Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0002155^"
 1. TitleStaroměstská exekuce / Josef Petráň
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  IssueVydání páté, pozměněné
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022
  Scope351 stran : ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologický přehled. Obsahuje rejstřík
  AnnotationStaroměstskou exekuci otevírá Josef Petráň vylíčením krvavého dramatu na Staroměstském rynku 21. června 1621, jehož obětí bylo 27 vůdců stavovského povstání. Od této události odvíjí v retrospektivním pohledu a několika dějových rovinách spádně koncipovaný příběh protihabsburského odboje českých stavů v letech 1618–1620, uzavřený jejich porážkou 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Do výkladu bělohorské tragédie, v závěru reflektované jako dějinný mýtus, zahrnuje vedle rekonstrukcí hlavních událostí i osudy jejich protagonistů, vysvětluje strukturu správy Českého království, náboženské souvislosti i mocenské ambice vládců raně novověké Evropy.
  Výrazy tezauru horní třída * trest smrti * bitva na Bílé hoře (1620) * Čechy (země) * 17. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-246-5055-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Staroměstská exekuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90491PSS - Poslanecká sněmovna
  Staroměstská exekuce
 2. TitlePraha univerzitní / Josef a Lydia Petráňovi ; fotografie Martin Micka a Oto Palán
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Another authors Petráňová, Lydia, 1941- (Author)
  Micka, Martin, 1975- (Photographer)
  Palán, Oto (Photographer)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
  Scope215 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praha
  AnnotationPrůvodce historií, akademickým životem a místopisem pražských vysokých škol. Průvodce provádí po Karolinu, fakultách Karlovy univerzity a dalších vysokých školách v Praze (ČVUT, Akademie výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Akademie múzických umění, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko technologická, Vysoká škola ekonomická, Policejní akademie České republiky v Praze) a dalších objektech sloužících studentům (Klementinum, Národní technická knihovna, Lužický seminář, strahovské koleje, Grébovka). Součástí průvodce je velké množství barevných fotografií. V závěru je přehled počtu studentů na jednotlivých fakultách, rejstřík osobností, adresy vysokých škol s plánkem, seznam vyobrazení a výběr z bibliografie manželů Petráňových. Kniha přináší podrobné informace o vysokých školách v Praze a náměty na procházky s vysokoškolskou tematikou.
  Výrazy tezauru univerzita * sídlo instituce * architektura * dějiny * Hlavní město Praha * Česká republika
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-3785-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindObrazová publikace
  Praha univerzitní

