Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0002814^"
 1. TitleNový zákoník práce : s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími / Josef Hochman, Antonín Kottnauer, Helena Úlehlová
  Author Hochman, Josef (Author)
  Another authors Kottnauer, Antonín (Author)
  Úlehlová, Helena (Author)
  Issue2., aktualiz. a přeprac. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope927 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNový zákoník práce č. 262/2006 Sb., nabyl účinnosti od 1. ledna 2007. Od tohoto data byl šestkrát novelizován.Výrazněji byl zákoník práce změněn zákonem č. 362/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008. Dne 14. dubna 208 byl vyhlášen nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., jímž byl zákoník práce podstatně dotčen. Druhé vydání komentáře k zákoníku práce, které vydavatelství Linde aktuálně a jako první čtenářům předkládá, připravil změněný autorský kolektiv. Komentář reaguje nejen na změny provedené zákonem č. 362/2007 Sb., ale také na změny, které v zákoníku práce provedl Ústavní soud. Nejpodstatnější, po vyhlášení nálezu Ústavního soudu, je změněný vztah občanského zákoníku k zákoníku práce. Tento vztah vychází z podpůrné působnosti (subsidiarity) občanského zákoníku vůči zákoníku práce, změněna byla rovněž výkladová pravidla zákoníku práce. Na všechny změny, ke kterým došlo, se snaží druhé vydání komentáře nalézt odpověď. Zachováno zůstalo posouzení charakteru jednotlivých ustanovení zákoníku práce provedené podle změněných výkladových pravidel.
  Výrazy tezauru zákoník práce * pracovní právo * Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * interpretace práva * novela zákona
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7201-724-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Nový zákoník práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77637EXH - externí sklad Holešovice
  F 77637EXH - externí sklad Holešovice
  Nový zákoník práce
 2. TitleOdpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním : praktická příručka / Milan Pokorný, Josef Hochman
  Author Pokorný, Milan (Author)
  Another authors Hochman, Josef (Author)
  Issue3. aktualiz. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2008
  Scope319 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodle stavu k 1.10.2008
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPublikace se ve svém novém vydání zaměřuje na podrobné seznámení právnické veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o odpovědnosti za škodu podle občanského práva, ale především o odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, jak ji nyní zakotvuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a vyžádal si vydání aktuálního komentáře k jeho novým ustanovením. Jde tu o praktický návod k řešení nároků na náhradu v nejvíce se vyskytujících případech škod, způsobených fyzickými i právnickými osobami v jejich každodenní činnosti, ale rovněž o vytváření předpokladů pro dosažení stejně významného cíle, sledovaného občanským zákoníkem i zákoníkem práce, tj. předcházení hrozícím škodám.
  Výrazy tezauru občanskoprávní odpovědnost * škoda * pracovní právo * občanské právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7201-722-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77632EXH - externí sklad Holešovice
