Search results

 1. TitlePrávní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík jr.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Balík, Stanislav, 1994- (Author)
  Issue4. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021
  Scope291 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace o mimoevropských právních dějinách podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice doplněna o kapitoly o dějinách státního zřízení fénických států a Kartága, o dějinách státu a práva na Haiti, na Kubě, v Kanadě, v Jižní Africe, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Palestině. Rozšířeny jsou kapitoly o hnutí za nezávislost a vzniku samostatných států v Americe v 18. a 19. století, o Maghribu a o dekolonizaci a vzniku vybraných nezávislých států v Asii a Africe po 2. světové válce a jejich státním zřízení.
  Výrazy tezauru historie práva * filozofie práva * stát * Asie * Afrika * Latinská Amerika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-848-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny mimoevropských zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89815PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní dějiny mimoevropských zemí
 2. TitlePrávní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík jr.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Balík, Stanislav, 1994- (Author)
  Issue5. rozšířené vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope243 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AudienceUčebnice pro studenty právnických fakult, též určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce.
  AnnotationPublikace nabízí přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, středověku a novověku. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena o kapitoly o právních dějinách pobaltských států v meziválečném období, o státním zřízení Španělska v letech 1918–1945 a o právních dějinách Uherského království do roku 1526
  Výrazy tezauru historie práva * Evropa * Spojené státy
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-808-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny evropských zemí a USA

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89213PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní dějiny evropských zemí a USA
 3. TitleTexty ke studiu světových právních dějin / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope317 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dokumenty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationTato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Autoři soustředili výňatky z textů pramenů v českém jazyce, s nimiž studenti přijdou přímo do styku v rámci oborů obecných právních dějin, mimoevropských právních dějin, právních dějin zemí a národů bývalého Sovětského svazu či dějin advokacie a notářství.
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * země světa * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-511-1
  Copy count2, currently available 2
  URL Texty ke studiu světových právních dějin (obsah)
  Document kindUčebnice
  Texty ke studiu světových právních dějin

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84583EXH - externí sklad Měšice
  F 84583EXH - externí sklad Měšice
  Texty ke studiu světových právních dějin
 4. TitlePrávní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope243 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena posluchačům právnických fakult, též zájemcům o země Asie, Afriky a Latinské Ameriky
  AnnotationPublikace podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků. Pozornost je věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena o kapitoly z právních dějin zejména středověké Číny, Thajska, Brazílie či Hongkongu.
  Výrazy tezauru historie práva * filozofie práva * stát * Asie * Afrika * Latinská Amerika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-282-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny mimoevropských zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81248EXH - externí sklad Měšice
  Právní dějiny mimoevropských zemí
 5. TitlePrávní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Issue4., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope235 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudienceUčebnice pro studenty právnických fakult, též určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce.
  Výrazy tezauru historie práva * Evropa * Spojené státy
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-273-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Právní dějiny evropských zemí a USA (obsah)
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny evropských zemí a USA

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80116EXH - externí sklad Měšice
  F 80116EXH - externí sklad Měšice
  Právní dějiny evropských zemí a USA
 6. TitleRukověť k dějinám římského práva a jeho institucí / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
  Scope221 s. ; 15 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru římské právo * historie práva * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-021-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25322EXH - externí sklad Měšice
  Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí
 7. TitlePrávní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Issue2., rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006
  Scope223 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Afrika * Asie * Latinská Amerika
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-86898-62-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny mimoevropských zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75035EXH - externí sklad Měšice
  Právní dějiny mimoevropských zemí
 8. TitlePrávní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  Issue3. rozš. vyd.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
  Scope247 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru historie práva * Evropa * Spojené státy
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-86898-20-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny evropských zemí a USA

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74489EXH - externí sklad Měšice
  F 74489EXH - externí sklad Měšice
  Právní dějiny evropských zemí a USA
 9. TitleTexty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928-2015 (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  PublicationPlzeň : Aleš Čeněk, 2005
  Scope271 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dokumenty
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru učebnice * historie práva * Evropa * Spojené státy
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-86898-28-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74626EXH - externí sklad Měšice
  Texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA
 10. TitlePrávní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml.
  Author Balík, Stanislav, 1928- (Author)
  Another authors Balík, Stanislav, 1956- (Author)
  PublicationAleš Čeněk Dobrá Voda, 2003
  Scope182 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právnické učebnice
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Afrika * Asie * Latinská Amerika
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  ISBN80-86473-25-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právní dějiny mimoevropských zemí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71873EXH - externí sklad Měšice
  Právní dějiny mimoevropských zemí