Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0002472^"
 1. TitleRiziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Lucie Cviklová, Petra Guasti, Ladislav Hohoš, Břetislav Horyna, Jan Keller, Martin Kopecký, Jiří Loudín, Marek Skovajsa, Richard Sťahel, František Škvrnda, Jiří Šubrt, Zuzana Uhde
  Author Suša, Oleg, 1947- (Author)
  Another authors Hrubec, Marek, 1968- (Author)
  Beck, Ulrich, 1944-2015 (Author)
  Beck-Gernsheim, Elisabeth , 1946- (Author)
  Guasti, Petra, 1978- (Author)
  Hohoš, Ladislav, 1948- (Author)
  Horyna, Břetislav, 1959- (Author)
  Keller, Jan, 1955- (Author)
  Kopecký, Martin, 1977- (Author)
  Loudín, Jiří, 1951- (Author)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Author)
  Sťahel, Richard, 1974- (Author)
  Škvrnda, František, 1952- (Author)
  Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Uhde, Zuzana, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství, 2017
  Scope372 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Post ; 15. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationKniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy v globálním měřítku. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa. Jednotlivé příspěvky autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmopolitní a evropské výzvy. Kniha je zakončena rozhovorem Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem.
  Výrazy tezauru civilizace * společenská změna * společensko-hospodářské poměry * společenský konflikt * Beck, Ulrich (1944-2015)
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7419-251-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Riziková společnost a globální ohrožení

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26752EXH - externí sklad Holešovice
  Riziková společnost a globální ohrožení
 2. TitleKolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.
  Author Maslowski, Nicolas, 1972- (Author)
  Another authors Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Univerzita Karlova
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014
  Scope319 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationBěhem posledních tří desetiletí se problematika paměti stává jedním z dominantních témat sociálních a humanitních věd. Někteří autoři dokonce v této souvislosti hovoří o novém paradigmatu. Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba dokonce připomíná jakýsi koncepční labyrint. Předložená kniha si klade za cíl seznámit českého čtenáře se základními přístupy k dané tematice, a tím cestu oním pomyslným labyrintem zpřehlednit. Zároveň se snaží nastínit některé nové přístupy a možnosti, které se mohou stát podnětem a inspirací pro danou badatelskou oblast.
  Výrazy tezauru společenská norma * sociologie * etika * monografie
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-246-2689-5
  Copy count1, currently available 1
  URLKolektivní paměť (recenze)
  Kolektivní paměť (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Kolektivní paměť

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85465EXH - externí sklad Holešovice
  Kolektivní paměť
 3. TitleAktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality : příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii / Jiří Šubrt
  Author Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011
  Scope93 s. : il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2/2011
  NoteAnglické resumé. 250 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-86729-63-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80540EXH - externí sklad Holešovice
  Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality
 4. TitleKultury, civilizace, světový systém / Jiří Šubrt, Jóhann Páll Árnason (eds.)
  Another authors Šubrt, Jiří, 1958- (Editor)
  Árnason, Jóhann Páll, 1940- (Editor)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2010
  Scope230 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NoteČást. slovenský text. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha přináší aktuální pohledy na otázky, které jsou kladeny v rámci historické sociologie, zejména té její části, jež je označována termínem civilizační analýza. Klíčová témata práce jsou spojena s koncepty civilizace a kultury v singuláru i plurálu. Autoři sledují problematiku různorodých, historicky se proměňujících přístupů k vymezení základních teoretických rámců a badatelských orientací v interdisciplinární perspektivě. Jednotlivé kapitoly seznamují s vývojem diskusí zaměřených na obsah a vzájemný vztah pojmů civilizace a kultura, představují osobnosti, které soudobý diskurs o civilizační analýze významně ovlivnily (Norberta Eliase, Arnolda J. Toynbeeho, Shmuela N. Eisenstadta), ale i některé módní nebo méně známé autory (Alvina Tofflera, Alexandra S. Panarina). Značná pozornost je věnována tematice modernizace, globalizace, světového systému, kulturních rozdílů, rozmanitosti modernit a civilizačních střetů. Rozebírány jsou koncepce Immanuela Wallersteina, Görana Therborna, Francise Fukuyamy a Samuela P. Huntingtona. Projekt civilizační analýzy chápou editoři této publikace nejen jako specifickou oblast badatelského zájmu, ale také jako cestu k formulaci nového sociálně-historického paradigmatu.
  Výrazy tezauru kultura * civilizace
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-1822-7
  Copy count1, currently available 1
  URLKnihy. ABZ (obsah)
  Document kindMonografie
  Kultury, civilizace, světový systém

