Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0002111^"
 1. TitleV čase odkvétání : Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969-1989 / Ondřej Vojtěchovský a Jan Pelikán
  Author Vojtěchovský, Ondřej, 1977- (Author)
  Another authors Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021
  Scope330 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Varia ; 87. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zabývá vztahy Československa a Jugoslávie v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy v nich vládnoucí socialistické režimy vstoupily do období tzv. pozdního socialismu. Kromě politické roviny kniha sleduje, jak se kontakty mezi oběma socialistickými federacemi odvíjely v širší společenské a kulturní perspektivě. Věnuje se tak fenoménům jako jsou cestování, turismus, pracovní migrace a kulturní výměna. Prostřednictvím analýzy mnohovrstevných vztahů autoři zkoumají vzájemnou reflexi na úrovni vládnoucích elit i širších společenských struktur. Docházejí k závěru, že pro oba socialistické režimy, československý reálný socialismus i jugoslávský samosprávný socialismus, bylo vzájemné srovnávání, vymezování a poměřování vlastních výkonů důležitým nástrojem při formování a znovupotvrzování jejich identity.
  Výrazy tezauru socialismus * kulturní vztahy * zahraniční politika * hospodářské vztahy * Československo * Jugoslávie * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7671-039-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  V čase odkvétání

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90741PSS - Poslanecká sněmovna
  V čase odkvétání
 2. TitleMezi Terstem a Istanbulem / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová
  Author Rychlík, Jan, 1954- (Author)
  Another authors Mosković, Boris, 1990- (Author)
  Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Hladký, Ladislav, 1958- (Author)
  Kouba, Miroslav, 1979- (Author)
  Šístek, František, 1977- (Author)
  Stamova, Marijana Nikolova, 1974- (Author)
  Bobev, Bobi Nikolov, 1948- (Author)
  Michajlova, Aneta Vasileva, 1970- (Author)
  Prešlenova, Rumjana, 1960- (Author)
  Konstantinova, Jura Toteva, 1970- (Author)
  Peeva, Kalina Ivanova (Author)
  Georgievová, Jana, 1972- (Translator)
  Klimešová, Jana, 1953- (Translator)
  Přikrylová, Milena (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : Vyšehrad, 2020
  Scope401 stran : mapy ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydáno ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR. Kniha navazuje na publikaci "Mezi Vídní a Cařihradem" (F 79001), která se věnovala balkánským národům od 16. století do 1. světové války.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDramatické dějiny balkánských národů ve 20. století sleduje kniha českých a bulharských historiků pod vedením Jana Rychlíka. Geograficky je záběr knihy vystižen dvojicí měst v názvu, Terstem na západním pomezí Balkánu a Istanbulem, někdejší metropolí osmanského impéria, která se ve 20. století stává hlavním městem nově vzniklé turecké republiky. První polovinu knihy tvoří navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie, zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu Jugoslávie. V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní Makedonie) a Kosova. V dalších kapitolách se dostane na Albánii, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Červenou nití procházející celou knihou je obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho národnostních menšin.
  Výrazy tezauru politický život * Balkán * 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7601-252-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Mezi Terstem a Istanbulem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88948EXH - externí sklad Holešovice
  Mezi Terstem a Istanbulem
 3. TitleStáty západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje / Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Stanislav Tumis, Ondřej Vojtěchovský, Ondřej Žíla
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Another authors Chrobák, Tomáš, 1973- (Author)
  Rychlík, Jan, 1954- (Author)
  Tumis, Stanislav, 1971- (Author)
  Vojtěchovský, Ondřej, 1977- (Author)
  Žíla, Ondřej, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
  Scope464 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Varia 44. svazek
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní monografie v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska.
  Výrazy tezauru Balkán * Albánie * Bosna a Hercegovina * Černá Hora * Chorvatsko * Kosovo * Makedonie * Srbsko * dějiny * 20. století * 21. století * politický život * vládní politika * vláda * monografie
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7308-648-0
  Copy count1, currently available 0
  URLStáty západního Balkánu... (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 86142EXH - externí sklad Holešovicežád. (until 19.07.2024)
  Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje
 4. TitleDějiny Srbska / Jan Pelikán ... [et al.]
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Issue2., dopl. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013
  Scope677 s. : il., mapy, portréty, 1 plán, faksim., geneal. tabulky ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationRozsáhlé syntetické dílo samostatně analyzuje vývoj srbského státu od jeho vzniku až do současné doby. Představuje v naší, ale i evropské historiografii průkopnický počin. Autoři se zaměřili především na historii srbského středověkého státu, vznik a vývoj moderního Srbska v 19. století, situaci v Srbsku v době královské Jugoslávie a za druhé světové války i období necelých patnácti let od rozpadu Titovy Jugoslávie.
  Výrazy tezauru Srbsko * dějiny * středověk * 19. století * Jugoslávie
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  7236 - Politická geografie
  ISBN978-80-7422-217-7
  Copy count1, currently available 1
  URLDějiny Srbska (obsah)
  Document kindMonografie
  Dějiny Srbska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82740EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Srbska
 5. TitleJugoslávie a Pražské jaro / Jan Pelikán
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Togga, 2008
  Scope377 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Srbochorvatština (cyrilika)
  Edition Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. 5
  NoteAnglické a srbské resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie se zabývá problematikou přístupu Jugoslávie k dění v Československu v letech 1968–1969. Analyzuje bilaterální kontakty mezi Prahou a Bělehradem, ale i tehdejší vazby Titova režimu a Sovětského svazu. Spolupráce s Moskvou totiž výrazně ovlivňovala poměr Jugoslávie k pražskému jaru.Výklad se věnuje vývoji přístupu jednotlivých proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k reformám prováděným v Československu. Všímá si vlivu obrodného procesu na dění v Jugoslávii. Zabývá se aktivitou několika vysokých československých státních činitelů, kteří se bezprostředně po 21. srpnu pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.
  Výrazy tezauru rok 1968 * Československo * Jugoslávie * Svaz sovětských socialistických republik * dvoustranné vztahy * zahraniční politika
  ISBN978-80-7308-220-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Jugoslávie a Pražské jaro (obsah)
  Document kindMonografie
  Jugoslávie a Pražské jaro