  F 77632EXH - externí sklad Holešovice
  Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním
 3. TitleZákoník práce : komentář a předpisy a judikatura souvisící / Josef Hochman ... [et al.]
  Author Hochman, Josef (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope959 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Zákony - komentáře
  NoteObsahuje odkazy na související zákony a rejstřík
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * zákoník práce * pracovní právo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7201-671-6
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákoník práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76461EXH - externí sklad Holešovice
  F 76461EXH - externí sklad Holešovice
  F 76461EXH - externí sklad Holešovice
  Zákoník práce
 4. TitleZákoník práce : komentář a předpisy souvisící : (včetně výňatků z důvodových zpráv, judikatury a vzorů typických smluv a podání) / Josef Hochman, Antonín Kottnauer
  Author Hochman, Josef (Author)
  Another authors Kottnauer, Antonín (Author)
  Issue5., aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope767 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Zákony - komentáře
  NotePodle stavu k 1.4.2005
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru zákoník práce * pracovní právo * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-7201-539-7
  Copy count3, currently available 3
  Document kindKomentované zákony
  Zákoník práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74259EXH - externí sklad Holešovice
  F 74259EXH - externí sklad Holešovice
  F 74259EXH - externí sklad Holešovice
 5. TitleNáhrada škody podle zákoníku práce : komentář, judikatura / Josef Hochman
  Author Hochman, Josef (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2005
  Scope84 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru náhrada škody * zaměstnanec * zaměstnavatel * odpovědnost * interpretace práva * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-86131-60-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Náhrada škody podle zákoníku práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 74493EXH - externí sklad Holešovice
  F 74493EXH - externí sklad Holešovice
  Náhrada škody podle zákoníku práce
 6. TitleZákoník práce a související předpisy : úplné znění s komentářem, doplněným o výňatky z důvodových zpráv, judikaturu, vzory typických smluv a podání a úplné znění nařízení vlády č. 108/1994 Sb / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer
  Author Hochman, Josef (Author)
  Another authors Jouza, Ladislav, 1940- (Author)
  Kottnauer, Antonín (Author)
  Issue2. aktualiz. a značně dopl. vyd. s ohledem na novelu zákoníku práce a novelu prováděcího nařízení vlády
  PublicationPraha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001
  Scope629 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRejstřík
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * interpretace práva * legislativa * odměňování za práci * organizace práce * pracovní podmínky * pracovní právo * zákoník práce
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-7201-254-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindJudikáty
  Zákoník práce a související předpisy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70388EXH - externí sklad Holešovice
  F 70388EXH - externí sklad Holešovice
  Zákoník práce a související předpisy
 7. TitleUplatňování pracovněprávních nároků a rozhodování soudů / Josef Hochman
  Author Hochman, Josef (Author)
  PublicationPraha : Linde Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001
  Scope205 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeznam vzorů. Použité zkratky právních předpisů. Použité zkratky při citaci judikatury. Rejstřík
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní soud * pracovní spor * příručka
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-7201-306-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Uplatňování pracovněprávních nároků a rozhodování soudů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70893EXH - externí sklad Holešovice
  F 70893EXH - externí sklad Holešovice
  Uplatňování pracovněprávních nároků a rozhodování soudů
 8. TitleNovela zákoníku práce : novela zákoníku práce ve vztahu k právu Evropských společenství / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer
  Author Hochman, Josef (Author)
  Another authors Jouza, Ladislav, 1940- (Author)
  Kottnauer, Antonín (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2000
  Scope82 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Česká republika * Evropské společenství * novela zákona * přibližování legislativy * zákoník práce
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-7201-236-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindZákoníky
  Novela zákoníku práce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69875EXH - externí sklad Holešovice
  F 69875EXH - externí sklad Holešovice
  Novela zákoníku práce
 9. TitleKomentář k zákoníku práce a souvisejícím předpisům doplněný o výňatky z důvodových zpráv, judikatury a vzory typických smluv a podání / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer
  Author Hochman, Josef (Author)
  Another authors Jouza, Ladislav, 1940- (Author)
  Kottnauer, Antonín (Author)
  PublicationPraha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1999
  Scope555 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Zákony - komentáře
  NoteRejstř.
  Výrazy tezauru pracovní právo * výklad zákonů ES * zákoník práce * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-7201-156-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindJudikáty
  Komentář k zákoníku práce a souvisejícím předpisům doplněný o výňatky z důvodových zpráv, judikatury a vzory typických smluv a podání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 68877EXH - externí sklad Holešovice
  F 68877EXH - externí sklad Holešovice
  F 68877EXH - externí sklad Holešovice
  Komentář k zákoníku práce a souvisejícím předpisům doplněný o výňatky z důvodových zpráv, judikatury a vzory typických smluv a podání
 10. TitleJudikatura v pracovním právu / Josef Hochman
  Author Hochman, Josef (Author)
  PublicationLinde Praha, 1999
  Scope152 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Cover TitleJudikatura v pracovním právu : výběr reprezentativních judikátů vybraných z nejfrekventovanějších oblastí pracovního práva
  NoteObálkový název: Judikatura v pracovním právu : výběr reprezentativních judikátů vybraných z nejfrekventovanějších oblastí pracovního práva
  Výrazy tezauru interpretace práva * pracovní právo * pracovní spor
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN80-86131-05-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Judikatura v pracovním právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71848EXH - externí sklad Holešovice
  Judikatura v pracovním právu

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.