Search results

 1. TitleČeskoslovensko a nová Evropa : mezinárodní souvislosti vzniku a formování samostatného Československa (1914-1918/1919-1920) / Petr Prokš
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2022
  Scope467 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : mapy, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá vznikem a prvními roky existence samostatného Československa v mezinárodních souvislostech. Výsledky první světové války a následný vývoj přinesly zásadní změny mocenských poměrů v Evropě. Především se jednalo o vojenské vítězství západních Spojenců nad Německem a Rakousko-Uherskem. S koncem první světové války byl svržen císařský režim v Německu a rozpadla se habsburská říše, romanovská říše carského Ruska a Osmanská říše. Na všechny tyto skutečnosti musely reagovat a vyrovnávat se s nimi tradiční i nové státy. Mezi nimi také Československo, které ještě vojensky i diplomaticky zápasilo o mezinárodní uznání a zajištění své bezpečnosti i další existence.
  Výrazy tezauru mezinárodní vztahy * Rakousko-Uhersko * Československo * východní Evropa * první světová válka * vznik Československa (1918) * 2. desetiletí 21. století * 20. léta 20. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-200-3314-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Československo a nová Evropa

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90264Poslanecká sněmovna
  Československo a nová Evropa
 2. TitleVítězství a osvobození 1945 / Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.)
  Another authors Němeček, Jan, 1963 květen 30.- (Editor)
  Prokš, Petr, 1954- (Editor)
  Voráček, Emil, 1950- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav, 2019
  Scope302 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia ; sv. 88
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationVítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv jako pasivní účastník, nýbrž aktivně prostřednictvím své zahraniční armády – ať na Východě, ať na Západě či na Středním východě – a také hnutím odporu v okupované vlasti. Tou druhou podstatou bylo znovuzískání svobody po šestileté nacistické okupaci. Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu. O tom všem hovoří předkládaná kniha, kde na jedné straně hodnotí z různých úhlů pohledu konec druhé světové války historikové z Ruské federace, USA či Německa, a na straně druhé pak čeští historikové předkládají analýzy československého vývoje v mnoha aspektech souvisejících s koncem války.
  Výrazy tezauru protifašistický odboj * druhá světová válka * Československo * rok 1945
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-334-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Vítězství a osvobození 1945

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88970Poslanecká sněmovna
  Vítězství a osvobození 1945
 3. TitleČeský voják na Balkáně : první světová válka a společnost na Balkáně v pamětech českého důstojníka armády Rakousko-Uherska 1914-1918 / Bedřich Mayer ; editor a úvodní studie: Petr Prokš
  Author Mayer, Bedřich, 1888-1972 (Author)
  Another authors Prokš, Petr, 1954- (Editor) (Author of introduction)
  PublicationPraha : Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. ; Národní archiv, 2019
  Scope358 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  Jazyk resuméEnglish
  Spine TitleČeský voják na Balkáně 1914-1918
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru Mayer, Bedřich (1888-1972) * armáda * vojska v zahraničí * životopis * Rakousko-Uhersko * Balkán * první světová válka
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7286-348-8
  978-80-7469-099-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Český voják na Balkáně

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17397Poslanecká sněmovna
  Český voják na Balkáně
 4. TitleKonec říše Romanovců : mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917) / Petr Prokš
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope327 stran, 34 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historie
  Portion of titleMezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917)
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationNejsilnější velmocí evropského Východu bylo carské Rusko, jehož pozici ohrožovalo sílící císařské Německo jako nejvlivnější mocnost střední a západní části kontinentální Evropy. Rusko hledalo vhodné spojence. Nakonec se v rámci Dohody spojilo s Francií a Velkou Británií. Rusko vstoupilo do první světové války s otřeseným mezinárodním postavením, nedostatečně technicky vybavenou armádou, s velkými problémy v ekonomice, s vyhrocujícími se sociálními problémy, s přebujelou korupcí ve všech státních a společenských strukturách, které vykazovaly značnou zaostalost za vyspělým Západem. V průběhu války se rychle vyhrotily všechny vleklé problémy vnitřního vývoje a mezinárodního postavení carského Ruska, které nezadržitelně směřovaly k vypuknutí revoluce, svržení carského režimu a bolševickému převratu, jež zásadně ovlivnily další vývoj Ruska a celého světa.
  Výrazy tezauru politické násilí * státní převrat * zahraniční politika * první světová válka * Carské Rusko (-1917) * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-200-2811-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Konec říše Romanovců

