Search results

 1. TitlePodniková ekonomika / Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Issue6., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexxviii, 526 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteTerminologický slovník. Na rubu tit. s.: vyd. 6.
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPodniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním i spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu.
  Výrazy tezauru správa podniku * vedení společnosti
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-274-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Podniková ekonomika (obsah)
  Document kindUčebnice
  Podniková ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84787PSS - Poslanecká sněmovna
  Podniková ekonomika
 2. TitleManažerská ekonomika : založení podniku a jeho financování, majetková a kapitálová výstavba podniku, investiční činnost, nákup a výroba, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, inovace a marketing, rozbory, controlling, interní audit, sanace a zánik podniku / Miloslav Synek a kolektiv
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Issue5., aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2011
  Scope471 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru vedení společnosti * správa podniku * technika řízení
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  4021 - Management
  ISBN978-80-247-3494-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Manažerská ekonomika (obsah)
  Manažerská ekonomika (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindUčebnice
  Manažerská ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80521EXH - externí sklad Měšice
  Manažerská ekonomika
 3. TitlePodniková ekonomika / Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Another authors Kislingerová, Eva, 1950- (Author)
  Issue5., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxv, 498 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPodniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa. Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním a spojovým podnikům i podnikům obchodním. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Zařazena je také problematika zdravotnických zařízení, ekonomika neziskových organizací a ekonomika sportu.
  Výrazy tezauru vedení společnosti * struktura podniku * druh podniku * obor podnikání * podniková politika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  4011 - Druhy podniků
  ISBN978-80-7400-336-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Podniková ekonomika (obsah)
  Document kindUčebnice
  Podniková ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80033EXH - externí sklad Měšice
  Podniková ekonomika
 4. TitleManažerská ekonomika / Miloslav Synek a kolektiv
  Author Synek, Miloslav, 1935- (Author)
  Issue3., přeprac. a aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2003
  Scope466 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Expert
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru technika řízení * řídící pracovník * podnikové vedení * správa podniku
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  4021 - Management
  ISBN80-247-0515-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Manažerská ekonomika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74181EXH - externí sklad Měšice
  Manažerská ekonomika