Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0003142^"
 1. TitlePrávo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope655 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování.
  Výrazy tezauru komerční firma * soukromá společnost s ručením omezeným * akciová společnost * komanditní společnost * veřejná obchodní společnost * družstvo * evropská společnost * obchodní právo * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  2006 - Obchodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-991-8
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89459PSS - Poslanecká sněmovna nedost.
  F 89459PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo obchodních korporací
 2. TitlePrávo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík a kolektiv: Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, Filip Křepelka, Lenka Pítrová, David Sehnálek, Václav Šmejkal, Jan Exner, Tereza Kunertová, Jan Převrátil, Martin Smolek, Magdalena Svobodová, Aneta Vondráčková
  Author Tomášek, Michal, 1963- (Author)
  Another authors Týč, Vladimír, 1949- (Author)
  Petrlík, David
  Malenovský, Jiří, 1950-
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Šmejkal, Václav, 1966- (Author)
  Exner, Jan (Author)
  Kunertová, Tereza, 1981- (Author)
  Převrátil, Jan (Author)
  Smolek, Martin, 1976- (Author)
  Svobodová, Magdaléna, 1976- (Author)
  Vondráčková, Aneta (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope512 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstříky
  AnnotationAktualizace učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Zásadní změnou je bezesporu vystoupení Spojeného království z EU, takzvaný brexit, v lednu 2020. Další událostí, která právo Evropské unie nepochybně ovlivnila, je pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Autoři se věnují zejména jejím dopadům na volný pohyb osob. Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách. Její vnitřní struktura byla zvolena tak, aby co nejjednodušším způsobem přiblížila poměrně složitý labyrint práva Evropské unie.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * legislativní proces ES * přibližování legislativy * kontrola restriktivních praktik * společná obchodní politika * občanství EU * lidská práva * Soudní dvůr ES * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  4031 - Hospodářská soutěž
  1016 - Struktura Společenství
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-7502-491-6
  Copy count4, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 25.03.2025)
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89565PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo Evropské unie
 3. TitlePrávo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv: Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, David Petrlík, Filip Křepelka, Lenka Pítrová, Václav Šmejkal, Tereza Kunertová, Jan Převrátil, David Sehnálek, Martin Smolek, Magdalena Svobodová, Aneta Vondráčková
  Author Tomášek, Michal, 1963- (Author)
  Another authors Týč, Vladimír, 1949- (Author)
  Malenovský, Jiří, 1950- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Petrlík, David (Author)
  Křepelka, Filip, 1974- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Šmejkal, Václav, 1966- (Author)
  Kunertová, Tereza, 1981- (Author)
  Převrátil, Jan (Author)
  Sehnálek, David, 1979- (Author)
  Smolek, Martin, 1976- (Author)
  Svobodová, Magdaléna, 1976- (Author)
  Vondráčková, Aneta (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope496 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a rejstříky
  AnnotationNejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků. Učebnice klade velký důraz na propojení teoretických poznatků se zkušenostmi z praktického fungování unijního právního řádu v našich podmínkách.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * učebnice * smlouva o Evropském hospodářském společenství * Smlouva o Evropské unii * smlouva ES * Soudní dvůr ES
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-7502-184-7
  Copy count4, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Právo Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  F 86621EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 07.08.2024)
  F 86621EXH - externí sklad Holešovice
  Právo Evropské unie
 4. TitleObchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Dědič, Jan, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope735 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Věnuje se úpadku podnikatele, jeho důsledkům a způsobům řešení. V závěru vysvětluje důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní.
  Výrazy tezauru obchodní právo * podnikavost * podnikatel * Česká republika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-333-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Obchodní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86317EXH - externí sklad Holešovice
  F 86317EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 5. TitlePrávo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  Another authors Štenglová, Ivana, 1942- (Author)
  Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope637 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationUčebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva. Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v obecném základu i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Zaměřuje se též na nadnárodní formy obchodních korporací upravené evropskými předpisy a nastiňuje i postavení a funkci některých obchodních korporací, které jsou subjekty kolektivního investování či osobami působícími na kapitálovém trhu. Pojednává též o postavení dalších obchodních korporací se zvláštním právním režimem, zejména bank.
  Výrazy tezauru komerční firma * obchodní právo * družstvo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7478-735-5
  Copy count3, currently available 3
  URLPrávo obchodních korporací (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Právo obchodních korporací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  F 84950EXH - externí sklad Holešovice
  Právo obchodních korporací
 6. TitleObchodní právo. 5, Odpovědnost - s přihlednutím k návrhu nového občanského zákoníku / Irena Pelikánová
  Author Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope356 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleOdpovědnost - s přihlednutím k návrhu nového občanského zákoníku
  NotePrávní stav publikace je k 1.1.2012
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * odpovědnost * učebnice
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-714-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 7. TitleObchodní právo : učebnice. 1, Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání s přihlédnutím k právu EU / Irena Pelikánová a kolektiv
  Author Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Issue2., přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scope576 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleÚvod do obchodního práva, osoby v podnikání s přihlédnutím k právu EU
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * podnikatel * podnikavost * učebnice
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-525-0
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79398EXH - externí sklad Holešovice
  F 79398EXH - externí sklad Holešovice
  F 79398EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 8. TitleObchodní právo. 4, Obligační právo - komparativní rozbor / Irena Pelikánová
  Author Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2009
  Scope395 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleObligační právo - komparativní rozbor
  NotePrávní stav publikace je k 1.4.2009
  AnnotationVe čtvrtém dílu učebnice obchodního práva podává autorka výklad obecných otázek obchodních obligačních vztahů. Vychází z platného českého obchodního práva a ukazuje vazbu naší současné úpravy i na jiné texty - na návrh nového občanského zákoníku, na evropské návrhy, tedy návrh principů evropského smluvního práva (PECL) a návrh společného referenčního rámce (SRR), dále na návrh evropského občanského zákoníku zpracovaný tzv. Gandolfiho skupinou, na dokumenty mezinárodního obchodního práva, na principy UNIDROIT. Ve výkladu se autorka rovněž navrací k historickému vývoji úpravy jednotlivých institucí.
  Výrazy tezauru obligace * obchodní smlouva * závazková odpovědnost * obchodní právo * učebnice
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-428-4
  Copy count3, currently available 3
  URL Obchodní právo, 4. (obsah)
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 9. TitleObchodní právo. 1 / Irena Pelikánová
  Author Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope458 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * podnikavost * Česká republika * učebnice * účetnictví
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2006 - Obchodní politika
  ISBN80-7357-062-9
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo
 10. TitleObchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva / Irena Pelikánová, Stanislava Černá a kol.
  Author Pelikánová, Irena, 1949- (Author)
  Another authors Černá, Stanislava, 1949- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : ASPI, 2005
  Scope545 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleSpolečnosti obchodního práva a družstva
  NotePodle stavu právní úpravy k 1.2.2006
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obchodní právo * komerční firma * družstvo * učebnice
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  4016 - Právní forma organizací
  ISBN807357-149-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  F 74144EXH - externí sklad Holešovice
  Obchodní právo

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.