Search results

 1. TitleTrestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Commentator for written text)
  Another responsib. Česko. Trestní zákoník (2009, novely 2009- ) (Other)
  Česko. Trestní řád (1961, novely 1998- ) (Other)
  Česko. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (2003, novely 2009- ) (Other)
  Česko. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2011) (Other)
  Issue8. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope1358 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Glosátor
  NoteObsahuje rejstřík. Podle stavu k 13.3.2020
  Výrazy tezauru trestní zákoník * trestní řízení * trestní právo * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-395-7
  Copy count4, currently available 2, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88842LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 88842PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88842PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 24.06.2021)
  F 88842PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
 2. TitleOchrana základních práv a svobod v trestním řízení / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope554 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
  AnnotationPublikace se věnuje nejen rozboru platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen právo obviněného na revizi rozhodnutí v trestních věcech, zákaz sebeobviňování v trestním řízení, zásahy do osobní svobody při nahrazení vazby elektronickým monitoringem, ale i meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení nebo účast oprávněné osoby, zmocněnce a opatrovníka v řízení proti právnickým osobám, což jsou jen některé z problémů, které se v monografii rozebírají.
  Výrazy tezauru lidská práva * trestní řízení * trestní právo * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1226 - Organizace právního systému
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-444-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89065PSS - Poslanecká sněmovna
  Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
 3. TitleTrestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Issue7. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope1000 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Note"Podle stavu k 1.10.2017"
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Souběžný anglický a německý obsah
  AnnotationPublikace se věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu. Reaguje i na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestný čin * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-380-3
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88497PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 04.11.2021)
  F 88497PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo hmotné
 4. TitleTrestní právo Evropské unie / Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al.
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Another authors Gřivna, Tomáš, 1975- (Author)
  Romža, Sergej (Author)
  Tlapák Navrátilová, Jana (Author)
  Syková, Anna (Author)
  Issue2. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope443 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteNa hřbetu obálky uvedeno: 2. vydání
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.
  Výrazy tezauru trestní právo * Evropská unie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-375-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88578PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 18.03.2021)
  Trestní právo Evropské unie
 5. TitleTrestní odpovědnost právnických osob v České republice : problémy a perspektivy / Jiří Jelínek
  Author Jelínek, Jiří, 1955-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope384 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Český a anglický abstrakt
  AnnotationPublikace nabízí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního řádu a uvádí ji do kriminologických souvislostí. Snaží se nalézt odpověď jednak na obecné otázky – zda bylo pro Českou republiku skutečně nezbytné přijímat tento typ právní odpovědnosti, jaký vliv při přijetí hrály mezinárodní závazky a doporučení, jaká jsou specifika sankcionování právnických osob – a jednak na konkrétní problémy vznikající při aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jako jsou např. problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právní nástupce, nebo zvláštnosti trestního řízení proti právnickým osobám.
  Výrazy tezauru trestní odpovědnost * právnická osoba * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-351-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88364PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
 6. TitleDeset let od přijetí českého trestního zákoníku / Jiří Jelínek
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Another responsib. Česko. Trestní zákoník (2009, novela 2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope586 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationDesáté výročí (2019) přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských akademiků i praktiků z oblasti trestního práva, ústavního práva, správního práva i práva občanského pro zpracování kapitol (studií) připomínajících si toto výročí z pohledu svých oborů, tedy nejen z hlediska trestněprávního, trestněprocesního či kriminologického. Publikace obsahuje i studie porovnávající současný český trestní zákoník s novým trestním kodexem slovenským.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní zákoník * Česká republika * Slovensko
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-354-4
  Copy count1, currently available 0
  Document kindSborníky
  Call numberLocationInfo
  F 88387PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *25.10.2019)
  Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
 7. TitleTrestní právo procesní / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Issue5. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope863 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePodle stavu k 1.3.2018--Údaj z titulního listu
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationVysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe. Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě.
  Výrazy tezauru trestní právo * trestní řízení * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-278-3
  Copy count2, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Trestní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87454PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87454PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 09.11.2021)
  Trestní právo procesní
 8. TitleDokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope536 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Slovenština
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně anglický a slovenský text
  AnnotationPublikace rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Pojednává o některých problémech, se kterými se musí zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o potřebu stanovit princip zákonného státního zástupce či nově vymezit systém základních zásad trestního řízení, zejména zásady kontradiktornosti, a další.
  Výrazy tezauru trestní řízení * soudní dokazování * důkaz * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-287-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87666PSS - Poslanecká sněmovna
  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
 9. TitleRozhodnutí ve věcech trestních : se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů / Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  Another authors Říha, Jiří (Author)
  Sovák, Zdeněk, 1950- (Author)
  Issue4. aktualizované a doplněné vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope559 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Student
  Note"Vydání čtvrté, v Nakladatelství Leges vydání třetí"--Rub titulní stránky. Podle právního stavu k 1.9.2018
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního řádu i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).
  Výrazy tezauru trestní řízení * rozhodnutí * rozsudek * trestní právo * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-302-5
  Copy count2, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rozhodnutí ve věcech trestních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87787PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 28.12.2020)
  F 87787PSS - Poslanecká sněmovna
  Rozhodnutí ve věcech trestních
 10. TitleTerorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv
  Author Jelínek, Jiří, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope224 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
  AnnotationKolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Pokoušejí se definovat pojem terorismu a definici následně konfrontují s legislativní úpravou v České republice i ve Slovenské republice. Zaměřují se také na vztah boje proti terorismu a ochrany lidských práv a svobod. Nechybí ani rozbor nové právní úpravy trestného činu financování terorismu či nové slovenské úpravy vazby při spáchání teroristických trestných činů. Věnují se bezpečnostním aspektům boje proti terorismu včetně aktuální evropské regulace, i některým formám terorismu, jako jsou kyberterorismus či terorismus tzv. osamělých vlků. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu zahraničních teroristických bojovníků.
  Výrazy tezauru terorismus * trestní právo * kriminologie * boj proti zločinnosti * trestní odpovědnost
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-256-1
  Copy count1, currently available 1
  URLTerorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87375PSS - Poslanecká sněmovna
  Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie