Search results

 1. TitleMetodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv
  Author Žďárek, Roman, 1973- (Author)
  Another authors Těšinová, Jolana, 1969- (Author)
  Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Waltr, Robert, 1960- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexiv, 164 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení.
  Výrazy tezauru škoda * zdraví veřejnosti * odškodnění * občanskoprávní žaloba * přístup k zaměstnání * publikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7400-280-9
  Copy count1, currently available 0
  URLMetodika odškodňování imateriálních újem na zdraví (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 85265PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *14.11.2019)
  Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví
 2. TitleVzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Marta Škárová a kolektiv
  Author Škárová, Marta, 1948- (Author)
  IssueVyd. 4., V nakl. Leges 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scopexxiii, 797 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  Note"4. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.1.2014"--Tit. s.
  Obsahuje rejstřík
  AnnotationPrakticky zaměřený text přináší typické vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin. Jedná se o soudní rozhodnutí včetně rozsudků a usnesení ve věci samé, usnesení procesní povahy a o úkony soudů, např. vyrozumění či potvrzení. Každý ze vzorů obsahuje výrok a schéma odůvodnění a pro snazší aplikaci autoři připojili vysvětlující poznámky.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * soudní vyšetřování * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-033-8
  Copy count4, currently available 4
  URLVzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů (obsah)
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů (anotace)
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 84571PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84571PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84571PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84571PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
 3. TitleVzory smluv a podání : ze soukromého práva (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo), občanského soudního řízení a insolvenčního práva / Marta Škárová ... [et al.]
  Author Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue14. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scopexx, 583 s. ; 21 cm + 1 CD
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.1.2014. Na tit. s.: 14. vyd. s aktuálními vzory po nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. Další autoři: Josef Vaněk, Kateřina Balcarová, Věra Nováková a kolektiv autorů
  ContentsCD Vzory smluv a podání : elektronická verze vzorů ve Wordu
  AnnotationPublikace obsahuje přibližně 400 vybraných důležitých vzorů aktualizovaných do právního stavu po účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o vzory ze soukromého práva.
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * odvolání * občanské právo * soukromé právo * obchodní právo
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-941-0
  Copy count11, currently available 4, at library only 1
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 12.03.2021)
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 01.03.2021)
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.09.2020)
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 04.03.2020)
  F 84084LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 28.02.2020)
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 01.03.2021)
  F 84084PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory smluv a podání
 4. TitleVzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského : v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů
  Author Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Another authors Vaněk, Josef, 1946- (Author)
  Issue13. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope1323 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.9.2011
  Obsahuje rejstřík
  ContentsCD Vzory smluv a podání : elektronická verze vzorů ve Wordu
  AnnotationKniha obsahuje celkem 826 vzorů smluv a podání z oblastí práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, finančního a evropského, vzorů v řízení občanském, soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a vzorů podání Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně. Vzory připravilo 20 odborníků z jednotlivých oblastí práva. Novinkou jsou vzory směnek, žalob z odpovědnosti státu a rozšířená je materie vzorů z katastrálního práva. Součástí knihy je CD se všemi vzory smluv a podání ve Wordu s možností si vzory stáhnout a využívat je v konkrétních případech v praxi.
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * převoditelný cenný papír * odvolání * příručka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-865-9
  Copy count7, currently available 5, at library only 1
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 81302EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 07.01.2021)
  F 81302EXH - externí sklad Měšice
  F 81302EXH - externí sklad Měšice
  F 81302EXH - externí sklad Měšice
  F 81302LSPS - legisl.stud. Právnické slovníkyIn-Library Use Only
  F 81302EXH - externí sklad Měšice
  F 81302EXH - externí sklad Měšice
  Vzory smluv a podání
 5. TitleObčanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou / Marta Škárová a kolektiv
  Author Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue4. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope1263 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázvy na obálce: soudní poplatky, advokátní tarif, paušální sazby, výše odměny za zastupování při rozhodování o náhradě nákladů. Podle stavu k 1.9.2009
  Obsahuje odkazy na související zákony a rejstřík
  AnnotationOd 1. července 2009 nabude účinnosti tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu. Zpracovává nově některé tradiční instituty občanského práva procesního, jako např. doručování, zároveň ale ve snaze po co nejrychlejším řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci. Dílčí změny se týkají místní příslušnosti, dokazování, nákladů řízení, rozhodnutí, opravných prostředků, vykonávacího řízení. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena praktickým komentářem obsahujícím srozumitelný výklad institutů, včetně odkazů na úpravu v jiných zákonech a související judikaturu. Kniha dále obsahuje nejvýznamnější související předpisy: advokátní tarif, zákon o soudních poplatcích a vyhlášku, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-769-0
  Copy count6, currently available 5
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 78651EXH - externí sklad Měšice
  F 78651EXH - externí sklad Měšice
  F 78651EXH - externí sklad Měšice
  F 78651EXH - externí sklad Měšice
  F 78651EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 02.09.2020)
  F 78651EXH - externí sklad Měšice
  Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou
 6. TitleVzory smluv a podání : ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně : novinka: vzory podle insolvenčního zákon / Milan Holub, Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Another authors Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Vaněk, Josef, 1946- (Author)
  Issue12. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope1239 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.12.2008
  Obsahuje rejstřík
  ContentsCD, kde jsou texty uloženy ve formátu PDF a DOC, vyžadující minimální konfiguraci PC + Windows 95 nebo vyšší.
