Search results

 1. TitleSoudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021 / Albert Bradáč, Aleš Vémola, Albert Bradáč
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Vémola, Aleš, 1952- (Author)
  Bradáč, Albert, 1976- (Author)
  IssueVydání druhé, aktualizované a doplněné
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2021
  Scope323 : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru znalecký posudek * stavebnictví * strojírenství * dopravní nehoda * ekonomie * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  6800 - Průmysl
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7623-061-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17504Poslanecká sněmovna
  Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1.1.2021
 2. TitleSoudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech / Albert Bradáč a kolektiv
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another responsib. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství (Publisher)
  Česko. Zákon o znalcích a tlumočnících (1967, novela 2011) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2018
  Scope308 stran : ilustrace, formuláře ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa obálce pod názvem: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Partial contentsZákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
  AnnotationPublikace shrnuje současný stav soudního znalectví po změnách, jež nastaly velkou novelou zákona o znalcích a tlumočnících, vyhláškou o znaleckých oborech, novou obsáhlou Instrukcí Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců, novým občanským zákoníkem a novelizací dalších předpisů.
  Výrazy tezauru znalecký posudek * stavebnictví * strojírenství * dopravní nehoda * ekonomie * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  6800 - Průmysl
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7204-995-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17147Poslanecká sněmovna
  Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech
 3. TitleVybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR / sestavil: Albert Bradáč
  Another authors Bradáč, Albert, 1940- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2016
  Scope197 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace obsahuje vybraná ustanovení předpisů, vztahující se přímo či nepřímo k obecné problematice soudního inženýrství a k oceňování majetku, ke stanovení výše majetkové újmy a bezdůvodného obohacení, případně související s výkonem znalecké činnosti v této profesi. Uvedena jsou znění platná v roce 2015 resp. až do května 2016.
  Výrazy tezauru soudní přezkum * vlastnictví * nemovitý majetek * osoba samostatně výdělečně činná * znalecký posudek * Česká republika * publikace
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7204-942-4
  Copy count1, currently available 1
  URLVybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR (obsah)
  Document kindZákony
  Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16858Poslanecká sněmovna
  Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR
 4. TitleÚřední oceňování majetku 2014b : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. : vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. : účinnost od 1.10.2014 / Albert Bradáč, Vlasta Scholzová, Pavel Krejčíř
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Scholzová, Vlasta (Author)
  Krejčíř, Pavel (Author)
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2014
  Scope331 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteErrata
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy.
  AudiencePublikace je určena zejména jako pomůcka znalcům, studentům magisterského studijního programu "Soudní inženýrství" oboru "Realitní inženýrství" a posluchačům kursů soudního znalectví.
  Výrazy tezauru vlastnictví * znalecký posudek * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7204-892-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16634Poslanecká sněmovna
 5. TitleSoudní znalectví / Albert Bradáč, Miroslav Kledus, Pavel Krejčíř a kolektiv
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Kledus, Miroslav, 1940- (Author)
  Krejčíř, Pavel (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2010
  Scope242 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  AudienceUčebnice je určena posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kursů soudního znalectví.
  Výrazy tezauru znalecký posudek * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7204-704-8
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Soudní znalectví

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16163externí sklad Měšice
  E 16163externí sklad Měšice
  Soudní znalectví
 6. TitleÚřední oceňování majetku 2010 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění : vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 sb., (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb. : účinnost od 1.1.2010 : komentáře: -oceňování nemovitostí, -oceňování věcí movitých, -kódy CZ-CC, počet obyvatel obcí ČR / Albert Bradáč, Vlasta Scholzová, Pavel Krejčíř
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Scholzová, Vlasta (Author)
  Krejčíř, Pavel (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Akademické nakladatelství CERM, 2010
  Scope302 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy
  AudiencePublikace je určena zejména jako pomůcka znalcům, studentům magisterského studijního programu "Soudní inženýrství" oboru "Realitní inženýrství" a posluchačům kursů soudního znalectví.
  Výrazy tezauru vlastnictví * znalecký posudek * zákon * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7204-667-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Úřední oceňování majetku 2010

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16164externí sklad Měšice
  Úřední oceňování majetku 2010
 7. TitleVěcná břemena od A do Z : [praktická právnická příručka] / Albert Bradáč ... [et al.]
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Issue4. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2009
  Scope364 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru právní postavení * vlastnický podíl * vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-761-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Věcná břemena od A do Z

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78418externí sklad Měšice
  Věcná břemena od A do Z
 8. TitleNemovitosti : oceňování a právní vztahy / Albert Bradáč, Josef Fiala, Vítězslava Hlavinková
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Fiala, Josef, 1953- (Author)
  Hlavinková, Vítězslava, 1966- (Author)
  Issue4. přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2007
  Scope740 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a odkazy na související zákony
  Výrazy tezauru nemovitost * katastr nemovitostí * vlastnictví * cena pozemku
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-679-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Nemovitosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76658externí sklad Měšice
  F 76658externí sklad Měšice
  Nemovitosti
 9. TitleRádce majitele nemovitostí / Albert Bradáč, Josef Fiala a kolektiv
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Another authors Fiala, Josef, 1953- (Author)
  Issue2. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope1055 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje rejstřík
  Výrazy tezauru nemovitý majetek * hypotekární úvěr * stavební politika * pojištění majetku
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN80-7201-582-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Rádce majitele nemovitostí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75587externí sklad Měšice
  F 75587externí sklad Měšice
 10. TitleVěcná břemena od A do Z / Albert Bradáč ... [et al.]
  Author Bradáč, Albert, 1940- (Author)
  Issue3. aktualiz. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2006
  Scope331 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázvy na obálce: pojem, funkce a druhy, vznik, změny a zánik, obsah a předmět, promlčení, ochranná pásma, oceňování a zdaňování, Katastrální úřad a věcná břemena. Podle stavu k 1.1.2006
  Výrazy tezauru právní postavení * vlastnický podíl * vlastnictví
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN80-7201-572-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Věcná břemena od A do Z

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75000externí sklad Měšice
  Věcná břemena od A do Z