Search results

 1. TitleDějiny Brna. 4, Modernizace města 1790-1918 / redaktoři svazku Lukáš Fasora, Jiří Malíř
  Another authors Fasora, Lukáš, 1972- (Redactor)
  Malíř, Jiří, 1949- (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationBrno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2020
  Scope1283 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Portion of titleModernizace města 1790-1918
  Cover Titleb4
  Spine TitleDějiny Brna 4
  Note3000 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické a německé resumé
  AnnotationKniha mapuje historii města Brna v období tzv. dlouhého 19. století.
  Výrazy tezauru územní samospráva * hospodářství * společenský život * umění * Brno * Morava (region) * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * 18. století * 19. století * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1621 - Hospodářská struktura
  2826 - Sociální vztahy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86736-62-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny Brna

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89731Poslanecká sněmovna
  Dějiny Brna
 2. TitleOsobnosti moravských dějin. (2) / Jiří Malíř, Libor Jan, Bronislav Chocholáč a kol.
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Another authors Jan, Libor, 1960- (Author)
  Chocholáč, Bronislav, 1965- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Matice moravská, 2019
  Scope625 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erb ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Německé resumé
  AnnotationDruhý svazek publikace Osobnosti moravských dějin je věnován významným postavám, které se zapsaly do dějin Moravy a byly svou činností spjaty s Maticí moravskou. Motivací k jeho sestavení byla dvě výročí, jež si Matice moravská nedávno připomněla. Prvním bylo ustavení její předchůdkyně, Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje, v roce 1849, druhým vznik tiskového orgánu, Časopisu Matice moravské, roku 1869. Svazek přináší portréty třiatřiceti mužů, kteří se zasloužili o založení a chod matiční instituce a jejího časopisu.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * osobnosti kultury * vědecký pracovník * politik * životopis * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87709-25-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Osobnosti moravských dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76641externí sklad Měšice
  Osobnosti moravských dějin
 3. TitleDějiny Moravy. Díl 3/2, Morava na cestě k občanské společnosti / Jiří Malíř, Milan Řepa
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Another authors Řepa, Milan, 1970- (Author)
  PublicationV Brně : Muzejní a vlastivědná společnost : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2018
  Scope335 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid ; svazek 8
  Portion of titleMorava na cestě k občanské společnosti
  NoteChybné ISBN uvedeno v čárovém kódu, ISBN koeditora - Historický ústav ČSAV v publikaci není uvedeno
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické a německé resumé
  AnnotationZávěrečný svazek edice Dějiny Moravy zachycuje období let 1740-1918, v němž revoluční rok 1848 člení tuto historickou etapu do dvou částí. První část zpracoval Milan Řepa, který zachytil svět pozdního feudalismu za osvícenství, období od poloviny 19. století napsal Jiří Malíř. Bohatě ilustrovaná monografie zachytila události v době, v níž se prosazovala státní moc na úkor dřívější patrimoniální správy a kdy se otvíral prostor pro svobodné podnikání, působení politických stran a spolkový život.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * společensko-hospodářské poměry * politický život * 18. století * 19. století * rok 1848 * první světová válka * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7275-105-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dějiny Moravy

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14073externí sklad Měšice
  Dějiny Moravy
 4. TitleObčanská společnost na Moravě : spolky, strany, elity / Jiří Malíř
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2014
  Scope484 s., viii s. obr. příl. : barev. portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie prací Jiřího Malíře za léta 2009-2013 a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace je reprezentativním výborem z díla významného historika Jiřího Malíře, zaměřeným na tři významné oblasti jeho badatelské práce – dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání. Zaměřuje se na dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání na Moravě od druhé poloviny 19. století do první světové války.
  Výrazy tezauru Morava (region) * sdružení * společenský život * politická strana * politický život * občanská společnost * vysokoškolské vzdělání * univerzita * 19. století * 1. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0411 - Politická strana
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87709-06-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Občanská společnost na Moravě (obsah)
  Document kindVýbor z díla
  Občanská společnost na Moravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84352externí sklad Měšice
  Občanská společnost na Moravě
 5. TitleBiografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918 / Jiří Malíř a kol.
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012
  Scope887 s. : portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationŽivotní příběhy osob, které se ve druhé polovině 19. století podílely na vzniku moderních politických elit na Moravě a které v řadě případů významně zasahovaly do politického života celé habsburské monarchie a později i Československa. Formou přehledných biografických portrétů zpracovaných ve více než 600 heslech zachycuje původ, rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru a veřejnou činnost všech, kteří v letech 1861-1918 zastávali post moravského zemského poslance. Pozornost je věnována jejich poslanecké činnosti, charakteristice témat, kterým se přednostně věnovali, a klíčovým projevům, návrhům, interpelacím a rezolucím, kterými se podíleli na činnosti a jednáních sněmu Markrabství moravského. Stranou nezůstává ani publicistická činnost poslanců a jejich dobová sociální prestiž, jak se projevovala např. udělením různých vyznamenání a čestných občanství nebo povýšením do šlechtického stavu. Jednotlivé životopisné portréty poslanců jsou ve většině případů doplněny fotoportréty.
  Výrazy tezauru člen parlamentu * regionální parlament * Morava (region) * životopis * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0421 - Parlament
  ISBN978-80-7325-272-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLBiografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918 (obsah)
  Document kindSlovníky naučné speciální
  Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82488všeob.stud. Kdo je kdoIn-Library Use Only
  Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918
 6. TitleSekularizace venkovského prostoru v 19. století / k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř
  Another authors Fasora, Lukáš, 1972- (Editor)
  Hanuš, Jiří, 1963- (Editor)
  Malíř, Jiří, 1949- (Editor)
  Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR, 2009
  Scope271 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 10
  NoteČást. německý text, německá resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sekularismus * venkovský region * vztah mezi církví a státem * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * Morava (region) * 19. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-86488-55-4
  978-80-7286-144-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Sekularizace venkovského prostoru v 19. století (obsah)
  Document kindMonografie
  Sekularizace venkovského prostoru v 19. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78501externí sklad Měšice
  Sekularizace venkovského prostoru v 19. století
 7. TitleJUDr. Václav Kounic a jeho doba / k vydání připravili Jiří Malíř a Martin Rája
  Another authors Malíř, Jiří, 1949- (Editor)
  Rája, Martin, 1980- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009
  Scope359 s., xlviii s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim., 1 geneal. tabulka ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 12
  NoteČást. anglický a německý text, české, anglické a německá resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationŽivotní osudy hraběte JUDr. Václava Kounice (1848-1913) se autorům staly východiskem pro analýzu postojů a postavení šlechty konfrontované s důsledky demokratizace, nacionalizace a sociální radikalizace na sklonku habsburské monarchie. První část knihy je věnována osobnosti Václava Kounice, jeho rodině a jeho veřejné činnosti i vztahu k některým osobnostem uměleckého prostředí, druhá část se soustřeďuje na působení šlechty v politice, hospodářství, veřejném životě a kultuře a její adaptaci na modernizační změny v monarchii, do třetí části jsou v souvislosti s Kounicovou podporou českému studenstvu zařazeny kapitoly, které přibližují předpoklady vzniku vysokého školství a vůbec vzdělávání na Moravě a také poměry a život studentů v uvedeném období.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * horní třída * politický život * společenský život * Kounic, Václav Robert (1848-1913) * životopis * vysokoškolské vzdělání * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-86488-61-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  JUDr. Václav Kounic a jeho doba