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80883EXH - externí sklad Holešovice
  Kultury, civilizace, světový systém
 5. TitleSoudobá sociologie. IV, (Aktuální a každodenní) / Jiří Šubrt a kolektiv
  Author Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Karolinum, 2010
  Scope383 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 16
  Portion of title(Aktuální a každodenní)
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationČtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní charakter a zahrnuje příspěvky sledující tematiku, jež v současnosti přitahuje pozornost a namnoze se dotýká zkoumání otázek každodenního života. Touto publikací se uzavírá tetralogie studijních textů, jejíž jednotlivé svazky vyšly v předchozích třech letech.
  Výrazy tezauru sociologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-246-1789-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Soudobá sociologie IV (obsah)
  Document kindUčebnice
  Soudobá sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76638EXH - externí sklad Holešovice
  Soudobá sociologie
 6. TitleSoudobá sociologická teorie / Jiří Šubrt, Jan Balon
  Author Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Balon, Jan, 1973- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Grada, 2010
  Scope232 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationV úvodní části knihy autoři vykládají pojem "sociologická teorie"; poté následuje třiadvacet portrétů nejvýznamnějších osobností soudobé teoretické sociologie s cílem představit jejich hlavní myšlenky a ukázat, čím nejvíce obohatili často nejednoznačně vymezený prostor systematického uvažování o společnosti (Claude Lévi-Strauss, Talcott Parsons, Robert K. Merton, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Ralf Dahrendorf ad.) Kniha přináší pojednání o vybraných teoriích a teoreticích, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji sociologického myšlení. Cílem je umožnit čtenáři vstupní nahlédnutí do produkce soudobé sociologické teorie a poskytnout mu základní orientaci pro budoucí četbu primárních sociologických textů.
  Výrazy tezauru sociologie * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-247-2457-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Soudobá sociologická teorie (obsah)
  Document kindMonografie
  Soudobá sociologická teorie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80310EXH - externí sklad Holešovice
  Soudobá sociologická teorie
 7. TitleTeorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí / Jiří Šubrt, Jan Balon (eds.)
  Another authors Šubrt, Jiří, 1958- (Editor)
  Balon, Jan, 1973- (Editor)
  PublicationPraha : [Univerzita Karlova, Filozofická fakulta], 2008
  Scope208 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKolektivní monografie je věnována jak starším, tak i zcela novým a aktuálním sociologickým teoriím sociálního jednání.
  Výrazy tezauru sociologie * sociální chování * vědy o chování
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7308-219-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78714EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí
 8. TitleSoudobá sociologie. II, (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) / Jiří Šubrt a kolektiv
  Author Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2008
  Scope392 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 12
  Portion of title(Teorie sociálního jednání a sociální struktury)
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationDruhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Publikace zahrnuje rozmanité, v celku dosud nezpracované spektrum přístupů od neopozitivismu, přes mikro- a makrosociologii až po diskurzivní analýzu či teorii her.
  Výrazy tezauru sociologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-246-1413-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Soudobá sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76638EXH - externí sklad Holešovice
  Soudobá sociologie
 9. TitleSoudobá sociologie. III, (Diagnózy soudobých společností) / Jiří Šubrt a kolektiv
  Author Šubrt, Jiří, 1958- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Karolinum, 2008
  Scope382 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 14
  Portion of title(Diagnózy soudobých společností)
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationTřetí svazek učebních textů ze soudobé sociologie přináší stati, jejichž společným jmenovatelem je problematika aktuálních procesů probíhajících v soudobých společnostech. Publikace obsahuje texty zabývající se sociální změnou, teorií postindustriální společnosti a společnosti vědění, dále ekologickou problematikou, koncepty práce a kvality života, sociálním státem či koncepcí společnosti prožitku a narcismu. Další kapitoly se věnují teorii kultury, civilnímu náboženství, mediální realitě, multikulturalismu a jiným rizikovým oblastem, konfliktům a střetům v období postmoderny a globalizace.
  Výrazy tezauru sociologie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-246-1486-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Soudobá sociologie III (obsah)
  Soudobá sociologie III. (recenze)
  Document kindUčebnice
  Soudobá sociologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76638EXH - externí sklad Holešovice
  Soudobá sociologie
 10. TitlePostparsonsovské teorie sociálních systémů / Jiří Šubrt, editor
  Main entry-action Postparsonsovské teorie sociálních systémů (2006 : Praha, Česko)
  Another authors Šubrt, Jiří, 1958- (Editor)
  Univerzita Karlova (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2007
  Scope256 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NotePříspěvky konference konané v květnu 2006. Část. slovenský text. Navazuje na sborník Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii z konference Talcott Parsons - minulost a přítomnost jedné teorie. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru sociologie * konferenční sborník
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-246-1368-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Postparsonsovské teorie sociálních systémů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76552EXH - externí sklad Holešovice
  Postparsonsovské teorie sociálních systémů

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.