Search results

 1. TitleCentral European culture wars : beyond post-communism and populism / Pavel Barša, Zora Hesová, Ondřej Slačálek (eds.)
  Another authors Barša, Pavel, 1960- (Editor)
  Hesová, Zora, 1974- (Editor)
  Slačálek, Ondřej, 1982- (Editor)
  IssueFirst edition
  PublicationPrague : Faculty of Arts, Charles University, 2021
  Scope362 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Humanitas ; 15th volume
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationStudie analyzují různé kulturní konflikty, které rozdělují politickou scénu středoevropských zemí během posledních deseti let.
  Výrazy tezauru liberalismus * populizmus * postkomunismus * společenská změna * politický život * státy střední a východní Evropy * 80. léta 20. století * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7671-034-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Central European culture wars

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27232Poslanecká sněmovna
  Central European culture wars
 2. TitleZa hranice kapitalismu / Pavel Barša (ed.), Martin Dokupil Škabraha (ed.)
  Another authors Barša, Pavel, 1960- (Editor)
  Škabraha, Martin, 1979- (Editor)
  PublicationV Praze : Rybka Publishers, 2020
  Scope247 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationPublikace je příspěvkem k tuzemskému promýšlení alternativ ke kapitalistickému systému. Vychází v situaci určitého mezivládí, kdy panující neoliberální řád ztratil legitimitu, dosud však není zřejmé, čím bude nahrazen. Autorský kolektiv tuto situaci analyzuje, hledá její kořeny a snaží se v ní identifikovat možné cesty k demokratičtější a ekologicky udržitelnější budoucnosti. V první části, nazvané ODKUD, je pozornost věnována ideologické roli neoklasické ekonomie a neoliberálního myšlení, důsledkům integrace zemí visegrádské čtyřky do Evropské unie, financializaci bydlení a rozvoji digitální platforem. V druhé části, nazvané KAM, se autoři zamýšlejí nad aktuálností myšlenky socialismu a zároveň se věnují problematice ekologické ekonomie a ekonomiky. Prostor dostává také feministická etika a její důraz na podceňovanou roli péče. Knihu uzavírá kapitola o krizi tradiční stranické levice a možnostech její obnovy skrze spolupráci s tzv. autonomní levicí.
  Výrazy tezauru tržní ekonomika * hospodářský systém * environmentální ekonomie * demokracie * liberalismus * socialismus
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  5206 - Ekologická politika
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87950-74-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Za hranice kapitalismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89124Poslanecká sněmovna
  Za hranice kapitalismu
 3. TitleCesty k emancipaci / Pavel Barša
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Academia, 2015
  Scope270 stran : ilustrace ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition XXI. století sv. 34
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationTato kniha rozlišuje tři cesty k emancipaci – existenciální revoltu, politickou revoluci a občanské jednání. V prvních dvou lze najít mnoho podnětného, jakmile se však jedna nebo druhá začne představovat jako jediná a o sobě dostatečná odpověď na otázku lidské emancipace, ústí do opaku toho, co slibuje. První uvrhává člověka do osamělé bezmoci tragického hrdiny, druhá ho podrobuje diktátu domnělé kolektivní vůle či dějinné nutnosti. Obě cesty proto musejí být nově promyšleny z hlediska cesty třetí. V občanském jednání se člověk vysvobozuje ze sebe sama a stává se součástí kolektivního hnutí, které nejenže nepopírá individuální rozhodování a jednání, ale živí se jedině z něj. Pravost této cesty je měřena mimo jiné tím, že samotné vykročení na ni je v jistém smyslu již dosažením cíle.
  Výrazy tezauru emancipace * stát sociálních jistot * politické násilí * politická filozofie * politická ideologie * společenská role * společenská změna
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-200-2466-4
  Copy count1, currently available 1
  URLCesty k emancipaci (obsah)
  Cesty k emancipaci (recenze)
  Document kindMonografie
  Cesty k emancipaci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85217externí sklad Měšice
  Cesty k emancipaci
 4. TitleKrize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi : kolektivní monografie / [autoři Pavel Barša ... et al.]
