Search results

 1. TitleAzylové právo v evropském kontextu / Karel Klíma a kolektiv
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Metropolitan University Prague Press, 2017
  Scope219 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Note100 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationZákladní hypotéza této kolektivní práce: azylová politika jako součást tzv. evropského práva (tedy právních systémů RE a EU) je efektivní a účelná do té míry, když harmonizuje základní smysl azylu, a sice pomoci lidem států, kde se civilní obyvatelstvo dostalo do nebezpečí života a v zájmu jeho zachování musí volit útěk do zemí bezpečných. Tato harmonizace a zejména Unií přijatá opatření by neměla narušovat ústavní výsady každého členského státu při individuální verifikaci důvodů, které jednotlivé uprchlíky či rodiny k opuštění své vlasti vedly.
  Výrazy tezauru azylové právo * cizinecké právo * migrace ve Společenství * Evropská unie * Česká republika
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-87956-73-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Azylové právo v evropském kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87529PSS - Poslanecká sněmovna
  Azylové právo v evropském kontextu
 2. TitleVeřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky : (Česká republika, Maďarsko, Polská republika, Slovenská republika) / Vladimír Novotný, Karel Klíma, Kristína Králiková, Ladislav Dudor
  Author Novotný, Vladimír, 1957- (Author)
  Another authors Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Králiková , Kristína, 1980- (Author)
  Dudor , Ladislav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope189 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationCílem této publikace je deskripce základních institutů organizace veřejné správy v zemích Visegrádské čtyřky včetně otázek státní služby. Snahou autorů bylo zachovat jednotnou strukturu kapitol, věnovaných jednotlivým státům, s ohledem na specifika jednotlivých zemí. Jsou zde popsány hlavní znaky veřejné správy vybraných zemí a struktura orgánů veřejné moci. Pozornost je věnována systémům uspořádání místní správy, samosprávy a problematice veřejné správy řešených zemí.
  Výrazy tezauru veřejná správa * skupina Visegrád * Slovensko * Maďarsko * Polsko * Česká republika * struktura státní správy * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-215-8
  Copy count1, currently available 1
  URLVeřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky (obsah)
  Document kindPříručky
  Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86980PSS - Poslanecká sněmovna
  Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
 3. TitleTeorie veřejné moci (vládnutí) / Karel Klíma
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue3. přepracované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope427 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationVysokoškolská učebnice představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní učení o státu (tzv. státovědu) a zkoumá vliv dalších institucí moci jako jsou územní samospráva, politické strany, volební systémy, skupiny vlivu.
  Výrazy tezauru politická moc * politologie * demokracie * orgány veřejné správy * stát * učebnice
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7552-331-0
  Copy count3, currently available 2
  Document kindMonografie
  Teorie veřejné moci (vládnutí)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86210PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86210PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 86210PSS - Poslanecká sněmovna
  Teorie veřejné moci (vládnutí)
 4. TitleVeřejná subjektivní práva / Karel Klíma a kolektiv
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Metropolitan University Prague Press, 2016
  Scope338 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, české a anglické resumé
  AnnotationV kontextu s požadavky konceptu právního státu se rozhodovací povinnosti státní moci stávají součástí klíčové zásady tohoto konceptu, a sice požadavku striktní zákonnosti postupu orgánů veřejné správy vylučující nejen excesy zřejmé nezákonnosti, ale i nesprávného úředního postupu, včetně vyloučení svévole jakéhokoli druhu. V tom smyslu je cílem této monografie posouzení různých podmínek potenciální úrovně úřední diskrece ve vztahu k jednotlivým právům tak, aby nepřesahovala do neúměrné svévole.
  Výrazy tezauru veřejná správa * orgány veřejné správy * veřejné právo * soukromé právo * politická práva * občanská práva * samospráva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-75956-48-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86755PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleÚstavní právo / Karel Klíma
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue5. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016
  Scope810 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru ústavní právo * ústava * ústavní soud * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-606-4
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindUčebnice
  Ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86515LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  F 86515PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  Ústavní právo
 6. TitleListina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva / Karel Klíma
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexx, 332 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. Právní stav pub. je ke dni 31.12.2014
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnnotationJedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky v zákonech prakticky všech právních odvětví právního řádu České republiky. V úvodních částech díla převládají aspekty teoretické, zatímco v částech následujících převažuje praktický rozbor právních předpisů.