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26841Poslanecká sněmovna
  Konec říše Romanovců
 5. TitleHabsburkové & velká válka (1914-1918) : [první světová válka a rozpad Rakouska-Uherska 1914-1918] / Petr Prokš
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  Issue1. české vyd.
  PublicationPraha : Naše vojsko, 2011
  Scope285 s., [48] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméSlovenština
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationAutor přibližuje vnitřní vývoj a mezinárodní postavení Rakousko-Uherska v souvislosti s průběhem první světové války a osvětluje příčiny jeho rozpadu i vzniku „nástupnických“ států, mezi nimiž bylo také Československo.
  Výrazy tezauru první světová válka * Rakousko-Uhersko * zahraniční politika * vnitřní politika * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-206-1203-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Habsburkové & velká válka (1914-1918)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81292externí sklad Měšice
  Habsburkové & velká válka (1914-1918)
 6. TitleČeské země a moderní dějiny Evropy : studie k dějinám 19. a 20. století / Petr Prokš a kolektiv
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2010
  Scope358 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea sv. 23
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé, souběžný anglický úvod
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři se zabývají dějinami českých zemí a Československa i jejich evropskými a mezinárodními souvislostmi v průběhu 19. a 20. století. Sledují významné otázky politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje českých zemí a později Československa, pozornost věnují také mezinárodním souvislostem českého a později československého vývoje, zejména v souvislosti s převratnými politicko-mocenskými a státoprávními procesy, které způsobila nejdříve první a potom druhá světová válka. Jako celek se publikace snaží podrobněji přiblížit a zřetelněji poznat některé dlouhodobé tendence kulturně-civilizačních a integračně-globalizačních tendencí v moderních dějinách Evropy a jejich projevy v českém i československém prostředí
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Československo * Evropa * dějiny * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-165-1
  Copy count1, currently available 1
  URL České země a moderní dějiny Evropy (obsah)
  Document kindSborníky
  České země a moderní dějiny Evropy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79688externí sklad Měšice
  České země a moderní dějiny Evropy
 7. TitleKonec říše Habsburků : střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918) / Petr Prokš
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ISV, 2004
  Scope287 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationVe střední Evropě se vždy střetávaly nejrůznější velmocenské zájmy, které výrazně ovlivňovaly osudy zdejších národů a mezi nimi také Čechů. Od 16. století byly české země součástí habsburské říše, jež se v roce 1867 přeměnila na Rakousko-Uhersko. Na jeho další vývoj mělo značný vliv nejprve Prusko a od roku 1871 sjednocené Německo. Postupem času se Rakousko-Uhersko stále více soustřeďovalo na pouhé přežití, zatímco Německo bezohledně využívalo jeho potíží pro vlastní prospěch. Tento vývoj posléze vyústil v rozpoutání světové války, která zcela změnila poměry ve střední Evropě. Autor přibližuje dějiny Rakouska-Uherska až do jeho konce a prvních dnů nově vzniklých státních útvarů. Zabývá se rovněž podílem jednotlivých významných osobností na vývoji událostí. Tato kniha celou problematiku přehledně přibližuje a je příspěvkem k poznání moderních dějin českého národa i střední Evropy.
  Výrazy tezauru východní Evropa * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století * dějiny * Habsburkové (rod) * zahraniční politika
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-86642-25-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Konec říše Habsburků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73839externí sklad Měšice
  Konec říše Habsburků
 8. TitleStudie k moderním dějinám : sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny / uspořádali Josef Harna a Petr Prokš
  Another authors Harna, Josef, 1939-2015 (Editor)
  Prokš, Petr, 1954- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR, 2001
  Scope462 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje výběrovou bibliografii prací Vlastislava Laciny a bibliografii v textu
  Výrazy tezauru Československo * Lacina Vlastislav (1931-) * historie * 20. století * publikace * bankovnictví * hospodářská politika
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7286-030-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Studie k moderním dějinám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71524externí sklad Měšice
  Studie k moderním dějinám
 9. TitlePolitické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948 / editor Petr Prokš
  Another authors Prokš, Petr, 1954- (Editor)
  PublicationPraha : Historický ústav, 1999
  Scope283 s. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice politických programů sv. 2.
  NoteObsahuje seznam zkratek a bibliografii
  AnnotationPublikace je věnována politickým programům Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické z let 1878-1918 v Rakousku-Uhersku, Československé sociálně demokratické strany dělnické z období 1918-1938 a Československé sociální demokracie z let 1945-1948 v Československé republice. Jejím cílem je předložit odborné i širší veřejnosti ucelený soubor významných dokumentů této politické strany. V edici jsou zařazeny i významné dokumenty odštěpenecké České sociálně demokratické strany dělnické (tzv. centralistické), sociálně demokratické strany v Německu a celorakouské sociální demokracie v Předlitavsku.
  Výrazy tezauru 1. polovina 20. století * 2. polovina 19. století * Česká strana sociálně demokratická * dokument * politický program * sociálně-demokratická strana * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  ISBN80-85268-88-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindSoubor dokumentů
  Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14121externí sklad Měšice
  E 14121externí sklad Měšice
  Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948
 10. TitlePolitikové a vznik republiky : 1914-1918 / Petr Prokš
  Author Prokš, Petr, 1954- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Prospektrum, 1998
  Scope238 s., xx s. obr. příl. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru první světová válka * Československo * dějiny * politický život * politik * vznik Československa (1918)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7175-078-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Politikové a vznik republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 68806externí sklad Měšice
  Politikové a vznik republiky