnanost * veřejně prospěšná služba * rekvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7416-336-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ (plný text)
  Document kindStudie
  Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17101Poslanecká sněmovna
  Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných
 5. TitleVyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková
  Author Trbola, Robert (Author)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2016
  Scope72, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteISBN neplatné - duplicitní
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * začlenění do společnosti * vyloučení ze společnosti * trh práce * politika zaměstnanosti
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-304-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 (plný text)
  Document kindStudie
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16877Poslanecká sněmovna
  Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020
 6. TitleChudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Jahoda a Jana Godarová
  Author Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Another authors Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Jahoda, Robert (Author)
  Godarová, Jana (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope156, 4 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru chudoba * sociálně znevýhodněná vrstva * příjem domácnosti * dítě * Česká republika * vyloučení ze společnosti * životní náklady
  Klasifikační znaky1626 - Národní účty
  2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-213-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16739Poslanecká sněmovna
  Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti
 7. TitleČeská politika zaměstnanosti v době krize a po krizi / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Pavel Horák (eds.)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Editor)
  Horáková, Markéta, 1975- (Editor)
  Horák, Pavel, 1975- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationBoskovice : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v nakladatelství František Šalé - Albert, 2014
  Scope231 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 250 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace hodnotí politiku zaměstnanosti v České republice v letech 2008 až 2013, tedy v období krize a navazující ekonomické stagnace. Autoři identifikují několik zásadních omylů a problémů české politiky zaměstnanosti, a nabízejí tak příležitost k reflexi a výzvu k přehodnocení jejího směřování.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * sociální politika * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-210-7149-0
  978-80-7326-247-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85160externí sklad Měšice
  Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi
 8. TitlePolitika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková
  Author Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Another authors Šimíková, Ivana, 1972- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope95, 3 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem monografie je shrnout zkušenosti pracovníků úřadů práce (na základě survey a programu rozhovorů) s problémy trhu práce v České republice - trvalejšími, i těmi, které byly vyvolány průběhem ekonomické krize. Tyto zkušenosti vyústily zejména do zhodnocení potřebnosti, účinnosti a role opatření aktivní politiky zaměstČnanosti a dalších opatření hospodářské, veřejné a sociální politiky z hlediska jejich vlivu na zaměstnanost a nezaměstnanost v podmínkách České republiky - jednak v dlouhodobé perspektivě, jednak v podmínkách první fáze ekonomické krize (v období ekonomické recese, propouštění pracovníků a poklesu počtu volných pracovních míst). Zjištění se pokoušíme zasadit do širšího kontextu, zejména je porovnat s výsledky jiných, zahraničních studií a zčásti s výsledky jiné studie, kterou jsme provedli v roce 2003.. The aim of the monograph is to summarize the experience of employment office workers (on the base of a survey and interviews scheme) with labour market issues in the Czech Republic. The workers assess the necessity, efficiency and the role of active employment policy, as well as the other measures of economic, public and social policy, in terms of their impact on employment and unemployment in the Czech Republic. The findings have been put in a broader context, including the comparison with the results of the international studies and older national study which was conducted in 2003.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * trh práce * nezaměstnanost * hospodářská recese * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-114-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16428externí sklad Měšice
  Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize
 9. TitleEkonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 / Tomáš Sirovátka ... [et al.]
  Author Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2012
  Scope157, 3 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Další autoři: Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationV současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonomické zátěži a u některých skupin, jako jsou třeba rodiny s dětmi, to může vést k jejich přiblížení k nízkým příjmovým skupinám či dokonce k podobné životní situaci. Proto bylo cílem studie ověřit, nakolik k takovým situacím zvýšené zátěže skupin se středními příjmy dochází a nakolik lze tento vývoj anticipovat do budoucna (období 2008-2011): opírá se o rozbor dokumentů charakterizujících změny v dávkově-daňovém systému, rozbor dat rodinných účtů, SILC 2009 a 2010 a konečně modelování vývoje v roce 2011.. Currently, due to several circumstances the economic burden on the Czech households is increasing. Thus the middle income groups may be increasingly exposed to economic burden and some groups like families with children may get even closer to the low income groups and similar life situation. From this reason the study aimed to examine to what extent such situations of burdening the middle income groups are emerging and in what extent such developments may be anticipated (period 2008-2011). The study is based on the analysis of the materials which characterise the changes in the benefit-tax system, analysis of household budget surveys, SILC 2009 and 2010 and finally, modelling of the dynamic in 2011.
  Výrazy tezauru střední třída * hospodářská recese * rodinný rozpočet * příjem domácnosti * spotřeba domácností * sociální transfer * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-110-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16393externí sklad Měšice
 10. TitleSrovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) / Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka
  Author Hora, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Sirovátka, Tomáš, 1950- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2012
  Scope60, 5 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationAnalýza efektivity státních opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro zmírňování rizik vyplývajících z dopadů krize. Porovnání etapy ekonomického růstu s dobou krize, resp. její první fází, růstem cyklické složky nezaměstnanosti v důsledku propouštění a poklesu počtu volných míst. Srovnání je založeno na statistických metodách s využitím dat z úřadů práce. Kromě analýzy cílenosti opatření byl proveden odhad efektů opatření v jednotlivých regionech.
  Výrazy tezauru Česká republika * politika zaměstnanosti * hospodářská recese * nezaměstnanost * nezaměstnanost žen * nezaměstnanost mladých * analýza příčin
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-106-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16365externí sklad Měšice