  Výrazy tezauru Charta lidských práv * veřejné právo * soukromé právo * ústava * právní věda * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-647-1
  Copy count4, currently available 3
  URLListina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva (obsah, ukázka)
  Document kindMonografie
  Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84778PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84778PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 84778PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84778PSS - Poslanecká sněmovna
  Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva
 7. TitleSrovnávací ústavní právo / Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma
  Author Blahož, Josef, 1932- (Author)
  Another authors Balaš, Vladimír, 1959- (Author)
  Klíma, Karel, 1951- (Author)
  Issue5., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope519 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti naší politiky, žurnalistiky, vyššího úřednictva, podnikatelské a bankovní sféry. Zároveň je to vysokoškolská učebnice pro právnické fakulty. Poskytuje kvalifikované poučení, utřídění a vzájemné porovnání ústavněpolitických procesů v nejvýznamnějších státech. Jako předmět komparace byly vybrány Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Rakousko a Švýcarsko. Zvláštní pozornost je věnována ústavní a právní kultuře anglo-americké, která se výrazně liší od ústavní a právní kultury kontinentální Evropy. Autoři se zmiňují o ústavní situaci i ve státech dalších, včetně srovnání s Českou republikou. Čtenář se při komparaci vybraných právních systémů a ústavních institucí, včetně institucí Evropské unie, seznámí s ústavní kulturou a funkcí ústavních institucí tak, že plně pochopí jejich život a specifika.
  Výrazy tezauru ústavní právo * kontrola ústavnosti * zákonem chráněná práva * komparativní analýza * srovnávací právo * Česká republika * Evropská unie * Spojené státy
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-687-7
  Copy count3, currently available 1
  Document kindMonografie
  Srovnávací ústavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84546PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84546PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.08.2021)
  F 84546PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  Srovnávací ústavní právo
 8. TitleOdpovědnost územní samosprávy / Karel Klíma a kolektiv
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Metropolitan University Prague Press, 2014
  Scope337 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Část. slovenský text, české a anglické resumé
  AnnotationPublikace pojednává o ideových východiscích teorií o dělbě veřejné moci v návaznosti na problematiku územní samosprávy. Rozebírá teoretické a historické aspekty vzniku klíčových ideových postulátů, z nichž vychází moderní pojetí veřejné správy zahrnující i oblast územní samosprávy.
  Výrazy tezauru odpovědnost * územní samospráva * referendum * místní volby * e-government * veřejná bezpečnost * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  0416 - Volební proces a hlasování
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-87956-09-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Odpovědnost územní samosprávy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87692PSS - Poslanecká sněmovna
  Odpovědnost územní samosprávy
 9. TitleOdpovědnost veřejné moci / Karel Klíma a kolektiv
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  PublicationPraha : Metropolitan University Prague Press, 2013
  Scope536 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní učení o státu (tzv. státovědu) a zkoumá vliv dalších institucí moci jako jsou územní samospráva, politické strany, volební systémy, skupiny vlivu. V širší souvislosti se současným pojetím demokracie učebnice využívá srovnávacího základu ústavních systémů s různými formami (modely) dělby moci. Posuzuje taktéž soudní ochranu ústavnosti a pojetí odpovědnosti veřejné moci. Zvláštní pozornost je věnována vývoji Evropské unie jako unikátního mocenského smluvního systému.
  Výrazy tezauru veřejná správa * politická moc * odpovědnost * právní stát
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-86855-94-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Odpovědnost veřejné moci (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Odpovědnost veřejné moci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83915EXH - externí sklad Měšice
  Odpovědnost veřejné moci
 10. TitleO právu ústavním / Karel Klíma
  Author Klíma, Karel, 1951- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexx, 295 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. Přehled soudních rozhodnutí a právních předpisů. Právní stav pub. je ke dni 12.2.2012
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPo úvodní části věnované historii ústavnosti, jejím teoretickým otázkám a pojetí jednotlivých institutů – lidu, dělbě moci a náležitostem demokratického právního státu – následuje pojednání o českém ústavním systému. Autor v této části uvažuje o roli exekutivy, o postavení prezidenta a jeho přímé volbě nebo o otázce "kancléřské demokracie" v České republice. Nabízí nový pohled na otázky krizového stavu či konstitucionalizace antiterorismu a jejich ústavního zakotvení. Poslední část knihy je věnována srovnávacímu ústavnímu právu, a to jednak z hlediska historického, jednak z pohledu modelových příkladů. Poprvé jsou tak v české odborné literatuře představeny ústavní zásady států, jako je Izrael, Grónsko, arabské státy nebo země Latinské Ameriky.
  Výrazy tezauru ústavní právo * srovnávací studie * Česká republika * země světa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-757-5
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  O právu ústavním

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81873EXH - externí sklad Měšice
  F 81873EXH - externí sklad Měšice
  F 81873EXH - externí sklad Měšice
  O právu ústavním