Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0003128^"
 1. TitleKorunovační klenoty Království českého v Rakousku / Zdeněk Koudelka
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope66 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Extra
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationGotické žezlo a jablko Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda I. Autor zdůrazňuje vlastnictví klenotů Českou republikou a poukazuje na nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a žádat o jejich vydání, které inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta. Kniha se věnuje také právnímu pojmu koruny a postavení korunovačních klenotů v republikách, především v Maďarsku a České republice.
  Výrazy tezauru hlava státu * státní symbol * umělecké dílo * kulturní dědictví * kulturní majetek * Čechy (země) * Česká republika * Rakousko
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7502-643-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Korunovační klenoty Království českého v Rakousku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91143PSS - Poslanecká sněmovna
  Korunovační klenoty Království českého v Rakousku
 2. TitleSprávní soudnictví / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
  Author Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Another authors Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Potěšil, Lukáš, 1982- (Author)
  Pouperová, Olga, 1982- (Author)
  Suchánek, Radovan, 1972- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope671 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Student
  Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ustanovením soudního řádu správního, ale rovněž teoretickým základům správního soudnictví včetně jeho historického vývoje nebo ústavněprávních východisek.
  Výrazy tezauru správní soud * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-611-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 90905PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 08.07.2024)
  Správní soudnictví
 3. TitleJaroslav Krejčí : protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu / Zdeněk Koudelka
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope146 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Extra
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPůvodně teoreticky zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporovatelům. Dal se do služeb Československé republiky, nejprve v moravské zemské správě a s nástupem moravského zemského prezidenta Jana Černého do funkce předsedy vlády přešel do Prahy. Zde působil v předsednictvu vlády a jako tajemník Ústavního soudu. V roce 1938 se stává předsedou Ústavního soudu a ministrem spravedlnosti ve vládě Rudolfa Berana. Ministrem zůstává i ve vládě Aloise Eliáše. Po jeho zatčení se ujímá řízení vlády a v lednu 1942 je jmenován předsedou protektorátní vlády. Po válce byl Jaroslav Krejčí za spolupráci s Němci odsouzen k 25 letům vězení. Zemřel v roce 1956 ve výkonu trestu. Autor pomocí dobových záznamů a výpovědí sestavuje obraz ambiciózního profesionála, který se na politickém výsluní ocitnul v době, kdy žádné rozhodnutí nebylo lehké a každý den mohl být posledním.
  Výrazy tezauru Krejčí, Jaroslav (1892-1956) * právnická profese * ústavní soud * premiér * životopis * Protektorát Čechy a Morava
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7502-475-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Jaroslav Krejčí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89888PSS - Poslanecká sněmovna
  Jaroslav Krejčí
 4. TitleZákon o obcích (obecní zřízení) : komentář / Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Commentator for written text)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Commentator for written text)
  Zwyrtek Hamplová, Jana, 1965- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o obcích (2000, novela 2019) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope477 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru obec * místní orgány státní správy * územní samospráva * správní pravomoc * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-335-3
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obcích (obecní zřízení)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88610LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88610EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 25.06.2024)
  Zákon o obcích (obecní zřízení)
 5. TitleTranscendentní pramen práva / Zdeněk Koudelka
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope53 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá teorií materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelnou kvalitou v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického.
  Výrazy tezauru ústava * prameny práva * náboženství * etika * filozofie práva * právní stát * demokracie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2831 - Kultura a náboženství
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7502-261-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Transcendentní pramen práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87894EXH - externí sklad Holešovice
  Transcendentní pramen práva
 6. TitlePrezident republiky / Zdeněk Koudelka ; s předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Another authors Klaus, Václav, 1941- (Author of introduction)
  Zeman, Miloš, 1944- (Author of introduction)
  Vysoká škola Karla Engliše v Brně (Publisher)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope375 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NotePod názvem: Publikace byla vydána ve spolupráci a s podporou Vysoké školy Karla Engliše
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationKniha se zabývá vrcholným státním orgánem z právního pohledu - od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odpovědnost, kontrasignaci a zastupování. Část knihy je věnována pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze, jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd. Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Určující je i to, že u nás byly prezidenty výrazné politické osoby.
  Výrazy tezauru hlava státu * prezidentské volby * politický režim * Česká republika
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7502-126-7
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  Document kindMonografie
  Prezident republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87203LSUP - legisl.stud. Ústava a parlamentIn-Library Use Only
  F 87203EXH - externí sklad Holešovice
  F 87203EXH - externí sklad Holešovice
  Prezident republiky
 7. TitleTranscendentální pramen práva / Zdeněk Koudelka
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope37 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationText se zabývá teorií materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelné kvality v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického. Nadústavní základ může mít právo a tedy ústava jen v Bohu jako transcendentální kvalitě. Pokud však sekulární demokracie tento základ odmítne, nelze jej nahrazovat nějakým materiálním jádrem. Taková ústava nemá jiný základ než v požadovaném větším konsenzu lidu, jakožto suverénu v demokracii, než přijetí obyčejného zákona, ať již je ústava schvalována lidem přímo nebo skrze volený parlament.
  Výrazy tezauru prameny práva * ústava * filozofie práva * etika * náboženství * demokracie * právní stát
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7502-161-8
  Copy count1, currently available 1
  URLTranscendentální pramen práva. 1. část (plný text)
  Transcendentální pramen práva. 2. část (plný text)
  Document kindMonografie
  Transcendentální pramen práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86266EXH - externí sklad Holešovice
  Transcendentální pramen práva
 8. TitleMezinárodní konflikty a bezpečnost státu / Zdeněk Koudelka
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Another responsib. Vysoká škola Karla Engliše v Brně (Publisher)
  IssueVydání: první
  PublicationOstrava : Key Publishing s.r.o., 2016
  Scope73 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie
  NoteNad názvem: Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor se věnuje období studené války, vývoji východního a západního bloku a dekolonizaci v Asii a Africe. Dále se zabývá dlouhodobými, stále trvajícími konflikty ve světě, masovou migrací a bezpečností státu.
  Výrazy tezauru mezinárodní konflikt * obranná politika * studená válka * migrační politika * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-7418-264-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86373EXH - externí sklad Holešovice
  Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu
 9. TitleÚvahy o politice / Bohumil Fišer, Zdeněk Koudelka
  Author Fišer, Bohumil, 1943-2011 (Author)
  Another authors Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Joštova akademie - centrum celoživotního vzdělávání, 2011
  Scope141 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPolitickoteoretický esej Bohumila Fišera "Politika z pohledu přírodovědce". Druhý je ústavněprávní text Zdeňka Koudelky "Zrušení ústavního zákona Ústavním soudem", který se kriticky věnuje rozhodnutí Ústavního soudu v Brně z roku 2009.
  Výrazy tezauru politická filozofie * politologie * ústavní právo * ústavní soud * Česká republika
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-904880-0-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Úvahy o politice (obsah)
  Document kindÚvahy
  Úvahy o politice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80603EXH - externí sklad Holešovice
  Úvahy o politice
 10. TitlePrezident republiky / Zdeněk Koudelka ; [s předmluvou Václava Klause]
  Author Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Another authors Klaus, Václav, 1941- (Author of introduction)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope223 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationAutor se zabývá institucí prezidenta republiky z právního pohledu a uceleně - od volby prezidenta, přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odpovědnost, kontrasignaci a zastupování.
  Výrazy tezauru hlava státu * prezidentské volby * Česká republika
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87212-95-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Prezident republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81102EXH - externí sklad Holešovice
  F 81102EXH - externí sklad Holešovice
  Prezident republiky

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.