Search results

 1. TitleDetecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector / František Ochrana, Milan Jan Půček, Michal Plaček ; translated by Robert Michael Westbrook
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  Another authors Půček, Milan, 1968- (Author)
  Plaček, Michal (Author)
  Westbrook, Robert Michael, 1972- (Translator)
  Univerzita Karlova (Publisher)
  IssueFirst edition
  PublicationPrague : Karolinum Press, 2017
  Scope134 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NotePřeloženo z češtiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos knihy spočívá v analýze faktorů detekujících korupční riziko a podvody s veřejnými zdroji. Autoři na bázi metody FMEA (Fault Mode and Effect Analysis) navrhují vlastní přístup, jak pracovat s korupčním rizikem ve veřejné správě. Vypracovávají algoritmy, které ukazují, jak odhalovat korupční riziko a podvody ve veřejné správě.
  Výrazy tezauru korupce * podvod * veřejná správa * průhlednost administrativy * analýza příčin
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-246-3589-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87622PSS - Poslanecká sněmovna
  Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector
 2. TitleDosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru / František Ochrana, Milan Půček
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  Another authors Půček, Milan, 1968- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scope227 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je zaměřena na vědecko-odborné pracovníky zabývající se problémy veřejné správy a na pracovníky veřejné správy. Publikace může být využita i při přípravě odborníků veřejné správy na univerzitách a vysokých školách.
  AnnotationPublikace usiluje o odhalení příčin plýtvání s veřejnými zdroji a o hledání dodatečných úspor ve veřejném sektoru. Vymezuje klíčové oblasti, v nichž dochází k plýtvání zdrojů. Představuje základní teoretické koncepce účinného řízení změn ve veřejné správě, jejich přednosti a omezení. Popisuje možnosti přenosu zkušeností a postupů a metody a nástroje k dosahování úspor "zeštihlováním" organizace. Na základě analýzy provedené v publikaci vyvozují autoři závěry a doporučení.
  Výrazy tezauru veřejný sektor * veřejná správa * veřejné finance * finanční řízení * úspory * opatření proti plýtvání
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7357-909-8
  Copy count1, currently available 1
  URLDosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru (obsah)
  Document kindMonografie
  Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82044EXH - externí sklad Měšice
  Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru
 3. TitleVeřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope219 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace může být využita ve výuce na vysokých školách a v praxi veřejné správy
  AnnotationKniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy a samosprávy v ČR.
  Výrazy tezauru veřejné výdaje * veřejná zakázka * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2441 - Rozpočet
  ISBN978-80-7357-644-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80897EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky
 4. TitleEfektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě : smart administration / František Ochrana, Milan Půček
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  Another authors Půček, Milan, 1968- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope246 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationK účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokladů a podmínek. Ke klíčovým patří především znalosti o tom, jak danou změnu provádět a zároveň disponovat manažerskou schopností, jak zamýšlenou změnu účinně řídit. Kniha podává řadu teoretických zobecnění, návrhů, metod a postupů, jak ve veřejné správě postupovat s cílem efektivního dosažení zamýšlených změn.
  Výrazy tezauru veřejná správa * personální oddělení * management * rozhodování * znalostní management
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  4021 - Management
  ISBN978-80-7357-667-7
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81082EXH - externí sklad Měšice
  F 81082EXH - externí sklad Měšice
  Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě
 5. TitleVeřejný sektor a veřejné finance : financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit / František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek a kolektiv
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  Another authors Pavel, Jan, 1978- (Author)
  Vítek, Leoš, 1970- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2010
  Scope261 s. : il., mapy, grafy ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Autoři zkoumají roli rozpočtové a fiskální politiky a jejich vliv na veřejné financování, analyzují příjmovou a výdajovou politiku centrální vlády i samosprávných úrovní či roli zákonodárných, exekutivních a kontrolních institucí a institutů z hlediska financování.
  Výrazy tezauru veřejná instituce * veřejné vlastnictví * financování z veřejných prostředků
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-247-3228-2
  Copy count1, currently available 1
  URLVeřejný sektor a veřejné finance (obsah)
  Document kindMonografie
  Veřejný sektor a veřejné finance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82338EXH - externí sklad Měšice
  Veřejný sektor a veřejné finance
 6. TitleMetodologie vědy : úvod do problému / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Karolinum, 2009
  Scope156 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. "Text této knihy vznikl jako výstup z Výzkumného záměru "Rozvoj české společnosti v Evropské unii - výzvy a rizika", MSM0021620841 řešeného FSF a FF UK Praha v letech 2005-2010"--Rub tit. s.. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru vědecký výzkum * základní výzkum
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-246-1609-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Metodologie vědy (obsah)
  Document kindUčebnice
  Metodologie vědy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78488EXH - externí sklad Měšice
  Metodologie vědy
 7. TitleZadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek : (ekonomická analýza) / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  PublicationPraha : Ekopress, 2008
  Scope153 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace analyzuje roli všech aktérů, kteří vstupují do zadávacího řízení, hodnotícího a výběrového procesu veřejných zakázek. Z pohledu zadavatele stanovuje a podrobně zkoumá jednotlivé kroky, které je zadavatel povinen činit z hlediska zákona o veřejných zakázkách a jeho povinnosti v oblasti ekonomické kontroly, které mu plynou ze zákona o finanční kontrole. Kniha je metodicky zpracována tak, aby každý subjekt zadávacího procesu veřejných zakázek (zadavatel, uchazeč o veřejnou zakázku, hodnotící komise) dovedl na základě uvedených postupů zefektivnit svoji činnost. Kontrolní subjekty naleznou v publikaci řadu podnětů a metodických postupů, jak naplnit ustanovení zákona o veřejných zakázkách a zákona o finanční kontrole.
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * ekonomická analýza
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-86929-46-0
  Copy count1, currently available 1
  URLZadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek
  Document kindStudie
  Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77897EXH - externí sklad Měšice
  Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek
 8. TitleProgramové financování a hodnocení veřejných výdajů : teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Ekopress, 2006
  Scope189 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSlovník základních pojmů
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejné výdaje * financování z veřejných prostředků * programové rozpočtování
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN80-86929-13-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Programové financování a hodnocení veřejných výdajů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75664EXH - externí sklad Měšice
  Programové financování a hodnocení veřejných výdajů
 9. TitleVeřejné zakázky / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Ekopress, 2004
  Scope173 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSlovník základních pojmů. Podnázev z obálky: metody a metodika efektivního hodnocení a výběru
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * příručka
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN80-86119-79-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Veřejné zakázky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73152EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné zakázky
 10. TitleManažerské metody ve veřejném sektoru : teorie, praxe a metodika uplatnění / František Ochrana
  Author Ochrana, František, 1952- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Ekopress, 2003
  Scope216 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru technika řízení * veřejný sektor
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN80-86119-51-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Manažerské metody ve veřejném sektoru

  book

  Call numberLocationInfo
  F 72782EXH - externí sklad Měšice
  Manažerské metody ve veřejném sektoru