  AnnotationDvanácté vydání Vzorů smluv a podání odráží změny, k nimž došlo v našem právu od poloviny roku 2007, kdy bylo datováno předchozí, 11. vyd., do listopadu 2008. Zejména se to týká nového insolvenčního zákona, ale též obchodního zákoníku, zákoníku práce, správního práva, předpisů týkajících se katastru nemovitostí apod. Základem je samozřejmě právo občanské, včetně procesních vzorů, a právo rodinné a pracovní.
  Výrazy tezauru žaloba * obchodní smlouva * smlouva * soudní řízení * odvolání * příručka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-742-3
  Copy count4, currently available 4
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 78031EXH - externí sklad Měšice
  F 78031EXH - externí sklad Měšice
  F 78031EXH - externí sklad Měšice
  F 78031EXH - externí sklad Měšice
 7. TitleVzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení : ve věcech: občanskoprávních, obchodních včetně insolvenčního zákona, rodinných, pracovních, dědických, exekučních, správních / Marta Škárová a kolektiv
  Author Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue3. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope1150 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  AnnotationVzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů ve všech agendách (včetně exekučního a insolvenčního řízení), s výjimkou řízení trestního. Jedná se o soudní rozhodnutí, včetně rozhodnutí ve věci samé a o úkony soudů, například usnesení, vyrozumění, potvrzení apod. Toto, již třetí vydání převzalo část vzorů z vydání předchozích. S ohledem na změny v občanském právu hmotném i procesním, pracovním, rodinném a v řízení správním, k nimž došlo od roku 2002, tj. od předchozího vydání, autoři provedli rozsáhlou aktualizaci a doplnění o vzory nové. Zařazeny jsou i frekventované podstatné vzory vypracované Ministerstvem spravedlnosti. Vzory jsou řazeny podle ustanovení občanského soudního řádu a jsou orientačně rozděleny do kapitol a podkapitol jak podle stupně soudu, tak podle druhu řízení. Právní stav, který vzory reflektují, je 1. říjen 2008.
  Výrazy tezauru rozsudek * občanskoprávní řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7201-728-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 77660EXH - externí sklad Měšice
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení
 8. TitleObčanský zákoník : komentář / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová ... [et al.]
  Author Jehlička, Oldřich, 1933-2017 (Author)
  Another authors Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue9. vyd.
  PublicationPraha : C. H. Beck, 2004
  Scopexxiv, 1416 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * zákon * občanské právo * občanský zákoník
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-7179-881-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 73739EXH - externí sklad Měšice
  F 73739EXH - externí sklad Měšice
  F 73739EXH - externí sklad Měšice
  Občanský zákoník
 9. TitleObčanský zákoník : komentář / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová a kolektiv
  Author Jehlička, Oldřich, 1933-2017 (Author)
  Another authors Švestka, Jiří, 1930- (Author)
  Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue8. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2003
  Scopexxiv, 1195 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteSeznam zkratek
  Obsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * občanský zákoník * zákon * občanské právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN80-7179-797-9
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Call numberLocationInfo
  F 72158EXH - externí sklad Měšice
  F 72158EXH - externí sklad Měšice
  F 72158EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 22.07.2020)
  Občanský zákoník
 10. TitleVzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení : ve věcech občanskoprávních, obchodních včetně konkursu a vyrovnání, rodinných, pracovních, dědických, exekučních, správních / Milan Holub, Marta Škárová a kolektiv
  Author Holub, Milan, 1934-2004 (Author)
  Another authors Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Issue2. podstatně přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationLinde Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka Praha, 2002
  Scope1074 s. ; 21 cm + 1 CD ROM
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru civilní soud * obchodní smlouva * občanskoprávní řízení * soudní řízení * soudní vyšetřování * správní řízení * výklad zákonů ES
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN80-7201-373-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 71804EXH - externí sklad Měšice
  F 71804EXH - externí sklad Měšice