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79584externí sklad Měšice
  JUDr. Václav Kounic a jeho doba
 8. TitleBrno Vídni, Vídeň Brnu : zemské metropole a centrum říše v 19. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.- 23. listopadu 2007 v Brně Brünn - Wien, Wien - Brünn : Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert : Sammelband mit Beiträgen der internationalen Tagung, die vom 22. bis 23. November 2007 in Brünn stattgefunden hat / k vydání připravili=herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř
  Main entry-action Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století (2007 : Brno, Česko)
  Another authors Fasora, Lukáš, 1972- (Editor)
  Hanuš, Jiří, 1963- (Editor)
  Malíř, Jiří, 1949- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008
  Scope427 s., xxiv s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Jazyk resuméNěmčina
  Edition Země a kultura ve střední Evropě sv. 9
  Par.titleBrünn - Wien, Wien - Brünn : Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert : Sammelband mit Beiträgen der internationalen Tagung, die vom 22. bis 23. November 2007 in Brünn stattgefunden hat
  NoteČeský a německý text, německá resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Vídeň * Morava (region) * Brno * Rakousko-Uhersko * politický život * kultura * 19. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86488-50-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Brno Vídni, Vídeň Brnu (obsah)
  Document kindSborníky
  Brno Vídni, Vídeň Brnu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79796externí sklad Měšice
  Brno Vídni, Vídeň Brnu
 9. TitleČlověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř
  Author Fasora, Lukáš, 1972- (Author)
  Another authors Hanuš, Jiří, 1963- (Author)
  Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Issue2., opr. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
  Scope519 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. Pub. vznikla v rámci výzkumného záměru MU MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationReprezentativní publikace představuje více než třicet příspěvků od předních českých historiků (J. Malíř, P. Marek, M. Myška, C. Nečas, J. Pešek aj.) z univerzit, muzeí, archivů a pracovišť akademie věd na téma sociálního a profesního vývoje obyvatelstva v 19. století. Kompaktní dílo staví na prolínání zemského faktoru, velkých sociálních a kulturních dějin a na typologické biografii zajímavých osobností, vše v kontextu vývoje celé střední Evropy. Do sborníku byly např. zařazeny texty na téma „šlechtic“, „rabín“, „advokát“, „vinař“, „potulný divadelní umělec“, „četník“ nebo „prostitutka“.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * 19. století * společenská struktura
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7325-147-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Člověk na Moravě 19. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77708externí sklad Měšice
  Člověk na Moravě 19. století
 10. TitleČlověk na Moravě ve druhé polovině 18. století / Jiří Malíř a kol.
  Author Malíř, Jiří, 1949- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury, CDK, 2008
  Scope365 s., xvi s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim., erby ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationV pořadí již třetí díl reprezentativních publikací věnovaných fenoménu Moravy a vývoji sociálních i profesních typů v moderní době. Po souborech mapujících 19. století a první polovinu 20. století (CDK, Brno 2005, 2006) je analyzována epocha osvícenství a její moravská specifika.
  Výrazy tezauru Morava (region) * dějiny * společenská struktura * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7325-175-8
  Copy count1, currently available 1
  URLČlověk na Moravě ve druhé polovině 18. století (obsah)
  Document kindSborníky
  Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78019externí sklad Měšice
  Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století