Search results

 1. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jiří Kindl, Jindřiška Munková
  Author Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Another authors Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue3., přepracované vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexvii, 841 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOHS - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTřetí vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, ke kterým došlo v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od předchozího vydání (tedy od roku 2009). V legislativní rovině jde zejména o novelizace zákona provedené zákony č. 360/2012 Sb. a č. 293/2016 Sb. Úpravy zákonného textu přitom nebyly jen terminologické (zejm. za účelem zohlednění nové kodifikace soukromého práva), ale došlo i k zavedení či legislativnímu zakotvení některých nových institutů (např. delikt v podobě narušení soutěže orgány veřejné správy, zákonný podklad pro program shovívavosti a proceduru narovnání). Nový text komentáře na tyto změny reaguje. Nicméně změny, k nimž došlo od předchozího vydání, jsou mnohem rozsáhlejší, než by naznačovala jen prostá změna zákonného textu. Takové změny plynou z vývoje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, související judikatury soudů, ale také z vývoje na unijní úrovni. I na tyto aspekty je v textu komentáře reagováno. V knize tak autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže ve zcela aktuálním znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě unijního soutěžního práva. Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (EU) č. 330/2010, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.
  Výrazy tezauru kontrola restriktivních praktik * soutěžní právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-627-2
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  URL Zákon o ochraně hospodářské soutěže (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86299legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 86299externí sklad Měšicevypůjčený (until 11.08.2023)
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 2. TitleSoutěžní právo / Jindřiška Munková, Jiří Kindl, Pavel Svoboda
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Svoboda, Pavel, 1962 duben 9.- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexxvi, 619 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soutěžní právo * soutěžní politika
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7400-424-7
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soutěžní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81622externí sklad Měšicevypůjčený (until 11.01.2024)
  F 81622externí sklad Měšice
  Soutěžní právo
 3. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jindřiška Munková, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Issue2. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2009
  Scopexiv, 681 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se komunitární soutěžní právo stalo právem přímo platným i na jejím území. Autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě evropského soutěžního práva. Právě s ohledem na evropské právo se pokoušejí hledat srozumitelná východiska při mnohdy obtížném výkladu některých ustanovení zákona. Publikace obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (ES) č. 2790/1999, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * soutěžní politika * ochrana trhu * soutěžní právo
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-173-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o ochraně hospodářské soutěže (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25729externí sklad Měšice
  G 25729externí sklad Měšice
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 4. TitlePrávo proti nekalé soutěži : komentář / Jindřiška Munková
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue3. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2008
  Scopexi, 233 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru srovnávací reklama * omezování soutěže * Česká republika * komentář k zákonu * nekalá reklama * podpora prodeje * propagace * propagační účinek * zákon * legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN978-80-7179-543-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Právo proti nekalé soutěži

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25508externí sklad Měšice
  G 25508externí sklad Měšice
  G 25508externí sklad Měšice
  Právo proti nekalé soutěži
 5. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jindřiška Munková, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopexiii, 428 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteSeznam použitých zkratek
  Obsahuje odkazy na související zákony, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * soutěžní politika * ochrana trhu * soutěžní právo * komentář k zákonu * zákon * legislativa
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7179-550-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25309externí sklad Měšice
  G 25309externí sklad Měšice
  G 25309externí sklad Měšice
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 6. TitleVelká kniha smluvních vzorů : pacta sunt servanda / Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková a kolektiv
  Author Zoufalý, Vladimír, 1948- (Author)
  Another authors Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue5. přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2007
  Scopelix, 1311 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázev na obálce: komentované vzory
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * smlouva * příručka * občanské právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7179-613-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Velká kniha smluvních vzorů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76677externí sklad Měšice
  Velká kniha smluvních vzorů
 7. TitleOdborné česko-německé právnické názvosloví / Jindřiška Munková, Stanislav Liška, Ernst Giese
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Liška, Stanislav (Author)
  Giese, Ernst Friedrich J., 1962- (Author)
  Issue3. rozš. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2006
  Scopevi, 195 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Edition Beckovy odborné slovníky
  Výrazy tezauru čeština * němčina * právní věda * slovník
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN80-7179-513-5
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindSlovníky jazykové překladové
  Odborné česko-německé právnické názvosloví

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25233legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
  G 25233externí sklad Měšice
 8. TitleSoutěžní právo / Jindřiška Munková, Pavel Svoboda, Jiří Kindl
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Another authors Svoboda, Pavel, 1962 duben 9.- (Author)
  Kindl, Jiří, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2006
  Scopexix, 411 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteErrata
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru soutěžní politika * soutěžní právo * učebnice
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN80-7179-440-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Soutěžní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75315externí sklad Měšice
  F 75315externí sklad Měšice
  F 75315externí sklad Měšice
  Soutěžní právo
 9. TitleVelká kniha smluvních vzorů / Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková a kolektiv
  Author Zoufalý, Vladimír, 1948- (Author)
  Another authors Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue4. přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2003
  Scopexl, 1046 s. ; 23 cm + 1 disketa
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy příručky pro právní praxi
  NoteSeznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * smlouva * občanské právo * příručka
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-7179-766-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Velká kniha smluvních vzorů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72452externí sklad Měšice
  Velká kniha smluvních vzorů
 10. TitleZákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / Jindřiška Munková
  Author Munková, Jindřiška, 1926- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2003
  Scopeix, 223 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy texty zákonů s komentářem
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru soutěžní politika * soutěžní právo * ochrana trhu * komentář k zákonu * zákon * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4031 - Hospodářská soutěž
  ISBN80-7179-777-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže

  book

  Call numberLocationInfo
  G 24746externí sklad Měšice
  G 24746externí sklad Měšice
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže