Search results

 1. TitleZáklady obchodního práva : vysokoškolská učebnice / Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Another authors Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Tomsa, Miloš, 1926- (Author)
  Issue2. aktualizované a rozšířené vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope475 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena primárně pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.
  AnnotationPublikace pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací (včetně jejich nadnárodních forem) a jejich přeměn. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetněkapitoly věnované nekalé soutěži. Nově je učebnice rozšířena o tři nové kapitoly, zabývající se úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.
  Výrazy tezauru obchodní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7502-314-8
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88040PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.11.2020)
  F 88040PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy obchodního práva
 2. TitleSmlouva o dílo / Ivana Štenglová
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexiv, 282 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury.
  Výrazy tezauru smlouva * obchodní smlouva * občanský zákoník * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-717-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Smlouva o dílo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87885PSS - Poslanecká sněmovna
  Smlouva o dílo
 3. TitleZákon o obchodních korporacích : komentář / Ivana Štenglová, Bohumil Havel, Filip Cileček, Petr Kuhn, Petr Šuk
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Another authors Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Cileček, Filip, 1973- (Author)
  Kuhn, Petr, 1975- (Author)
  Šuk, Petr, 1973- (Author)
  Česko. Zákon o obchodních korporacích (2012, novela 2016) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexv, 1128 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * komerční firma * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-540-4
  Copy count10, currently available 7, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obchodních korporacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.11.2020)
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86831LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o obchodních korporacích
 4. TitleObchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Dědič, Jan, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope735 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Věnuje se úpadku podnikatele, jeho důsledkům a způsobům řešení. V závěru vysvětluje důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní.
  Výrazy tezauru obchodní právo * podnikavost * podnikatel * Česká republika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-333-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Obchodní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86317PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86317PSS - Poslanecká sněmovna
  Obchodní právo
 5. TitlePrávo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope637 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationUčebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v obecném základu i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Zaměřuje se též na nadnárodní formy obchodních korporací upravené evropskými předpisy a nastiňuje i postavení a funkci některých obchodních korporací, které jsou subjekty kolektivního investování či osobami působícími na kapitálovém trhu. Pojednává též o postavení dalších obchodních korporací se zvláštním právním režimem, zejména bank.
  Výrazy tezauru komerční firma * obchodní právo * družstvo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7478-735-5
  Copy count3, currently available 1
  URLPrávo obchodních korporací (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Právo obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84950PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.11.2020)
  F 84950PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84950PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.05.2021)
  Právo obchodních korporací
 6. TitleZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob : komentář / Bohumil Havel, Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miroslav Jindřich a kolektiv
  Author Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Jindřich, Miroslav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexv, 394 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationAutoři se pokoušejí vysvětlit novou právní regulaci na pozadí nového hmotného a procesního práva s tím, že se zabývají rovněž otázkami zapojení notářů do rejstříkového procesu. Protože nové pojetí veřejných rejstříků je širší, než tomu bylo do konce roku 2013, je věnována pozornost nejen obchodnímu rejstříku, ale také těm ostatním (nadační rejstřík, spolkový rejstřík apod.). Dílčí jednotlivosti jsou propojovány nejen s hmotným občanským právem, zejména úpravou nového občanského zákoníku, ale také s podzákonnými předpisy.
  Výrazy tezauru seznam * obchodní rejstřík * obchodní právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-285-4
  Copy count4, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84933PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84933PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.11.2020)
  F 84933PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.11.2020)
  F 84933LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 7. TitleZáklady obchodního práva : vysokoškolská učebnice / Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Another authors Dědič, Jan, 1952- (Author)
  Tomsa, Miloš, 1926- (Interviewer)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope464 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena primárně pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.
  AnnotationNově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního práva. Výklad se proto soustřeďuje na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále na klíčové pojmy, jakými jsou podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a obchodní tajemství. Dále se vykládá právo obchodních korporací (včetně jejich nadnárodních forem) a přeměna obchodních společností a družstev. Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže, včetně kapitoly věnované nekalé soutěži. Učebnice se nevěnuje některým typicky obchodním závazkovým vztahům, cenným papírům a související problematice podnikání na kapitálovém trhu a kolektivnímu investování.
  Výrazy tezauru obchodní právo
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7502-052-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Základy obchodního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84561PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84561PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84561PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy obchodního práva
 8. TitleZákon o obchodních korporacích : komentář / Ivana Štenglová ... [et al.]
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexiv, 994 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteDalší autoři: Bohumil Havel, Filip Cileček, Petr Kuhn, Petr Šuk
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationPředkládaný komentář navazuje na dosavadní úspěšný komentář k obchodnímu zákoníku. Mezi jeho autory najdete jak tvůrce zákona o obchodních korporacích, tak soudce Nejvyššího soudu, vysokoškolské pedagogy a advokáty. Předkládá proto možné praktické i teoretické výklady a řešení otázek a problémů, které přináší nové soukromé právo. Ač míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje také na souvislosti s novým občanským zákoníkem a s návrhy navazujících předpisů.
  Výrazy tezauru obchodní právo * komerční firma * družstvo * legislativa
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-480-3
  Copy count21, currently available 17
  URLZákon o obchodních korporacích (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obchodních korporacích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 10.09.2021)
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 03.03.2021)
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until *07.08.2020)
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 05.04.2021)
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  F 83309EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o obchodních korporacích
 9. TitlePřehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů / sestavila Ivana Štenglová
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2010
  Scope1156 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Přehledy judikatury sv. 64
  Note"Právní stav publikace uzavřen ke dni 31.1.2010"--Rub tit. s.
  Obsahuje odkazy na související zákony a rejstříky
  AnnotationRozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této oblasti soukromého práva. Soubor je sestaven především z rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Cílem publikace je poskytnout ucelený přehled rozhodovací praxe soudů v oblasti občanskoprávních závazků soudcům, advokátům i dalším právnickým profesím. Publikace vytváří základ pro další aktualizace.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * závazkové právo * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7357-576-2
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URL Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů (obsah)
  Document kindJudikáty
  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80046LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  F 80046EXH - externí sklad Měšice
  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů
 10. TitleObchodní zákoník : komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv
  Author Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Another authors Plíva, Stanislav, 1933- (Author)
  Tomsa, Miloš, 1926- (Author)
  IssueVyd. 13.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2010
  Scopexxii, 1447 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  NoteChronologický přehled souvisejících předpisů
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationV souvislosti s novým vydáním komentáře k obchodnímu zákoníku je třeba upozornit především na změny týkající se oceňování vkladů do obchodních společností a finanční asistence, na novinky v úpravě svolávání valných hromad akciových společností a účasti na nich a na změny v úpravě některých práv akcionářů. Opomenout nelze ani úpravu nového orgánu, který jsou povinny zřizovat některé obchodní korporace – výboru pro audit. Komentář bere v úvahu i významné novelizace týkající se souvisejících předpisů – v tom směru je třeba poukázat zejména na novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rovněž na novelu zákona o platebním styku, která přinesla významnou změnu koncepce právní úpravy smlouvy o běžném účtu a smlouvy o vkladovém účtu.
  Výrazy tezauru obchodní právo * zákoník * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-354-7
  Copy count5, currently available 4
  Document kindKomentované zákony
  Obchodní zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80103EXH - externí sklad Měšice
  F 80103EXH - externí sklad Měšice
  F 80103EXH - externí sklad Měšice
  F 80103EXH - externí sklad Měšice
  F 80103EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (until 20.05.2021)
  Obchodní zákoník