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationÚstí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012
  Scope264 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. slovenský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní monografie obsahuje text Pavla Barši, Michaela Hausera, Josepha Freiseho, Tomáše Petráčka, Jana Lukavce a dalších. Multikulturalismus – termín, který může označovat široké spektrum jevů od vládní strategie přes charakter kulturně heterogenní společnosti až ke společenskovědnímu konceptu, je v posledních třech letech častým námětem k bouřlivým debatám. Je-li multikulturalismus často zatracován coby naivní a pro západní společnost přímo ničivá ideologie, ukazuje to (mimo jiné) na skutečnost, která nám může dodat trochu optimismu do budoucích let. A sice že každému, kdo se do diskusí pouští, záleží na společnosti, ve které žije a v niž skládá naděje.
  Výrazy tezauru migrace * migrační politika * etnická skupina * integrace přistěhovalců * kulturní pluralismus * islám * Rom * náboženství * xenofobie
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  2811 - Migrace
  2821 - Sociální rámec
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7405-188-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84213externí sklad Měšice
  Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi
 5. TitleLevice by se měla přihlásit k ideálu rovné důstojnosti / Pavel Barša
  Author Barša, Pavel, 1960-
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : CESTA- Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2011
  Scope7 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řada Stanoviska / Policy Briefs = Stanoviska
  Note"Text je příspěvkem předneseným na diskusním semináři ... "Co nás čeká v roce 2011", který pořádala Masarykova demokratická akademií [sic] 14. února 2011 v Pardubicích"--S. 3
  AnnotationSoučasná situace vyzývá k obrodě levicové politiky. To přepokládá nejen formulovat konkrétní alternativní řešení současných problémů, ale také si ujasnit morální, hodnotové východisko. V kontextu posledních dvaceti let v této zemi měla idea rovnosti, podobně jako s ní spjatá idea sociální spravedlnosti, špatný zvuk, neboť byla ztotožňována s rétorikou a praxí komunistického režimu. Od té by se měla česká sociální demokracie definitivně oprostit a začít vytvářet skutečně novou a demokratickou levicovou politiku.
  Výrazy tezauru sociální demokracie * politická levice * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-905134-5-7
  Copy count1, currently available 1
  URLhttp://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788090513457
  Document kindPřednášky
  Levice by se měla přihlásit k ideálu rovné důstojnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82297externí sklad Měšice
 6. TitlePaměť a genocida : úvahy o politice holocaustu / Pavel Barša
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Argo, 2011
  Scope283 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historické myšlení sv. 54
  Totalitarismus a šoa sv. 13
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNa příkladu paměti holocaustu autor mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe. Za zlomový okamžik považuje přelom 60. a 70. let, kdy se pod vlivem vojensko-politických konfliktů mezi arabským světem a státem Izrael paměť holocaustu stala opěrným bodem jak pro rekonstrukci židovské identity, tak při ospravedlňování izraelské okupace nově nabytých arabských území. Určitá podoba paměti nacistické genocidy Židů přispívá k potvrzování skupinové identity a spolu s tím k legitimizaci nároků jedné skupiny vůči jiným.
  Výrazy tezauru trestný čin proti lidskosti * druhá světová válka * represe * žid * společenský konflikt * historie * politická ideologie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-257-0368-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Paměť a genocida (obsah)
  Paměť a genocida (recenze)
  Document kindMonografie
  Paměť a genocida

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80435externí sklad Měšice
  Paměť a genocida
 7. TitleKritika depolitizovaného rozumu : úvahy (nejen) o nové normalizaci / Pavel Barša ... [et al.]
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationVšeň : Grimmus, c2010
  Scope230 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Autoři: Pavel Barša, Václav Bělohradský, Michael Hauser, Václav Magid, Petr Schnur, Ondřej Slačálek, Tereza Stöckelová, Martin Škabraha, Mirek Vodrážka
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha se zabývá jednou z klíčových otázek současné západní demokracie – vládnutím, které je vykonáváno prostřednictvím moci beroucí na sebe formu nepolitické danosti, třeba ekonomické nutnosti nebo expertní autority. Tato depolitizace znamená vymanění mocenských vztahů z prostoru politična, kde se vzájemné chování lidí a kolektivů neopírá o nadřazené vědění – zjevené Bohem či odvozené z řádu přírody – ale vychází z existence a vytváření alternativ, mezi nimiž se rozhodujeme.
