Search results

 1. TitleVlastní cestou? : životní dráhy v pozdně moderní společnosti / Hana Hašková (ed.) ... [et al.]
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author) (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014
  Scope397 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie sv. 112
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá současným uspořádáním partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň přináší analýzu proměn toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život a jaká nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto proměny nahlížejí autorky perspektivou životních drah.
  Výrazy tezauru rodina * domácnost * jednočlenná domácnost * mladý člověk * pracovní dráha * pracovní život * dítě * migrace * nízký příjem * rozvedená osoba
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2816 - Demografie a populace
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7419-178-7
  978-80-7330-258-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Vlastní cestou?: životní dráhy v pozdně moderní společnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Vlastní cestou?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84839PSS - Poslanecká sněmovna
  Vlastní cestou?
 2. TitleThe development of Czech childcare policies / Steven Saxonberg, Hana Hašková, Jiří Mudrák
  Author Saxonberg, Steven, 1961- (Author)
  Another authors Hašková, Hana, 1976- (Author)
  Mudrák, Jiří, 1980- (Author)
  Issue1st ed.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) together with the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013
  Scope174 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Sociologické aktuality vol. 29
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationThe area that comprises today’s Czech Republic has a long and rich history of providing childcare facilities to preschool children. Kindergartens continue to be popular to this day and at present almost all Czech children attend these facilities. On the other hand, nurseries nearly vanished in the Czech Republic. The question remains why a country that used to belong to the world leaders in providing access to childcare has so suddenly become one of the greatest laggards concerning care for children under three.
  Výrazy tezauru Česká republika * předškolní výchova * dítě * psychologie * rodinná politika
  Klasifikační znaky3611.4 - Psychologie a pedagogika
  3211 - Školství
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7419-101-5
  978-80-7330-229-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  The development of Czech childcare policies

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26301PSS - Poslanecká sněmovna
  The development of Czech childcare policies
 3. TitlePéče o nejmenší : boření mýtů / Hana Hašková, Steven Saxonberg [autoři a] (eds.) a Jiří Mudrák
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Saxonberg, Steven, 1961- (Author)
  Mudrák, Jiří, 1980- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2012
  Scope199 s. : il. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Sociologické aktuality sv. 29
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru předškolní výchova * dítě * psychologie * rodinná politika * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  3211 - Školství
  3611.4 - Psychologie a pedagogika
  ISBN978-80-7419-114-5
  978-80-7330-228-3
  Copy count1, currently available 1
  URLPéče o nejmenší (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Péče o nejmenší