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17600PSS - Poslanecká sněmovna
  Praha univerzitní
 3. TitleČestní doktoři Univerzity Karlovy : 1848-2015 / Josef Petráň, Lydia Petráňová
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Another authors Petráňová, Lydia, 1941- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
  Scope386 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationTradice udílení doktorátů honoris causa, na západoevropských univerzitách počínající už koncem 15. století, se na pražské univerzitě ujala poměrně pozdě a navíc z poněkud odlišných podnětů. Poprvé hromadně poctila řadu významných osobností čestnými doktoráty a čestným členstvím v doktorských kolegiích v roce 1848, aby dodala většího lesku jubilejním oslavám pětistého výročí svého založení. Udílením čestných doktorátů posilovala univerzita národní vzdělaneckou elitu, ale též zvyšovala vlastní mezinárodní prestiž. Při výběru kandidátů se až do roku 1945 střetávaly na univerzitní půdě často protichůdné nacionálně-ideologické názory a zájmy, a to i po rozdělení univerzity na českou a německou v roce 1882. Autoři se snaží postihnout převažující názorové trendy v jednotlivých dějinných obdobích a zároveň i míru ovlivňování akademické svobody ze strany státu.
  Výrazy tezauru univerzita * vědecký pracovník * politik * Čechy (země) * Československo * Česká republika * 19. století * 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  ISBN978-80-246-3774-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Čestní doktoři Univerzity Karlovy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90206PSS - Poslanecká sněmovna
  Čestní doktoři Univerzity Karlovy
 4. TitleFilozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) / Josef Petráň ; ve spolupráci s Lydií Petráňovou
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Another authors Petráňová, Lydia, 1941- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
  Scope1132 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor sleduje fáze „komunistického experimentu“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od roku 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem roku 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty.
  Výrazy tezauru univerzita * učitel * student * Hlavní město Praha * politický život * 20. století * rok 1948 * rok 1968 * rok 1989
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-246-2994-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Filozofové dělají revoluci (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Filozofové dělají revoluci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85142EXH - externí sklad Holešovice
  Filozofové dělají revoluci
 5. TitleDějiny českého venkova v příběhu Ouběnic / Josef Petráň ve spolupráci s Lydií Petráňovou
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Another authors Petráňová, Lydia, 1941- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Scope990 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Česká historie sv. 26
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrvní syntéza postihující "zánik starobylého venkova" v české historické literatuře. Profesor Josef Petráň vzbudil před lety pozornost sondou do dějin své rodné vsi Ouběnic na Benešovsku, ve které vypsal osudy jejich obyvatel od kolonizačních počátků v 11. a 12. století až na práh 21. století. V nové knize svou „vlastivědnou romanci“ rozšířil, prohloubil a ještě více zalidnil. V příběhu jedné vsi nastínil navíc nejdůležitější vývojové trendy dějin českého venkova, a to nejen srovnáním s jejím bezprostředním okolím, Benešovskem a Podblanickem, ale i v celozemském měřítku.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * Středočeský kraj * venkovská aglomerace * venkovský region * venkovské společenství * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7422-123-1
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 81404EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 18.06.2024)
  Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic
 6. TitleKalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce / [Josef Petráň]
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Issue2., dopl. a upr. vyd.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004
  Scope227 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Česká historie
  Additional Variant TitlesČtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru hlava státu * kultura * 18. století * Evropa * dějiny * společenský život
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7106-717-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73925EXH - externí sklad Holešovice
  Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce
 7. TitlePříběh Ouběnic : mikrohistorie české vesnice / Josef Petráň
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  PublicationPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001
  Scope249 s. : tabulky, fot., plánky ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Knižnice Dějin a současnosti
  NoteBibl.. Rejstřík
  Výrazy tezauru Středočeský kraj * dějiny * venkovská aglomerace * venkovské obyvatelstvo * venkovské společenství
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7106-469-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Příběh Ouběnic

  book

  Call numberLocationInfo
  G 24591EXH - externí sklad Holešovice
  Příběh Ouběnic
 8. TitleDějiny hmotné kultury. II (2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století / [Josef Petráň a kolektiv]
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum : Ministerstvo kultury ČR, 1997
  Scopes. 481-1003 s. : il., mapy, plány ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKultura každodenního života od 16. do 18. století
  NoteZkratky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru životní podmínky * kulturní dědictví * kultura * novověk * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN80-7184-086-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny hmotné kultury

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72926EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny hmotné kultury
 9. TitleStaroměstská exekuce / Josef Petráň
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  Issue3. uprav. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Brána, 1996
  Scope349 s. : il., fot.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru bitva na Bílé hoře (1620) * Čechy (země) * horní třída * trest smrti * dějiny * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-85946-26-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Staroměstská exekuce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 66675EXH - externí sklad Holešovice
  Staroměstská exekuce
 10. TitleDějiny hmotné kultury. II (1), Kultura každodenního života od 16. do 18. století / [Josef Petráň a kolektiv]
  Author Petráň, Josef, 1930-2017 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum : Ministerstvo kultury ČR : Státní pedagogické nakladatelství, c1995
  Scope468 s., [32] s. barev. il. : il., portréty, plánky ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKultura každodenního života od 16. do 18. století
  NoteKoedice: Ministerstvo kultury ČR. [Praha] a Státní pedagogické nakladatelství. [Praha] - ISBN neuvedena
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru dějiny * novověk * kultura * kulturní dědictví * životní podmínky
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7184-085-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny hmotné kultury

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72926EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny hmotné kultury

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.