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78715EXH - externí sklad Holešovice
  Jugoslávie a Pražské jaro
 6. TitleDějiny Srbska / Jan Pelikán ... [et al.]
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005
  Scope670 s. : il., portréty, mapy ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologický přehled, přehled nejvyšších představitelů Srbska a srbské pravoslavné církve, rodokmeny
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru dějiny * Srbsko * středověk * novověk * 20. století * Jugoslávie
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7236 - Politická geografie
  7206 - Evropa
  ISBN80-7106-671-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Srbska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73888EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Srbska
 7. TitleJugoslávie a východní blok 1953-1956 / Jan Pelikán
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationUniverzita Karlova v Praze Praha : Karolinum ; Praha, 2002
  Scope401 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje seznam zkratek, bibliografii, anglické resumé a rejstřík
  Výrazy tezauru Jugoslávie * dějiny * 50. léta 20. století * východní země
  Klasifikační znaky0800 - Mezinárodní vztahy
  ISBN80-246-0186-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Jugoslávie a východní blok 1953-1956

  book

  Call numberLocationInfo
  F 71501EXH - externí sklad Holešovice
 8. TitleNárodnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii : geneze, vývoj, perspektivy / Jan Pelikán
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 1997
  Scope87 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Jugoslávie * národnostní menšina * ochrana menšin * práva menšin
  Klasifikační znaky1236
  ISBN80-7184-482-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 67680EXH - externí sklad Holešovice
  Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii
 9. TitleDějiny Jugoslávie (1918-1991) / Jan Pelikán, Miroslav Tejchman
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Another authors Tejchman, Miroslav, 1938- (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 1996
  Scope91 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteBibliogr.
  Výrazy tezauru dějiny * Jugoslávie * 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN80-7066-939-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Dějiny Jugoslávie (1918-1991)

  book

  Call numberLocationInfo
  G 23285EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Jugoslávie (1918-1991)
 10. TitleJihoslovanská krize : kořeny a souvislosti / Jan Pelikán
  Author Pelikán, Jan, 1959- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 1996
  Scope118 s.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Výrazy tezauru Jugoslávie * nacionalismus * národní nezávislost * národnostní menšina * občanská válka * práva menšin
  Klasifikační znaky0816
  ISBN80-7184-083-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Jihoslovanská krize

  book

  Call numberLocationInfo
  F 66993EXH - externí sklad Holešovice
  Jihoslovanská krize

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.