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26270PSS - Poslanecká sněmovna
  Péče o nejmenší
 4. TitleFenomén bezdětnosti / Hana Hašková
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
  Scope264 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie sv. 59
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi (tzv. odkládání rodičovství). V knize si stanovuje dvě výzkumné otázky: Jaké faktory přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní? Jak rozumějí a jak definují svou bezdětnost samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost "dělá" a jak ji prožívají?
  Výrazy tezauru plodnost * plánování rodičovství * rovnost mezi muži a ženami * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2816 - Demografie a populace
  ISBN978-80-7419-020-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Fenomén bezdětnosti (obsah)
  Document kindMonografie
  Fenomén bezdětnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79706EXH - externí sklad Měšice
  Fenomén bezdětnosti
 5. TitleWomen and social citizenship in Czech society : continuity and change / Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.)
  Another authors Hašková, Hana, 1976- (Editor)
  Uhde, Zuzana, 1980- (Editor)
  Issue1st ed.
  PublicationPraha : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009
  Scope245 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Note250 výt.
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKritická pozornost, kterou feministické badatelky věnovaly konceptu občanství, zásadním způsobem přispěla k současnému chápání tohoto pojmu a proměně politické imaginace, která jej doprovází. Autorky knihy navazují na feministické diskuse ohledně pojetí občanství a zkoumají institucionální kontext, ideologie a praktiky, které utvářely příležitosti a bariéry plnohodnotného občanství žen z odlišných socioekonomických, etnických a národnostních skupin v komunistickém a postkomunistickém kontextu a konkrétně v České republice v období po druhé světové válce. Autorky v knize problematizují statický popis postavení žen a genderových vztahů v komunistických společnostech střední a východní Evropy a poukazují na odlišné diskursy a institucionální kontext obklopující vztahy práce a péče a na odlišnosti v každodenních pracovních a pečovatelských praktikách v průběhu čtyřiceti let trvání komunistického režimu. Jednotlivé kapitoly rozlišují období před i po roce 1989, která byla charakteristická odlišnými vzorci participace žen na trhu práce, institucionálním rámováním kombinace práce a rodiny a politik péče, odlišným postavením sólo rodičů, romských rodin a cizinců. Autorky knihy na tyto procesy nahlížejí optikou kontinuity diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, což jim umožňuje doložit, jak složité jsou procesy kulturní a institucionální změny navzdory podstatné proměně společenského a ekonomického systému. ---. The critical attention feminists have paid to the concept of citizenship has significantly contributed to the contemporary political imagination of citizenship. In this book the authors from the Czech Republic follow up on the feminist debate on citizenship and examine the institutional contexts, ideologies and practices that have shaped opportunities for and barriers to the full citizenship of women in various socio-economic, ethnic and national groups in the communist and post-communist contexts and specifically in Czech society since the end of the Second World War. This book challenges the static descriptions of the position of women and gender relations in the communist societies of Central and Eastern Europe. The authors point out the differences in the discourse and institutions surrounding work and care and in actual work and care practices during the forty years of the communist regime. The individual chapters in the book identify specific periods under the communist regime and after 1989 that were distinct in terms of how women’s labour market participation, work-life balance, care politics, the position of lone parents, Roma families and foreigners were framed. Moreover, the continuity of discourse, practices, and institutions before and after 1989 is highlighted, demonstrating how difficult it is for cultural and institutional changes to take place even when an important systemic change has occurred in society.
  Výrazy tezauru žena * ženská otázka * práva žen * sociální práva * sociální péče * trh práce * svobodná matka * národnostní menšina * Československo * Česká republika * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1236 - Práva a svobody
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7330-150-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Women and social citizenship in Czech society (obsah)
  Document kindMonografie
  Women and social citizenship in Czech society

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79762EXH - externí sklad Měšice
  Women and social citizenship in Czech society
 6. TitleMnohohlasem : vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 / Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)
  Another authors Hašková, Hana, 1976- (Editor)
  Křížková, Alena, 1975- (Editor)
  Linková, Marcela (Editor)
  IssueVyd. 2.
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006
  Scope331 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru ženské hnutí * ženská otázka * rovnost mezi muži a ženami * diskriminace na základě pohlaví * práva menšin
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN80-7330-101-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Mnohohlasem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76145EXH - externí sklad Měšice
  Mnohohlasem
 7. TitleWomen's civic and political participation in the Czech Republic and the role of European union gender equality and accesion policies / author: Hana Hašková ... [et al.] ; Hana Hašková, Alena Křížková, eds.
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author) (Editor)
  Another authors Křížková, Alena, 1975- (Editor)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003
  Scope97 s. : il. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Jazyk resuméCzech, English, Němčina
  Edition Sociologické texty
  NoteČeské, anglické, německé resumé
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru rovnost mezi muži a ženami * rovné zacházení * přístup k zaměstnání * ženské hnutí * ženská otázka * politický život * veřejná funkce * přistoupení k Evropské unii
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN80-7330-042-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Women's civic and political participation in the Czech Republic and the role of European union gender equality and accesion policies

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14865EXH - externí sklad Měšice
  Women's civic and political participation in the Czech Republic and the role of European union gender equality and accesion policies
 8. TitleRovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? / Hana Hašková ... [et al.]
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2003
  Scope111 s. : il. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Gender & sociologie
  NoteObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru rovné zacházení * rovnost mezi muži a ženami * ženská otázka * ženská pracovní síla * rodina * rodinná politika * práce
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-7330-048-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny?

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14939EXH - externí sklad Měšice
  Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny?
 9. TitleNázorové diference k současným změnám v českém porodnictví / Hana Hašková
  Author Hašková, Hana, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001
  Scope53 s. : il. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Gender & sociologie
  NoteTato studie byla vytvořena v rámci projektu "Aktuální otázky formování politiky rovných příležitostí mužů a žen v souvislosti s připraveností České republiky na vstup do Evropské unie", grantově podpořeného Programem podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, č. grantu S7028002. Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru mateřství * zdravotnické povolání * ženská otázka
  Klasifikační znaky2841
  ISBN80-85950-97-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 14477EXH - externí sklad Měšice