Search results

Records found: 99  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0002819^"
 1. TitleTrestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Commentator for written text)
  Issue7. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.9.2023
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope956 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy. Největší změny byly zapracovány do kapitoly o mezinárodní justiční spolupráci. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe. Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. září 2023 a z judikatury k této úpravě. Učebnici zpracoval renomovaný autorský kolektiv složený ze zkušených akademiků i významných představitelů justiční praxe. Vedoucím autorského kolektivu je legenda českého trestního práva, prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-687-3
  Copy count1, currently available 0, Length of Reservation Line 1
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 91550PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *12.04.2024)
  Trestní právo procesní
 2. TitleRozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů / Jiří Jelínek, Jiří Říha
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Another authors Říha, Jiří (Author)
  Issue5. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope624 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Student
  Note"Vydání páté, v nakladatelství Leges vydání čtvrté"--Rub titulní stránky. "Podle právního stavu k 1.8.2023". Vzory ke stažení na internetu"--Obálka
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * rozhodnutí * rozsudek * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-670-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rozhodnutí ve věcech trestních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91463PSS - Poslanecká sněmovna
  Rozhodnutí ve věcech trestních
 3. TitlePraktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením / Jiří Jelínek a Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Another authors Coufalová, Bronislava, 1978- (Author)
  Heranová, Simona (Author)
  Kopečný, Zdeněk, 1985- (Author)
  Krupička, Jiří (Author)
  Mulák, Jiří, 1991- (Author)
  Pelc, Vladimír, ml. (Author)
  Rabinská, Ivana (Author)
  Ščerba, Richard (Author)
  Issue7. aktualizované a rozšířené vydání podle stavu k 1.2.2022
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope384 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa rubu titulní strany: Vydání sedmé, v Nakladatelství Leges vydání páté
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPříručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního.
  Výrazy tezauru trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-599-9
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z trestního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90408PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *21.05.2024)
  F 90408PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum z trestního práva
 4. TitleTrestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Issue8. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope1040 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Note"Podle stavu k 1. 2. 2022"--Údaj z titulní strany
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Souběžný anglický a německý obsah
  AnnotationSouborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
  Výrazy tezauru trestní právo * trestný čin * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-576-0
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90399PSS - Poslanecká sněmovna
  F 90399PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *14.05.2024)
  Trestní právo hmotné
 5. TitleKriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges 2021
  Scope631 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationMonografie pojednává o kriminologii jako samostatné společenské empirické vědě o zločinu, jeho podmínkách i příčinách, jeho pachatelích i jeho obětech, ale také o kontrole kriminality nebo jejím prognózování. Práce je rozdělena na dvě části – obecnou část a zvláštní část. Obecná část zaujme rozsáhlým výkladem kriminologických teorií, starších i novějších. Nevyhýbá se ani rozboru kořenů kritické a radikální kriminologie (Karl Marx, William Bonger, Georg Vold), ani jejím současným projevům. Ve zvláštní části monografie je věnována pozornost i fenoménům, které zpravidla nejsou v české nebo slovenské literatuře zpracovány vůbec, anebo nikoliv v takovém rozsahu, jako jsou terorismus, feministická kriminologie, hate crimes a extremismus, kyberkriminalita, korporátní kriminalita, kriminalita bílých límečků aj.
  Výrazy tezauru kriminologie * trestná činnost
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7502-499-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Kriminologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89760PSS - Poslanecká sněmovna
  Kriminologie
 6. TitleTrestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Issue6. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope942 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePodle stavu k 1.1.2022--Údaj z titulního listu
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-550-0
  Copy count3, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 90400PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *22.05.2024)
  F 90400PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.06.2024)
  F 90400PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.06.2024)
  Trestní právo procesní
 7. TitlePocta Jiřímu Jelínkovi / Jana Tlapák Navrátilová, Ingrid Galovcová (eds.)
  Another authors Tlapák Navrátilová, Jana, 1973- (Editor)
  Galovcová, Ingrid (Editor)
  Jelínek, Jiří, 1955- (Honoree)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope498 stran : portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text
  AnnotationPublikace se tematicky zaměřuje především na hlavní oblasti dlouhodobého profesního zájmu profesora Jelínka, jako jsou trestní odpovědnost právnických osob, trestní právo Evropské unie, právní úprava terorismu, použitelnost některých důkazů v trestním řízení, nebo postavení poškozeného v trestním řízení.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní odpovědnost * trestní řízení * Česká republika * Slovensko * Evropská unie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-464-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Pocta Jiřímu Jelínkovi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89252PSS - Poslanecká sněmovna
  Pocta Jiřímu Jelínkovi
 8. TitleTrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Commentator for written text)
  Another responsib. Česko. Trestní zákoník (2009, novely 2009- ) (Other)
  Česko. Trestní řád (1961, novely 1998- ) (Other)
  Česko. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (2003, novely 2009- ) (Other)
  Česko. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2011) (Other)
  Issue8. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope1358 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje rejstřík. Podle stavu k 13.3.2020
  Výrazy tezauru trestní zákoník * trestní řízení * trestní právo * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-395-7
  Copy count4, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88842LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88842EXH - externí sklad Holešovice
  F 88842EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 21.04.2025)
  F 88842EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 06.06.2024)
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
 9. TitleOchrana základních práv a svobod v trestním řízení / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope554 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
  AnnotationPublikace se věnuje nejen rozboru platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen právo obviněného na revizi rozhodnutí v trestních věcech, zákaz sebeobviňování v trestním řízení, zásahy do osobní svobody při nahrazení vazby elektronickým monitoringem, ale i meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení nebo účast oprávněné osoby, zmocněnce a opatrovníka v řízení proti právnickým osobám, což jsou jen některé z problémů, které se v monografii rozebírají.
  Výrazy tezauru lidská práva * trestní řízení * trestní právo * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1226 - Organizace právního systému
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-444-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  F 89065PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.06.2024)
  Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
 10. TitleTrestní odpovědnost právnických osob v České republice : problémy a perspektivy / Jiří Jelínek
  Author Jelínek, Jiří, 1955-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope384 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Český a anglický abstrakt
  AnnotationPublikace nabízí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního řádu a uvádí ji do kriminologických souvislostí. Snaží se nalézt odpověď jednak na obecné otázky – zda bylo pro Českou republiku skutečně nezbytné přijímat tento typ právní odpovědnosti, jaký vliv při přijetí hrály mezinárodní závazky a doporučení, jaká jsou specifika sankcionování právnických osob – a jednak na konkrétní problémy vznikající při aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jako jsou např. problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právní nástupce, nebo zvláštnosti trestního řízení proti právnickým osobám.
  Výrazy tezauru trestní odpovědnost * právnická osoba * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-351-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 88364EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *15.05.2024)
  Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.