  Výrazy tezauru politická moc * demokracie * odpolitizování * politická filozofie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-902831-6-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Kritika depolitizovaného rozumu (obsah)
  Document kindEseje
  Kritika depolitizovaného rozumu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79085externí sklad Měšice
  Kritika depolitizovaného rozumu
 8. TitlePostamerický svět / Fareed Zakaria ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Tumis] ; [doslov Pavel Barša]
  Author Zakaria, Fareed, 1964- (Author)
  Another authors Tumis, Stanislav, 1971- (Translator)
  Barša, Pavel, 1960- (Author of introduction)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2010
  Scope249 s. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition XXI. století sv. 8
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Annotation„Tématem této knihy není úpadek Spojených států amerických, ale vzestup zbytku světa.“ Zakaria popisuje svět, v němž již USA nehraje dominantní roli v globální ekonomii, neovládá geopolitiku a kulturu. Jaký postoj by měly Spojené státy zaujmout tváří v tvář rychle rostoucím a stále suverénnějším státům, jako jsou Čína, Indie, Brazílie či Rusko? Co to znamená žít ve skutečně globalizované epoše? Na všechny tyto otázky nabízí Zakaria jasné a promyšlené odpovědi. Kniha je doplněna doslovem politologa Pavla Barši, který klade Zakariovu knihu do širších politologických souvislostí.
  Výrazy tezauru světová politika * globalizace * mezinárodní vztahy * Spojené státy * zahraniční politika * 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-200-1852-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Postamerický svět (obsah)
  Document kindStudie
  Postamerický svět

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25838externí sklad Měšice
  Postamerický svět
 9. TitleDialog teorií : filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů / Pavel Barša a kolektiv ; spoluautoři Vít Beneš ... [et al.]
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  Another authors Beneš, Vít, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
  Scope252 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Studijní texty sv. 46
  NoteČást. přeloženo z angličtiny?
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZkoumání mezinárodních vztahů se původně opíralo hlavně o historii, teorii mezinárodního práva a filozofii, postupem času ale přijalo za své řadu metodologických i teoretických východisek společenských věd. Tím se pro teorii mezinárodních vztahů staly aktuálními diskuze, které se ve společenskovědních oborech vedou již od přelomu 19. a 20. století. V první části knihy autoři probírají pět hlavních výzkumných tradic teorie mezinárodních vztahů - realismus, liberalismus, marxismus, konstruktivismus a postmodernismus - s ohledem na klíčová metodologická dilemata společenských věd -vysvětlení vs. rozumění, aktér vs. struktura, historismus vs. objektivismus, pragmatismus vs. scientismus a nezávislost vs. spolehlivost. Výklad i úvodní formulace dilemat sledují nejen volby jednotlivých myšlenkových proudů, ale také možnosti, jak zdánlivé protiklady překonávat a kombinovat. Druhá část knihy představuje reflexi diskutovaných dilemat z hlediska filozofie vědy.
  Výrazy tezauru humanitní vědy * politická filozofie * mezinárodní vztahy
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7419-011-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Dialog teorií (obsah)
  Document kindMonografie
  Dialog teorií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79606externí sklad Měšice
  Dialog teorií
 10. TitleAnarchie a řád ve světové politice / Pavel Barša, Ondřej Císař
  Author Barša, Pavel, 1960- (Author)
  Another authors Císař, Ondřej, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Portál, 2008
  Scope559 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePodnázev na obálce: kapitoly z teorie mezinárodních vztahů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationJe jednání států řízeno normami společenství, které mají svou vlastní váhu, nebo každý jedná pouze ve svém zájmu a v mezinárodních vztazích převládá anarchie, v níž bezpečí zajišťuje jen vlastní síla? Podobně jako v jiných oborech sociálních věd i v mezinárodních vztazích se uplatňuje řada často i protichůdných teorií. Rychlý vývoj a proměnlivost předmětu zkoumání i jeho chápání implikují potřebu objasňování teoretických východisek. Nejde jen o vědecké analyzování, teoretické poznatky jsou nezbytným východiskem pro každodenní politickou praxi. Autoři předkládají významná témata z teorie mezinárodních vztahů. Kromě neopominutelných otázek vyplývajících z klasických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) se věnují současným tématům evropské integrace, globalizace, hegemonie a multilateralismu.
  Výrazy tezauru světová politika * mezinárodní vztahy * politologie * politická filozofie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7367-094-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Anarchie a řád ve světové politice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77525externí sklad Měšice
  Anarchie a řád ve světové politice